Cập nhật: 30/06/2020 16:04 GMT+7
473fxc02ax9d2ex51aax5f38xab8cxbaf5x8687x8e28xX7xb699xc239x6201xa9e0xb0edxc4f2xX5x8fe7xXax89fex947cxX1xb4cbx6343xX1xX3xXexX1x4ea1xX16xX1xX3xX4xc52exX16x5db0xX3xXex64b1xa4cfxX16xX1xX3xb349xX1x832cxXdxX3xX16xX1xX1bxX3xX1x4742xX4xX3xXcxX25x8fedx6591xX16xX22xX3xXcxXdx9bdax6b6bxX3xX1xX34xX4xX3x7848xX6x57daxX3xc6aaxX16xX0x7f02xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6499xX10xX6x5ce4xXaxX12xX47xX1xXdx5b81xX41xX3xX16xX6x6a95xX3x54b6xb779xX4exab3cxX4ex8042xX6exX72xX6ex9f95xX3x59caxa0d5x821dxb96axX3xX1xX41xX6bx4c09xX16xX3xX47xX6xX49xX3xa000xad84xX3xXbxX1xX2cxXdxX3xX1x668dxXbxX3x5af6x6c91xXdxX3xXcx8cfaxX16xX22xX3xX47xX20xX16xX22xX3xXexX6bxX3xX13xX1xb230xX3xb0b6xXdxX80xXexX3xX7axX6xX49xX3x4cb2xX3xX47xXcxX47x7e90xX3xXexX98xX3xX4xX1xc3a7xX4xX3xX5x6a90xX3xX2axX1xX15xX16xX1xX3xXexX1xX1bxX16xX1xX76xX3x5f37xX1bxX16xX3xX22xXdxX6x9cf1xX3xX93xX1bxX3x612bxX39xX6xX3xX93xX1bxXd7xX3xX7x7a3fxX3xX60x519exX16xX22xX3xX4xX20xX16xX22xX3xXexX25xX26xX16xX1xX3xX2axX1xX2cxXdxX3xX16xX1xX1bxX3xX1xX34xX4xX3xXexa20cxXdxX3xXcxX25xX39xX3axX16xX22xX3xXcxXdxX40xX41xX3xX1xX34xX4xX3xX47xX6xX49xX3xX4bxX16xX76xX3xb970x5265xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX4bxX16xX76xX3xX1xX41xX6bxX80xX16xX3xX47xX6xX49xX3xX87xX88x909dxX0xX4exXbxX12xX0xXexX6xXd0xX5xX10xX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX49xX6xX25xX22xXdxX16x7eb2xX72xXbxX120xX3xX6xX41xXexXd7xXaxX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX60xX12xX0xXdxX49xX22xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX4exX4exX4xX139xXd0xX6xXd7x8302xX41xX6xX16xX22xXexX25xXdxX139xX93xX16xX4exX60xX10xX7xX2axXexXd7xXbxX4exX16xX10xb26exX7xX4exX72xX6exX72xX70xX4ex9957x6ac7xX60xX72xX2xX70xX6exX194xX6dxX70xXexX2xX194x5fccxX194xX1a1xa45axX5xX2xX139x5cfexXbxX22xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXexX60xX12xX0xX4exXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX60xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xXd7xX60xX6bxXaxX12xX87xX121xX16xX1xX3xXdcxX105xXd7xX3xX1xX41xX6bxX80xX16xX3xX47xX6xX49xX3xX87xX88xX3xX93xX1bxX3xXcxX98xX16xX22xX3xX47xX20xX16xX22xX3xXexX6bxX3xX13xX1xXa6xX3xXa8xXdxX80xXexX3xX7axX6xX49xX3xXb1xX3xX47xXcxX47xXb6xX3xX4x5456xXexX3xXd0xa900xX16xX22xX3xX2axX1xX15xX16xX1xX3xXexX1xX1bxX16xX1xX3xX4xX20xX16xX22xX3xXexX25xX26xX16xX1xX3xX2axX1xX2cxXdxX3xX16xX1xX1bxX3xX1xX34xX4xX3xXcxX25xX39xX3axX16xX22xX3xXcxXdxX40xX41xX3xX1xX34xX4xX3xX47xX6xX49xX3xX4bxX16xX3x78caxX3x7b59xX16xX1xX152xX3xX5dxX139xXcx48f6xX0xX4exXbxX12xX0xX4exXexX60xX12xX0xX4exXexX25xX12xX0xX4exXexX6xXd0xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xXd7xX60xX6bxXaxX12x6e61xX39xX90xX4xX3xX2axX1x7207xXdxX3xX4xX20xX16xX22xX3xXexc1c0xX3xXexX1xX15xX16xX22xX3xX1a4xX4exX72xX6exX2xX1a1xX76xX3xX4xX20xX16xX22xX3xXexX25xX26xX16xX1xX3xX22x8539xX49xX3xX49xX88xXexX3xX16xX1xX1bxX3xX72xX3xXex9a90xX16xX22xX3xX4x74c8xX3xX195xX3xXbxX1x4d40xX16xX22xX3xX1xX34xX4xX76xX3xX60xXdxX80xX16xX3xXexXa6xX4xX1xX3xX7xX1bxX16xX3xX195xX1a4x5654xX3xX49xX3xX72xX3x75b1xX3xX1xX80xX3xXexX1xX2cxX16xX22xX3xXexX1xXd7xX15xXexX3xX16xX39xX94xX4xX3xX49x63b2xXexX3xXd0x541cxX16xX22xX3xX25xX121xX16xX1xX3xXd0xbbafxX3xXexX20xX16xX22xX3xX60xX1bxXdxX3xX2xX6exX195xX3xX49xX2e6xX3xX7x529cxX16xX3xX5xX15xXexX3xX22xX105xX4xX1xX3xXexX10xX25xX25xX6x6a1cxX32fxXd7xX93xX94xXdxX3xX60xXdxX80xX16xX3xXexXa6xX4xX1xX3xX70xX195xX6exX3xX49xX3xX72xX3xX2e6xX3xX2xX72xX70xX3xXd0xX88xX3xXd0xX1bxX16xX3xX22xX1xacc7xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX93xX1bxX3xX195xX3xXd0xX88xX3xXd0xX1bxX16xX3xX22xX1xX357xX3xX22xXdxX15xXd7xX3xX93xXdxX30bxX16xX2e6xX3xX72xX6exX3xX49xX15xX6bxX3xXexXa6xX16xX1xX3xX93xX1bxX3xXd0xX1bxX16xX3xXdcxX40xX3xX49xX15xX6bxX3xXexXa6xX16xX1xX2e6xX3xX195xX3xXd0x6933xX16xX22xX3xX60xX105xX6bxX3xX1xX34xX4xX3xX93xX94xXdxX3xXexX98xX16xX22xX3xX2axXdxX16xX1xX3xXbxX1xXa6xX3xX1a4xX3xXex9ed9xX3xXdcxX2aexX16xX22xX3xX60xXd7xX3xXcxX98xX16xX22xX3xX47xX20xX16xX22xX3xXexX6bxX3xX13xX1xXa6xX3xXa8xXdxX80xXexX3xX7axX6xX49xX3xXb1xX3xX47xXcxX47xXb6xX3xXexX1bxXdxX3xXexX25xX90xX139xX3xX47xX20xX16xX22xX3xXexX25xX26xX16xX1xX3xX1xXd7xX1bxX16xX3xXexX1xX1bxX16xX1xX3xX93xX1bxX3xXdcxX39xX6xX3xX93xX1bxXd7xX3xX7xXe5xX3xX60xXe8xX16xX22xX3xXdcxccfcxX16xX22xX3xXexXdxX357xX16xX3xXdcxX88xX3xXexX105xXd7xX3xXdcxXdxX66xX41xX3xX2axXdxX80xX16xX3xX93xX66xX3xX4x7ea1xX3xX7xX289xX3xX93x70d1xXexX3xX4xX1xad58xXexX3xXdcxX15xXbxX3xXbdxX16xX22xX3xX16xX1xX41xX3xX4xX2bcxX41xX3xX60xX105xX6bxX3xX93xX1bxX3xX1xX34xX4xX3xX4x4997xX6xX3xX22xXdxX15xXd7xX3xX93xXdxX30bxX16xX3xX93xX1bxX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX16xX1xX1bxX3xXexX25xX39xX3axX16xX22xX139xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xXd7xX60xX6bxXaxX12xXcxX98xX16xX22xX3xX47xX20xX16xX22xX3xXexX6bxX3xX13xX1xXa6xX3xXa8xXdxX80xXexX3xX7axX6xX49xX3xX250xX3xX47xXcxX47xXb6xX3xX5xX1bxX3xXdcxX43dxX16xX3xX93x92a0xX3xXexX1xX1bxX16xX1xX3xX93xXdxX30bxX16xX3xX4xX467xX6xX3xXcxX443xXbxX3xXdcxXd7xX1bxX16xX3xX7bxX2bcxX41xX3xX2axX1xXa6xX3x976axX41xX2cxX4xX3xX22xXdxX6xX3xXa8xXdxX80xXexX3xX7axX6xX49xX76xX3xXexX1xa4f8xX4xX3xX1xXdxX80xX16xX3xX16xX1xXdxX80xX49xX3xX93xXe8xX3xX4xX1xXa6xX16xX1xX3xX5xX1bxX3xXexX1xX41xX3xX22xXd7xX49xX76xX3xX93xX443xX16xX3xX4xX1xX41xX6bxX40xX16xX76xX3xX4xX1xX357xX3xXd0xXdxX357xX16xX3xX93xX1bxX3xX2axXdxX16xX1xX3xX60xXd7xX6xX16xX1xX3xX4xX15xX4xX3xX7xX3a0xX16xX3xXbxX1x9147xX49xX3xXexX292xX3xX2axX1xXa6xX3xXdcxX2cxXexX139xX3xXcxX25xXd7xX16xX22xX3xX16xX1xb35fxX16xX22xX3xX16xX211xX49xX3xX176xX41xX6xX76xX3xXd0xX30bxX16xX3xX4xX105xX16xX1xX3xX1xXd7xX105xXexX3xXdcxX88xX16xX22xX3xX7xX3a0xX16xX3xX120xX41xX448xXexX76xX3xX2axXdxX16xX1xX3xX60xXd7xX6xX16xX1xX76xX3xXdcxX43dxX16xX3xX93xX4c9xX3xX4xX2c7xX16xX3xXexX1xX6xX49xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX20xX16xX22xX3xXexX15xX4xX3xX6xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX120xX121xX3xX1xX88xXdxX3xX93xX94xXdxX3xXexX98xX16xX22xX3xX2axXdxX16xX1xX3xXbxX1xXa6xX3xXexX1bxXdxX3xXexX25xX90xX3xX2axX1xXd7xX3a0xX16xX22xX3xX2xX6exX6exX3xXexX3c1xX3xXdcxX2aexX16xX22xX4exX16xX211xX49xX3xX60xX1bxX16xX1xX3xX4xX1xXd7xX3xX4xX15xX4xX3xX5xa0e3xX16xX1xX3xX93xX500xX4xX3xX22xXdxX15xXd7xX3xX60xXe8xX4xX76xX3xX6bxX3xXexX357xX76xX3xX120xX31exX6bxX3xX16xX1xX1bxX3xXdcxX105xXdxX3xXdcxXd7xX1bxX16xX3xX2axX357xXexX76xX3xX4xXbdxX41xX3xXexX25xX90xX3xX16xX1xX31exX16xX3xXdcxX105xXd7xad38xX3xXexX25xX30bxX16xX3xX2axX1xX20dxXbxX3xX4xX15xX4xX3xXexX3c1xX16xX1xX3xXexX1xX1bxX16xX1xX3xXexX25xXd7xX16xX22xX3xX4xX3a0xX3xX16xX39xX94xX4xX76xX3xXexX25xXd7xX16xX22xX3xXdcxX2c1xX3xX4xX2c1xX3xXexX3c1xX16xX1xX3xX4ebxX41xX3a0xX16xX22xX3xXcxX25xX4c9xX139xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xXd7xX60xX6bxXaxX12xX5dxX1bxX3xXcxX25xX6xX16xX22xX0xX4exXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Triển khai mô hình nuôi chim trĩ thương phẩm

Triển khai mô hình nuôi chim trĩ thương phẩm
2020-06-30 16:03:58

QTO - Nhằm đa dạng hóa các đối tượng nuôi, đặc biệt là các đối tượng nuôi đặc sản, có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, Trạm...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết