Cập nhật: 21/05/2021 13:36 GMT+7
9569xc8fdxf3c4x10135x1175fxa5c3xcc66xa67cxf4d3xX7x1157exd325x10879x11cc4xe878xf0f9xX5xe49cxXaxb129xcb0dx113aexbbcdxX1xX3x112ccxfeeax10fb5xX3xXexe80axX15xX1xX3xdf93xac86xc8b1xX15xcc39xX3xXcxbe13x11ba8xX3xXexX1x10110xf6b1xf9b1xX3xX4xX1xe2ddxX4xX3xX2ex11c27xX15xX25xX3xXexX2dxX15xX25xX3xX15xXdxX2fxX3xXbxX1xa2a0xXexX3xXex10eaexX3xX15xX1xd1cfxX15xX3xb9f5xX29xXbxX3xX5x10bf0xX3x10e00xX1xX46xXexX3xX18xX23xX15xX3xX15xX2dxX2exX3xd024xc3eexX65xX2xf1daxX0xd61axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9ac8xX10xX6xX51xXaxX12x11cf9xd174xX15xX25xX3xX15xX6xf713xX3xX65xX2xX6bx9bf3xX6bxX65xX66xX65xX2xX2fxX3xb2a8xX1ax12630xX15xX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX15xX1xX3xX51xX1axX3xX58xX1xd361xX3x10e4cxX1xa967xX3xXexX29xX4xX1xX3xe467xa36exf3abxf8b1xX3xXexX1dxX15xX1xX3xX7axX1axX96xX15xX25xX3xXb9xX6xX2exX3xX5xX96xX2exX3xXexX28xdc12xaefexX15xX25xX3xX18xX1axX96xX15xX3xX18xX14xX3xX18xe262xX15xX3xXexX1xX2dxX2exX2fxX3xX4xX1xX33xX4xX3xX2exX37xX15xX25xX3xX2exf1f4xXexX3xX7xe5e4xX3xXex124e8xX3xX4xX1x9981xX4xX2fxX3xX4xX1xXfexX4xX3xX7xd3c9xX4xX2fxX3xX4xX1xXfexX4xX3xb0a0xXdx1260bxX4xX3xX58xX1xX46xXexX3xX25xXdxX81xX1axX3xXexXdxb796xX22xX3x12029xXdx9c86xX22xX3xX15xX1xX4exX15xX3xX51xX29xXbxX3xX5xX56xX3xX58xX1xX46xXexX3xX18xX23xX15xX3xX15xX2dxX2exX3xX65xX66xX65xX2xX3xXexX19xXdxX3xXcxXfaxX3xX18xaf35xX15xX1xX3xX80xX108xX4xX3xXexXfexX3xXcxX29xX15xX1xX3xX21xX22xX6xX15xX25xc668xX3xXaexX1x979exX6xX3xX13xX1axX15xX25xX3xceb5xX15xX3xc190xX1xX22xX87xX113xX15xX3xXcxX28xXdxX113xX22xX3xX58xX1xX1axX15xX25xb8a3xX3xX111xX96xX3xXaexX1xX169xX6xX3xXaexX6xX2exX3xX13xXf3xX3xX174xX1xX22xX87xX113xX15xX3xXaexX6xX2exX3xX13xXf3xX186xX69xX0xX6bxXbxX12xX0xXexX6xX125xX5xX10xX3xX7xXexX87xX5xX10xX9xXaxX2exX6xX28xX25xXdxX15xfec4xX65xXbxe3b3xX3xX6xX22xXexX1axXaxX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX51xX12xX0xXdxX2exX25xX3xX7xX28xX4xX9xXaxX6bxX6bxX4xX69xX125xX6xX1ax103cexX22xX6xX15xX25xXexX28xXdxX69xX111xX15xX6bxX51xX10xX7xca79xXexX1axXbxX6bxX15xX10xd10cxX7xX6bxX65xX2xX65xX66xX6bxfd66xbf29xX51xX8cxX2xd08dxX205xf721xX205xecc6xXexX2xX8cx121fdxX20dxX65xX20dxX5xX2xX69x10119xXbxX25xXaxX3xX6bxX12xX0xX6bxXexX51xX12xX0xX6bxXexX28xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX1axX51xX87xXaxX12xX58xX1xXacxX3xXaexX1xXb0xX3xXexX29xX4xX1xX3xXb7xXb8xXb9xXbaxX3xXexX1dxX15xX1xX3xX7axX1axX96xX15xX25xX3xXb9xX6xX2exX3xXexX1xX2dxX2exX2fxX3xXexab7dxX15xX25xX3xX1xX1axX6xX3xX4xX1xX33xX4xX3xX2exX37xX15xX25xX3xX5xX56xX3xX58xX1xX46xXexX3xX18xX23xX15xX3xXexX19xXdxX3xXaexX1xX169xX6xX3xXaexX6xX2exX3xX13xXf3xX3xeca6xX3xf523xX15xX1xX1bexX3xXcxX69xX58xX0xX6bxXbxX12xX0xX6bxXexX51xX12xX0xX6bxXexX28xX12xX0xX6bxXexX6xX125xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX1axX51xX87xXaxX12xXcxX19xXdxX3xX4xX81xX4xX3xX15x11938xXdxX3xX18xXdfxX15xX3xXexX1xX2dxX2exX2fxX3xX58xX1xXacxX3xXaexX1xXb0xX3xXexX29xX4xX1xX3xXb7xXb8xXb9xXbaxX3xXexX1dxX15xX1xX3xX7axX1axX96xX15xX25xX3xXb9xX6xX2exX3xX18xX14xX3xX25xX4axXdxX3xX5xe0c2xXdxX3xXexX1xX2dxX2exX3xX1xaebdxXdxX3xX111xX96xX3xX4xX1xX33xX4xX3xX4xX81xX4xX3xXexX2dxX15xX25xX3xX15xXdxX2fxX3xXbxX1xX46xXexX3xXexX4axX3xXexX28xX1axX15xX25xX3xXexX1dxX15xX1xX3xX4xXacxX3xX2exXf3xXexX3xX15xX25xX96xX87xX3xX18xX19xXdxX3xX5xX56xX3xX6xX15xX3xX5xX96xX15xX1xX2fxX3xXexX28xX96xX15xX3xX18xb60fxX87xX3xX15xXdx121cbxX2exX3xX111xX22xXdxX69xX3xX94x11be3xX15xX25xX3xXexX1xX304xXdxX2fxX3xX25xX1xXdxX3xX15xX1xX46xX15xX3xX111xX96xX3xX18xX81xX15xX1xX3xX25xXdxX81xX3xX4xX6xX1axX3xXb8xX6xX15xX3xXcxX28xX29xX3xX7x10477xX3x12375xXdxX81xX1axX3xX1xXf3xXdxX3xX58xX1xX46xXexX3xX25xXdxX81xX1axX3x1249bxXdxX113xXexX3xXb9xX6xX2exX3xX174xX396xX7axX58xX396xX3a9xXb9xX186xX3xXexX1dxX15xX1xX2fxX3xX4xX1xXfexX4xX3xX7xX108xX4xX2fxX3xXexX2dxX15xX25xX3xX15xXdxX3xXexX28xX1axX15xX25xX3xX111xXdxX113xX4xX3xXexX1xX394xX4xX3xX1xXdxX113xX15xX3xX15xX25xX1xXdxX122xX2exX3xX4xX81xX4xX3xX125xXdxX113xX15xX3xXbxX1xX81xXbxX3xXbxX1x1242axX15xX25xX2fxX3xX4xX1xXf7xX15xX25xX3xXaexf96exX3a9xf55axXbaxX3x11e35xX3xX2xX209xX3xX4xe10fxX15xX25xX3xX15xX1xXd1xX3xX15xX1x10886xX15xX25xX3xX18xXacxX15xX25xX3xX25xXacxXbxX2fxX3xXb0xX15xX25xX3xX1xXf3xX3xXexf728xX4xX1xX3xX4xX394xX4xX3xXexX37xX3xXbxX1xX436xX6xX3xXexX2dxX15xX25xX3xX15xXdxX2fxX3xX25xXdxX6xX3xX18xX150xX15xX1xX3xXbxX1xX46xXexX3xXexX4axX3xX4xX1xX1axX3xX4x10663xX15xX25xX3xXexX81xX4xX3xX4xX1xXf7xX15xX25xX3xX51xX29xX4xX1xX3xX7xX22xXf7xXexX3xXexX1xX304xXdxX3xX25xXdxX6xX15xX3xX1e2xX22xX6xX69xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX1axX51xX87xXaxX12xX94xX19xXdxX3xX5xX56xX3xX58xX1xX46xXexX3xX18xX23xX15xX3xX15xX2dxX2exX3xX15xX6xX87xX3xX18xXd1xfa62xX4xX3xX51xXdxX56xX15xX3xX28xX6xX3xXexX28xX1axX15xX25xX3xXexX1xX304xXdxX3xX18xXdxX127xX2exX3xX4xX23xX3xX15xXd1xbd5fxX4xX3xX1xXd1xX4daxX15xX25xX3xX111xX35fxX3xX15xX25xX96xX87xX3xX125xX35axX22xX3xX4xX4axX3xX18xX19xXdxX3xX125xXdxX127xX22xX3xX21xX22xXf7xX4xX3xX1xXf3xXdxX3xX1f1xX1xXacxX6xX3xa199xX3a9xX3xX111xX96xX3xX18xX19xXdxX3xX125xXdxX127xX22xX3xX7axX94xXb9xXbaxX3xX4xX81xX4xX3xX4x10685xXbxX3xX15xX1xXdxX113xX2exX3xX1f1xc056xX3xX65xX66xX65xX2xX3xX410xX3xX65xX66xX65xX207xX3xX4xX416xX15xX25xX3xX15xX1xXd1xX3xXexX150xX15xX1xX3xX1xX150xX15xX1xX3xX51xX29xX4xX1xX3xX125xX113xX15xX1xX3xX51xXdxX56xX15xX3xX125xXdxXdfxX15xX3xXbxX1xXfexX4xX3xXexX19xXbxX3xX15xX122xX15xX3xX58xX1xXacxX3xXaexX1xXb0xX3xXexX29xX4xX1xX3xXb7xXb8xXb9xXbaxX3xXexX1dxX15xX1xX3xX7axX1axX96xX15xX25xX3xXb9xX6xX2exX3xX125xX96xX87xX3xXexX30dxX3xX2exX1axX15xX25xX3xX2exX22xXf7xX15xX3xXb8xX6xX15xX3xXcxX28xX29xX3xX7xX394xX3xX396xX7axX58xX396xX3a9xXb9xX3xXexX1dxX15xX1xX3xX7xd0a9xX3xXexXdxXdfxXbxX3xXexd356xX4xX3xXbxX1xXf7xXdxX3xX1xX4baxXbxX3xX111xX4daxXdxX3xX4xX1xX436xX15xX1xX3xX1e2xX22xX87xX35fxX15xX3xX18xX29xX6xX3xXbxX1xXd1xX2cexX15xX25xX3xX111xX46xX15xX3xX18xXf3xX15xX25xX3xX4xX81xX4xX3xX4xX1xXfexX4xX3xX7xX108xX4xX2fxX3xXexX2dxX15xX25xX3xX15xXdxX2fxX3xXbxX1xX46xXexX3xXexX4axX3xXexX1xX6xX2exX3xX25xXdxX6xX3xX18xX35axX87xX3xX18xXb0xX3xX4xX22xXf3xX4xX3xX125xX35axX22xX3xX4xX4axX3xX111xX96xX3xXexX1xX394xX4xX3xX1xXdxX113xX15xX3xXexXf7xXexX3xX4xX81xX4xX3xX125xXdxX113xX15xX3xXbxX1xX81xXbxX3xXbxX1xX3ffxX15xX25xX2fxX3xX4xX1xXf7xX15xX25xX3xX51xX29xX4xX1xX69xX3xXaexX169xX15xX25xX3xX111xX4daxXdxX3xX18xXacxX3xX4xX1xX1dxX3xX18xX19xX1axX3xX18xX19xXdxX3xX1xXf3xXdxX3xX58xX1xX46xXexX3xX25xXdxX81xX1axX3xX4xX81xX4xX3xX4xX522xXbxX3xX51xXdxX56xX15xX3xX28xX6xX3xXexX1xX96xX15xX1xX3xX4xX465xX15xX25xX3xXexXf7xXexX3xX18x112f6xXbxX69xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX1axX51xX87xXaxX12xXcxX1xX6xX87xX3xX2exX266xXexX3xX4xX81xX4xX3xXexX2dxX15xX25xX3xX15xXdxX2fxX3xXbxX1xX46xXexX3xXexX4axX3xXexX28xX1axX15xX25xX3xXexX1axX96xX15xX3xXexX1dxX15xX1xX2fxX3xX7axX3ffxX6xX3xXexX1xXd1xX4baxX15xX25xX3xXcxX1xX436xX4xX1xX3xXcxX1xXdxX113xX15xX3xXcxX522xX15xX2fxX3xb5adxX87xX3xX111xXdxX122xX15xX3xX7axXf3xXdxX3xX18xX368xX15xX25xX3xXcxX28xX29xX3xX7xX394xX3xXcxX28xX22xX15xX25xX3xXd1xX2cexX15xX25xX2fxX3xXcxX28xXd1xXd2xX15xX25xX3xXb8xX6xX15xX3xXcxX28xX29xX3xX7xX394xX3xX396xX7axX58xX396xX3a9xXb9xX3xXexX1dxX15xX1xX3xX4xX23xX2exX3xX2cexX15xX3xX7xX394xX3xX1e2xX22xX6xX15xX3xXexX4exX2exX2fxX3xX25xXdxX33xXbxX3xX18xb1c5xX3xX4xXb0xX6xX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX15xX1xX3xXexX28xX1axX15xX25xX3xX1xX1axX19xXexX3xX18xXf3xX15xX25xX3xXbxX1xX46xXexX3xX7xX394xX3xX4xXb0xX6xX3xX396xX7axX58xX396xX3a9xXb9xX3xXexX1dxX15xX1xX3xXexX1xX304xXdxX3xX25xXdxX6xX15xX3xX1e2xX22xX6xX165xX3xX1f1xX1x121c0xX15xX25xX3xX18xX29xX15xX1xX3xXexXdxXdfxXbxX3xXexX5c0xX4xX3xXbxX1xX81xXexX3xX1xX22xX87xX3xXexX28xX22xX87xX35fxX15xX3xXexX1xXf7xX15xX25xX3xXexXf7xXexX3xX18xX6a3xXbxX3xX4xXb0xX6xX3xX58xX1xX46xXexX3xX25xXdxX81xX1axX2fxX3xX111xX46xX15xX3xX18xXf3xX15xX25xX3xX4xX1xXfexX4xX3xX7xX108xX4xX2fxX3xXexX2dxX15xX25xX3xX15xXdxX2fxX3xXbxX1xX46xXexX3xXexX4axX3xX4xXb0xX6xX3xXexX1dxX15xX1xX3xXexX436xX4xX1xX3xX4xX394xX4xX3xXexX1xX6xX2exX3xX25xXdxX6xX3xX4xX81xX4xX3xXbxX1xX1axX15xX25xX3xXexX28xX96xX1axX3xXexX1xXdxX3xX18xX22xX6xX3xX87xX122xX22xX3xX15xXd1xX4daxX4xX2fxX3xXexX37xX3xXexX1xXdxX113xX15xX2fxX3xX15xX1xX4exX15xX3xX18xX19xX1axX3xX25xXacxXbxX3xXbxX1xX35axX15xX3xX1c1xX4exX87xX3xX51xX394xX15xX25xX3xX1e2xX22xX122xX3xX1xXd1xX2cexX15xX25xX69xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX1axX51xX87xXaxX12xX94xX19xXdxX3xX5xX56xX3xX58xX1xX46xXexX3xX18xX23xX15xX3xX15xX2dxX2exX3xX15xX6xX87xX2fxX3xX51xX1axX3xX23xX15xX1xX3xX1xXd1xXd2xX15xX25xX3xX4xXb0xX6xX3xXaexX40bxX3a9xX40dxXbaxX294xX2xX209xX2fxX3xXb8xX6xX15xX3xXcxX28xX29xX3xX7xX394xX3xX396xX7axX58xX396xX3a9xXb9xX3xXexX1dxX15xX1xX3xX51xX394xX3xX1f1xXdxXdfxX15xX3xX7xX5b8xX3xXexXfaxX3xX4xX1xXfexX4xX3xX4xX81xX4xX3xX1xX1axX19xXexX3xX18xXf3xX15xX25xX3xXexX1xX394xX4xX3xX1xXdxX113xX15xX3xX15xX25xX1xXdxX3xX5xX56xX3xXexX46xXbxX3xXexX28xX22xX15xX25xX3xX1f1xX1xX465xX15xX25xX3xX1e2xX22xX81xX3xX205xX66xX3xX15xX25xXd1xX304xXdxX3xX15xX1x12541xX2exX3xX18xX23xX2exX3xX125xX23xX1axX3xX4xX465xX15xX25xX3xXexX81xX4xX3xXbxX1xX3ffxX15xX25xX2fxX3xX4xX1xXf7xX15xX25xX3xX51xX29xX4xX1xX69xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX1axX51xX87xXaxX12xXcxX28xX33xX4xX3xX58xX1xXd1xX2cexX15xX25xX0xX6bxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Vải thiều ở Cam Lộ được mùa, được giá

Vải thiều ở Cam Lộ được mùa, được giá
2021-05-20 17:51:28

QTO - Thực hiện mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế vùng gò đồi, những năm trở lại đây nhiều nông dân huyện Cam Lộ đã...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết