Cập nhật:  GMT+7
9731xaad1x12d5fxa632xa976x9dfcxbe84xf147xfd0exX7xfaacx13418x108ddxef63x977fxe87cxX5xe97dxXaxcdedxeebfxX1x97caxXdxX3xX4x115e4xa2ddxf48axX3x9b0cxc550xf7c8xX3xc7e9x12617xX1axX1bxX3xXcxcfb0xd3d4xX1axX1bxX3xXexX1exc547xX3x12a19xeedaxX1axX1xX3xX4xX1xe834xX1axX1xX3xXcxf197xa829xX3xff74xX19xX1axX1bxX3xX30xX31xX0x13749xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX6xX21xXaxX12xX3xX30xX19xX2exX3xX1axX6xX1fxX3xX2xd64cxX47xX2xX2xbf60xX3x12b67x13677xc15bxf5d9xX3xXcxX3cxX3dxX3xX3fxX19xX1axX1bxX3xX30xX31xX3xXex11372xX3xX4xX1xc718xX4xX3xX5x104f9xX3x123aaxX1xX15xXdxX3xX4xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1axX1bxX3xX4xX19xX1axX1bxX3xXexX27xaaefxX1axX1xX3xXexX27xX28xX1axX1bxX3xXexX1exX2exX3xX1xX31xX1axX1xX3xX4xX1xX37xX1axX1xX3xXexX1xX31xX1axX1xX3xXbxX1xde5bxX3dxX3xX3cxX1xb096xX3x1160dxX1x9973xX3xXexd58exX4xX1xX3xXcxX1xd950xc9f7xX1axX1bxX3xXexX27xX22xX4xX3xX30xX3fxX6exX6fxX3xXex10456xX1axX1xX3xb59bxdd7bxX3xda31xX28xX6xX1axX1bxX3xXcaxX1xXdxc546xX1axefa2xX3xX3cxX1xXc8xX3xXcaxX1xXccxX3xXexXcfxX4xX1xX3xX6cxX6dxX6exX6fxX3xXexXe5xX1axX1xX3xX30xad4exX31xX1axX1bxX3xX6exX6xX2exXf7xX3xX6dxX37xX3xXexX1xXd5xX3xXcxX1xX31xX1axX1xX3xXccxX1fxX3xX3fxX19xX1axX1bxX3xX30xX31xX3xX6exX1bxX28xX1fxX86xX1axX3xXcaxX1xXdxXf5xX1axX3xXcxX1x110f6xX1axX1bxX3xX21xX22xX3xX5xX86xX3xX88xX1xX15xXdxX3xX4xX19xX1axX1bxX3dxX3xX0xX47xXbxX12xX0xXexX6xb3fcxX5xX10xX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX2exX6xX27xX1bxXdxX1axbfa6xca44xXbxX1dxX3xX6xX28xXexX111xXaxX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX21xX12xX0xXdxX2exX1bxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX47xX47xX4xX3dxX15exX6xX111x121c9xX28xX6xX1axX1bxXexX27xXdxX3dx9a7fxX1axX47xX21xX10xX7xX88xXexX111xXbxX47xX1axX10xcc49xX7xX47xX170xX170xd759xb41axX47xX1aexa782xX21xX1aexX2xfdaaxX2xcc00xX2xX1afxXexX2xX1b8xX2xX1b2x12b97xX1b8xX5xX2xX3dxb80cxXbxX1bxXaxX3xX47xX12xX0xX47xXexX21xX12xX0xX47xXexX27xX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX111xX21xX1fxXaxX12xX3xX3fx99d4xXdxX3xX15exXdx127edxX28xX3xXexXdxXf5xX1axX3xXexX1xX31xX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxX3xXexX1xX82xX4xX3xX5xX86xX3x12528x12ed1xX1axX1bxX3xXexX1xX7exX3xX88xX1xX15xXdxX3xX4xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1axX1bxX3xXcxX27xX28xX1axX1bxX3xXexX1exX2exX3xX30xX31xX1axX1xX3xX4xX1xX37xX1axX1xX3xXcxX3cxX3dxX3xX3fxX19xX1axX1bxX3xX30xX31xX3x1149cxb2e2xX1axX1xX16fxX3xX30xX3dxX3cxd47cxX3xX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX21xX12xX0xX47xXexX27xX12xX0xX47xXexX6xX15exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX111xX21xX1fxXaxX12xXcaxX19xX1axX1bxX3xXexX27xXa2xX1axX1xX3xX1bxe5cdxX2exX3xX4xd0b7xX4xX3xX1xX1f1xX1axX1bxX3xX2exf3e5xX4xX16fxX3xX88xX1xXc3xXdxX3xX1axX1xX31xX3xX5xX31xX2exX3xX19cxXdx100d5xX4xX3xX4xX1xX37xX1axX1xX3xX1b2xX3xXex112b9xX1axX1bxX3x118aaxX1b8xX3xXexX2b8xX1axX1bxX3xX1axX7exXdxX6axX3xX2xX3xXexX2b8xX1axX1bxX3xX1xX2b8xX2exf85exX6axX3xX4xX1xXdxc761xX28xX3xX4xX6xX111xX3xa15fxX1aexX6axX2e0xX3xX2exX6axX3xX21xXdxX2acxX1axX3xXexX37xX4xX1xX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1axX1bxX3xX2xX170xX3dxX1b8xX1c0xX66xX3xX2exX3xX170xX3xXf7xX3xX88xX1xXc3xXdxX3xX1xX212xXdxX3xXexX27xXd5xXd6xX1axX1bxX3xX170xX3xXexX2b8xX1axX1bxX6axX3xX4xX1xXdxX2d9xX28xX3xX4xX6xX111xX3xX2xX2xX6axX1b8xX3xX2exX6axX3xX21xXdxX2acxX1axX3xXexX37xX4xX1xX3xX170xX3dxX170xX66xX66xX3xX2exX3xX170xX3xX19cxX31xX3xX4xX290xX4xX3xX1xX1f1xX1axX1bxX3xX2exX299xX4xX3xXbxX1xX299xX3xXexX27xe2f2xX3xX88xX1xX290xX4xX3dxX3xXcxX7exX1axX1bxX3xX2exX82xX4xX3xX211xX2b8xX28xX3xXexXd5xX3xX2xX1b2xX66xX3xXexXe5xX3xX211xX28cxX1axX1bxX6axX3xXex11c7fxX3xX1axX1bxX28xX28cxX1axX3xX1axX1bxX1exX1axX3xX7xX290xX4xX1xX3xXcxX3cxX3dxX3xX3fxX19xX1axX1bxX3xX30xX31xX3dxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX111xX21xX1fxXaxX12xX6fxX22xX3xX290xX1axX3xX7xf1f5xX3xX1xX111xX31xX1axX3xXexX1xX31xX1axX1xX3xX19cxX31xX3xX211xXd5xX6xX3xX19cxX31xX111xX3xX1xX111xX1f1xXexX3xX211xX212xX1axX1bxX3xX19cxX31xX111xX3xX1axc6f0xX2exX3xX170xX66xX170xX1afxX3dxX3xX6exX1xX31xX3xXexX1xX2b8xX28xX3xXexX1xXdxX3xX4xX19xX1axX1bxX3xX4xX1xX37xX1axX1xX3xX5xX31xX3xXcaxX19xX1axX1bxX3xXexX1fxX3xXcaxX7exX3xXbxX1xX2b8xX1axX3xXexb6e0xXbxX3xX211xX111xX31xX1axX3xX211xX2b8xX28xX3xXexXd5xX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1axX1bxX3xXbxX1xX290xXexX3xXexX27xXdxX1f6xX1axX3xX3fxX19xX1axX1bxX3xX3fxX19xX3xX24exX3xX6dxX212xX3xXecxX28xXc3xX4xX3xXbxX1x11c8fxX1axX1bxX3xX19cxX31xX3xX4xX290xX4xX3xX1axX1xX31xX3xXexX1xX2b8xX28xX3xX5xXdxXeaxX1axX3xX21xX6xX1axX1xX3xX1bxX28cxX2exX16fxX3xXcaxX19xX1axX1bxX3xXexX1fxX3xXcaxX7exX3xXbxX1xX2b8xX1axX3xXbxX1xX290xXexX3xXexX27xXdxX1f6xX1axX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1axX1bxX3xXecxebe9xX6dxXf7xX3xXcaxX19xX1axX1bxX3xXexX1fxX3xXcxX6exX30xX30xX3xXexX418xXbxX3xX211xX111xX31xX1axX3xXexX1xX6xX1axX1bxX3xX2exX290xX1fxX3xXexX1xXdxXf5xXexX3xX15exXcfxX3xXcxX1xX3e3xX1axX1bxX3xXe9xX111xX1axX1bxXf7xX3xXcaxX19xX1axX1bxX3xXexX1fxX3xXcxX6exX30xX30xX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1axX1bxX3xX19cxX31xX3xXexX1xXd5x10981xX1axX1bxX3xX2exX1f1xXdxX3xX6fxXe9xb22cxX30xXf7xX3xXcaxX19xX1axX1bxX3xXexX1fxX3xXcaxX7exX3xXbxX1xX2b8xX1axX3xX1dxX1exX1fxX3xX5xX142xXbxX3xX19cxX31xX3xXbxX1xX290xXexX3xXexX27xXdxX1f6xX1axX3xX211xXdxX2acxX1axX3xX5xX22xX4xX3xXcaxfb65xX6fxX3dxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX111xX21xX1fxXaxX12xae30xXdxX2acxX4xX3xX211xX2b8xX28xX3xXexXd5xX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1axX1bxX3xXcxX27xX28xX1axX1bxX3xXexX1exX2exX3xX30xX31xX1axX1xX3xX4xX1xX37xX1axX1xX3xXcxX3cxX3dxX3xX3fxX19xX1axX1bxX3xX30xX31xX3xX1axX1xafcbxX2exX3xX88xX1xX142xX4xX3xXbxX1xX299xX4xX3xXexXa2xX1axX1xX3xXexX27xX1f1xX1axX1bxX3xX2exX6xX1axX1xX3xX2exe124xX1axX3xX4xXccxX6xX3xX4xX290xX4xX3xX4xX19xX1axX1bxX3xX7xX15xX3xX4xXccxX6xX3xXexX1xX31xX1axX1xX3xXbxX1xXc3xX3xX1xXdxX2acxX1axX3xX1axX6xX1fxX6axX3xX211xX28cxX1axX1bxX3xXexX1xXd6xXdxX3xXexX1f1xX111xX3xX211xXdxX2d9xX28xX3xX88xXdxX2acxX1axX3xXexX1xX28xX418xX1axX3xX5xX35cxXdxX3xX211xX1f6xX3xX6exX1xX1exX1axX3xX21xX1exX1axX6axX3xX4xX290xX4xX3xX4xX4ecxX3xX193xX28xX6xX1axX6axX3xXexX7exX3xX4xX1xX82xX4xX3xX211xXf5xX1axX3xX1bxXdxX6xX111xX3xX21xXcfxX4xX1xX3xX1xX31xX1axX1xX3xX4xX1xX37xX1axX1xX3xX4xX19xX1axX1bxX6axX3xXexX1f1xX111xX3xX2exX19xXdxX3xXexX27xXd5xXd6xX1axX1bxX3xX5xX31xX2exX3xX19cxXdxX2acxX4xX3xXexX1xX28xX418xX1axX3xX5xX35cxXdxX3xX4xX1xX111xX3xX211xX212xXdxX3xX1axX1bx9fa4xX3xX4xX290xX1axX3xX15exX212xX3xXexX1xX31xX1axX1xX3xXbxX1xXc3xX3dxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX111xX21xX1fxXaxX12xXcxX1f1xXdxX3xX5xX86xX3xX88xX1xX15xXdxX3xX4xX19xX1axX1bxX6axX3xXcaxX1xXccxX3xXexXcfxX4xX1xX3xX6cxX6dxX6exX6fxX3xXcxX3cxX3dxX3xX3fxX19xX1axX1bxX3xX30xX31xX3xX30xX28cxX3xe4dbx132a9xX3xXcxX27xX28xX1axX1bxX3xX1fxXeaxX28xX3xX4xX2b8xX28xX6axX3xX4xX290xX4xX3xX1axX1xX31xX3xXexX1xX2b8xX28xX3xXexX1xXdxX3xX4xX19xX1axX1bxX3xXexX418xXbxX3xXexX27xX28xX1axX1bxX3xX2ex107f2xXdxX3xX1axX1bxX28xX28cxX1axX3xX5xX22xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX19xX1axX1bxX3xX4xX19xX1axX1bxX3xXexX27xXa2xX1axX1xX3xX211xde1bxX2exX3xX15exX6fexX111xX3xXexXdxXf5xX1axX3xX211xX212xX3xX211xX2d9xX3xX27xX6xX6axX3xX211xX6fexX2exX3xX15exX6fexX111xX3xX4xX290xX4xX3xX1fxXeaxX28xX3xX4xX2b8xX28xX3xX19cxX2d9xX3xX4xX1xa5a3xXexX3xX5xXd5xX35cxX1axX1bxX6axX3xXexX1x9ce3xX2exX3xX2exX6aaxX6axX3xX6xX1axX3xXexX111xX31xX1axX3xX5xX6xX111xX3xX211xX212xX1axX1bxX3xX19cxX31xX3xX19cxX2acxX3xX7xXdxX1axX1xX3xX2exX19xXdxX3xXexX27xXd5xXd6xX1axX1bxX3xX1axX1xX57axX2exX3xX7xb50axX2exX3xX211xXd5xX6xX3xX4xX19xX1axX1bxX3xXexX27xXa2xX1axX1xX3xX19cxX31xX111xX3xX7xcfd0xX3xX21xX299xX1axX1bxX3dxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX111xX21xX1fxXaxX12xX3xX30xX6fexXdxX3xX3cxX1xXdxX3xX0xX47xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Công bố sách Địa chí Quảng Trị

Công bố sách Địa chí Quảng Trị
2022-11-10 11:27:49

QTO - Sáng nay 10/11, tại TP. Đông Hà, UBND tỉnh tổ chức lễ công bố sách Địa chí Quảng Trị. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết