Cập nhật:  GMT+7
db5cx1082dx150a1xe8c3x12e46x15a85xfe7ex13c37x14793xX7x161d7x148e8x12d54xf65dx168daxeb62xX5x1062cxXax13faex1786exXdx16ba7x16f47xX3xXex18394xX6xX3xXexXdxde68x153e4xX3x16177xfc3exX3xXexX1xXdxX3xX4xdfaexX1fx160f8xX3xX21x1145fxf238xX1fxX2bxX3xX4x10491xX3xX21xX22xX1fxX2bxX3xe91bxX10xX1fxX3xddb1xXdxX15xX1fxX3x1174dxee64xXdxX3xe06bxX1fxff79xX44xX45xXdxX3xX13xX1xf04cxX0x11a95xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX10xX6xfc32xXaxX12x15ebcx177a1xXcx1867dxX3xX4axX3x14815xX1xXdxf7d3xdbb8xX3x1799bxX73xX6xX3xX2x16f3fxX53x171a2xX53xX7cx13ee7xX2x11653x13ee3xX3xX21xf28axX1fxX2bxX3xX4xX1x10d99xX3x1318fxX6xXdxX3xXcxX1xedd2xX4xX82xX3x1855cxeb4bxXcxX98xXcxX97xX82xX3x1687axX1xfc36xX3xX6fxX1x11d1fxX3xXex126bdxX4xX1xX3xX97x13d27x1684cx1484exX3xXexdd29xX1fxX1xX3xX69xX73xX45xX1fxX2bxX3xXcxX19xXa8xX3xX4xdc58xX1fxX2bxX3xX5x16f0bxX1fxX1xX3xX21x133ecxf262xX3xX4xdcb9xX4xX3xX7x167e1xf2baxX3x18272xXdxX6xXccxX3xXexX1xX29xX1fxX2bxX4axX3xX98x11854xX1fxX3xXexX45xXdxX82xX3xX13xX1exX3xX1xXccxXcbxX4xX1xX4axX3x12f42x122bdxX73xX3xXexX2exX3xX21xXc6xX3xXexXdxX1exX1fxX3xX1x134d0xX1fxX1xX3x131c3xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xXexXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX3xXexX1xXdxX3xX4xX29xX1fxX2bxX3xX21xX2exX2fxX1fxX2bxX3xX4xX34xX3xX21xX22xX1fxX2bxX3xX44xX45xXdxX3xX48xX1fxX4axX44xX45xXdxX3xX13xX1xX51xX3xX68xX44xX45xXdxX3xfc28x14e46xX1fxX2bxX6bx14d04xX3xXf5xX2ex1714bxX4xX3xX109xX1xXd3xXdxX3xX4xX29xX1fxX2bxX3xXex179adxX3xX1fxX146xX16xX3xX7cxX7fxX2xX7fxX82xX3xX21xX2exX2fxX1fxX2bxX3xX4xX34xX3xX21xX22xX1fxX2bxX3xX44xX45xXdxX3xX48xX1fxX4axX44xX45xXdxX3xX13xX1xX51xX3xX4xXa1xX3xXex13003xX1fxX2bxX3xX3bxed81xX1fxX3xX21xXf6xX73xX3xXexX2exX3xfcddx103a9xX3xXex13aa4xX3xX21xX85xX1fxX2bxX3xXexX15cxX3xX1fxX2bxX73xX85xX1fxX3xX3bxX18exX1fxX3xX4xX1xX2exX34xX1fxX2bxX3xXexX19x144dcxX1fxX1xX3xX16x16a89xX4xX3xXexXdxX51xX73xX3xX75xX73xX18exX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX65xXccxX3xXadxX22xX3xX6fxX44xX69x11879xX3xXexXb2xX1fxX1xX3xX69xX73xX45xX1fxX2bxX3xXcxX19xXa8xX3xX5xX105xX16xX3xX4xX1xXa5xX3xX21xXf6xX73xX3xXexX2exX3xX3bxX105xX3xX21xX34xX1fxX3xX3bxXa8xX3xXexX19x14b76xX1fxX2bxX3xXexX1xXf6xX73xX3xXexX1xXdxX3xX4xX29xX1fxX2bxX3xX5xX105xX3xX6fxX29xX1fxX2bxX3xXex10aa2xX3xX6fxX9fxX3x131f2xe8f6xX21fxX3xX5xdf7fxXbxX3xX65xXf6xX73xX3xX109xX1xX8bxX3xX2xX3xX68xX1fxX6xX21fxX3xX5xX105xX3xX6fxX29xX1fxX2bxX3xXexX21fxX3xX6fxX9fxX3xX98xXdx17cd4xXexX3x13e66xX10xX1fxX6bxX3xX21xX45xX16xX3xX1fxX1xXe3xX1fxX3xXexX1xXdxX3xX4xX29xX1fxX2bxX14axX3xXcxX8bxX1fxX1xX3xX21xX1exX1fxX3xX4xX73xX18exXdxX3xX1fxX146xX16xX3xX7cxX7fxX2x1277fxX3xXexX189xX1fxX2bxX3xX2bxXdxXcfxX3xXexX19xXa8xX3xXexX1x16ecdxX4xX3xX1xXdxX24bxX1fxX3xX21xXcbxXexX3xXexX19xX51xX1fxX3xX81xX199xX3xXexX19cxX3xX21xX85xX1fxX2bxX14axX3xX44xXdxX24bxX1fxX3xX1fxX6xX21fxX3xX3bxXdxX24bxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX29xX1fxX2bxX3xXexX73xX21fxX1exX1fxX3xX21xX2exX2fxX1fxX2bxX3xX21xX6xX1fxX2bxX3xX4xX1xXe3xX16xX3xX7xXccxX3xX3bx12839xXdxX3xXexXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX3xX21xX72xX3xX19xX6xX3xX65xXccxX3xX1fxX2bxX73xX85xX1fxX3xX3bxX18exX1fxX3xXbxX1xX225xX1fxX3xX3fxX189xX3xX4xX1xXe3xX16xX3xX3bxX105xX3xX4xX29xX1fxX2bxX3xXexXcfxX4xX3xX21xX72xX1fxX3xX3fxXc1xX82xX3xX2bxXdxX45xXdxX3xXbxX1xXa1xX1fxX2bxX3xX16x12019xXexX3xX3fx17bf3xX1fxX2bxX3xX4xX1xX2exX6xX3xX1xXccxX105xX1fxX3xXexX1xX105xX1fxX1x13159xX3xXexX19xX51xX1fxX3xXexXccxX105xX1fxX3xXexX73xX21fxX1exX1fxX3xX1xXdxX24bxX1fxX3xX4x11ad0xX1fxX3xX2xX2xX3xX1xX22xX3xX4xX1xX2exX6xX3xX1fxX1xXe3xX1fxX3xXexXdxX72xX1fxX3xX21xX72xX1fxX3xX3fxXc1xX14axX3xX1d8xX28cxX3xX4xX1xXe3xX16xX3xXexX19x1748fxX3xX3bxX72xX3xXexXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX3xX21xXc6xX3xX2bxX225xX21fxX3xX19xX6xX3xX1fxX1xXdxX72xX73xX3xX109xX1xXa1xX3xX109xX1xX146xX1fxX3xXexX19xXccxX1fxX2bxX3xX2bxXdxX6xXccxX3xXexX1xX29xX1fxX2bxX3xX21xXdxX3xX5xXcbxXdxX82xX3xX2bxX225xX21fxX3xX3fxX93xX4xX3xX224xX204xX4xX3xX4xX1xXccxX3xX1fxX2bxX2exX2fxXdxX3xX65xX225xX1fxX3xX21xXa8xX6xX3xXbxX1xX2exX34xX1fxX2bxX14axX3xXf5xX15xX3xX21xfa1exX21fxX3xX1fxX1xX6xX1fxX1xX3xXexXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX3xXexX1xXdxX3xX4xX29xX1fxX2bxX3xX7xX2daxX16xX3xX1xXccxX105xX1fxX3xXexX1xX105xX1fxX1xX3xXexX73xX21fxX1exX1fxX3xX21xX2exX2fxX1fxX2bxX82xX3xX21xXcfxXbxX3xX93xX1fxX2bxX3xX109xXa8xXbxX3xXexX1xX2fxXdxX3xXexX225xX16xX3xXexX2exX3xX1fxX2bxX73xX21fxX24bxX1fxX3xX3bx12cb2xX1fxX2bxX3xX4xXa5xX6xX3xX1fxX2bxX2exX2fxXdxX3xX65xX225xX1fxX82xX3xX21xX85xX1fxX2bxX3xX4xX1xX8bxX3xX9fxX1xXa1xX3xX6fxX1xXa5xX3xXexXa8xX4xX1xX3xX97xXadxXaexXafxX3xXexXb2xX1fxX1xX3xX8dxX6xXdxX3xXcxX1xX93xX4xX3xX21xXc6xX3xX3bxX72xX3xXexXe3xX1fxX3xX1xXdxX24bxX1fxX3xXexX19xX2exX2fxX1fxX2bxX3xXexX1xXdxX3xX4xX29xX1fxX2bxX82xX3xX2bxX325xXbxX3xX2bx17334xX3xXexX15cxX1fxX2bxX3xX1xX22xX3xX2bxXdxX6xX3xX21xX1b9xX1fxX1xX3xX21xX15xX3xX1fxX229xX16xX3xX3fxX229xXexX3xX1fxX2bxX73xX21fxX51xX1fxX3xX1fxX1xX225xX1fxX3xXexX1xX28cxX4xX3xXexX1exX14axX3xX44xXdxX24bxX1fxX3xX1fxX6xX21fxX3xX4xX354xX1fxX3xX7cxX3xX21xXdxX15xX16xX3xX3bxX2exX2daxX1fxX2bxX3xX16xX229xX4xX3xXexX1xX73xX22xX4xX3xX7cxX3xX1xX22xX3xX65xX225xX1fxX3xXd3xX3xXexX1xX29xX1fxX3xX8dxf058xX3xXcxX1xXa5xX21fxX82xX3xX224xXc6xX3xX44xX45xXdxX3xX48xX1fxX3xX3bxX105xX3xX7cxX3xX1xX22xX3xXd3xX3xXexX1xX29xX1fxX3xXcxX19xX73xX1fxX2bxX3xX48xX1fxX82xX3xX224xXc6xX3xX44xX45xXdxX3xX13xX1xX51xX14axX3xX69xX73xX6xX3xX109xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xXexX1xX28cxX4xX3xX21xXa8xX6xX3xX3bxX105xX3xXexX1b9xX16xX3xX1xXdxX15xX73xX3xX1fxX2bxX73xX21fxX24bxX1fxX3xX3bxX43dxX1fxX2bxX3xX4xXa5xX6xX3xX4xXcfxX4xX3xX1xX22xX3xX65xX225xX1fxX3xX4xX1xXccxX3xXexX1x14d65xX21fxX82xX3xX1fxX2bxX73xX21fxX51xX1fxX3xX1fxX1xX225xX1fxX3xX5xX105xX3xX65xXccxX3xX3bxXdxX24bxX4xX3xXcfxXbxX3xX2bxXdxXcfxX3xX21xX72xX1fxX3xX3fxXc1xX3xX4xX354xX1fxX3xX3fx10f4exX3xX7xXa1xXexX3xX16xX22xXexX3xX3bxX105xXdxX3xX1xXcbxX1fxX2bxX3xX16xX1bexX4xX3xX1fxX51xX1fxX3xX1xX22xX3xX3fxXa8xX3xXexX1xXdxX24bxXexX3xX1xXcbxXdxX3xX4xX1xX2exX6xX3xX4xX1xX580xXbxX3xX1fxX1xXe3xX1fxX3xX2bxXdxXcfxX3xX21xX72xX1fxX3xX3fxXc1xX33cxX3xX16xX22xXexX3xX7xX18exX3xX1xX22xX3xX4xX1xX2exX6xX3xX1fxX1xXe3xX1fxX3xX21xX2exX14exX4xX3xX2bxXdxX580xX21fxX3xX6fxXaexX69xX1d8xXafxX3xX21xX580xXexX3xXexXcbxXdxX3xX1fxX34xXdxX3xXd3xX3xX16xX2daxXdxX3xX1fxX51xX1fxX3xX4xX1xX2exX6xX3xX4xX1xXa8xX73xX3xX3fxX105xX1fxX3xX2bxXdxX6xXccxX3xX16xX325xXexX3xX3fxX329xX1fxX2bxX14axX3xX1d8xX6xX73xX3xX109xX1xXdxX3xXexXdxX1exX1fxX3xX1xX105xX1fxX1xX3xX109xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xXexX1xX28cxX4xX3xX21xXa8xX6xX82xX3xX21xX85xX1fxX2bxX3xX4xX1xX8bxX3xX8dxX6xXdxX3xXcxX1xX93xX4xX82xX3xX9fxX1xXa1xX3xX6fxX1xXa5xX3xXexXa8xX4xX1xX3xX97xXadxXaexXafxX3xXexXb2xX1fxX1xX3xX4xX1xXb2xX3xX21xXcbxXccxX3xX4xX1xXa5xX3xX21xXf6xX73xX3xXexX2exX82xX3xX1fxX1xX105xX3xXexX1xXf6xX73xX3xX3bxX105xX3xX4xX1xX8bxX1fxX1xX3xX75xX73xX21fxX72xX1fxX3xX21xXa8xX6xX3xXbxX1xX2exX34xX1fxX2bxX3xX4xXf6xX1fxX3xX4xXa1xX3xX7xX28cxX3xXbxX1xX18exXdxX3xX1xX14exXbxX3xX4xX1xX325xXexX3xX4xX1x132e9xX3xXexX19xXccxX1fxX2bxX3xX4xX29xX1fxX2bxX3xXexXcfxX4xX3xXd6xX9fxX8dxXadxX82xX3xX21xX29xX1fxX3xX21xX18exX4xX3xX75xX73xXcfxX3xXexX19xX1b9xX1fxX1xX3xXexX1xXdxX3xX4xX29xX1fxX2bxX14axX3xXadxXd3xXdxX3xXexX1xX28cxX4xX3xXexX1exX3xX4xX1xXccxX3xXexX1xX580xX21fxX3xXexX19xXccxX1fxX2bxX3xXexX1xX2fxXdxX3xX2bxXdxX6xX1fxX3xX75xX73xX6xX3xX7xX28cxX3xXbxX1xX18exXdxX3xX1xX14exXbxX3xX2bxXdxf7a7xX6xX3xX27bxX3xX3fxX51xX1fxX3xX3bx10026xX1fxX3xX4xX1xX2exX6xX3xX21xX2exX14exX4xX3xX21xX85xX1fxX2bxX3xX3fxX22xX3xX3bxX105xX3xX1xXdxX24bxX73xX3xX75xX73xX45xX14axX3xX6fxXcfxX4xX3xX3fxX51xX1fxX3xXbxX1xX45xXdxX3xX1fxdbaaxX3xX5xX28cxX4xX3xX21xX15xX3xX1xXccxX105xX1fxX3xXexX1xX105xX1fxX1xX3xX3bxXdxX24bxX4xX3xXd6xX9fxX8dxXadxX3xXexX19xXccxX1fxX2bxX3xX75xX73x16bb3xX3x16157xX53xX7cxX7fxX2xX81xX14axX3xX98xXdxX24bxX4xX3xXcfxXbxX3xX2bxXdxXcfxX3xX21xX72xX1fxX3xX3fxXc1xX3xXbxX1xX45xXdxX3xXexX73xX225xX1fxX3xXexX1xXa5xX3xX21xX204xX1fxX2bxX3xX4xX1xX1exX3xX21xX22xX3xXexX105xXdxX3xX4xX1xX8bxX1fxX1xX3xX4xXa5xX6xX3xX1fxX1xX105xX3xX1fxX2exX2daxX4xX3xX75xX73xX21fxX3xX21xXa8xX1fxX1xX82xX3xX109xXdxX51xX1fxX3xX75xX73xX21fxX1exXexX3xXcfxXbxX3xX21xX204xX1fxX2bxX3xX2bxXdxXcfxX82xX3xX21xX204xX1fxX2bxX3xX1xXdxX24bxX1fxX3xXexX19xXcbxX1fxX2bxX3xX21xX15xX3xXexX19xXcfxX1fxX1xX3xXexX1xXdxX24bxXexX3xX1xXcbxXdxX3xX4xX1xXccxX3xX65xX225xX1fxX3xX4x17035xX1fxX2bxX3xX1fxX1xX2exX3xXexX1xX580xXexX3xXexX1xXccxXcfxXexX3xXexX105xXdxX3xX4xX1xX8bxX1fxX1xX3xX4xXa5xX6xX3xX1fxX1xX105xX3xX1fxX2exX2daxX4xX14axX3xXf5xX72xX3xX1fxX2bxX1xXa8xX3xX4xX1xXa5xX3xX21xXf6xX73xX3xXexX2exX3xX19xX105xX3xX7xXccxXcfxXexX3xX5xXcbxXdxX3xXexX189xX1fxX2bxX3xX3bxX18exX1fxX3xX21xXf6xX73xX3xXexX2exX3xX21xX15xX3xX4xXa1xX3xX7xX28cxX3xX21xXdxX72xX73xX3xX4xX1xXb2xX1fxX1xX3xX3bxX72xX3xX75xX73xX21fxX3xX16xX29xX3xX21xX2exX2fxX1fxX2bxX3xX1xX14exXbxX3xX5xX7b5xX14axX3xX24exXdxX51xX1fxX2bxX3xX109xX1xXa1xX3xX109xX1xX146xX1fxX3xX3bxX72xX3xX1fxX2bxX73xX85xX1fxX3xX3bxX18exX1fxX3xX4xX1xXa5xX3xX21xXf6xX73xX3xXexX2exX3xXbxX1xX45xXdxX3xX1fxX78fxX3xX5xX28cxX4xX3xX5xX105xX16xX3xX3bxXdxX24bxX4xX3xX3bxX2daxXdxX3xXcxX19xX73xX1fxX2bxX3xX2exX34xX1fxX2bxX3xX21xX15xX3xX21xX2exX14exX4xX3xX2exX73xX3xXexXdxX51xX1fxX3xXbxX1xX225xX1fxX3xX3fxX189xX3xXexX1xX51xX16xX3xX1fxX2bxX73xX85xX1fxX3xX3bxX18exX1fxX33cxX3xX1fxX1xX105xX3xXexX1xXf6xX73xX3xX4xX146xX1fxX3xX4xX93xX3xXexX1xX10xXccxX3xX1fxX2bxX73xX85xX1fxX3xX3bxX18exX1fxX3xX21xX15xX3xXexX189xX3xX4xX1xX93xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX29xX1fxX2bxX3xX1xX14exXbxX3xX5xX7b5xX14axX3xXcxX19xXccxX1fxX2bxX3xX21xXdxX72xX73xX3xX109xXdxX24bxX1fxX3xX109xX1xXa1xX3xX109xX1xX146xX1fxX3xX3bxX72xX3xX3bxX18exX1fxX3xXexX1xX1b9xX3xX1fxX1xX105xX3xXexX1xXf6xX73xX3xXbxX1xX45xXdxX3xXexXdxX1exX1fxX3xX1xX105xX1fxX1xX3xXexX1xXdxX3xX4xX29xX1fxX2bxX3x105bcxX4xX73xX18exX1fxX3xX4xX1xXdxX1exX73x14f5bxX82xX3xX2exX73xX3xXexXdxX51xX1fxX3xX65xX105xX1fxX1xX3xX3bxX18exX1fxX3xX4xX1xXccxX3xX1fxX1xX755xX1fxX2bxX3xX1xXcbxX1fxX2bxX3xX16xX1bexX4xX3xXexX19xX43dxX1fxX2bxX3xX21xXdxX15xX16xX3xX1fxX1xX2exX3xX4xXf6xX73xX82xX3xXexX19xX105xX1fxX3xX3bxX105xX3xX109xX1xX73xX3xX3bxX28cxX4xX3xX5xXf6xX21fxX3xX5xX22xXdxX3xX21xX15xX3xX7xX2daxX16xX3xX189xX1fxX3xX21xXa8xX1fxX1xX3xX1fxX72xX1fxX3xX21xX2exX2fxX1fxX2bxX82xX3xXexXcbxXccxX3xXexX1xX73xXe3xX1fxX3xX5xX14exXdxX3xX4xX1xXccxX3xX1fxX2bxX2exX2fxXdxX3xX65xX225xX1fxX3xX21xXdxX3xX5xXcbxXdxX14axX3xX44xX14axXaexX14axX13xX0xX53xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Gặp mặt Hội đồng hương Quảng Trị tại Hà Nội

Gặp mặt Hội đồng hương Quảng Trị tại Hà Nội
2014-02-18 06:35:25

(QT) - Trong không khí ấm áp của những ngày đầu xuân mới, ngày 16/2/2014 tại Thủ đô Hà Nội, Hội đồng hương tỉnh Quảng Trị đã tổ chức gặp mặt đầu xuân Giáp Ngọ 2014. Đến dự buổi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết