Cập nhật: 19/12/2011 01:24 GMT+7
8decxc52fxa470xb9eaxc23fxeb82x10024xdf1cx9e5exX7x11467x109a5x1230axb65bxb82fxda61xX5xa911xXaxf23ex12a3fxX1x124e3xXdxX3xX4xd564xc7c8x11980xX3x12b63xfe02xa315xX3x10fc0xc11exX1axX1bxX3xXcxe057xe10cxaff9xX1axX1bxX3x119a2xc4e3xX2dxX3xX1axd6efxX1axX3xXexX27xb455xX1axX1bxX3xXexX1exX2dxX3xX1dx9853xX3xXcxX27xXdx110cdxX37xX3x9f0dx1090bxX1axX1bxX0xc2b3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf0a9xX10xX6xX21xXaxX12x106dax9dedxXcxfbdfxX3xb2c8xX3xa974xX1bxc68cxX1fxX3xX2xc762xX4dxX2x12373xX4dxX72x10e90xX2xX2x119bdxX3xXex116fbxXdxX3xXexX1xX19xX1axX3x12b5fxX78xX3xX1dxX40xX3xXcxX27xXdxX45xX37xX3xX48xX49xX1axX1bxX78xX3xX1xX37xX1fxX45xX1axX3xXcxX27xXdxX45xX37xX3xc6bbxX1xX32xX1axX1bxX3xX62xX63xX37xed0exX1axX1bxX3xXcxX27x12c1exX65xX3x11ff7xX40xX3xXexc9f4xX3xX4xX1xf3f2xX4xX3xX5xeb6fxX3xb552xX1xX15xXdxX3xX4xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1axX1bxX3xXcxX27xX28xX29xX1axX1bxX3xX2dxX2exX2dxX3xX1axX32xX1axX3xXexX27xX37xX1axX1bxX3xXexX1exX2dxX3xX21xX32xX3xX69xX1bxX1exX1axX3xX1xX6bxX1axX1bxX3xfb64xX19xX1axX1bxX3xXexX1xX28xbb9bxX1axX1bxX3xX4xX1xXdxX3xX1axX1x10170xX1axX1xX3xX63xX37xXaaxX1axX1bxX3xXcxX27xXb0xX3xa79bxX6bxX3xXfaxX19xX1axX1bxX3xXexX1fxX3xX4xXb7xX3xXbxX1xX2exX1axX3xX4xX19xX1axX1bxX3xXexX27xc9e9xX1axX1xX3x10e18xX72xX138xX3xX4xX1xXdxX3xX1axX1xX10cxX1axX1xX3xXexX7bxXdxX3xacd9xX6bxX3xX69xca7fxX1axX1bxX3xXexX6bxXdxX3xXexX27x11134xc621xX3xXcxX27xXdxX45xX37xX3xX48xX49xX1axX1bxX3xX5xX6bxX3xX2dx12da4xXexX3xX1dxX40xX3xX11ax1324dxX1axX1bxX3xf4faxXdxac10xX1axX3xX4xe256xX6xX3xX1xX37xX1fxX45xX1axX3xXcxX27xXdxX45xX37xX3xXa1xX1xX32xX1axX1bxX78xX3xXb3xX29xXdxX3xX7x133cbxX1axX1bxX3xX1axX1xX1exX1axX3xX21xX1exX1axX3xX4x11204xX1axX3xX1bxd427xXbxX3xX27xbccfxXexX3xX1axX1xXdx9283xX37xX3xXc1xX1xcd5dxX3xXc1xX1xX49xX1axX78xX3xX4xX102xX3xX7xX15xX3xX11axebb8xXexX3xX4xX1xX1acxXexX3xXexX27xX28xX29xX1axX1bxX3xX1xefacxX4xX3xXexX1xXdx1286dxX37xX3xXexX1xX196xX1axX159xX3xXfaxXaaxX2dxX3xXexX1xX19xX1axX1bxX3xXexX27xX28x1202cxX4xX3xX1xX32xX6bxX1axX3xX4xXaaxX1axX1xX3xXb3xX1b7xX78xX3xXb3xebfbxX1axX1bxX3xXexX1xX29xXdxX3xX1dxX10cxX4xX3xXb3xXb0xX1axX1xX3xX1bxXdxX10cxX32xX3xX21xdc30xX4xX3xX4xX1b7xX3xX2dxX16axXexX3xX11axXb0xX3xXexX27x1330fxX3xe905xX37xX6xX1axX3xXexX27xX1d6xX1axX1bxX3xXexX27xX32xX1axX1bxX3xX4xX19xX1axX1bxX3xX4xX37xX16axX4xX3xXbxX1xX10cxXexX3xXexX27xXdxX177xX1axX3xXb3xX1acxXexX3xX1axX28xX1f2xX4xX78xX3xX69xX1bxX1exX1axX3xX1xX6bxX1axX1bxX3xXfaxX19xX1axX1bxX3xXexX1xX28xX102xX1axX1bxX3xX4xX1xXdxX3xX1axX1xX10cxX1axX1xX3xX63xX37xXaaxX1axX1bxX3xXcxX27xXb0xX3xX11axX6bxX3xXfaxX19xX1axX1bxX3xXexX1fxX3xX4xXb7xX3xXbxX1xX2exX1axX3xX4xX19xX1axX1bxX3xXexX27xX134xX1axX1xX3xX138xX72xX138xX3xX4xX1xXdxX3xX1axX1xX10cxX1axX1xX3xXexX7bxXdxX3xX14axX6bxX3xX69xX14exX1axX1bxX3xXb3xX40xX3xXexX6bxXdxX3xXexX27xX158xX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1axX1bxX3xXcxX27xX28xX29xX1axX1bxX3xX2dxX2exX2dxX3xX1axX32xX1axX3xXexX27xX37xX1axX1bxX3xXexX1exX2dxX3xX1dxX40xX3xXcxX27xXdxX45xX37xX3xX48xX49xX1axX1bxX3xX11axX1f2xXdxX3xXexXb7xX1axX1bxX3xXc1xXdxX1axX1xX3xXbxX1xX22bxX3xXexX27x106d6xX1axX3xX138xX78xX138xX3xXexcba1xX3xXb3xX204xX1axX1bxX78xX3xXexX27xX32xX1axX1bxX3xXb3xX1b7xX3xX69xX1bxX1exX1axX3xX1xX6bxX1axX1bxX3xXfaxX19xX1axX1bxX3xXexX1xX28xX102xX1axX1bxX3xX4xX1xXdxX3xX1axX1xX10cxX1axX1xX3xXexX7bxXdxX3xX63xX37xXaaxX1axX1bxX3xXcxX27xXb0xX3xXb3xX2exX37xX3xXexX28xX3xX83xX78xX83xX3xXexX316xX3xXb3xX204xX1axX1bxX78xX3xXfaxX19xX1axX1bxX3xXexX1fxX3xX4xXb7xX3xXbxX1xX2exX1axX3xX4xX19xX1axX1bxX3xXexX27xX134xX1axX1xX3xX138xX72xX138xX3xX4xX1xXdxX3xX1axX1xX10cxX1axX1xX3xXexX7bxXdxX3xX14axX6bxX3xX69xX14exX1axX1bxX3xXb3xX2exX37xX3xXexX28xX3xX72xX75xX75xX3xXexX27xXdxX45xX37xX3xXb3xX204xX1axX1bxX78xX3xXbxX1xX2exX1axX3xX4xX1a4xX1axX3xX5xX7bxXdxX3xX21xX32xX3xX1axX1xX1exX1axX3xX21xX1exX1axX3xXexX27xX32xX1axX1bxX3xX1dxX40xX3xXb3xX1b7xX1axX1bxX3xX1bxX1b7xXbxX159xX3xXcxX27xX28xX29xX1axX1bxX3xXb3xX28xX158xX4xX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX27xX30exX1axX3xXc1xX1xX37xX19xX1axX3xX11axXdxX30exX1axX3xX27xX16axX1axX1bxX3xX83xX159xX138xX75xX75xX2dxX72xX3xX159xX3xX14axX1exX1fxX3xX5xX6bxX3xX11axXdxX45xX4xX3xX5xX6bxX2dxX3xXexX1xXdxX1dcxXexX3xXexX1xX22xX4xX3xX1bxXdx113a9xXbxX3xX4xX10cxX4xX3xX4xX1xX10cxX37xX3xX175xX1c6xX4xX3xX1xX1d6xX4xX3xX2dxX2exX2dxX3xX1axX32xX1axX3xX1dxX40xX3xXcxX27xXdxX45xX37xX3xX48xX49xX1axX1bxX3xX4xX1b7xX3xX2dxX16axXexX3xX1axX1bxX19xXdxX3xXexX27xX28xX29xX1axX1bxX3xX2dxX1f2xXdxX3xXc1xX1xX6xX1axX1bxX3xXexX27xX6xX1axX1bxX3xXb3xX177xX3xX1xX1d6xX4xX3xXexX1c6xXbxX78xX3xXbxX1xX10cxXexX3xXexX27xXdxX177xX1axX3xXexX32xX6bxX1axX3xX21xXdxX45xX1axX3xXexX1xX177xX3xX4xX1xX1acxXexX3xX11axX6bxX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xX2exX1axX159xX3xb63axX22xX3xXc1xXdxX1dcxX1axX3xXexX27xX28xX29xX1axX1bxX3xX7x9426xX3xX1xX32xX6bxX1axX3xXexX1xX6bxX1axX1xX3xX11axX6bxX3xXb3xX28xX6xX3xX11axX6bxX32xX3xX7x11b33xX3xX21xX21cxX1axX1bxX3xXexX27xX28xX1f2xX4xX3xXexX1xX1b2xX2dxX3xX1axX49xX2dxX3xX1xX1d6xX4xX3xX2dxX1f2xXdxX3xX72xX75xX2xX72xX3xX67xX3xX72xX75xX2x129e4xX159xX3xX48xc123xX69xX5cxX3xX67xX3x11df9x11e8cxXfaxX5cxX0xX4dxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Giao ban công tác Mặt trận 9 tỉnh miền Trung

Giao ban công tác Mặt trận 9 tỉnh miền Trung
2011-12-16 03:37:33

(QT) - Hôm qua, 15/12/2011, tại thành phố Đông Hà (Quảng Trị) diễn ra hội nghị giao ban công tác Mặt trận 9 tỉnh khu vực miền Trung (cụm IV) năm 2011. Tham dự hội nghị có đồng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết