Cập nhật:  GMT+7
bab5xe786x12ffaxc81cx10d9fx139dexddd7x11b90x126ecxX7x14130x12841x10cadxd5b6x14833xcabbxX5xe585xXax11f07x157c7xX1xbc12x14ea0xX3xc874x11429xX3xXexf3b8xX3xX18x12cbex1333dxX3xX16xXdx153e8xX20xX3xXbxX1xecf2xX4xX1xd1bbxX3xX20x14051xX1cxd191xXdxX3xX16xbed8xX4xX3xbd0ax15c2dxX20xX1xX3xXexXdxX16xX0xf9eexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf6a6xX10xX6xdb8bxXaxX12x13e15x156faxXcx165d6xX3xded2xX3x147a5xX2fxX19xe9fbxX3x150fbxX41xX2x11e40xX41xX62xX65xX2xX62x11e3cxX3xXex11345xXdxX3xXexX1xX19xX20xX1xX3xXbxX1xccdaxX3x10e9bxbf07xX20xX2fxX3xX50xX19xX3xX56xX57xbb11xcdbdxX20xX2fxX3xXcx162edx10616xX59xX6bxX3xX50xdb97xXdxX3x11c80xX86xX2cxX3xXexX8bx150a4xX3xX5dxX2fxX1cxX31xXdxX3xXexX19xX20xX3xXexf7adxXexX3xX18xX19xX3xXcxX8bxee25xX3xX16xd1e3xX3xX4xX7cxXdxX3xXexbc82xX20xX1xX3xX57xX85xX86xX20xX2fxX3xXcxX8bxX8cxX3xXbxX1xX79xXdxX3xX1xX9axXbxX3xX18x10792xXdxX3xX94xX39xX20xX1xX3xX18xXdxX39xX20xX3x15dd5xX2cxX8bxXexXdxX7xX3xX50xX2cxX19xX20xX3x110e8xcfb1xX5bxX3xX7bxX19xX3xX5dx11165xX20xX2fxX3xXex10f5cxX3xX4xX1xcd2bxX4xX3xX4xX1xX1cxe3eaxX20xX2fxX3xXexX8bx12435xX20xX1xX3x1111cxX1xX15xX16xX6bxX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX39xX20xX3xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX18xX1fxX20xX3xX16xXdxX24xX20xX3xXbxX1xX29xX3xX4xX1xX2cxX3xX4xX15xX4xX3xX38xX39xX20xX1xX3xX20xX1xc84fxX20xX3xX38xX8cxX3xX16xX35xX4xX3xX38xX39xX20xX1xX3xXexXdxX16xX3xX38xd977xX16xX3xX7xXdxX20xX1xX3xXexX8bxcfa5xX20xX3x140d0xX8cxX6xX3xX38xX19xX20xX3xXexXb9xX20xX1xX6bxX3xX15exX91xX3xXexX85xXf7xXdxX3xXex15906xX3xX65xX3xX15exbdc1xX20xX3x132acxX17dxX3xXexX85xXf7xXdx12c5dxX3xX7bxX13dxX60xX3xX5xX19xX3xX16xX91xXexX3xXexX8bxX2cxX20xX2fxX3xX20xX1xd700xX20xX2fxX3xX1xX2cxX6exXexX3xX15exX91xX20xX2fxX3xX20x15b4cxX16xX3xXexX8bxX2cxX20xX2fxX3x1276exX1xX1cxX101xX20xX2fxX3xXexX8bxX107xX20xX1xX3xXexXdxX16xX3xX4xfc78xX6xX3xX94xX39xX20xX1xX3xX18xXdxX39xX20xX3xXdexX2cxX8bxXexXdxX7xX3xX50xX2cxX19xX20xX3xXeaxXebxX5bxX3xX7bxX19xX3xX5dxXf2xX20xX2fxX184xX0xXexX6xX38xX5xX10xX3xX7xXexX60xX5xX10xX9xXaxX16xX6xX8bxX2fxXdxX20xd213xX62xXbx1114bxX3xX6xX85xXexX2cxXaxX12xX0xXexX8bxX12xX0xXexX53xX12xX0xXdxX16xX2fxX3xX7xX8bxX4xX9xXaxX41xX41xX4xX184xX38xX6xX2cx158f4xX85xX6xX20xX2fxXexX8bxXdxX184xX18xX20xX41xX53xX10xX7xX10bxXexX2cxXbxX41xX20xX10x13d05xX7xX41xX2xX62xf5acxX65xX41xX23bxc361xX53x106d8xX65xe302xX23bxX65xX241x14e98xXexX243xX65xdc36xX2xX2xX5xX2xX184x1666bxXbxX2fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexX8bxX12xX0xXexX8bxX12xX0xXexX53xX12xX0xXbxX12xX1b1xX15xX4xX3xX38xX15xX4xX3xX7x10f20xX3xX94xX39xX20xX1xX3xX18xXdxX39xX20xX3xXdexX2cxX8bxXexXdxX7xX3xX50xX2cxX19xX20xX3xXeaxXebxX3xX5bxX3xX7bxX19xX3xX5dxXf2xX20xX2fxX3xX10bxX1xX15xX16xX6bxX3xXexX1cxX3xX18xX1fxX20xX3xX38xX39xX20xX1xX3xXexXdxX16xX3xX16xXdxX24xX20xX3xXbxX1xX29xX3xX4xX1xX2cxX3xX4xX15xX4xX3xX38xX39xX20xX1xX3xX20xX1xX13dxX20xX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexX8bxX12xX0xX41xXexX6xX38xX5xX10xX12xXcxX175xX3xX15ex10216xX85xX3xX20x12d9fxX16xX3xX15exX17axX20xX3xX20xX6xX60xX6bxX3xX94xX39xX20xX1xX3xX18xXdxX39xX20xX3xXdexX2cxX8bxXexXdxX7xX3xX50xX2cxX19xX20xX3xXeaxXebxX5bxX3xX7bxX19xX3xX5dxXf2xX20xX2fxX3xX15ex14e64xX3xX10bxX1xX15xX16xX6bxX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX39xX20xX3xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX18xX1fxX20xX3xX38xX39xX20xX1xX3xXexXdxX16xX3xX16xXdxX24xX20xX3xXbxX1xX29xX3xX4xX1xX2cxX3xX1xX101xX20xX3xX241xX184xX65xX65xX65xX3xX38xX39xX20xX1xX3xX20xX1xX13dxX20xX3xX4xX15xX4xX3xXexXb9xX20xX1xX3xX10bxX1xX85xX3xX18x14e26xX4xX3xX16xXdxd72cxX20xX3xXcxX8bxX85xX20xX2fxX5bxX3xXcxX13dxX60xX3xX5dxX2fxX85xX60xX15bxX20xX3xX2fxXb2xX16xX1fcxX3xX50xX19xX3xXcxX276xX20xX1xX6bxX3xX57xX85xX86xX20xX2fxX3xX5dxX2fxX318xXdxX6bxX3xX13xX2cxX20xX3xXcxX85xX16x110b2xX3xXexX8bxX2cxX20xX2fxX3xX15exdb8fxX6bxX3xXex119fdxX3xX5xX39xX3xX16xX35xX4xX3xX38xX39xX20xX1xX3xXexXdxX16xX3xX15exX1cxX9axX4xX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX39xX20xX3xX2xX65xX5bxX3xX241xX65xc463xX184xX3xXcxX6exXdxX3xX57xX85xX86xX20xX2fxX3xXcxX8bxX8cxX6bxX3xX20xX2fxX6xX60xX3xXexX8bxX2cxX20xX2fxX3xX20xX2fxX19xX60xX3xX62xX41xX2xX65xX6bxX3xX15exX91xXdxX3xX20xX2fx14f8exX3xX38xX15xX4xX3xX7xX276xX3xX94xX39xX20xX1xX3xX18xXdxX39xX20xX3xXdexX2cxX8bxXexXdxX7xX3xX50xX2cxX19xX20xX3xXeaxXebxX5bxX3xX7bxX19xX3xX5dxXf2xX20xX2fxX3xX15exX318xX3xX10bxX1xX15xX16xX6bxX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX39xX20xX3xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX18xX1fxX20xX3xX38xX39xX20xX1xX3xXexXdxX16xX3xX16xXdxX24xX20xX3xXbxX1xX29xX3xX4xX1xX2cxX3xX2fxX2e5xX20xX3xX2xX65xX65xX3xX20xX2fxX1cxX31xXdxX3xX38xX8cxX3xX16xX35xX4xX3xX38xX39xX20xX1xX3xXexXdxX16xX184xX3xf7d2xX6xX85xX3xX10bxX1xXdxX3xX10bxX1xX15xX16xX6bxX3xX7xX19xX20xX2fxX3xX5x10c0bxX4xX6bxX3xXexX1cxX3xX18xX1fxX20xX6bxX3xX5xXa7xXbxX3xX1xXb2xX3xX7xX101xX3xX38xX39xX20xX1xX3xX15xX20xX6bxX3xX50xX91xXdxX3xX94xX86xX2cxX3xXexX8bxX9axX3xX5dxX2fxX1cxX31xXdxX3xXexX19xX20xX3xXexXa7xXexX3xX18xX19xX3xXcxX8bxXafxX3xX16xXb2xX3xX4xX7cxXdxX3xXexXb9xX20xX1xX3xX57xX85xX86xX20xX2fxX3xXcxX8bxX8cxX3xXbxX1xX79xXdxX3xX1xX9axXbxX3xX18xXd1xXdxX3xX57xX85xXebxX3xX94xX86xX2cxX3xXexX8bxX9axX3xXexX8bxXafxX3xX10xX16xX3xXexXb9xX20xX1xX3xX57xX85xX86xX20xX2fxX3xXcxX8bxX8cxX6bxX3xX50xX91xXdxX3xX94xX86xX2cxX3xXexX8bxX9axX3xX38xX39xX20xX1xX3xX20xX1xX13dxX20xX3xX20xX2fxX1x1029bxX2cxX3xXcx147d3xX184xX3xX50xXb2xX3xX1b1xX1xX29xX3xXeaxXdxX20xX1xX6bxX3xX5dxX2fxX13dxX20xX3xX1xX19xX20xX2fxX3xXcxX1xX1cxX101xX20xX2fxX3xX16xX6exXdxX3xX4xXf7xX3xXbxX1xX2e5xX20xX3xX1b1xX7cxX20xX2fxX3xXexX1xX1cxX101xX20xX2fxX3xcaa4xXdxX39xXexX3xX5dxX6xX16xX6bxX3xX4xX15xX4xX3xX20xX1xX19xX3xXexX19xXdxX3xXexX8bxX9axX6bxX3xXexXf7xX3xX4xX1xXfbxX4xX3xXexX175xX3xXexX1xXdxX39xX20xX3xX10bxX1xX15xX4xX3xX15ex14b00xX3xXexX19xXdxX3xXexX8bxX9axX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX29xX3xX4xX6xX20xX3xXexX1xXdxX39xXbxX6bxX3xXbxX1xdf7fxX85xX3xXexX1xX85xXa7xXexX3xX18xX19xX3xX15exXdxX371xX85xX3xXexX8bxX8cxX3xX4xX1xX2cxX3xX4xX15xX4xX3xX38xX39xX20xX1xX3xX20xX1xX13dxX20xX3xX38xX8cxX3xX16xX35xX4xX3xX38xX39xX20xX1xX3xXexXdxX16xX3xXexX6exXdxX3xX94xX39xX20xX1xX3xX18xXdxX39xX20xX3xXdexX2cxX8bxXexXdxX7xX3xX50xX2cxX19xX20xX3xXeaxXebxX5bxX3xX7bxX19xX3xX5dxXf2xX20xX2fxX184xX3xXcxX1xX10xX2cxX3xX10bxX17axX3xX1xX2cxX6exX4xX1xX6bxX3xX1xX7cxX16xX3xX20xX6xX60xX3xX18xX19xX3xX20xX2fxX19xX60xX3xX16xX6xXdxX3xX241xX5bxX3xX23bxX41xX2xX65xX6bxX3xX50xX91xXdxX3xX94xX86xX2cxX3xXexX8bxX9axX3xX5dxX2fxX1cxX31xXdxX3xX10bxX1xX85xX60xX17axXexX3xXexXa7xXexX3xX18xX19xX3xXcxX8bxXafxX3xX16xXb2xX3xX4xX7cxXdxX3xXexXb9xX20xX1xX3xX57xX85xX86xX20xX2fxX3xXcxX8bxX8cxX6bxX3xX94xX39xX20xX1xX3xX18xXdxX39xX20xX3xXdexX2cxX8bxXexXdxX7xX3xX50xX2cxX19xX20xX3xXeaxXebxX5bxX3xX7bxX19xX3xX5dxXf2xX20xX2fxX3xXexXdxX17axXbxX3xXex149e2xX4xX3xX10bxX1xX15xX16xX6bxX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX39xX20xX3xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX18xX1fxX20xX3xX16xXdxX24xX20xX3xXbxX1xX29xX3xX4xX1xX2cxX3xX4xX15xX4xX3xX38xX39xX20xX1xX3xX20xX1xX13dxX20xX3xX38xX8cxX3xX16xX35xX4xX3xX38xX39xX20xX1xX3xXexXdxX16xX184xX3xXcxXdxX20xX6bxX3xX86xX20xX1xX1fcxX3xXeax140b0xX5dxX50xX3xX7bx13922xX1b1xX0xX41xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ

Tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ
2012-10-02 07:03:18

(QT) - Ngày 01/10/2012, tại cao điểm 235 thuộc địa bàn huyện Hải Lăng (Quảng Trị), Đội quy tập mộ liệt sĩ xã Hải Lệ và đồng đội đã phát hiện 2 mộ liệt sĩ có tên là: Nguyễn...

Trao học bổng dài hạn cho 30 học sinh nghèo hiếu học

Trao học bổng dài hạn cho 30 học sinh nghèo hiếu học
2012-10-02 07:00:00

(QT) - Nhân dịp kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10 và hưởng ứng “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, vừa qua, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tổ Phật tử Chính...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết