Cập nhật:  GMT+7
a825x125f7x121f7x15a49x12149xdf67xb2b4xf4faxbc13xX7x12ea0x15822xbef4xb751xfa7axe868xX5xbeefxXax10c77xf6f1xX1x13c45xd095x13f0cxX3xXexX1x1301exX3xXbxX1x12991xX3x150d6x1462fx15e48xX16xX17xX3xb738x13accxX3xX21x1031axXdxX3xd87axd9b4xXdxX3xXbxX1xX22x11110xX16xX17xX3xXexXdx16fd7xX16xX3xX4xX1xbab4xX3xX1x107f8xX16xX17xX3xX4xe1bexX1bxX3xXex1095fxbbedxX3xX21x14091xX16xX17xX3xX27xX43x1695exX3x10aeaxXdx14a67xX16xX3xXcxX4cxX1bxX16xX17xX0x16154xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxef02xX10xX6xe449xXaxX12xb77bxX17xX6x13d5bxX3xX7xX6xX1bxX3xc27axX1xXdxX3x103dfxf7bcxX78xb3b4xX3xXex16cb8xX16xX1xX3xde7axX1bxff70xX16xX17xX3xXcxX4cxcc63xX3xX4x16dbcxX3xX2ex14c35xX16xX3xX27xX91xX16xX3xX21xX5axX3xX16xX17xX1xX97xX3xXcx13451xX16xX17xX3x16324xc75fxX4xX3xX21xX22xX23xX16xX17xX3xX27xX28xX3xb1b5xXdxX3bxXexX3xX78xX6xX58xX3xX4xX1xX8bxX3xX21x10e5cxX56xX3xXb1xX15xX16xX17xX3xXexX7bxX3xXb1xXadxX3xXbxX1x15831xX16xX3xXcxdebexXbxX3xX21xX56xX43xX16xX3xXcxX4cxX22xX23xX16xX17xX3xXcxX1xX97xX16xX1xX3xXexXccxX58xX3xXexX1xX23xXdxX3xX75xc621xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXbxX1xX1fxX3xX21xX22xX23xX16xX17xX3xX27xX28xX3xX21x13787xX3xXexXccxX56xX3xX21xXdxX5axX1bxX3xX81xXdxX3bxX16xX3xX4xX1xX56xX3xX4xaa6bxX4xX3xXbxX1xX22xX35xX16xX17xX3xXexXdxX3bxX16xX3xXexX1x16e8exX4xX3xX1xXdxX3bxX16xX3xX4xX15xX16xX17xX3xXexX12axX4xX3xX4xX48xX1bxX3xXexX4cxX4dxX3xXexX1xX1bxXe0xX16xX3xX5xX4dxXdxe82dxX3xX16xX17xX6xX7bxX3xXexXffxX3xXexX4cxX22xX6xX3xf025xX16cxX63xX2x113e1xX63xX16cxX170xX16cxX170xX15dxX3xXcxX4cxXccxX58xX3xXexX1xX1bxX3xXbxX1xX1fxX3xX86x11489xXcxX3xXexXccxXdxX3xX81xX58x16f00xb60dx129fbx168baxbca6xX170xX170xX63xX8fxb4ebx157b1xX2xX3xX21xX56xXccxX16xX3xb696xX1bxX6xX3xX21xX97xX6xX3xX27xX43xX16xX3xb502x14405xX3xXcxX4cxXdxX3bxX1bxX3xab67xXdxX6xX16xX17xX15dxX3xX1xX1bxX7bxX3bxX16xX3xXcxX4cxXdxX3bxX1bxX3xbfdaxX1xX56xX16xX17xX3xX21xX1aexX3xX81xX1xX15xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXbxX1xX1fxX3xX21xX2bxXdxX3xX2exX2fxXdxX3xX4xX12axX4xX3xXbxX1xX22xX35xX16xX17xX3xXexXdxX3bxX16xX3xX4xX1xX40xX3xX1xX43xX16xX17xX3xX4xX48xX1bxX3xXexX4cxX4dxX3xX21xX50xX16xX17xX3xX27xX43xX56xX3xX58xXdxX5axX16xX3xXcxX4cxX1bxX16xX17xX199xX0xX63xXbxX12xX0xXexX6xX27xX5xX10xX3xX7xXexX7bxX5xX10xX9xXaxX58xX6xX4cxX17xXdxX16x120e6xX16cxXbxX1adxX3xX6xX1bxXexX56xXaxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX75xX12xX0xXdxX58xX17xX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX63xX63xX4xX199xX27xX6xX56xX1a1xX1bxX6xX16xX17xXexX4cxXdxX199xX2exX16xX63xX75xX10xX7xX81xXexX56xXbxX63xX16xX10x15e56xX7xX63xX16cxX170xcfffxX16cxX63xX274xX193xX75xX274xX2xX18fxX274xX191xX191xX18fxXexX2x15142xX16cxX190xX191xX190xX5xX2xX199xfe4dxXbxX17xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXexX75xX12xX0xX63xXexX4cxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX75xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX56xX75xX7bxXaxX12xXcxX4cxXccxX58xX3xXexX1xX1bxX3xXbxX1xX1fxX3xX86xX186xXcxX3xXexXccxXdxX3xX81xX58xX18fxX190xX191xX192xX193xX170xX170xX63xX8fxX198xX199xX2xX3xX21xX56xXccxX16xX3xX1a1xX1bxX6xX3xX21xX97xX6xX3xX27xX43xX16xX3xX1adxX1aexX3xXcxX4cxXdxX3bxX1bxX3xX1b6xXdxX6xX16xX17xX15dxX3xX1xX1bxX7bxX3bxX16xX3xXcxX4cxXdxX3bxX1bxX3xX1c9xX1xX56xX16xX17xX3xX81xX1xX15xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXbxX1xX1fxX3xX21xX2bxXdxX3xX2exX2fxXdxX3xX1adxX10xX3xX4xX1xX40xX3xX1xX43xX16xX17xX3xX4xX48xX1bxX3xXexX4cxX4dxX3xX21xX50xX16xX17xX3xX27xX43xX56xX3xX5xab5exX3xX5xXb2xXexX3xX58xXdxX5axX16xX3xXcxX4cxX1bxX16xX17xX3x11a88xX3x14dc0xX16xX1xX235xX3xXcxX199xXcxX0xX63xXbxX12xX0xX63xXexX75xX12xX0xX63xXexX4cxX12xX0xX63xXexX6xX27xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX56xX75xX7bxXaxX12xXcxX1bxX7bxe571xX16xX3xX8fxX1bxX2bxX4xX3xX5xX28xX3xX2xX3xX5xX43xX3xXexX4cxXb2xX4xX3xX17xXdxX6xX56xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1xX1fxX16xX1xX3xX21xX115xX3xXbxX1xXb2xX4xX3xX2exXb2xX3xX4xX15xX16xX17xX3xXexX12axX4xX3xX4xX48xX1bxX3xX1xX28xX15dxX3xX4xX48xX1bxX3xX16xXccxX16xX3xX2exX43xX3xX4xX1bxX16xX17xX3xX4x15557xXbxX3xX5xX22xX35xX16xX17xX3xXexX1xX13bxX4xX15dxX3xX16xX1xX1bxX3xX7bxX385xX1bxX3xXbxX1xf380xX58xX15dxX3xX2exXe0xXexX3xXexX22xX3xX7bxX3xXexX385xX3xX4xX1xX56xX3xX16xX17xX22xX23xXdxX3xX75x16d99xX16xX3xX4xX12axX4xX3xX2ex105f7xX16xX17xX3xX27xX97xX3xX16xX17xXe0xXbxX3xX5xXb2xXexX3xX40xX3xXbxX1xX1fxX6xX3xX78xX6xX58xX3xX4x16c0fxX6xX3xXexX8bxX16xX1xX3xX8fxX1bxX91xX16xX17xX3xXcxX4cxX97xX199xX3xXcxX1xX23xXdxX3xX21xXdxX115xX58xX3xX16xX43xX7bxX15dxX3xX5xX22xX1bxX3xX5xX22xX4dxX16xX17xX3xX4xX12axX4xX3xXbxX1xX22xX35xX16xX17xX3xXexXdxX3bxX16xX3xX4xX1xX40xX3xX1xX43xX16xX17xX3xX4xX48xX1bxX3xXexX4cxX4dxX3xX21xX50xX16xX17xX3xX27xX43xX56xX3xX58xXdxX5axX16xX3xXcxX4cxX1bxX16xX17xX3xX27xX97xX3xX91xX16xX1xX3xX1xX22xX40xX16xX17xX3xX75xX56xX3xX5xX340xX3xX5xXb2xXexX3xX1a1xX1bxX6xX3xX5xXccxXdxX3xX1xd6f7xX16xX17xX3xX16xX17xX43xX7bxX3xXexX9dxX16xX17xX15dxX3xX2exXdxX3bxX4xX3xXexXdxX385xX16xX3xX1xX43xX16xX1xX3xXexX1xX1bxX3xXbxX1xX1fxX3xX21xX22xX23xX16xX17xX3xX27xX28xX3xX17xX40cxX7bxX3xX91xX16xX1xX3xX1xX22xX40xX16xX17xX3xX81xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX1xb898xX3xX4xX1xX56xX3xX4xX15xX16xX17xX3xXexX12axX4xX3xX4xX48xX1bxX3xXexX4cxX4dxX3xX4xX340xX16xX17xX3xX16xX1xX22xX3xX12axX4xX1xX3xXex13872xX4xX3xX17xXdxX6xX56xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xXexX4cx14684xX16xX3xXexX1bxX7bxX385xX16xX199xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX56xX75xX7bxXaxX12xaeaexX22xX4dxX4xX3xX27xXdxX385xXexX15dxX3xXexX4cxX1bxX16xX17xX3xX27x1721fxX16xX1xX3xX58x151bdxXdxX3xX16xX17xX43xX7bxX15dxX3xX5xX22xX1bxX3xX5xX22xX4dxX16xX17xX3xX1adxX10xX3xX1a1xX1bxX6xX3xXexX4cxXccxX58xX3xXexX1xX1bxX3xXbxX1xX1fxX3xX86xX186xXcxX3xXexXccxXdxX3xX81xX58xX18fxX190xX191xX192xX193xX170xX170xX63xX8fxX198xX199xX3xX2xX3xX81xX1xX56xX91xX16xX17xX3xX18fxX199xX170xX170xX170xX3xX351xX3xX193xX199xX170xX170xX170xX3xX5xX22xX4dxXexX199xX3xXbexXdxX3bxX4xX3xXcxX4cxXccxX58xX3xXexX1xX1bxX3xXbxX1xX1fxX3xX12axXbxX3xX75xXb2xX16xX17xX3xX81xX1xX15xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXbxX1xX1fxX3xX21xX2bxXdxX3xX2exX2fxXdxX3xX4xX12axX4xX3xXbxX1xX22xX35xX16xX17xX3xXexXdxX3bxX16xX3xX4xX1xX40xX3xX1xX43xX16xX17xX3xX4xX48xX1bxX3xXexX4cxX4dxX3xX5xX43xX3xX7xX13bxX3xX21xX50xX16xX17xX3xX1xX43xX16xX1xX3xX4xXdcxX16xX3xXexX1xXdxX385xXexX3xX4xX430xX6xX3xXb1xX15xX16xX17xX3xXexX7bxX3xXb1xXadxX3xXbxX1xXdcxX16xX3xXcxXe0xXbxX3xX21xX56xX43xX16xX3xXcxX4cxX22xX23xX16xX17xX3xXcxX1xX97xX16xX1xX3xX16xX1xX4b1xX58xX3xXexXccxX56xX3xX21xXdxX5axX1bxX3xX81xXdxX3bxX16xX3xXexX1xX1bxXe0xX16xX3xX5xX4dxXdxX3xX4xX1xX56xX3xX4xX12axX4xX3xXbxX1xX22xX35xX16xX17xX3xXexXdxX3bxX16xX3xX1a1xX1bxX6xX3xX5xXccxXdxX3xXexX1bxX7bxX385xX16xX3xX21xX22xX23xX16xX17xX3xX16xX43xX7bxX15dxX3xX21xX50xX16xX17xX3xXexX1xX23xXdxX3xX21xX91xX58xX3xX27xX91xX56xX3xX17xXdxX6xX56xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX7xX1bxX2bxXexX199xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX56xX75xX7bxXaxX12xXcxX199xXcxX0xX63xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Mưa lũ xói lở đất làm lộ 2 quả bom

Mưa lũ xói lở đất làm lộ 2 quả bom
2020-10-22 17:03:37

QTO - Hôm nay 22/10/2020, Phó Chủ tịch UBND xã A Ngo, huyện Đakrông Lê Thị Huỳnh cho biết, đợt mưa lũ vừa qua đã làm xói lở đất để lộ 2 quả bom trên địa...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết