Cập nhật:  GMT+7
17f3x60cax743fx19e2xb642x3c9ex3c79x83c6x55abxX7xbaeax835fx23dcx699cxbe6fx773fxX5x1f8fxXax3758x822dxXdx4b53x7873xX3xXex7b64xX6xX3xX4x2776xX4xX3xX16x3c17xX3xX1x3e5dx1b38xX1xX3xX25xX21xX25xba62xX3xX25xX2bxX1xXdx7fb9xXbxX3xXexX1xX21xX25xX2bxX3xX16xXdxX25xX1xX3xXexX1xb0d9xX4xX1xX3x5130xX25xX2bxX3x84c0x9d6dxXdxX3x5838xXdx2739xX25xX3x96fax9c9bxXdxX3xb35cxX1xX41xX3xX1x691dx4febxX0xb093xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx75a4xX10xX6x2d98xXaxX12xa4a0x8e4cxXcx4e2exX3x4b9dxX3xXcx50b3xX3xX25xX2bx96d2x2ddaxX3x8428xX78x465bx4cc9x39b9xX82xX86xX84xX85xX84xX85x2064xX3xafc1xX6xX25xX3xX74xX5cxbb4axX25xX3xX5x7878xX3x1b1dxb6b8xX3xX1dxX25xX3xX4xX95xXdxX3xXexX1xXdxX31xX25xX3xX25xX21xX25xX2bxX3xX25xX2bxX1xXdxX31xXbxX3xX4x3e6axX3xXexa6a0xX4axXdxX3xX73x7badx4ea0xX76xX3xXex468bxX25xX1xX3xX74xX5cxX95xX25xX2bxX3xXcxX19x68fcxX3xXexX53xX3xX4xX1xX45xX4xX3xX56xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xXexX24xX25xX1xX3xX1xX24xX25xX1xX3xXexX19xXdxX15xX25xX3xX56xX1xX6xXdxX3xXexX1xX9cxX4xX3xX1xXdxX31xX25xX3xX4xX1dxX4xX3xX16xX21xX3xX1xX24xX25xX1xX3xX25xX21xX25xX2bxX3xX25xX2bxX1xXdxX31xXbxX3xXexX1xX21xX25xX2bxX3xX16xXdxX25xX1xX3xXexX1xX41xX4xX1xX3xX45xX25xX2bxX3xX49xX4axXdxX3xX4dxXdxX4fxX25xX3xX52xX53xXdxX3xX56xX1xX41xX3xX1xX5bxX5cxX3xX73x5397x837dxadfexX76xX3xX49x64c8xX3xX52xX21xX25xX2bxX3x9081xX5cx9a18xX25xX3xX84xX85xX2xa036xX78xX3xX84xX85xX84xX85xX3xXexX19x4aa2xX25xX3xX52xXd1xX6xX3xX4dxX7fxX25xX3xX4xX1dxX4xX3xX1xX5cxX80xX31xX25xX8dxX3xXexX1xXd1xX3xX153x2b95xX8dxX3xXexX1xX7fxX25xX1xX3xXbxX1x3f5fxX3xXexX19x93d3xX25xX2bxX3xXexXc5xX25xX1xX86xX0xX5exXbxX12xX0xXexX6xX4dxX5xX10xX3xX7xXexX80xX5xX10xX9xXaxX16xX6xX19xX2bxXdxX25x49bexX84xXbxX153xX3xX6xX5cxXexX18fxXaxX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX70xX12xX0xXdxX16xX2bxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX5exX5exX4xX86xX4dxX6xX18fx7e22xX5cxX6xX25xX2bxXexX19xXdxX86xX49xX25xX5exX70xX10xX7xX56xXexX18fxXbxX5exX25xX10x28a2xX7xX5exX84xX85xX2xX2xX5ex6d94x4bbexX70xX2xX2x8b7exX1f2xX15bxX82xX82xXexX2xX1f2xX1f7xX1f3xX82xX82xX5xX2xX86x9cb3xXbxX2bxXaxX3xX5exX12xX0xX5exXexX70xX12xX0xX5exXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX70xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX18fxX70xX80xXaxX12xX13xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xX16xX21xX3xX1xX24xX25xX1xX3xX146xX147xX148xX3xX25xX1xX155xX25xX3xX19xa192xX25xX2bxX3xXexX19xX165xX25xX3xX4xX155xX80xX3xX5x695exX6xX78x3de9xX25xX1xX1b0xX3x9f29xX86x30d0xX86xXcxX0xX5exXbxX12xX0xX5exXexX70xX12xX0xX5exXexX19xX12xX0xX5exXexX6xX4dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX18fxX70xX80xXaxX12xX9bxX9cxX3xX1dxX25xX3xX4xX95xXdxX3xXexX1xXdxX31xX25xX3xX25xX21xX25xX2bxX3xX25xX2bxX1xXdxX31xXbxX3xX4xXb8xX3xXexXbbxX4axXdxX3xXexX1xX9cxX4xX3xX1xXdxX31xX25xX3xXex9127xXdxX3xXexXc5xX25xX1xX3xX74xX5cxX95xX25xX2bxX3xXcxX19xXd1xX3xX70xX18fxX3x7576xX2bxX155xX25xX3xX1xX7fxX25xX2bxX3xXcxX1xX4fxX3xX2bxXdxX4axXdxX3xXexX7fxXdxX3xXexX19x29d2xX3xX2bx5c4axX16xX3xX82xX3xX1xX2eaxXbxX3xXbxX1x4242xX25xX86xX3xX6dx2c58xX3xXexX19xX2eaxX3xXexX1xX9cxX4xX3xX1xX7fxX25xX1xX3xX16xX21xX3xX1xX24xX25xX1xX3xX146xX147xX148xX3xX5xX7fxX3xX1xX18fxX2bcxXexX3xX52xX24bxX25xX2bxX3xX4x71f7xX6xX3xX1xX2eaxXbxX3xXbxX1xX2f8xX25xX3xX82xX86xX3xX263xX14cxX3xX52xX21xX25xX2bxX3xX153xX5cxX155xX25xX3xX84xX85xX2xX15bxX78xX84xX85xX84xX85xX8dxX3xX147x4918xX3xX2d1xX21xX25xX2bxX3xX25xX2bxX1xXdxX31xXbxX3xX49xX7fxX3xX261xXcxX2d1xXcxX3xXexX1xX9cxX4xX3xX1xXdxX31xX25xX3xX25xX1xX155xX25xX3xX19xX24bxX25xX2bxX3xX16xX21xX3xX1xX24xX25xX1xX3xX146xX147xX148xX3xXexX1xX155xX16xX3xX4xX6xX25xX1xX3xX4xX155xX80xX3xX5xX259xX6xX8dxX3xX4xX155xX80xX3xX16xX7fxX5cxX8dxX3xX4xX155xX80xX3xX19xX6xX5cxX3xX49xX7fxX3xX4xX155xX80xX3xX1xX2edxX3xXexXdxX165xX5cxX3xX49xX4axXdxX3xX70xXdxX31xX25xX3xXexX41xX4xX1xX3xX15bxX82xX1f2xX3xX1xX6xX8dxX3xXexX19xX18fxX25xX2bxX3xX52xXb8xX3xX16xX21xX3xX1xX24xX25xX1xX3xX146xX147xX148xX3xXexX1xX155xX16xX3xX4xX6xX25xX1xX3xX4xX155xX80xX3xX5xX259xX6xX3xX49xX4axXdxX3xXexX53xX25xX2bxX3xX70xXdxX31xX25xX3xXexX41xX4xX1xX3xXc1xX85xX1f2xX8dx2b86xX3xX1xX6xX86xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX18fxX70xX80xXaxX12xXcxX19xX18fxX25xX2bxX3xX1d4xX5cxX1dxX3xXexX19xX24xX25xX1xX3xXexX19xXdxX15xX25xX3xX56xX1xX6xXdxX3xX25xX1xX155xX25xX3xX19xX24bxX25xX2bxX3xX4xX1dxX4xX3xX16xX21xX3xX1xX24xX25xX1xX8dxX3xX70xX9cxX3xX1dxX25xX3xX7xb233xX3xX1xX2fdxX3xXexX19xX2eaxX3xXexX5bxXbxX3xX1xX5cx4089xX25xX3xX4xX1xX18fxX3xX4xX1dxX25xX3xX4dxX24bxX3xX52xXd1xX6xX3xXbxX1xXbbxa378xX25xX2bxX3xX49xX7fxX3xX25xX21xX25xX2bxX3xX70xX155xX25xX3xX1d4xX5cxX80xX3xXexX19xX24xX25xX1xX3xX56x9c14xX3xXexX1xX5cxX5bxXexX3xX4xX6xX25xX1xX3xXexX1dxX4xX3xXexX1xX10xX18fxX3xX146xX147xX148xX86xX3xX6dxX2fdxX3xXexX19xX2eaxX3xX56xXdxX25xX1xX3xXbxX1xX41xX3xX52xX2f8xX5cxX3xXexXbbxX3xXexX1xX9cxX4xX3xX1xXdxX31xX25xX3xX25xX1xX155xX25xX3xX19xX24bxX25xX2bxX3xXexX5bxXbxX3xXexX19xX5cxX25xX2bxX3xX49xX7fxX18fxX3xX4xX1dxX4xX3xX1xX2bcxX25xX2bxX3xX16xX14cxX4xX3xX25xX1xXbbxX3xX2bxXdxX18bxX25xX2bxX8dxX3xX4xX1dxX4xX3xX5xX18fxX2bcxXdxX3xX49xX5bxXexX3xXexXbbxX3xXexX1xXdxX4fxXexX3xX80xX4fxX5cxX3xX73xX52xX2bcxX16xX3xX25xX1xX95xX3xX4xX1xX5bxX16xX8dxX3xX4xX1xX4fxX3xXbxX1x36daxX16xX3xX49xXdxX3xX7xXdxX25xX1xX76xX8dxX3xXexX1xXdxX4fxXexX3xX4dxXd1xX3xX73xX7xX2bcxX3xX1xX7fxX25xX2bxX8dxX3xX5xX165xX25xX3xX5xX5cxX18bxX25xX2bxX8dxX3xX2bxXdxX10xX18fxX3xX1xX2bcxXex2a7exX76xX86xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX18fxX70xX80xXaxX12xXcxX2bcxXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX4dxX5cxX53xXdxX3xX5xX7fxX16xX3xX49xXdxX31xX4xX8dxX3xX52xX18fxX7fxX25xX3xX52xX180xX3xXexXdxX4fxX25xX3xX1xX7fxX25xX1xX3xXexX19xX6xX18fxX3xX52xX53xXdxX8dxX3xXexX1xX95xX18fxX3xX5xX5cxX5bxX25xX3xX49xX7fxX3xXexX1xX6xX16xX3xX1d4xX5cxX6xX25xX3xXexX1xX9cxX4xX3xX52xXd1xX6xX3xX52xX15xX3xX2bxXdxX1dxX16xX3xX7xX1dxXexX8dxX3xX52xX1dxX25xX1xX3xX2bxXdxX1dxX3xX1d4xX5cxX1dxX3xXexX19xX24xX25xX1xX3xXexX1xX9cxX4xX3xX1xXdxX31xX25xX3xX70xX9cxX3xX1dxX25xX86xX3xXcxX7bxX3xX52xXb8xX3xX19xX7fxX3xX7xX18fxX1dxXexX3xXexXdxX4fxX25xX3xX52xX24bxX3xXexX1xX9cxX4xX3xX1xXdxX31xX25xX3xX49xX7fxX3xX25xX1x3bf5xX25xX2bxX3xX56xX4fxXexX3xX1d4xX5cxX95xX3xX52xX2bcxXexX3xX52xXbbxX2eaxX4x750fxX3xX153xX1dxX4xX3xX52xXd1xX25xX1xX3xX4xX1dxX4xX3xX49xX46exX25xX3xX52x6c8cxX3xX49xXbbxX4axX25xX2bxX3xX16x4ca2xX4xX8dxX3xX56xX1xXb8xX3xX56xX1x5b4dxX25xX3xX49xX7fxX3xX52xXbbxX6xX3xX19xX6xX3xX4xX1dxX4xX3xX2bxXdxX95xXdxX3xXbxX1xX1dxXbxX3xX52xX15xX3xX1xX2fdxX3xXexX19xX2eaxX3xX4xX1dxX4xX3xX1xX18fxX2bcxXexX3xX52xX24bxX25xX2bxX3xX4xX327xX6xX3xX70xX9cxX3xX1dxX25xX3xX25xX1x2be2xX16xX3xXexX1xX9cxX4xX3xX1xXdxX31xX25xX3xXexX18bxXexX3xX25xX1xX62dxX25xX2bxX3xX1xX18fxX2bcxXexX3xX52xX24bxX25xX2bxX3xX4x770axX25xX3xX5xX2bcxXdxX3xX4xX327xX6xX3xX1xX2eaxXbxX3xXbxX1xX2f8xX25xX3xX82xX3xX1xX2fdxX3xXexX19xX2eaxX3xXexX1xX9cxX4xX3xX1xX7fxX25xX1xX3xX25xX21xX25xX2bxX3xX25xX2bxX1xXdxX31xXbxX3xXexX1xX21xX25xX2bxX3xX16xXdxX25xX1xX3xXexX1xX41xX4xX1xX3xX45xX25xX2bxX3xX49xX4axXdxX3xX4dxXdxX4fxX25xX3xX52xX53xXdxX3xX56xX1xX41xX3xX1xX5bxX5cxX86xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX18fxX70xX80xXaxX12xX261xX1xX6xX25xX3xX263xXdxX31xXexX3xXcxX18fxX7fxX25xX0xX5exXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Hải Lệ

Quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Hải Lệ
2020-03-16 16:48:45

(QT) – Hôm nay 16.3.2020, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ trong vườn nhà bà Hồ Thị Thuận, thôn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết