Cập nhật:  GMT+7
469x224ex4c2bx5d2bx7d60x4427x8a07x92c7x739cxX7x2868xb5dax7bafx5167xacc3x62c6xX5x8eb9xXax8219x24e2xa826xX3x397axXdx9474x7f2exX3xX16x2f51xX19xX3xX1x1a04xXbxX3xXex2e10xX4xX3x479exXdx9a51xX6xX3x5942x7070xX19xX27xX3xX6xX19xX3x7bd2xX3xXex18ddxX19xX1xX3xb1d7x241bxX1cxX19xX27xX3xXcx383dx1b90x489axX3x81b0xX6xb64cxX6xX19xX19xX6xa56cxX1xX10xXexX3xX48x16fcxX3xX46xX6xX5xX6xX48xX6xX19xX0x65f4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6c5fxX10xX6x1a0exXaxX12xa95cxX3bxXcx929xX3xa81bxX3xXcxX1x207axX4xX3xX1xXdxa522xX19xX3xX4dx63f9xX3xX1x50dx7e8cxX4xX1xX3xX1xX20xXbxX3xXexX24xX4xX3xX27xXdxX29xX6xX3x3674x2fbdxX3xX2cxX2dxX19xX27xX3xX6xX19xX3x33aexXdxX80xXexX3x909axX6x2929xX3xX48xX53xX3xX99xX9axX3x653dxX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xacffxX53xX87xX44xX3xX19xX27xX53x1e0cxX3x6271xX5dx9c8bxX5dx199cx8211xX2xX34xX44xX3xX2cxX2dxX19xX27xX3xX6xX19xX3xXexX37xX19xX1xX3xX3bxX3cxX1cxX19xX27xX3xXcxX42xX43xX3xXex48a6xX3xX4xX1x5052xX4xX3xX27xXdxX6xX87xX3xX16xX6xX19xX3x7a1axX43xX19xX1xX3xX4dx1cb5xX3xX48xX53xX3xX4dxX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX16xX1cxX19xX3xX27xX1xXdxX3xX19xX1x2d76xX3xX1xX20xXbxX3xXexX24xX4xX3xX27xXdxX29xX6xX3xX2cxX2dxX19xX27xX3xX6xX19xX3xXexX37xX19xX1xX3xX3bxX3cxX1cxX19xX27xX3xXcxX42xX43xX3xX48xX114xXdxX3xX2cxX2dxX19xX27xX3xX6xX19xX3xX1xX6xXdxX3xXexX37xX19xX1xX3xX46xX6xX48xX6xX19xX19xX6xX4dxX1xX10xXexX3xX48xX53xX3xX46xX6xX5xX6xX48xX6xX19xX3xX27xXdxX6xXdxX3xXf7xX87xX88xX19xX3xXc9xXcaxX2xX34xX77xXc9xXcaxX2xXc5x56bbxX3xXcxX88xXdxX3xX4xX24xX4xX3xX16xX3cxXe7xXdxX3xX5xX53xXabxX3xX48xXdxX80xX4xX44xX3xX2cxX2dxX19xX27xX3xX6xX19xX3xX4xX24xX4xX3xXexX37xX19xX1xX3xXf7x7389xX3xXexX1xX2dxX19xX27xX3xX16xX24xX87xX3xX4xX1xX87xX3xX19xX1xX6xX3cxX3xXexa164xX19xX1xX3xX1xX1baxX19xX1xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX4xX1x5839xX19xX1xX3xXexX42xX43xX44xX3xX4x193axX3xXexX1x53cbxX3xX5xX53xX3xX19xX1xX29xX19xX27xX3xX48x5c9xX19xX3xXf7x6347xX3xX4x1a12xX3xX5xXdxX18xX19xX3x1d1bxX3cxX6xX19xX3xXf7xX84xX19xX3xX1xX87xX88xXexX3xXf7xX9axX19xX27xX44xX3xa73bxXabxX3xXabx6379xX3cxX44xX3xXexX1x58d3xX3xXf7xX87xX88xX19xX3xXabxX114xXdxX3xX4xX213xX6xX3xX4xX24xX4xX3xXexX1xX84xX3xX5xX7bxX4xX3xXexX1x2cf0xX3xXf7xX43xX4xX1xX3xX48xX53xX3xX4xX24xX4xX3xX5xX87xX88xXdxX3xXexX9axXdxX3xXbxX1xX88xXabxX3xXexX42xX87xX19xX27xX3xXexX1x74cdxXdxX3xX27xXdxX6xX19xX3xX27x1494xX19xX3xXf7xX209xXc3xX179xX3x4dddx3436xX19xX27xX3xXexX1xX254xXdxX3xXexXdxX84xX19xX3xX1xX53xX19xX1xX3xXf7xX24xX19xX1xX3xX27xXdxX24xX3xX48xX1ebxX3xX4dxX84xXexX3xX1f5xX3cxX1cxX3xX1xX20xXbxX3xXexX24xX4xX3xX27xXdxX29xX6xX3xX2cxX2dxX19xX27xX3xX6xX19xX3xXexX37xX19xX1xX3xX3bxX3cxX1cxX19xX27xX3xXcxX42xX43xX3xX48xX114xXdxX3xX2cxX2dxX19xX27xX3xX6xX19xX3xXexX37xX19xX1xX3xX46xX6xX48xX6xX19xX19xX6xX4dxX1xX10xXexX3xX48xX53xX3xX2cxX2dxX19xX27xX3xX6xX19xX3xXexX37xX19xX1xX3xX46xX6xX5xX6xX48xX6xX19xX3xX27xXdxX6xXdxX3xXf7xX87xX88xX19xX3xXc9xXcaxX2xXc9xX77xXc9xXcaxX2xX34xX179xX0xXexX6xX16xX5xX10xX3xX7xXexXc3xX5xX10xX9xXaxXabxX6xX42xX27xXdxX19x7016xXc9xXbx686dxX3xX6xX3cxXexX87xXaxX12xX0xXexX42xX12xX0xXexX6fxX12xX0xXdxXabxX27xX3xX7xX42xX4xX9xXaxX5dxX5dxX4xX179xX16xX6xX87xX1f5xX3cxX6xX19xX27xXexX42xXdxX179xX48xX19xX5dxX6fxX10xX7xX4dxXexX87xXbxX5dxX19xX10x37a3xX7xX5dxX2xX34xX34x3f32xX5dxXc5x1787xX6fxX34exXcaxX34exXcaxX2xXcaxX2xXexa8axXc9xXc5xXcaxXc7xX5xX2xX179x73b0xXbxX27xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexX42xX12xX0xXexX42xX12xX0xXexX6fxX12xX0xXbxX12xX2cxX2dxX19xX27xX3xX6xX19xX3xX3bxX3cxX1cxX19xX27xX3xXcxX42xX43xX3xX48xX53xX3xX2cxX2dxX19xX27xX3xX6xX19xX3xXexX37xX19xX1xX3xX46xX6xX5xX6xX48xX6xX19xX3xX4dxX14xX3xX99xXdxX18xX19xX3xX16xX1cxX19xX3xX27xX1xXdxX3xX19xX1xX114xX3xX1xX20xXbxX3xXexX24xX4xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexX42xX12xX0xX5dxXexX6xX16xX5xX10xX12xX46xX6xX3cxX3xX4dxX1xXdxX3xXexX1xX1cxX87xX3xX5xX3cx2507xX19xX44xX3xX2cxX2dxX19xX27xX3xX6xX19xX3xXexX37xX19xX1xX3xX3bxX3cxX1cxX19xX27xX3xXcxX42xX43xX3xX48xX53xX3xX2cxX2dxX19xX27xX3xX6xX19xX3xX1xX6xXdxX3xXexX37xX19xX1xX3xX46xX6xX48xX6xX19xX19xX6xX4dxX1xX10xXexX3xX48xX53xX3xX46xX6xX5xX6xX48xX6xX19xX3xXf7xX1a4xX3xXexX1x1ec3xX19xX27xX3xX19xX1xX1e7xXexX3xX4dxX14xX3xX99xXdxX18xX19xX3xX16xX1cxX19xX3xX27xX1xXdxX3xX19xX1xX114xX3xX1xX20xXbxX3xXexX24xX4xX3xX27xXdxX6xXdxX3xXf7xX87xX88xX19xX3xXc9xXcaxX2xX34xX77xX3xXc9xXcaxX2xXc5xX3xX27xX266xXabxX3xX4xX24xX4xX3xX19xX9axXdxX3xX6fxX3cxX19xX27xX30exX3xX2cxX24xX4xX3xX16xX18xX19xX3xXexX1xX2dxX19xX27xX3xX16xX24xX87xX44xX3xXexX42xX6xX87xX3xXf7xXe7xXdxX3xXexX1xX2dxX19xX27xX3xXexXdxX19xX44xX3xXexX53xXdxX3xX5xXdxX80xX3cxX3xX4xX1eexX3xX5xXdxX18xX19xX3xX1f5xX3cxX6xX19xX3xXf7xX84xX19xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xXexX42xX3e9xXexX3xXexX7bxX3xX4xX213xX6xX3xXabx4d16xXdxX3xXexX37xX19xX1xX44xX3xX1xX20xXbxX3xXexX24xX4xX3xX4xX1x722fxXexX3xX4xX1x352axX3xX48xX114xXdxX3xX19xX1xX6xX3cxX3xXexX42xX87xX19xX27xX3xX19xX1xXdxX80xXabxX3xX48xX1d7xX3xX16xX1cxX87xX3xX48xX80xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX44xX3xXexX42xX3e9xXexX3xXexX7bxX44xX3xXf7xX1e7xX3cxX3xXexX42xX6xX19xX1xX3xX19xX27x46d4xX19xX3xX4xX1xX4e9xX19xX3xX5xX53xXabxX3xXexX1xX1e7xXexX3xX16xX88xXdxX3xX209xXabxX3xXabxX20dxX3cxX3x3402x1d0cxXdx4a0cxX19xX3xX16xXdxX84xX19xX3xX1xa896xX6xX3xX16xX1baxX19xX1xa6aaxX3xX4xX213xX6xX3xX4xX24xX4xX3xXexX1xX84xX3xX5xX7bxX4xX3xXexX1xX230xX3xXf7xX43xX4xX1x41c7xX3xX4xX1xX37xX3xXf7xX88xX87xX3xX4xX24xX4xX3xXf7x81edxX19xX3xX48xX43xX3xX19xX27xX1xXdxX80xXbxX3xX48xX1d7xX3xX4xX24xX4xX3xX1xX3cxXc3xX80xX19xX3xX4xX1eexX3xX4xX1xX3cxX19xX27xX3xXf7xX20dxX254xX19xX27xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX27xXdxX114xXdxX3xXexX52dxX19xX27xX3xX4xX20dxX254xX19xX27xX3xX4xX2dxX19xX27xX3xXexX24xX4xX3xXexX3cxXc3xX18xX19xX3xXexX42xX3cxXc3xX1ebxX19xX44xX3xX27xXdxX24xX87xX3xX6fxX1d7xX4xX3xX4xX1xX87xX3xX19xX1xX209xX19xX3xX6fxX209xX19xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX7xX434xX19xX27xX3x2104xX3xX4dxX1xX3cxX3xX48xX7bxX4xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX27xXdxX114xXdxX3xXexX1xX7bxX4xX3xX1xXdxX80xX19xX3xXf7xaf74xX19xX27xX3xXbxX1xX24xXbxX3xX5xX3cxX3e9xXexX44xX3xX311xX209xXc3xX3xX6fxX7bxX19xX27xX3xXf7xX20dxX254xX19xX27xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX27xXdxX114xXdxX3xXa4xXdxX80xXexX3xXa9xX6xXabxX3x5478xX3xXbbxX53xX87xX3xXexX1xX53xX19xX1xX3xXf7xX20dxX254xX19xX27xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX27xXdxX114xXdxX3xX1xX87xX53xX3xX16xX1baxX19xX1xX44xX3xX1xX29xX3cxX3xX19xX27xX1xX43xX44xX3xX1xX20xXbxX3xXexX24xX4xX3xX48xX53xX3xXbxX1xX24xXexX3xXexX42xXdxX1dbxX19xX576xX3xX4xX1xX213xX3xXf7xX9axX19xX27xX3xXexX42xX6xX87xX3xXf7xXe7xXdxX3xXexX1xX2dxX19xX27xX3xXexXdxX19xX3xXexX1baxX19xX1xX3xX1xX1baxX19xX1xX3xX5xXdxX18xX19xX3xX1f5xX3cxX6xX19xX3xXf7xX84xX19xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xXexX42xX3e9xXexX3xXexX7bxX3xX27xXdxX29xX6xX3xX4xX24xX4xX3xXexX37xX19xX1xX44xX3xX19xX1xX1e7xXexX3xX5xX53xX3xX19xX1xX29xX19xX27xX3xX1xX87xX88xXexX3xXf7xX9axX19xX27xX3xX5xXdxX18xX19xX3xX1f5xX3cxX6xX19xX3xXf7xX84xX19xX3xX311xX209xXabxX3xX19xX1xX3e9xXbxX44xX3xX4dxX1xX213xX19xX27xX3xX16xX434xX3xX48xX53xX3xX4xX24xX4xX3xXexXe7xX3xX4xX1xXebxX4xX3xXbxX1xX1cxX19xX3xXf7xX9axX19xX27xX3xX5xX20dxX3cxX3xX48xX87xX19xX27xX576xX3xXexXdxX84xXbxX3xXexX1d7xX4xX3xXbxX1xX434xXdxX3xX1xX20xXbxX3xX27xXdxX1cxXdxX3xX1f5xX3cxXc3xX84xXexX3xXexX1baxX19xX1xX3xX1xX1baxX19xX1xX3xX311xX3cxX1e7xXexX3xX19xX1xX3e9xXbxX3xX4xX1cxX19xX1xX44xX3xX311xX209xXabxX3xX4xX6xX19xX1xX3xX311xX209xXabxX3xX4xX20dxX3xX5faxX3xX4dxX1xX3cxX3xX48xX7bxX4xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX27xXdxX114xXdxX576xX3xXexX1xX20dxX254xX19xX27xX3xX311xX3cxXc3xX18xX19xX3xXexX42xX6xX87xX3xXf7xXe7xXdxX3xXexX1xX2dxX19xX27xX3xXexXdxX19xX3xX48xX53xX3xX4dxXdxX19xX1xX3xX19xX27xX1xXdxX80xXabxX3xX48xX1ebxX3xX4xX2dxX19xX27xX3xXexX24xX4xX3xXbxX1xX555xX19xX27xX3xX19xX27x9a85xX6xX44xX3xXf7xX1e7xX3cxX3xXexX42xX6xX19xX1xX3xX4xX1xX434xX19xX27xX3xXexX9axXdxX3xXbxX1xX88xXabxX44xX3xX27xXdxX29xX3xX27xX1baxX19xX3xXexX42xX3e9xXexX3xXexX7bxX3xX6xX19xX3xXexX87xX53xX19xX3xX311xX1a4xX3xX1xX9axXdxX44xX3xXbxX1xX434xXdxX3xX1xX20xXbxX3xXexX42xX3cxXc3xX3xX16x88cxXexX44xX3xXf7xX1e7xX3cxX3xXexX42xX6xX19xX1xX3xX4xX24xX4xX3xXf7xX434xXdxX3xXexX20dxX20xX19xX27xX3xX27xX209xXc3xX3xX24xX19xX3xX5faxX3xX3bxX3cxX1cxX19xX27xX3xXcxX42xX43xX3xX7xX6xX19xX27xX3xX4xX24xX4xX3xXexX37xX19xX1xX3xX16xX88xX19xX3xX48xX53xX3xX19xX27xX20dxX20xX4xX3xX5xX88xXdxX179xX179xX179xX3xXa9xX1xX209xX19xX3xX6fxX43xXbxX3xX19xX53xXc3xX44xX3xXcxX1xXdxX84xX3cxX3xXexX20dxX114xX19xX27xX3xXcxX1xX2dxX19xX27xX3xX46xX6xX3xX48x46e5xX19xX3xXa4xX2dxX19xX27xX3xX46xX6xX3xX48xX82cxXexX44xX3x3d13xXdxX24xXabxX3xXf7xX434xX4xX3xX2cxX2dxX19xX27xX3xX6xX19xX3xXexX37xX19xX1xX3xX46xX6xX48xX6xX19xX19xX6xX4dxX1xX10xXexX3xXf7xX1a4xX3xXexX42xX6xX87xX3xX16x2926xX19xX27xX3xX4dxX1xX10xX19xX3xX4xX213xX6xX3xXcxX37xX19xX1xX3xXexX42xX20dxX5faxX19xX27xX3xXexX37xX19xX1xX3xX46xX6xX48xX6xX19xX19xX6xX4dxX1xX10xXexX3xX4xX1xX87xX3xX2cxX2dxX19xX27xX3xX6xX19xX3xXexX37xX19xX1xX3xX3bxX3cxX1cxX19xX27xX3xXcxX42xX43xX3xX48xX1baxX3xXf7xX1a4xX3xX4xX1eexX3xXexX1xX53xX19xX1xX3xXexX1cdxX4xX1xX3xX311xX3cxX1e7xXexX3xX7xX82cxX4xX3xXexX42xX87xX19xX27xX3xX1f5xX3cxX24xX3xXexX42xX1baxX19xX1xX3xX1xX20xXbxX3xXexX24xX4xX3xX1f5xX3cxX434xX4xX3xXexX84xX3xX48xX53xX3xXf7xX1cxXabxX3xX16xX1cxX87xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX27xXdxX114xXdxX179xX3xXcxXdxX19xX44xX3xX1cxX19xX1xX30exX3xX13xX179xX6cxX0xX5dxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tặng quà khuyến học cho học sinh vùng khó

Tặng quà khuyến học cho học sinh vùng khó
2013-09-06 05:00:10

(QT) - Ngày 5/9/2013, nhân dịp khai giảng năm học mới 2013 - 2014, lãnh đạo Công ty cổ phần Quảng cáo và Tổ chức sự kiện VNT tại TP Đông Hà (Quảng Trị) đã đến chung vui với...

Năng suất lúa vụ Hè thu ước đạt 45 tạ/ha

Năng suất lúa vụ Hè thu ước đạt 45 tạ/ha
2013-09-06 04:59:21

(QT) - Vụ Hè thu năm 2013, toàn tỉnh Quảng Trị gieo cấy 21.500 ha lúa, đến thời điểm này nông dân các địa phương đã thu hoạch được khoảng 65% diện tích lúa Hè thu. Trong đó,...

Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm Tết Trung thu

Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm Tết Trung thu
2013-09-05 06:56:31

(QT) - Từ ngày 4-6/9/2013, đoàn chuyên ngành thuộc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các địa phương tiến hành kiểm tra cơ sở...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết