Cập nhật:  GMT+7
a299xd525xa30bx10e65xca7axf0dfxcf75xcd59xac03xX7x115fexa393x11f1bxca50xf2bdxed27xX5xfae1xXaxd400xe2faxX1xd7e3xc809xX1xX3xXexX1xacd3xX16xX1xX3xX16xX1xX1bxX3xbd5exa378xc253xX3xececxXdxX15x10484xX3xXexX1xf7c7xX16xX3x1174fxe0ddxX6xX0xca60xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxebd4xX10xX6x10885xXaxX12xX44xX2exX23xX3xX16xX6xa2b2xX3xX2x119a0xX35xce73x1123axX3xX44xec6cxXdxX3xb80cxX44x12603xffeaxX3xXexb9b0xX16xX1xX3xc9efxX25xc061xX16xX27xX3xXcxe6f5xfc4cxX3xXbxX1xeb5axXdxX3xX1xf902xXbxX3xXexfab5xX3xX4xX1xddb6xX4xX3xX31xf287xX50xX3xX44xdc45xX6xX3xd420xcb8dxX16xX1xX3x11bffxXdxafadxXexX3xX5fxX6xX23xX3xce4dxX5exX10xX6xX4xX10xXcxX6dxX10xX10xX7xX3xX8exXdxX90xXexX3xX5fxX6xX23xfcb1xX3x11cb8xX1xX15xX16xX1xX3xXexX1xX1bxX16xX1xX3xX16xX1xX1bxX3xX23xX24xX25xX3xX27xXdxX15xX2axX3xXexX1xX2exX16xX3xX31xX32xX6xX56xX3x11090xaddaxX3xX44xc6d9xf680xX16xX27xX3xXcxX82xX16xX56xX3xX1xX25xX50xX90xX16xX3xX44xXd4xXd5xX16xX27xX3xX44x10138xX6x10cc3xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX2axX47xX50xXaxX12xX0xXdxX23xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX31xX10xX16xXexX10xX6dxXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxfebdxXdxX47xXexX1xeda8xX3xcd35x111b1xX127xXbxXd0xdbefxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX124xX3xe5f1xX127xX127xXbxXd0xX12bxXaxX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX35xX35xX4xXedxc0d4xX6xX2ax10566xX25xX6xX16xX27xXexX6dxXdxXedxaae4xX16xX35xX47xX10xX7xXadxXexX2axXbxX35xX16xX10xX11fxX7xX35xX55xX53xX127x122d0xX35xX2xX127xX135xX47xX2xX2xX135xX2xec29xX53xX126xXex1000bxX16fxc585xX127xX5xX2x109acxXbxX1xX25xX4xXedx10d92xXbxX10xX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX1xX3xXexX1xX1bxX16xX1xX3xX16xX1xX1bxX3xX23xX24xX25xX3xX27xXdxX15xX2axX3xXexX1xX2exX16xX3xX31xX32xX6xXaxX3xX11fxXdxX47xXexX1xX9xXaxX126xX127xX127xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxX135xX127xX127xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX6xXbxXexXdxX2axX16xXaxX12xca5axba49xXdxX3xX47xXdxX90xX16xX3xXexX7axX3xX4xX1xX7exX4xX3xX31xX82xX50xX3xX44xX86xX6xX3xX89xX8axX16xX1xX3xX8exXdxX90xXexX3xX5fxX6xX23xX3xXexf05fxX16xX27xX3xX149xX25xX1bxX3xX4xX1xX2axX3xX4xX2exX3xX152xX1bxX3xX4xX1xX15xX25xX3xXexX1e1xXdxX3xX5xd67exX3xXadxX1xX15xX16xX1xX3xXexX1xX1bxX16xX1xX3xX16xX1xX1bxX3xX23xX24xX25xX3xX27xXdxX15xX2axX3xXexX1xX2exX16xX3xX31xX32xX6xX3xX179xX3xc839xX16xX1xX124xX3xX5fxXedxX1e0xXedxX5exX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX2axX47xX50xXaxX12xX31xX2exX16xX27xX3xXexX6dxX8axX16xX1xX3xX16xX1xX1bxX3xX23xX24xX25xX3xX27xXdxX15xX2axX3xXexX1xX2exX16xX3xX31xX32xX6xX3xX4xXebxX3xXexX7axX16xX27xX3xX23xX7exX4xX3xc397x10602xX25xX3xXexXd4xX3xXexX6dxa523xX16xX3xX2xX3xXexX62xX3xX296xdb90xX16xX27xX56xX3xXexX6dxX2axX16xX27xX3xX296xXebxX3xXexX7axX3xX4xX1xX7exX4xX3xX31xX82xX50xX3xX44xX86xX6xX3xX89xX8axX16xX1xX3xX8exXdxX90xXexX3xX5fxX6xX23xX3xX1xafb5xX3xXexX6dxX76xX3xX1xeefexX16xX3xX175xX16fxX127xX3xXexX6dxXdxX90xX25xX3xX296xX2a8xX16xX27xX56xX3xX146xX6xX2axX3xX27xX2a8xX23xX3xXd0xX82xX50xX3xX47xb9bexX16xX27xX3xX55xX3xXbxX1xX86xX16xX27xX3xX1x118bdxX4xX56xX3xX2xX3xX146xf6d4xXbxX3xX16xea18xX25xX3xa50fxX16xX56xX3xX2xX3xX16xX1xX1bxX3xX152xX90xX3xX7xXdxX16xX1xX56xX3xX152xXd5xXdxX3xX47xXdxX90xX16xX3xXexe877xX4xX1xX3xX175xX165xX3xX23xX0xX7xX25xXbxX12xX55xX0xX35xX7xX25xXbxX12xX3xX152xX1bxX3xX4xX15xX4xX3xXexX6dxX6xX16xX27xX3xXexX1xXdxX310xXexX3xX146xX6exX3xX4xX297xX16xX3xXexX1xXdxX310xXexX3xXbxX1xb11exX4xX3xX152xX36bxX3xX4xX2exX16xX27xX3xXexX15xX4xX3xX47xX1e1xX50xX3xX152xX1bxX3xX1xX309xX4xXedxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX2axX47xX50xXaxX12xX44xXdxX90xX25xX3xXexX6dxXd4xdf9axX16xX27xX3xXcxX6dxXd4x106d5xX16xX27xX3xbcd7xX297xX23xX3xX16xX2axX16xX3xX44xXd4xXd5xX16xX27xX3xXcxX82xX16xX3xX44xX2a8xX3xX5fxe1dexX3xXcxXd4xX3a9xX16xX27xX3xX8exX50xX3xX4xX1xX2axX3xX146xXdxX310xXexX3xXexX2axX1bxX16xX3xXd0xXd1xX3xX4xXebxX3xX53xX2xX173xX3xXexX6dxbc61xX3xX23xX24xX25xX3xX27xXdxX15xX2axX3xXexX1xX10xX2axX3xX1xX309xX4xX3xX3a2xX3xX135xX3xX296xXdxbc5cxX23xX3xXexX6dxXd4xX3a9xX16xX27xX3xXexX1xX25xX59xX4xX3xX4xX15xX4xX3xXexX1xX2exX16xX3xX31xX32xX6xX56xX3xXcxX6dxf958xX23xX56xX3xfb42xX6xX3xa4baxX10xX56xX3xX429xX25xX59xX16xX27xX56xX3xX426xX6xX3xX429xXd4xX3a9xX16xX27xXedxX3xXcxX6dxX2axX16xX27xX3xX16xX1xX3c3xX16xX27xX3xX16xX317xX23xX3xX27xX297xX16xX3xX296xX82xX50xX56xX3xX4x101b5xX16xX27xX3xX152xXd5xXdxX3xX7xX2fcxX3xX149xX25xX6xX16xX3xXexX82xX23xX3xX296xX297xX25xX3xXexXd4xX3xX4xX32xX6xX3xX5fxX1xX1bxX3xX16xXd4xXd5xX4xX56xX3xXexX1xX2exX16xX27xX3xX149xX25xX6xX3xX7xX2fcxX3xX1xX2d5xX3xXexX6dxX76xX3xXadxXdxX16xX1xX3xXbxX1xX334xX3xX4xX32xX6xX3xX4xX15xX4xX3xXexX7axX3xX4xX1xX7exX4xX56xX3xX4xX15xX3xX16xX1xX82xX16xX56xX3xX4xX2dcxX3xX7xX3a2xX3xX152xd2dbxXexX3xX4xX1xX314xXexX3xXexX6dxXd4xX3a9xX16xX27xX3xX5xXd5xXbxX3xX152xX1bxX3xX4xX15xX4xX3xXexX6dxX6xX16xX27xX3xXexX1xXdxX310xXexX3xX146xX6exX3xX296xXd4xX76xX4xX3xXexX317xX16xX27xX3xX4xXd4xX3a9xX16xX27xX56xX3xX296xX68xX23xX3xX146xX68xX2axX3xX4xX1xX2axX3xX152xXdxX90xX4xX3xX47xX1e1xX50xX56xX3xX1xX309xX4xX3xX4xX32xX6xX3xX4xX2exX3xX152xX1bxX3xX4xX1xX15xX25xXedxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX2axX47xX50xXaxX12xX1e0xXd4xX76xX4xX3xX146xXdxX310xXexX56xX3xXex11240xX3xX16xX317xX23xX3xX55xX127xX127xX173xX3xX296xX310xX16xX3xX16xX6xX50xX3xXexX7axX3xX4xX1xX7exX4xX3xX31xX82xX50xX3xX44xX86xX6xX3xX89xX8axX16xX1xX3xX8exXdxX90xXexX3xX5fxX6xX23xX3xXbxX1xX72xXdxX3xX1xX76xXbxX3xX152xXd5xXdxX3xX44xX59xXdxX3xX5cxX44xX5exX5fxX3xXexX62xX16xX1xX3xXd0xX82xX50xX3xX47xX2fcxX16xX27xX3xX2xX135xX3xX16xX1xX1bxX3xX23xX24xX25xX3xX27xXdxX15xX2axX56xX3xX152xXd5xXdxX3xXexX7axX16xX27xX3xXadxXdxX16xX1xX3xXbxX1xX334xX3xXexX6dxX29fxX16xX3xX126xX3xXexX62xX3xX296xX2a8xX16xX27xX3xXexX6dxX29fxX16xX3xX296xX6exX6xX3xX146xX1bxX16xX3xXexX62xX16xX1xX3xX66xX25xX68xX16xX27xX3xXcxX6dxX6exX56xX3xXexX6dxX2axX16xX27xX3xX296xXebxX3xX16xX1xX1bxX3xX23xX24xX25xX3xX27xXdxX15xX2axX3xXexX1xX2exX16xX3xX31xX32xX6xX3xX5xX1bxX3xX4xX2exX16xX27xX3xXexX6dxX8axX16xX1xX3xXexX1xX7exX3xX2xX53xX3xX296xXd4xX76xX4xX3xXd0xX82xX50xX3xX47xX2fcxX16xX27xX3xXexX1e1xXdxX3xX1xX25xX50xX90xX16xX3xX44xXd4xXd5xX16xX27xX3xX44xXebxX6xXedxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe745xX25xXexX1xX2axX6dxXaxX12xX5fxX27xX25xX50xX224xX16xX3xX1e0xX8axX16xX1xX3xX5exX1xX36bxX4xX0xX35xXbxX12

Nguyễn Đình Phục

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết