Cập nhật:  GMT+7
8d88xef94xf419xaf35x91ccx10db1xc876x1066dxb2faxX7xa564x115e5xe8ccxc8c9x90a3x11b82xX5xc1f4xXaxd067xf6d3xXdx9b90xbf5axX3xXex8e03xX6xX3xa729xac4bxf2caxX3xXexX19xda39xaa02xX1xX3xX23xX1dxc636xXdxX3xXexX28xX16xX3xX4xX28xX23xd924xX3xX23xX32xX1xa148xX3xX4xX6xea99xX0x9bfcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbaadxX10xX6xf466xXaxX12xafc7xd177xXcxf093xX3xa9dbxX3xae19xX1xXdxX3xX4x10371xX4xX3xXcxX1x9920xX1exX3xX7xd294xX23xX3xXexa01exX23xX1xX3xfa55xa957xX6xX3xXexXdxcc6bxX23xX3xX1xd730xX23xX1xX3x11dbdxXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX19xX22xX23xX1xX3xX23xX1dxX28xXdxX3xXexX28xX16xX3xX4xX28xX23xX32xX3xX23xX32xX1xX37xX3xX4xX6xX3bxX3xXexfe55xXdxX3xX59xX28xX23xX32xX3xXexX1exX3xX4x10e74xX3xXbxX1xc4e9xX23xX3xX59xX1xeec2xX23xX3xX23xX1dxX28xXdxX3xX59x11a58xX3xc534xXdxX37xXexX3x9616xX6xX16xX57xX3xX4xX1xXdxX3xX23xX1x1157axX23xX1xX3xXexXa8xXdxX3xXexX6bxX23xX1xX3xX53xX1dxX67xX23xX32xX3xXcxX19xe33cxb6c6xX0xX3dxXbxX12xX0xXexX6xb676xX5xX10xX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX16xX6xX19xX32xXdxX23xcd54xd8e1xXbx1025axX3xX6xX1dxXexX3bxXaxX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX4fxX12xX0xXdxX16xX32xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX3dxX3dxX4xXeexXf6xX6xX3bxX1cxX1dxX6xX23xX32xXexX19xXdxXeexX6fxX23xX3dxX4fxX10xX7xX7dxXexX3bxXbxX3dxX23xX10xf05fxX7xX3dxX2xd147xc931xX2xX3dxf03bxee23xX4fxX2xX108xX2xX108xX149x10322xc709xXexX2xX108xX108xX145xX145xc581xX5xX2xXeexc976xXbxX32xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe3fcxX3bxX4fxX1exXaxX12xX13xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX19xX22xX23xX1xX3xX23xX1dxX28xXdxX3xXexX28xX16xX3xX4xX28xX23xX32xX3xX23xX32xX1xX37xX3xX4xX6xX3bxX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX19xX12xX0xX3dxXexX6xXf6xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX3bxX4fxX1exXaxX12xX13xX75xXexX3xX1cxX1dxX67xX3xX7dxXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xX4xX1xX3bxX3xXexX1x1039bxX1exa8a5xX3xX6fxXdxX37xX4xX3xX23xX1dxX28xXdxX3xXexX28xX16xX3xX4xX28xX23xX32xX3xX23xX32xX1xX37xX3xX4xX6xX3bxX3xXexXa8xXdxX3xX59xX28xX23xX32xX3xXexX1exX3xX4xXb4xX3xXbxX1xXb8xX23xX3xX59xX1xXbdxX23xX3xX23xX1dxX28xXdxX3xX59xXc6xX3xXc8xXdxX37xXexX3xXcdxX6xX16xX57xX3xX4xX1xXdxX3xX23xX1xXd8xX23xX1xX3xXexXa8xXdxX3xXexX6bxX23xX1xX3xX53xX1dxX67xX23xX32xX3xXcxX19xXedxX3xf26bxX67xX16xX3xXf6xX67xX3bxX3xXexc206xXexX3xX6fxe3ffxX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX19xX22xX23xX1xX3xX7xX67xX23xX3xX10axX1dxX1eexXexX3xX6fxX79xX3xX10axbcd1xX3xX5x10bedxX3xX4xX1xX1eexXexX3xXexX1xX67xXdxXeexX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX3bxX4fxX1exXaxX12xX4cxXdxX37xX23xX3xX23xX6xX1exX1f0xX3xX256x10b02xX1exX3xX5xX79xX3xX256x929dxX23xX3xX6fxXedxX3xX256xXb8xX1dxX3xXexXdx11e82xX23xX3xX6fxX79xX3xX4fxX1dxX1exX3xX23xX1xX1eexXexX3xXexX19xX2bexX23xX3xX256xXedxX6xX3xXf6xX79xX23xX3xXexX6bxX23xX1xX3xX23xX1dxX28xXdxX3xXexX28xX16xX3xXexX1xX79xX23xX1xX3xX4xX28xX23xX32xX3xXexX1xX10xX3bxX3xXbxX1xfd66xX2b2xX23xX32xX3xXbxX1xXd8xXbxX3xX108xX3xX32xXdxX6xXdxX3xX256xX3bxXa8xX23xXeexX3x112c0xXdxX6xXdxX3xX256xX3bxXa8xX23xX3xX256xXb8xX1dxX3xXexX28xX16xX3xX32xXdxX25fxX23xX32xX3xX256xX2faxe38exX4xX3xX256xX2faxX6xX3xX6fxX79xX3bxX3xX2faxX2b2xX23xX32xX3xXexXa8xXdxX3xX23xX1xX79xX3xXf6xXa8xXexX3xXexX19xX3bxX23xX32xX3xX6fx9210xX23xX32xX3xX146xX152xX3xX23xX32xX79xX1exX1f0xX3xX7xX6xX1dxX3xX7dxX1xXdxX3xXexX28xX16xX3xX5x11e36xX23xX3xXexX70xX3xX2xX57xX2xX1f0xX151xX32xX3xX7xc5c1xX3xX256xX2faxX32bxX4xX3xX4xX1xX1dxX1exX15xX23xX3xX7xX6xX23xX32xX3xX23xX1dxX28xXdxX3xX32xXdxX6xXdxX3xX256xX3bxXa8xX23xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX79xX3xX23xX1dxX28xXdxX3xXexX28xX16xX3xXexX1xXedxXexXeexX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX3bxX4fxX1exXaxX12xdb8fxX32bxXdxX3xXexX1xX75xX3xX4xX63xX6xX3xX23xX1dxX28xXdxX3xXexX28xX16xX3xX108xX3xX32xXdxX6xXdxX3xX256xX3bxXa8xX23xX3xX5xX79xX3xXexX19xX3bxX23xX32xX3xX1cxX1dxXd8xX3xXexX19xX22xX23xX1xX3xX2faxX2b2xX23xX32xX3xXexX28xX16xX3xX7xX376xX3xX7dxXdxX15xX16xX3xX7xX3bxXd8xXexX3xXexX25fxXexX3xX4fxXedxX4xX1xX3xXf6xX37xX23xX1xX1f0xX3xX16xX28xXdxX3xXexX19xX2faxd4d8xX23xX32xX1f0xX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX19xX22xX23xX1xX3xXbxX1xXd8xXexX3xXexX19xXdxX15xX23xX3xX4xX63xX6xX3xXexX28xX16xXeexX3x116dexX3xX32xXdxX6xXdxX3xX256xX3bxXa8xX23xX3xX256xXb8xX1dxX1f0xX3xX4fxXdxX37xX23xX3xXexca01xX4xX1xX3xX6xX3bxX3xX23xX1dxX28xXdxX1f0xX3xX7dxX1xX25fxXdxX3xX5xX2faxX32bxX23xX32xX3xX23xX2faxX368xX4xX1f0xX3xXexX1xd01bxX4xX3xXbdxX23xX3xX7xX376xX3xX45cxXexX3xX1xX2b2xX23xX3xX6fxX79xX3xX256xX75xX23xX3xX5x9accxX4xX3xXexX28xX16xX3xXexX19xX2faxd8d1xX23xX32xX3xXexX1xX79xX23xX1xX3xX4xcb56xX3xXexX1xX15xX3xXexX1xX67xX3xX6fxX79xX3bxX3xX6xX3bxX3xX23xX1dxX28xXdxX3xXexX1xX22xX3xXex9d1bxX3xX5xX37xX3xX7xX25fxX23xX32xX3xX7xX4a9xXexX3xX256xXa8xXexX3xXexX70xX3xX145xX151xX57xX3xX14axX152xff4exXeexX3xXcdxX32xX1dxaaa9xX23xX3xX23xX2faxX368xX4xX3xX7xX27cxX3xX4fxX5exX23xX32xX3xX256xX15xX3xX23xX1dxX28xXdxX3xXexX28xX16xX3xX4xa21exX23xX32xX3xX256xX2faxX32bxX4xX3xX7dxX1xX27cxX3xXexX19x10ce2xX23xX32xX1f0xX3xX4fxXdxX37xXexX3xX7dxX1xX1dxefa7xX23xX1f0xX3xX7xX6xX1dxX3xX7dxX1xXdxX3xX1cxX1dxX6xX3xX6xX3bxX3xX4xX1xX47cxX6xX1f0xX3xX23xX2faxX368xX4xX3xX256xX2faxX32bxX4xX3xX1cxX1dxX6xX3xX5xX2faxX368xXdxX3xX5xb666xX4xX3xX6fxX79xX3bxX3xX6xX3bxX3xX23xX1dxX28xXdxXeexX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX3bxX4fxX1exXaxX12xecefxX6xX1dxX3xX7dxX1xXdxX3xX7dxXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX19xX22xX23xX1xX3xX23xX1dxX28xXdxX3xXexX28xX16xX3xX4xX28xX23xX32xX3xX23xX32xX1xX37xX3xX4xX6xX3bxX3xX4xX63xX6xX3xX59xX28xX23xX32xX3xXexX1exX3xX4xXb4xX3xXbxX1xXb8xX23xX3xX59xX1xXbdxX23xX3xX23xX1dxX28xXdxX3xX59xXc6xX3xXc8xXdxX37xXexX3xXcdxX6xX16xX57xX3xX4xX1xXdxX3xX23xX1xXd8xX23xX1xX3xXexXa8xXdxX3xXexX6bxX23xX1xX3xX53xX1dxX67xX23xX32xX3xXcxX19xXedxX1f0xX3xX5xa3f7xX23xX1xX3xX256xXa8xX3bxX3xX59xX1xXdxX3xX4xX5exX4xX3xXcxX1xX63xX1exX3xX7xX67xX23xX3xX7dxX1xX1dxX1exX75xX23xX3xX4xXd8xX3bxX1f0xX3xXexX19xX3bxX23xX32xX3xXexX1xX422xXdxX3xX256xXdxX15xX16xX3xXexX28xX16xX3xX23xX1dxX28xXdxX3xX256xX6xX23xX32xX3xXf6xXedxX3xX4fxXedxX4xX1xX3xXf6xX37xX23xX1xX3xX7dxX1xX4a9xX3xX7dxXdxX15xX16xX3xX7xX3bxXd8xXexX3xX23xX1xX2faxX3xX1xXdxX37xX23xX3xX23xX6xX1exX3xXexX1xX22xX3xX23xX32xX2faxX422xXdxX3xX4fxX2abxX23xX3xX4xXb8xX23xX3xXd8xXbxX3xX4fxX5exX23xX32xX3xX7xX67xX23xX3xX10axX1dxX1eexXexX3xXexX1xX10xX3bxX3xXbxX1xX2faxX2b2xX23xX32xX3xXexX1xX47cxX4xX3xX4xX28xX23xX32xX3xX23xX32xX1xX37xX3xX4xX6xX3bxXeexX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX3bxX4fxX1exXaxX12xXc6xX1xX2faxX2b2xX23xX32xX3xXexX1xX47cxX4xX3xX23xX79xX1exX3xX6fxX70xX6xX3xX32xXdxX67xX16xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX45cxX3xX256xX4e5xX23xX32xX3xXexX1xX422xXdxX3xX256xX67xX16xX3xXf6xX67xX3bxX3xX7dxXdxX15xX16xX3xX7xX3bxXd8xXexX1f0xX3xX1xXa8xX23xX3xX4xX1xX75xX3xX4fxXedxX4xX1xX3xXf6xX37xX23xX1xX1f0xX3xX32xXdxX494xXbxX3xXexX28xX16xX3xX23xX1dxX28xXdxX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX19xX2faxX49exX23xX32xX3xX6fxX79xX3xXbxX1xXd8xXexX3xXexX19xXdxX15xX23xX3xXexX25fxXexX1f0xX3xX256xX10xX16xX3xX5xXa8xXdxX3xX32xXdxXd8xX3xXexX19xXedxX3xX7dxXdxX23xX1xX3xXexX75xX3xX4xX6xX3bxX3xX1xX2b2xX23xXeexX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX3bxX4fxX1exXaxX12xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX3c2xX2bexX0xX3dxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Việc phát triển cây hồ tiêu còn thiếu bền vững

Việc phát triển cây hồ tiêu còn thiếu bền vững
2017-07-31 21:17:59

(QT) - Những năm gần đây, do ảnh hưởng của hạn hán và dịch bệnh, diện tích hồ tiêu của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng giảm mạnh dẫn đến thiếu hụt nguồn cung. Trước...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết