Cập nhật:  GMT+7
eeecx1262fx10570x11aeax1233fx14c82x16124x1401cxff5exX7x17567x16aa5x1840ax1175bx1192fx13b61xX5x10a11xXax1533ex18b3fx12ca1xX3x128c8xXdx171cdx17aa2xX3xX16x17a80x1278cx10415xX3xXex14157x11555xX1exf383xX16xX3xXexX1x194cbxX16xX1cxX3xX1x150acxX4xX3xX7xXdxX16xX1x17abdxX3xX7xXdxX16xX1xX3x1089bxXdx167d6xX16xX3x11fafxXdxX18xXexX3x10a74xX6xX19xX0x123b3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx151a9xX10xX6x170c0xXaxX12x167daxfeedxXcx15cdfxX3x113c8xX3x1789ax11222xX16xX1cxX3x10dd9x14e0exX16xX1cxX35xX3xX19xX67xX16xX1cxX3x103c1xX22x15f02xX16xX3xX19x1812cxXdxX3x18473x16f90xX2x18c5fxX35xX3xX3cxX67xX6xX3x14a05xX22xX6xX35xX3xX6bx137efxX1dxX16xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX3exX16xX35xX3xX59x18ea4xXdxX3x14567xXdxX16xX1xX3xX3cxXdxX3exX16xX35xX3xX59xXa0xXdxX3xX13xX1xX22xX1ex1896dxX16xX3xX1xX2exX4xX3xXcxX21x1420cx110f9xX16xX1cxX3x15c64xX6xX8fxX3x180f7x18676xX16xX1cxX3xXa3xXbfxX3xXbxX1x177fbxX19xX3xX60xX22xX6cxX16xX1cxX3xXcxX21x18d1exX3xXex12af4xX3xX4xX1x154f2xX4xX3xX5x14c6fxX3x11652xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3x12862xX82xX3xX16x16a0bxX19xX3xX16xX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX22xX1exX24xX16xX3xXexX1xX29xX16xX1cxX3xX1xX2exX4xX3xX7xXdxX16xX1xX35xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX3cxXdxX3exX16xX3xX5fxX59xXa3xXa3xX41xX62xX3xX41xXdxX18xXexX3xX46xX6xX19xX3x10240xX4axX2xX3xX5fxX2xX12fx16f18xX80xX64xX7fxX80xX2xX82xX62x12721xX3xX6bxXb6xX16xX3xX5cx1221exX3xX4x12e5dxX3xXc8xXd2xXdxX3xX5cxXdxX18xX16xX3xX5xf953xX16xX1xX3xXc8xXd2xX8fxX3xXcx17a01xX16xX1xX3xXc8xX8fxX1dxX16xX35xX3x17ef9xX6xX16xX3xX1cxXdx16270xX19xX3xX1xXdxX18xX22xX3xX3cxX1dxX3xX1x11c9bxX16xX3xX2xX13exX136xX80xX80xX3xX4xX16dxX16xX3x155faxXa0xX35xX3xX1cxXdxX16dxX8fxX3xX3cxXdxX3exX16xX35xX3xX1xX2exX4xX3xX7xXdxX16xX1xX35xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX3cxXdxX3exX16xX3xXcxX21xXbfxXc0xX16xX1cxX3xXc4xX6xX8fxX3xXc8xXc9xX16xX1cxX3xXa3xXbfxX3xXbxX1xXd2xX19xX3xX60xX22xX6cxX16xX1cxX3xXcxX21xXddxX13exX0xXexX6xX186xX5xX10xX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX19xX6xX21xX1cxXdxX16x14aeexX7fxXbx18c63xX3xX6xX22xXexX8fxXaxX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX5cxX12xX0xXdxX19xX1cxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX4axX4axX4xX13exX186xX6xX8fxX89xX22xX6xX16xX1cxXexX21xXdxX13exX3cxX16xX4axX5cxX10xX7xXeaxXexX8fxXbxX4axX16xX10x18324xX7xX4axX2xX82xX80xX2xX4axX82x1908bxX5cxX136xX80x12290xX136x18ae4xX228xX80xXexX226xXf2xX226xX226xX136xX5xX2xX13ex14890xXbxX1cxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX5cxX12xX0xXbxX12xXcxX21xX6xX8fxX3xX1xX2exX4xX3xX186xXe0xX16xX1cxX3xX4xX1xX8fxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX3cxXdxX3exX16xX3xX3cxXbfx17234xXexX3xXeaxX1xX148xX3xXexX21xX8fxX16xX1cxX3xX1xX2exX4xX3xXex14cb8xXbxX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX21xX12xX0xX4axXexX6xX186xX5xX10xX12xX46xXf6xX19xX3xX3cxX67xX6xX3xX89xX22xX6xX35xX3xX6bxX8fxX1dxX16xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX3exX16xX35xX3xX59xXa0xXdxX3xXa3xXdxX16xX1xX3xX3cxXdxX3exX16xX35xX3xX59xXa0xXdxX3xX13xX1xX22xX1exXb6xX16xX3xX1xX2exX4xX3xXcxX21xXbfxXc0xX16xX1cxX3xXc4xX6xX8fxX3xXc8xXc9xX16xX1cxX3xXa3xXbfxX3xXbxX1xXd2xX19xX3xX60xX22xX6cxX16xX1cxX3xXcxX21xXddxX3xXc8xX154xX3xXexXe0xX3xX4xX1xXe4xX4xX3xX16xX1xXdxX24xX22xX3xX4xX1xXbfxX179xX16xX1cxX3xXexX21x12ae9xX16xX1xX35xX3xX1xX8fxXd2xXexX3xXc8xXa0xX16xX1cxX3xXexX1xXdxX3xXc8xX22xX6xX3xX7x13664xXdxX3xX16xXe0xXdxX35xX3xX1cx160bcxX16xX3xX3cxX7cxXdxX3xX4xX16dxX4xX3xXbxX1xX8fxX16xX1cxX3xXexX21xX1dxX8fxX35xX3xX4xX22xXa0xX4xX3xX3cxX280xX16xX3xXc8xXa0xX16xX1cxX3xX16xX1xXbfxX1dfxX3x1306dxXcxX22xXe0xXdxX3xXexX21x140f3xX3xX41xXdxX18xXexX3xX46xX6xX19xX3xX1xX2exX4xX3xXexX280xXbxX3xX3cxX1dxX3xX5xX1dxX19xX3xXexX1xX10xX8fxX3xX5xXc0xXdxX3xX167xX16dxX4x18d72xX35xX3xX35bxX46xX148xXdxX3xXeaxX1xX328xX16xX1cxX3xX3cxX7cxXdxX3xXexXdxX3exX22xX3xX4xX145xX4xX3xXexX21xX8fxX16xX1cxX3xXexX1xXdxX3xX4x17c33xX3xX3cxX1dxX3xX186xX18xX16xX1xX3xXexX1xX1dxX16xX1xX3xXex1940fxX4xX1xX3xXexX21xX8fxX16xX1cxX3xX1cxXdxX16dxX8fxX3xX5cx13d30xX4xX389xX35xX3xX35bxXa3xXdxX16xX1xX3xX3cxXdxX3exX16xX3xX136xX3xXexX29xXexX389xX35xX3xXexX1xX331xXbxX3xX16xXb6xX16xX3xXexX21xXdxX3xX78xX16xX3xX16xX1xX78xX16xX3xX16xX1cxX1dxX1exX3xXcxX1xXbfxX179xX16xX1cxX3xX186xXdxX16xX1xX64xX3x1000dxXdxX18xXexX3xX7x10866xX3xX7fxX226xX4axX226xX3xXexXd2xXdxX3xX46xX1cxX1xX415xX6xX3xXexX21xX6xX16xX1cxX3xX40fxXdxX18xXexX3xX7xX415xX3xX89xX22xX29xX4xX3xX1cxXdxX6xX3xX6bxXbfxXc0xX16xX1cxX3xX12fxX35xX3xXexX310xX16xX1xX3xX16xX1cxX22xX1exX18xX16xX3xXexXdxXb6xXbxX3xX7xXe4xX4xX3xXc8xXb6xX16xX3xXexX21xXbfxXc0xX16xX1cxX35xX3xXc8xXd2xXexX3xX1cxXdxX6cxXdxX3xX16xX1x11dcfxXexX3xXexXd2xXdxX3xX59xXa0xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX22xX16xX1cxX3xXeaxXb6xXexX3xXbxX1x17304xX16xX1cxX3xX4xX1xX29xX16xX1cxX3xX59x18492xX41xX4ax143d0xX498x1173axXa3xX3xX4xX472xXbxX3xXexX15dxX16xX1xX35xX3xXexXe0xX3xX4xX1xXe4xX4xX3xX4xX16dxX4xX3xXc8xX26exXexX3xX5xXdxX3exX16xX3xX1xX8fxX6xX16xX3xX3cxXf6xX16xX3xX1xX148xX6xX3xX3cxXf6xX16xX3xX16xX1cxX1xX18xX35xX3xXcxX49dxXcxXcx1442axX3xXexX1xX6xX19xX3xX1cxXdxX6xX3xX1xXdxXb6xX16xX3xX19xX16dxX22xX3xX16xX1xX78xX16xX3xXc8xXd2xX8fxX35xX3xX4xX78xX22xX3xX5xXd2xX4xX3xX186xXa0xX3xXexX1xX3c0xX4xX1xX3xXe4xX16xX1cxX3xX186xXdxXb6xX16xX3xXc8xXe0xXdxX3xXeaxX1xX3c0xX3xX1xX280xX22xX13exX13exX13exX3xXcxX1xX328xX16xX1cxX3xX89xX22xX6xX3xX4xX16dxX4xX3xX1xX8fxXd2xXexX3xXc8xXa0xX16xX1cxX35xX3xXbxX1xX8fxX16xX1cxX3xXexX21xX1dxX8fxX3xX16xX148xXdxX3xXexX21xX3exX16xX3xXc8xX154xX3xX1cxX148xXbxX3xXbxX1x125e3xX16xX3xX1cxXdxX16dxX8fxX3xX5cxX3d0xX4xX35xX3xX186x14cfbxXdxX3xX5cxXbfx17897xX16xX1cxX35xX3xX21x18825xX16xX3xX5xX22xX1exX18xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX3cxXdxX3exX16xX3xXexX1xX1dxX16xX1xX3xXc8xXa0xXdxX3xX16xX1cx102b2xX3xX4x14356xX6xX3xXexX22xXe0xXdxX3xXexX21xX363xX3xXbfxX22xX3xXex174a9xX35xX3xXeaxX1xX328xX16xX1cxX3xX16xX1cxX67xX16xX1cxX3xXbxX1xX472xX16xX3xXc8xX472xX22xX3xX5xX280xXbxX3xX16xX1xXdxX24xX22xX3xXexX1xX1dxX16xX1xX3xXexX3c0xX4xX1xX3xXexX21xX8fxX16xX1cxX3xX1xX2exX4xX3xXexX280xXbxX35xX3xX16xX1cxX1xXdxX3exX16xX3xX4xXe4xX22xX35xX3xX7xX16dxX16xX1cxX3xXexXd2xX8fxX3xX3cxX1dxX3xXexX21xX6xX22xX3xX5cxX565xXdxX3xXc8xXd2xX8fxX3xXc8xXe4xX4xX3xX4xX16dxX4xX1xX3xX19xXd2xX16xX1cxX3xXexX21xX8fxX16xX1cxX3xXc8xXdxX24xX22xX3xXeaxXdxX18xX16xX3xX19xX7cxXdxX13exX3xX46xX1xX78xX16xX3xX5cxXddxXbxX3xX16xX1dxX1exX35xX3xX6bxX8fxX1dxX16xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX3exX16xX35xX3xX59xXa0xXdxX3xXa3xXdxX16xX1xX3xX3cxXdxX3exX16xX35xX3xX59xXa0xXdxX3xX13xX1xX22xX1exXb6xX16xX3xX1xX2exX4xX3xXcxX21xXbfxXc0xX16xX1cxX3xXc4xX6xX8fxX3xXc8xXc9xX16xX1cxX3xXa3xXbfxX3xXbxX1xXd2xX19xX3xX60xX22xX6cxX16xX1cxX3xXcxX21xXddxX3xXc8xX154xX3xXexX21xX6xX8fxX3xX1cxXdxX6cxXdxX3xXexX1xXbfx185e3xX16xX1cxX3xX35bxXa3xX6xX8fxX3xXcxX1xX16dxX16xX1cxX3x14331xXdxX3exX16xX1cxX389xX3xX4xX592xX6xX3xXcxX21xX22xX16xX1cxX3xXbfxX179xX16xX1cxX3xX59xXa0xXdxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX3cxXdxX3exX16xX3xX41xXdxX18xXexX3xX46xX6xX19xX3xX4xX1xX8fxX3xX2xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX3cxXdxX3exX16xX3xX3cxX1dxX3xX1cxXdxX6cxXdxX3xXexX1xXbfxX695xX16xX1cxX3xX35bxXa3xX6xX8fxX3xXcxX1xX16dxX16xX1cxX3xX6a4xXdxX3exX16xX1cxX389xX3xX4xX472xXbxX3xXexX21xXbfxXc0xX16xX1cxX3xX4xX1xX8fxX3xX2xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX3cxXdxX3exX16xX4daxX3xXexX67xX3xX16xX1cxX22xX565xX16xX3xX89xX22x173d2xX3xX4xX16dxX16xX3xX186xXa0xX35xX3xX1cxXdxX16dxX8fxX3xX3cxXdxX3exX16xX3xX16xX1xX1dxX3xXexX21xXbfxXc0xX16xX1cxX3xXc8xX148xX16xX1cxX3xX1cxX148xXbxX35xX3xXexX21xX6xX8fxX3xX2xX80xX3xX7xX22xX472xXexX3xX1xX2exX4xX3xX186xXe0xX16xX1cxX3xX4xX1xX8fxX3xX2xX80xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX3cxXdxX3exX16xX3xX3cxXbfxX26exXexX3xXeaxX1xX148xX3xXexX21xX8fxX16xX1cxX3xX1xX2exX4xX3xXexX280xXbxX35xX3xX19x15571xXdxX3xX7xX22xX472xXexX3xXexX21xXddxX3xX1cxXdxX16dxX3xX136xX80xX80xX3xX16xX1cxX1xX310xX16xX3xXc8xX565xX16xX1cxX4daxX3xXeaxX1xX10xX16xX3xXexX1xXbfxX695xX16xX1cxX3xX2xX136xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX3cxXdxX3exX16xX3xXexX1xX6xX19xX3xX1cxXdxX6xX3xX1xXdxXb6xX16xX3xX19xX16dxX22xX3xX16xX1xX78xX16xX3xXc8xXd2xX8fxX3xX228xX3xX5xX557xX16xX3xXexX21xX695xX3xX5xX3exX16xX3xX3cxX1dxX3xXf2xX226xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX3cxXdxX3exX16xX3xX4xX148xX3xX16xX1xXdxX24xX22xX3xXexX1xX1dxX16xX1xX3xXexX3c0xX4xX1xX3xXexX21xX8fxX16xX1cxX3xX4xX16dxX4xX3xXbxX1xX8fxX16xX1cxX3xXexX21xX1dxX8fxX3xX4xX592xX6xX3xX6bxX8fxX1dxX16xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX3exX16xX13exX3xXcxX21xX8fxX16xX1cxX3xXeaxX1xX22xX328xX16xX3xXeaxX1xXe0xX3xX4xX592xX6xX3xX186xX22xXe0xXdxX3xX5xXe8xX35xX3xXc8xX3exX19xX3xX1xXa0xXdxX3xX3cxXf6xX16xX3xX1xX148xX6xX3xX3cxXf6xX16xX3xX16xX1cxX1xX18xX3xXc8xXbfxX26exX4xX3xXexXe0xX3xX4xX1xXe4xX4xX3xX5cxX8fxX3xX4xX16dxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX3cxXdxX3exX16xX3xX4xX592xX6xX3xXexX21xXbfxXc0xX16xX1cxX3xXexX1x10d10xX3xX1xXdxX18xX16xX3xX3cxX7cxXdxX3xX16xX1x114eaxX16xX1cxX3xXexXdxXb6xXexX3xX19xX3d0xX4xX3xX4xX1xX22x174a4xX16xX3xX186xXddxX3xX4xX328xX16xX1cxX3xXbxX1xX22xX35xX3xX3cxX22xXdxX3xX16xX1xXa0xX16xX35xX3xXexX1xX22xX3xX1xX5a2xXexX3xX7xX145xX3xX4xXe0xX3xX3cxX58fxX3xX4xX592xX6xX3xXc8xX328xX16xX1cxX3xXc8xX6cxX8fxX3xX4xX592xX6xX3xX16xX1cxXbfxXc0xXdxX3xX1e2xX10xX19xX13exX3xXcxXdxX16xX35xX3xX6cxX16xX1xX1dfxX3xX13xX13exX13xX13exXa3xX0xX4axXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sở Công thương triển khai nhiệm vụ năm 2014

Sở Công thương triển khai nhiệm vụ năm 2014
2014-01-10 07:53:11

(QT) - Hôm qua 9/1/2014, Sở Công thương Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, UVTVTU, Phó Chủ tịch...

Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2014

Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2014
2014-01-09 08:13:30

(QT) - Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức hội nghị quân chính tổng kết công tác quân sự- quốc phòng địa phương năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Đại tá Nguyễn...

Hội Người cao tuổi tổng kết công tác năm 2013

Hội Người cao tuổi tổng kết công tác năm 2013
2014-01-09 08:13:03

(QT) - Ngày 8/1/2014, Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Lãnh đạo các sở, đơn vị liên quan; đại biểu...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết