Cập nhật: 03/08/2016 02:57 GMT+7
6e9ax10f44x10d02xe81fx775fx10311x7ae7xb9b1x711cxX7xe8e3x7e4fxa06ax954bx70cbxdc29xX5x115fexXax6f9exda25xXdx7539xfdccxX3xXex10ccexX6xX3xXbxX1xef06xee2bxa6b8x10ff5xX3x11128xX20xX3xfd29xXdxfdb2x7bc0xX3xX4xX1xa60fxX20xX1xX3x92d2xX29xc7b5xX3xX1x1097fxb812xX4xX1x99baxX3xf256xX1xX36xX6xX20xX1xX3xcd1axd601xX20xX21xX3xaaf9xefb5xX36xX3xX43x7f5exX3x759bxXdxX3xXex99c9xX4xX1xX3x11acaxX49xX20xX21xX3x84b4xX29xc9c8xX20xX3xX7x9d71xX3x10af7xb375xX20xX21xX3x7501x114fcxX0x9116xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX10xX6xX4fxXaxX12x8cf0xX5cxXcxaf41xX3x10830xX3xX69xX65xX16xX3xX31xX29xX6xX3xb23fxX6cxdf71xX6cxX90xbf55xX2x7ac4xX3axX3xX26xb445xX20xX21xX3xX4xX1xX53xX3xf626xX21xX29xX33x96faxX20xX3xX64x102cbxX4xX3xX57xX1xX53xX20xX1xX3axX3x9c16xX1x9765xX3xf512xX53xX3xXexX1xX1exX3xXcxX2dxX20xX1xX3xfd61xX33xX3axX3xX57xX1xXc5xX3xXexa523xX4xX1xX3xcdd0xXb9xXa3xc7b0xX3xXexX2dxX20xX1xX3xX5cxX29xX49xX20xX21xX3xXcxX19xXcexX3xX3cxXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xXbxX1xX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX20xX3xX26xXdxX28xX29xX3xX4xX1xX2dxX20xX1xX3xX31xX29xX33xX3xX1xX36xX37xX4xX1xX3axX3xX3cxX1xX36xX6xX20xX1xX3xX43xX44xX20xX21xX3xX48xX49xX36xX3xX43xX4dxX3xX4fxXdxX3xXexX53xX4xX1xX3xX57xX49xX20xX21xX3xX5cxX29xX5exX20xX3xX7xX62xX3xX64xX65xX20xX21xX3xX69xX6axa511xX3xXcxX1xX6xX16xX3xX4fxX62xX3xX4xXb7xX3xX26xX9bxX20xX21xX3xX4xX1xX53xX3xcafcxX6xXdxX3xXcxX1xXabxX4xX3axX3xXd2x1109bxXcxX15fxXcxXd2xX3axX3xXb5xX1xXb7xX3xX57xX1xXc5xX3xXexXcexX4xX1xX3xXd2xXb9xXa3xXd5xX3xXexX2dxX20xX1xf9daxX3xX26xX37xXdxX3xX4fxXdxX4dxX20xX3xX5xcf3exX20xX1xX3xX26xX37xX36xX3xX4xX23xX4xX3xX7x103d3xX3axX3xX48xX6xX20xX3axX3xX20xX21xX6axX20xX1xX3axX3xX26xXcexX6xX3xXbxX1xX1exX1fxX20xX21xX3xX5xXdx11233xX20xX3xX31xX29xX6xX20xX13exX0xXexX6xX48xX5xX10xX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX16xX6xX19xX21xXdxX20xc720xX90xXbx72c1xX3xX6xX29xXexX36xXaxX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX4fxX12xX0xXdxX16xX21xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX6cxX6cxX4xX13exX48xX6xX36xX31xX29xX6xX20xX21xXexX19xXdxX13exX43xX20xX6cxX4fxX10xX7xX3cxXexX36xXbxX6cxX20xX10xdd5dxX7xX6cxX2xX97xd1f3xX2xX6cxa701xX92xX4fxX20cxX95xX90xb548x936fxX20fxX215xXexX2xX2xX95xX92xX97xX97xX5xX2xX13ex79d8xXbxX21xXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxXexX4fxX12xX0xX6cxXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX4fxX12xX0xXbxX12xX64xX9bxX20xX21xX3xX4xX1xX53xX3xXa3xX21xX29xX33xXa7xX20xX3xX64xXabxX4xX3xX57xX1xX53xX20xX1xX3axX3xX57xX1xXc5xX3xXexXcexX4xX1xX3xXd2xXb9xXa3xXd5xX3xXexX2dxX20xX1xX3xX3cxfdc8xXexX3xX5xX29x833axX20xX3xX48xX29x10a74xXdxX3xX5xX6axX16xX3xX43xXdxX4dxX4xX0xX6cxXbxX12xX0xX6cxXexX4fxX12xX0xX6cxXexX19xX12xX0xX6cxXexX6xX48xX5xX10xX12xXd5xXdxX3xXexX53xX4xX1xX3xX57xX49xX20xX21xX3xX5cxX29xX5exX20xX3xX7xX62xX3xX64xX65xX20xX21xX3xX69xX6axX3xX20x10b2exX16xX3xX43xX10xX20xX3xX7xX65xX20xX21xX3xX69xXdxX26exX29xX3xXexX19xX1b1xX20xX3xX26xXcexX6xX3xX48xX6axX20xX3xXbxX1xX1exe7c3xX20xX21xX3xX90xX3axX3xXexX1xX6axX20xX1xX3xXbxX1x7352xX3xX64xX65xX20xX21xX3xX69xX6axX3axX3xX26xX1exe4d1xX4xX3xXb9xcc1exX3xX15fxc7c0xX20xX3xX1xXb7xX6xX3xXcxX1xX65xX20xX21xX3xXexXdxX20xX3xX81xXa3xX6xX33xX3xX5xX6axX3xXb9xX2f8xX3xX15fxX2fbxX20xX3xX1xXb7xX6xX3axX3xXcxX1xX15xX3xXexX1xX6xX36xX3xX43xX6axX3xXd5xX29xX3xX5xXcexX4xX1xX84xX3xX1d0xX26exXbxX3xX1xX37xX20xX21xX3xXd5xXdxX3xXexX53xX4xX1xX3xX5cxX29xX2e7xX4xX3xX21xXdxX6xX3xXexX1xX10xX36xX3xX5cxX29xX33xX26exXexX3xX26xXcexX20xX1xX3xX7xX2e7xX3xX90xX20cxX97xX6cxX3xX5cxX64xX86xX15fxX69xX3xX20xX21xX6axX33xX3xX2xX90xX6cxX2xX90xX6cxX2x919cxX92xX97xX13exX3xXcxX1xX10xX36xX3xX1xX9bxX3xX7xX1fxX3xX4fxXdxX3xXexX53xX4xX1xX3xX5cxX29xX2e7xX4xX3xX21xXdxX6xX3xXexX1xf73fxX3xX4fxXdxX4dxX20xX3xXexX53xX4xX1xX3xX3cxX1xX36xX6xX20xX1xX3xX43xX44xX20xX21xX3xX48xX49xX36xX3xX43xX4dxX3xX4fxXdxX3xXexX53xX4xX1xX3xX4xXc5xX6xX3xX57xX49xX20xX21xX3xX5cxX29xX5exX20xX3xX7xX62xX3xX64xX65xX20xX21xX3xX69xX6axX3xX5xX6axX3xX215xX2xX90xX13exX97xX379xX216xX16xX3xX90xX3xX13exX3xX69xXdxX4dxX20xX3xXexX19xX37xX20xX21xX3xX4fxXdxX3xXexX53xX4xX1xX3xX7xX6xX29xX3xX3cxX1xXdxX3xX26xX1exX2f4xX4xX3xX4xX65xX20xX21xX3xX20xX1xX273xX20xX3xX21xX1xXdxX3xXexX19xX36xX20xX21xX3xX1xX9bxX3xX7xX1fxX3xX5xX6axX3xX26xX6xX20xX21xX3xX7x8b82xX3xX4fxebe8xX20xX21xX3xX43xX6axX36xX3xX16xX432xX4xX3xX26xX53xX4xX1xX3xX4fxX5exX20xX3xX7xXdxX20xX1xX13exX3xX64xX26exX20xX3xX20xX2fbxX16xX3xX90xX95xX2xX20cxX3axX3xXb9xXdxX20xX1xX3xX26xX36xX6axX20xX3xX2xX90xX3xXexX1xX29xX2f8xX4xX3xXb9xX2f8xX3xX5cxX29xX2e7xX4xX3xXbxX1xbf4dxX20xX21xX3xXbxX1xX2e7xXdxX3xX1xX2f4xXbxX3xX43x7b93xXdxX3xXcxX19xX29xX20xX21xX3xXexX5exX16xX3xXb9xX49xX36xX3xXexX9bxX20xX3xXd5xXdxX3xXexX53xX4xX1xX3xX43xX6axX3xXd5xX6xX20xX1xX3xXexX1x79a0xX20xX21xX3xXexX2dxX20xX1xX3xX5cxX29xX49xX20xX21xX3xXcxX19xXcexX3xXexXdxX26exX20xX3xX1xX6axX20xX1xX3xX5xX273xXbxX3xX1xX9bxX3xX7xX1fxX3xX3cxX1xX36xX6xX3xX1x8036xX4xX3xX4fxXdxX3xXexX53xX4xX1xX3xX57xX49xX20xX21xX3xX5cxX29xX5exX20xX3xX7xX62xX3xX64xX65xX20xX21xX3xX69xX6axX3xXexX19xX39cxX20xX1xX3xXcxX1xXc5xX3xXexX1exX486xX20xX21xX3xX57xX1xX53xX20xX1xX3xXbxX1xXc5xX3xX4xX65xX20xX21xX3xX20xX1xX273xX20xX3xX4fxXdxX3xXexX53xX4xX1xX3xX31xX29xX2e7xX4xX3xX21xXdxX6xX3xX26x911exX4xX3xX48xXdxX4dxXexX13exX3xXcxX1xX10xX36xX3xX5cxX29xX33xX26exXexX3xX26xXcexX20xX1xX3xX7xX2e7xX3xX90xX20cxX92xX20cxX6cxX5cxX64xX86xXcxXcxX21xX3xX20xX21xX6axX33xX3xX379xX6cxX2xX90xX6cxX90xX95xX2xX20cxX3xX4xXc5xX6xX3xXcxX1xXc5xX3xXexX1exX486xX20xX21xX3xX57xX1xX53xX20xX1xX3xXbxX1xXc5xX3axX3xX4fxXdxX3xXexX53xX4xX1xX3xX57xX49xX20xX21xX3xX5cxX29xX5exX20xX3xX7xX62xX3xX64xX65xX20xX21xX3xX69xX6axX3xX26xX1exX2f4xX4xX3xX4xX65xX20xX21xX3xX20xX1xX273xX20xX3xX5xX6axX3xX2xX3xXexX19xX36xX20xX21xX3xX2xX216xX3xX26xXdxX15xX16xX3xX4fxXdxX3xXexX53xX4xX1xX3xXexX1xX6axX20xX1xX3xXbxX1xfa10xX20xX3xXexX1xX29xX2f8xX4xX3xXd5xXdxX3xXexX53xX4xX1xX3xX5cxX29xX2e7xX4xX3xX21xXdxX6xX3xX26xX530xX4xX3xX48xXdxX4dxXexX3xX64xX1exX2d8xX20xX21xX3xXcxX19xX1exX2d8xX20xX21xX3xd226xX1fxX20xX86xX64xX1exX2d8xX20xX21xX3xX69xX9bxX3xX57xX1xX53xX3xX154xXdxX20xX1xX13exX3xX64xX26exX20xX3xXexX19xX1exX486xX4xX3xXexX1xX23xX20xX21xX3xX90xX6cxX90xX95xX2xX215xX3axX3xX4fxXdxX4dxX20xX3xXexX53xX4xX1xX3xX26xf03exXexX3xX4xX478xX20xX3xX5xX37xXdxX3xX4fxX36xX3xXd2xXb9xXa3xXd5xX3xXexX2dxX20xX1xX3xX5cxX29xX49xX20xX21xX3xXcxX19xXcexX3xX4xX1xX36xX3xX57xX65xX20xX21xX3xXexX33xX3xXcxXa3xX69xX69xX3xX154xXcxX15fxX3xX57xX49xX20xX21xX3xX57xX42fxX6xX3xX15fxXdxX4dxXexX3xXexX1xX29xX1b1xX3xX5xX6axX3xX216xX13exX95xX216xX95xX16xX3xX90xX3xX3axX3xX4xX1xXc5xX3xX33xX26exX29xX3xX5xX6axX16xX3xX48xX188xXdxX3xXexX273xXbxX3xX3cxX26exXexX3xX4xX23xXexX3xX7xX37xX20xX3xX43xX6axX3xX21x8bf3xX13exX3xX64xX5exX33xX3xX4x1113cxX20xX21xX3xX5xX6axX3xX4fxXdxX4dxX20xX3xXexX53xX4xX1xX3xX26xX639xXexX3xX4xX478xX20xX3xX5xX37xXdxX3xX4xXc5xX6xX3xX4fxXdxX3xXexX53xX4xX1xX3xX57xX49xX20xX21xX3xX5cxX29xX5exX20xX3xX7xX62xX3xX64xX65xX20xX21xX3xX69xX6axX3xX4xX1xX1exX6xX3xX26xX1exX2f4xX4xX3xX4xX639xXbxX3xX21xXdxX639xX33xX3xX4xX1xXabxX20xX21xX3xX20xX1xX273xX20xX3xX31xX29xX33xX28xX20xX3xX7xX42fxX3xX4fxX432xX20xX21xX3xX26xX639xXexX13exX3xX5ffxX6xX29xX3xX3cxX1xXdxX3xX26xXdxX3xX3cxXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xX43xX6axX3xX20xX21xX1xX10xX3xd10dxX3xX3cxXdxX26exX20xX3xX4xXc5xX6xX3xX4xX23xX4xX3xX7xX195xX3axX3xX20xX21xX6axX20xX1xX3xX43xX6axX3xXd2xXb9xXa3xXd5xX3xXexX1xX6axX20xX1xX3xXbxX1xX2e7xX3xX64xX65xX20xX21xX3xX69xX6axX3xX43xX28xX3xXbxX1xX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX20xX3xX26xXdxX28xX29xX3xX4xX1xX2dxX20xX1xX3xX31xX29xX33xX3xX1xX36xX37xX4xX1xX3axX3xX3cxX1xX36xX6xX20xX1xX3xX43xX44xX20xX21xX3xX48xX49xX36xX3xX43xX4dxX3xX4fxXdxX3xXexX53xX4xX1xX3xX57xX49xX20xX21xX3xX5cxX29xX5exX20xX3xX7xX62xX3xX64xX65xX20xX21xX3xX69xX6axX3axX3xX26xX9bxX20xX21xX3xX4xX1xX53xX3xXa3xX21xX29xX33xXa7xX20xX3xX64xXabxX4xX3xX57xX1xX53xX20xX1xX3axX3xX57xX1xXc5xX3xXexXcexX4xX1xX3xXd2xXb9xXa3xXd5xX3xXexX2dxX20xX1xX3xX3cxX26exXexX3xX5xX29xX273xX20xX3xXexX1xX29xX3xX1xX9bxXdxX3xXexX36xX6axX20xX3xX48xX2f8xX3xX4fxXdxX4dxX20xX3xXexX53xX4xX1xX3xX26xX639xXexX3xX3cxX1xX29xX3xX43xX62xX4xX3xX4fxXdxX3xXexX53xX4xX1xX3xX57xX49xX20xX21xX3xX5cxX29xX5exX20xX3xX7xX62xX3xX64xX65xX20xX21xX3xX69xX6axX3xX26xX188xX3xX4xX1xX36xX3xX57xX65xX20xX21xX3xXexX33xX3xXcxXa3xX69xX69xX3xX154xXcxX15fxX3xX57xX49xX20xX21xX3xX57xX42fxX6xX3xX15fxXdxX4dxXexX3xXexX1xX29xX1b1xX3xX26xX15xX3xX21xXdxX6xX36xX3xX5xX37xXdxX3xX4xX1xX36xX3xXd2xXb9xXa3xXd5xX3xXexX1xX6axX20xX1xX3xXbxX1xX2e7xX3xX64xX65xX20xX21xX3xX69xX6axX3xX31xX29xX49xX20xX3xX5xX748xX3axX3xX7xX42fxX3xX4fxX432xX20xX21xX3xX43xX486xXdxX3xX48xX6xX3xX4xX65xX20xX21xX3xX20xX2fbxX20xX21xX1cdxX3xd9acxX5exX33xX3xX4fxX62xX20xX21xX3xX26xXcexX6xX3xX26xXdxX15xX16xX3xX26xX23xX20xX1xX3xX4fxX639xX29xX3xX4fxXdxX3xXexX53xX4xX1xX3axX3xX48xX49xX36xX3xXexX9bxX20xX3xX16xX2f8xXexX3xX7xX2e7xX3xX1xXdxX4dxX20xX3xX43xX273xXexX3xX21xX2e7xX4xX3axX3xX1d0xX5exX33xX3xX4fxX62xX20xX21xX3xX4xX65xX20xX21xX3xX43xXdxX1b1xX20xX3xX4xX5exX33xX3xX1d0xX6xX20xX1xX3xX43xX6axX3xX1d0xX5exX33xX3xX4fxX62xX20xX21xX3xX48xX26exX20xX3xX4fxX29xX3xXexX1xX29xX33xX28xX20xX3xXbxX1xX432xX4xX3xX43xX432xX3xX4fxX29xX3xX5xXcexX4xX1xX3axX3xX26xX49xX16xX3xX48xX49xX36xX3xX31xX29xX49xX20xX3xX5xX748xX3xX7xX42fxX3xX4fxX432xX20xX21xX3xX20xX21xX29xX33xX1b1xX20xX3xXexX19xX37xX20xX21xX3axX3xX26xf299xX20xX21xX3xX16xX432xX4xX3xX26xX53xX4xX1xX3xX4xXc5xX6xX3xX4fxXdxX3xXexX53xX4xX1xX3xXexX19xX36xX20xX21xX3xX4xX65xX20xX21xX3xX43xXdxX1b1xX20xX3xX4xX5exX33xX3xX1d0xX6xX20xX1xX3axX3xX5xX6axX16xX3xX26xb20fxXbxX3xX16x9fe0xX3xX31xX29xX6xX20xX3xXexX1xX6axX20xX1xX3xXbxX1xX2e7xX13exX3xXcxXdxX20xX3axX3xX49xX20xX1xX1cdxX3xXa3xXcxX69xX0xX6cxXbxX12


Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết