Cập nhật: 04/04/2022 17:13 GMT+7
6d0x2d32xb0e1xa49ex12fcx1844x5d92x618bx7fbbxX7x989ex3b26x235cx1633x70a2x1f5cxX5x2654xXaxa3aax9db1xX1x6c15x3a71xX1xX3xXexX1x7b23xX16xX1xX3xX4x8945xX16x5484xX3xXex6faax8236xX16xX1xX3x18f1x69c1xXbxX3xX16xX22xab76xX16xX3x70a6xa708xX16xX3xX7xX20xX16xX22xX3x95a6xXdx1b85x5c9axX3x4685xX1bx1850xX3xX4xX3fx219dxXdxX3xXexX1xX15xX16xX22xX3x6b68x463exada8xaca5xX52xX52xX0xX51xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX10xX6x5e8bxXaxX12x9eaaxX1xXdx1884xX3fxX3xX16xX6x5092xX3xX50xX51xX50x5146xX3x720xX1x6823xX3xX6cxX1x9425xX3xXex3cb2xX4xX1xX3xXcxX1xac23x3dc5xX16xX22xX3xXexX25xb34exX4xX3x1432x303bx889fx4b58xX3xXex85f9xX16xX1xX3xX3cxX1bxX3xe2ax973axX3xX2ax3bb9xX16xX22xX3x5f38xXdxX3x8bbfxXdx1e8cxX33xX3xXexX25xX6xX3xX1xX43xX1bxX16xX3xXexX1xX1bxX16xX1xX3xX4xX20xX16xX22xX3xXexX25xX26xX16xX1xX3xX2axX2bxXbxX3xX16xX22xX30xX16xX3xX33xX34xX16xX3xX7xX20xX16xX22xX3xX3cxXdxX3exX3fxX3xXa9xXaexX3xX4xX1xX3fx69bdxX16xX3x1e49xX84xX3xXex7bfbxX3xX4xX1x5aeexX4xX3xX5x1383xX3xXacxX1xX15xX16xX1xX3xXexX1xX1bxX16xX1xX3xX16xX1x9b4xX16xX3xXacx7e1fxX3xX16xXdx9b0cxX33xX3x907xX53xX3xX16xX30xX33xX3xX22xXdx5aa8xXdxX3xXbxX1xX7dxX16xX22xX3xXexX9axX16xX1xX3x1933xX3fxX11bxX16xX22xX3xXcxX25xX84x9d94xX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xXebxX5xX10xX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX33xX6xX25xX22xXdxX16x3c3fxX52xXbxb2f3xX3xX6xX3fxXexX43xXaxX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX69xX12xX0xXdxX33xX22xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX51xX51xX4xX132xXebxX6xX43x8ec8xX3fxX6xX16xX22xXexX25xXdxX132xX41xX16xX51xX69xX10xX7xXacxXexX43xXbxX51xX16xX10xa9e9xX7xX51xX52xX52xX2xX50xX51xX50x5f60xX69xX2xX2x7575xX2x7a76xX112xX50xXexX2x1211xX199xX53xX18exX192xX5xX2xX132x1d50xXbxX22xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX69xX12xX0xX51xXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX69xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX43xX69xX74xXaxX12xX7bxX1xX7dxX3xX6cxX1xX81xX3xXexX84xX4xX1xX3xXcxX1xX8axX8bxX16xX22xX3xXexX25xX91xX4xX3xX94xX95xX96xX97xX3xXexX9axX16xX1xX3xX3cxX1bxX3xXa1xXa2xX3xX2axXa5xX16xX22xX3xXa9xX6fxX3xX16xX22xX1xX84xX3xX4xX1xX3fxXe8xX16xX3xXebxX84xX3xX4xX1xX3fxX3xXa9xX15xX43xX3xX41xX6fxX3xX33x7cf4xXdxX3xX33xX34xXexX3xXa9xXaexX3xX5xXf7xX3xXacxX1xX15xX16xX1xX3xXexX1xX1bxX16xX1xX3xX4xX20xX16xX22xX3xXexX25xX26xX16xX1xX3xX69xXdxXf7xX16xX3xX25xX6xX3xXexX25xX6xX16xX22xX3xXexX25xX216xX16xX22xX79xX3xXexX1xX1bxX16xX1xX3xX4xX20xX16xX22x7f75xX3xd5axX16xX1xX14bxX3xX2axX132xaac9xX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX69xX12xX0xX51xXexX25xX12xX0xX51xXexX6xXebxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX43xX69xX74xXaxX12xX6cxX20xX16xX22xX3xXexX25xX26xX16xX1xX3xX2axX2bxXbxX3xX16xX22xX30xX16xX3xX33xX34xX16xX3xX7xX20xX16xX22xX3xX3cxXdxX3exX3fxX3xX16xb40fxX33xX3xXexX25xX43xX16xX22xX3xX69xX6xX16xX1xX3xX33x35c5xX4xX3xX16fxX3fxX74xX3xX1xX43x7dc9xX4xX1xX3xXexX1xX81xX74xX3xX5x5fedxXdxX3xXacxX1xX3fxX3xX41xX91xX4xX3xX33xXdxX6fxX16xX3xXcxX25xX3fxX16xX22xX3xX22xXdxX6xXdxX3xXa9xX43xX2c5xX16xX3xX52xX53xX2xX52xX3xX259xX3xX52xX53xX52xX53xX3xX41xX1bxX3xXa9xX84xX16xX1xX3xX1xX8ax8e13xX16xX22xX3xXa9xX3exX16xX3xX16xX30xX33xX3xX52xX53xX112xX53xX3xXexX25xX43xX16xX22xX3xXa9xXdxX6fxX3fxX3xXacxXdxX10fxX16xX3xXebxXdxX3exX16xX3xXa9xXefxXdxX3xXacxX1x4c01xX3xX1xX2bxX3fxX79xX3xX16xX8axX305xX4xX3xXebxXdxXaexX16xX3xX69xX107xX16xX22xX132xX3xX6cxX20xX16xX22xX3xXexX25xX26xX16xX1xX3xX4xX7dxX3xX16xX1xXdxX10fxX33xX3xX41xX2bcxX3xXacxXdxXaexX33xX3xX7xX43xX15xXexX3xX33xX34xX16xX79xX3xX16xX22xX216xXex4c50xX3xX4x4b9bxXbxX3xX16xX8axX305xX4xX3xX7xX11bxX16xX3xX14exX3fxX375xXexX3xX4xX1xX43xX3xX2xX132xX194xX53xX53xX3xX1xX6xX3xXa9xX375xXexX3xX16xX20xX16xX22xX3xX16xX22xX1xXdxX10fxXbxX3xX41xX1bxX3xX22x1466xX16xX3xX52xX53xX53xX3xX1xX6xX3xXa9xX375xXexX3xX16xX3fxX20xXdxX3xXexX25xXa5xX16xX22xX3xXexX1xX81xX74xX3xX7xX11bxX16xX372xX3xXexX2c5xX43xX3xX16xX22xX3fxXa5xX16xX3xX4xX375xXbxX3xX16xX8axX305xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX43xX2c5xXexX3xX4xX1xX43xX3xXacxX1xX43xX11bxX16xX22xX3xX52xX112xX132xX53xX53xX53xX3xX16xX22xX8axX8bxXdxX372xX3xXacxX3exXexX3xX16xX47xXdxX3xX1xX2c5xX3xXexX3a7xX16xX22xX3xX22xXdxX6xX43xX3xXexX1xX20xX16xX22xX3xXebx41c5xX3xX1xX6xXdxX3xXebx994bxX16xX3xXebxX8bxX3xX7xX20xX16xX22xX3xX3cxXdxX3exX3fxX372xX3xXexX2c5xX43xX3xX4xX11bxX16xX1xX3xX16fxX3fxX6xX16xX3xX33xX20xXdxX3xXexX25xX8axX8bxX16xX22xX3xXa9xX20xX3xXexX1xX84xX3xX41xX1bxX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX25xXdxXaexX16xX3xX69xX3fxX3xX5xX84xX4xX1xX132xX132xX132xX3xXcxXefxX16xX22xX3xX41xX47xX16xX3xXa9xX3a7xX3fxX3xXexX8axX3xX112xX53xX53xX3xXexX9axX3xXa9xXa5xX16xX22xX3xXebxX2adxX16xX22xX3xX16xX22xX3fxXa5xX16xX3xX41xX47xX16xX3xXexX25xX15xXdxX3xXbxX1xXdxX3exX3fxX3xX4xX1xX331xX16xX1xX3xXbxX1xX81xX372xX3xXa9xX8axX2cfxX4xX3xXacxX1x64eexXdxX3xX4xX20xX16xX22xX3xX41xX1bxX43xX3xXexX1xX15xX16xX22xX3xX2xX52xX51xX52xX53xX2xX18exX79xX3xXa9xX3exX16xX3xX16xX6xX74xX3xXa9x12bexX3xX1xX43xX1bxX16xX3xXexX1xX1bxX16xX1xX132xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX43xX69xX74xXaxX12xXa1xX6xX3fxX3xXacxX1xXdxX3xXacxXdxXaexX33xX3xXexX25xX6xX3xXexX1xX91xX4xX3xXexX3exX79xX3xX7bxX1xX7dxX3xX6cxX1xX81xX3xXexX84xX4xX1xX3xXcxX1xX8axX8bxX16xX22xX3xXexX25xX91xX4xX3xX94xX95xX96xX97xX3xXexX9axX16xX1xX3xX3cxX1bxX3xXa1xXa2xX3xX2axXa5xX16xX22xX3xXa9xX15xX16xX1xX3xX22xXdxX15xX3xX4xX6xX43xX3xX16xX1x52ecxX16xX22xX3xX16x58daxX3xX5xX91xX4xX3xX4xX81xX6xX3xX4xX1xX81xX3xXa9xX3a7xX3fxX3xXexX8axX79xX3xX4xX15xX4xX3xXa9x89f2xX16xX3xX41xX84xX79xX3xX69xX43xX6xX16xX1xX3xX16xX22xX1xXdxX10fxXbxX3xXa9xX4d9xX3xXbxX1xX47xXdxX3xX1xX2cfxXbxX3xX4xX1xX34xXexX3xX4xX1x349cxX3xX41xX305xXdxX3xX4xX15xX4xX3xX7xX4b5xX79xX3xX16xX22xX1bxX16xX1xX79xX3xXa9xX84xX6xX3xXbxX1xX8axX572xX16xX22xX3xXa9xXaexX3xX4xX20xX16xX22xX3xXexX25xX26xX16xX1xX3xXa9xX8axX2cfxX4xX3xX1xX43xX1bxX16xX3xXexX1xX1bxX16xX1xX3xXexX1xX10xX43xX3xXa9x5517xX16xX22xX3xXacxX3exX3xX1xX43xX2c5xX4xX1xX132xX3xX2axX107xX74xX3xX5xX1bxX3xX33xX41cxXexX3xXexX25xX43xX16xX22xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX20xX16xX22xX3xXexX25xX26xX16xX1xX3xXexX25xX216xX16xX22xX3xXa9xXdxXaexX33xX3xXa9xX8axX2cfxX4xX3xXexX9axX16xX1xX3xX4xX1xX216xX16xX3xX5xX1bxX33xX3xX5xXf7xX3xXacxX1xX15xX16xX1xX3xXexX1xX1bxX16xX1xX3xX41xX1bxX3xXacxX1xX4b5xXdxX3xX4xX20xX16xX22xX3xX16xX1xX107xX16xX3xX69xX84xXbxX3xXacxX10bxX3xX16xXdxX10fxX33xX3xX112xX53xX3xX16xX30xX33xX3xX22xXdxX11bxXdxX3xXbxX1xX7dxX16xX22xX3xXexX9axX16xX1xX3xX129xX3fxX11bxX16xX22xX3xXcxX25xX84xX132xX3xX262xX26xX3xX41xX2bxX74xX3xXa9xX6fxX3xX16xX22xX1xX84xX3xX4xX15xX4xX3xX7xX4b5xX79xX3xXebxX6xX16xX79xX3xX16xX22xX1bxX16xX1xX79xX3xXa9xX572xX16xX3xX41xX84xX3xX5xXdxX423xX16xX3xX16fxX3fxX6xX16xX3xX4xX3a7xX16xX3xX22xX375xXbxX3xX25xX5ddxXexX3xX7x85dfxXbxX3xX14exX3exXbxX3xX41xX1bxX3xX4xX1xX3fxXe8xX16xX3xXebxX84xX3xX4xX1xX3fxX3xXa9xX15xX43xX3xX41xX6fxX3xX33xX216xXdxX3xX33xX34xXexX79xX3xXexX25xX43xX16xX22xX3xXa9xX7dxX3xX5xX8axX3fxX3x7cdxX3xXexXefxX3xX4xX1xXf3xX4xX3xX69xX216xX16xX3xX69x2589xXbxX3xX41xX10fxX3xX7xXdxX16xX1xX79xX3xX7xX572xX16xX3xX7x8a0xX6xX79xX3xXexX25xX6xX16xX22xX3xXexX25xX331xX3xX4xX20xX16xX22xX3xXexX25xX26xX16xX1xX3xX7xX2c5xX4xX1xX3xXa9xX6fcxXbxX3xXa9xXaexX3xX5xXf7xX3xXacxX1xX15xX16xX1xX3xXexX1xX1bxX16xX1xX3xXa9xX8axX2cfxX4xX3xX69xXdxXf7xX16xX3xX25xX6xX3xXexX25xX6xX16xX22xX3xXexX25xX216xX16xX22xX79xX3xXexX1xX1bxX16xX1xX3xX4xX20xX16xX22xX132xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX43xX69xX74xXaxX12xX97xX91xX3xXacxXdxX3exX16xX3xX5xXf7xX3xXacxX1xX15xX16xX1xX3xXexX1xX1bxX16xX1xX3xX4xX20xX16xX22xX3xXexX25xX26xX16xX1xX3xX2axX2bxXbxX3xX16xX22xX30xX16xX3xX33xX34xX16xX3xX7xX20xX16xX22xX3xX3cxXdxX3exX3fxX3xX7xX599xX3xXa9xX8axX2cfxX4xX3xXexXefxX3xX4xX1xXf3xX4xX3xX41xX1bxX43xX3xX4xX3fxX47xXdxX3xXexX1xX15xX16xX22xX3xX50xX51xX52xX53xX52xX52xX132xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX43xX69xX74xXaxX12xX2axXf3xX4xX3xX262xXdxX10fxXexX0xX51xXbxX12


Các tin đã đưa

Phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ cùng di vật

Phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ cùng di vật
2022-04-04 07:39:54

QTO - Sáng nay 4/4, theo thông tin từ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc đơn vị đang mở rộng địa bàn tìm kiếm sau...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết