Cập nhật: 17/09/2009 22:37 GMT+7
6176xab97xc8a4xfb57xc11bxb577x83dcxc9ccx8511xX7xb56cxf57axd67cx9384x9cfdxba15xX5xe0b4xXax850exa247xX1xX6xXdxX3xb9ebx7f78xX4xX3xd796x890fxXdxX3xX4xX1xb3cexX3xe9b9xX3xXcxe840xXdxc4bdx6d61xX3xX5x9c14xX18xX3xXcxX1xaefcx67c5xX2axdce8xX3xX18xX19xXdxX3xXexX1xc36exX3x9a2exX2dxX3x8c40xdb9axad41xX2axX35xX3xXcxX27xX3dxX3xX2axcd1dxX18xX3xec97xd49dxX51xad0fxX0x626cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6xb417xXaxX12x6956xX42xXcxf280xX3xX24xX3xe427xX1xd9bax71dexX3xX18xcbc5xX2axX35xX3x88ccx92c4xX3xX2axXdx6fb1xX18xX3xX50xX51xX51xX3xX2axX4dxX18xX3xX5xbe7dxX3xX7xf2a9xX3xX42xX43xX44xX2axX35xX3xXcxX27xX3dxX3x642axX73xX3xX50xX51xX3xX2axX4dxX18xX3xX5x92f4xXbxX3xX5xX19xXdxX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX2dx7d30xX3xXexce60xXdxX3xX2xb866xX55xX53xX55xX50xX51xX51xX53xXb3xX3xXexX19xXdxX3x8fcdxdf8dxX2axX3xX9bxXa6xX2axX3xb7a1xX1dxX2axX35xX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX2dxXb3xX3xbb3dxb613x958fxd17dxX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX2dxX3xX42xX43xX44xX2axX35xX3xXcxX27xX3dxX3xXbxX1xXb6xXdxX3xX1xX22xXbxX3xX9bxaeaexXdxX3xXc8xX8fxX3xadfcxX4dxX2axX3xX1xd365xX6xXb3xX3xXcxX1xX29xX3xXexX1xX6xX74xX3xX9bxX73xX3xXe0xX43xX3xX5xX3dxX4xX1xXb3xX3xX1cxX1dxXdxX3xX103xX4dxX2axX3xX1xcc90xX4xX3xXdfxX35xX1xX80xX3xXexX1xX43xXa6xXexX3xXexc8aexX2axX1xX3xX9bxX73xX3xX71xcf7fxX2axX35xX3xXex950bxX3xX71xd581xX3xXbxX1xeb05xX2axX3x963dxX14dxX43xX3xXexX32xX3xXcxX1xX32xX33xX2axX35xX3xX18xX19xXdxX3xX150xX141xX2axX35xX3xXe0xX32xX33xX2axX35xX3xXexX149xX3xX4xX1xc2b3xX4xX3xb28exb998xX3xX7bxX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX1xX22xX3xX24xX3xXcxX27xXdxX29xX2axX3xX5xX2dxX18xX3xXcxX1xX32xX33xX2axX35xX3xX18xX19xXdxX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX2dxX3xX42xX43xX44xX2axX35xX3xXcxX27xX3dxX3xX2axX4dxX18xX3xX50xX51xX51xX53x64aexX3xXcxX1xX6xX18xX3xX67x64aaxX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX1xX22xX24xX3xXcxX27xXdxX29xX2axX3xX5xX2dxX18xX3xX4xX108xX3xX1xX33xX2axX3xX2xX51xX51xX3xX67xX74xX6xX2axX1xX3xX2axX35xX1xXdxX80xXbxX3xXd0x95ecxX2axX3xXexX77xX3xX4xb8f5xX4xX3xXexX139xX2axX1xXb3xX3xXexX1xX73xX2axX1xX3xXbxX1xXb6xX3xXexX27xX74xX2axX35xX3xX4xX44xX3xX2axX32xXfdxX4xX3xX9bxXfdxXdxX3xdc9axX43xX146xX3xX18xX141xX3xX1xX33xX2axX3xX2xX51xX51xX3xX35xXdxX6xX2axX3xX1xX73xX2axX35xX3xXexX27xX32xX2axX35xX3xa1b2xX73xX146xX3xX4xX1f6xX4xX3xX7xX44xX2axX3xXbxX1x7167xX18xX3xXexX1x9d1fxXdxX3xXexX27xX6xX2axX35xXb3xX3xX18xaffexX3xXbxX1xX248xX18xXb3xX3xX7xX44xX2axX3xXbxX1xX248xX18xX3xXbxX1xf6a6xX4xX3xX9bxX26bxX3xX2axX141xX2axX35xX3xX2axX35xX1xXdxX80xXbxX3xX9bxX73xX3xXbxX1xX1f6xXexX3xXexX27xXdxX29xX2axX3xX2axX141xX2axX35xX3xXexX1xX141xX2axXb3xX3xXexX1xX1c1xX4xX3xXbxX1xX248xX18xXb3xX3xX248xX18xX3xXexX1xX1c1xX4xXb3xX3xX1xX73xX2axX35xX3xXexXdxe8a0xX43xX3xX67xd17bxX2axX35xX3xXexX149xX2axX35xX3xX1xX22xXbxdd53xX3xX4xX2b5xX2axX35xX3xX4xX1f6xX4xX3xX1xX74xX19xXexX3xXd0xX1dxX2axX35xX3xXexX27xXdxX29xX2axX3xX5xX2dxX18xX3xXexX27xX6xX2axX1xXb3xX3xX44xX2axX1xX3xX2axX35xX1xX80xX3xXexX1xX43xXa6xXexXb3xX3xXexX1xX32xX3xXbxX1xX1f6xXbxX3xX9bxX73xX3xXexX27xX32xX2axX35xX3xX23axX73xX146xX3xX35xXdxX44xXdxX3xXexX1xX32xX8fxX2axX35xX3x8d3fxX258xX3xXexX1xX43xXa6xXexX3xXexX1xXdxX1efxX43xX3xX2axX1xXdxX3xX103xXdxX80xXexX3xXdfxX6xX18xX3xXexX139xX2axX1xX3xX42xX43xX44xX2axX35xX3xXcxX27xX3dxX3xX2axX4dxX18xX3xX50xX51xX51xX53xX1b9xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX1xX22xX24xX3xXcxX27xXdxX29xX2axX3xX5xX2dxX18xX3xX35xXdxXfdxXdxX3xXexX1xXdxX80xX43xX3xXd0xX1efxX2axX3xX4xX1f6xX4xX3xX7bxX1xX1f6xX4xX1xX3xX1xX73xX2axX35xX3xXexX27xX74xX2axX35xX3xX9bxX73xX3xX2axX35xX74xX73xXdxX3xXexX139xX2axX1xX3xX2axX1x8914xX2axX35xX3xX23axX172xX4xX3xXexX27xX6xX2axX1xX3xX7xX1f6xX2axX35xX3xXexX19xX74xX3xX4xbe02xX6xX3xXexX1xXdxX1efxX43xX3xX2axX1xXdxX3xX42xX43xX44xX2axX35xX3xXcxX27xX3dxX3xX9bxX73xX3xX2axX1xX395xX2axX35xX3xX18xX108xX2axX3xX4dxX2axX3xX67xXc9xX2axX3xX67xX2dxX3xX18xX6xX2axX35xX3xXd0xXa6xX18xX3xX1xd64axX2axX3xX21bxX43xX2b1xXb3xX3xXd0xX3e5xX2axX35xX3xXexX1xX24dxXdxX3xX4xa05dxX2axX35xX3xX5xX73xX3xX67xX3dxXbxX3xXexX19xX74xX3xX4xX33xX3xX1xX1dxXdxX3xX9bxX73xX3xX23axX32xXfdxX4xX3xX7bxX1xX8fxXdxX3xXd0xX1dxX2axX35xX3xXexb18fxX4xX1xX3xX4xX1c1xX4xX3xX4xX1xX74xX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX2dxX3xXexX27xX74xX2axX35xX3xX21bxX43xX1f6xX3xXexX27x8510xX2axX1xX3xX1xX1dxXdxX3xX2axX1xXa6xXbxXb3xX3xX35xXdxX6xX74xX3xX5xX32xX43xX3xX7bxXdxX2axX1xX3xXexX1efxXb3xX3xX9bxX4dxX2axX3xX1xX108xX6xX3xX9bxXfdxXdxX3xX4xX1f6xX4xX3xXd0xX3dxX6xX3xXbxX1xX32xX33xX2axX35xX3xXexX27xX74xX2axX35xX3xXexX74xX73xX2axX3xXexX139xX2axX1xX3xX9bxX73xX3xX4xX44xX3xX2axX32xXfdxX4xX1b9xX3xXcxX1xX141xX2axX35xX3xX21bxX43xX6xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX1xX22xXb3xX3xX4xX1f6xX4xX3xX67xX74xX6xX2axX1xX3xX2axX35xX1xXdxX80xXbxX3xX35xXdxX6xX74xX3xX5xX32xX43xXb3xX3xX3fxdef5xX4xX3xXexXdxX1efxX2axX3xX1xX22xXbxX3xXexX1f6xX4xX3xXd0xX14dxX43xX3xXexX32xXb3xX3xX18xX8fxX3xX27xX1dxX2axX35xX3xXexX1xX3dxX3xXexX27xX32xX24dxX2axX35xX3xXexXdxX2b1xX43xX3xXexX1xX26bxX3xX9bxX73xX3xX35xXdxXfdxXdxX3xXexX1xXdxX80xX43xX3xX7xX44xX2axX3xXbxX1xX248xX18xa9fdxX3xX35xXdxXfdxXdxX3xXexX1xXdxX80xX43xX3xX4xX1f6xX4xX3xX67xX74xX6xX2axX1xX3xX2axX35xX1xXdxX80xXbxX3xX9bxXfdxXdxX3xX4xX141xX2axX35xX3xX4xX1xX4c6xX2axX35xX3xX9bxX73xX3xX4xX1f6xX4xX3xX2axX1xX73xX3xXd0xX14dxX43xX3xXexX32xX1b9xX3xXcxX19xXdxX3xX23axX43xX149xXdxX3xX7bxX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX1xX22xX24xX3xXcxX27xXdxX29xX2axX3xX5xX2dxX18xX3xX5xX14dxX2axX3xX2axX73xX146xXb3xX3xXdexX6xX2axX3xXexX149xX3xX4xX1xX172xX4xX3xX4xX2b5xX2axX35xX3xXdexX6xX2axX3xX35xXdxX1f6xX18xX3xX7bxX1xX44xX74xX3xeb96xXdxX44xXdxX3xXexX1xX32xX8fxX2axX35xX3xX319xX258xX3xXexX1xX43xXa6xXexX3xXexX1xXdxX1efxX43xX3xX2axX1xXdxX3xXexX139xX2axX1xX3xXd0xX2dxX3xXexX27xX6xX74xX3xX59dxXdxX44xXdxX3xXexX1xX32xX8fxX2axX35xX3xX319xX258xX3xXexX1xX43xXa6xXexX3xXexX1xXdxX1efxX43xX3xX2axX1xXdxX3xX103xXdxX80xXexX3xXdfxX6xX18xX3xXexX139xX2axX1xX3xX42xX43xX44xX2axX35xX3xXcxX27xX3dxX3xX2axX4dxX18xX3xX50xX51xX51xX53xX3xX9bxXfdxXdxX3xX2xX3xX35xXdxX44xXdxX3xXd0xb25exX4xX3xX23axXdxX80xXexXb3xX3xX2xX51xX3xX35xXdxX44xXdxX3xX2axX1x8909xXexXb3xX3xX2xXbaxX3xX35xXdxX44xXdxX3xX2axX1xX440xXb3xX3xX50xX51xX3xX35xXdxX44xXdxX3xX23axX6xX3xX9bxX73xX3x7853xX51xX3xX35xXdxX44xXdxX3xX7bxX1xX43xX146xX1efxX2axX3xX7bxX1xX421xX4xX1xX3xX9bxX73xX3xXexX27xX6xX74xX3xX50xX3xX35xXdxX44xXdxX3xXexXa6xXbxX3xXexX1xX29xX3xX4xX1xX74xX3xX4xX1f6xX4xX3xXd0xX33xX2axX3xX9bxX3dxX3xX4xX108xX3xX35xXdxX44xXdxX3xXexX27xX6xX2axX1xX3xXexX1xX6xX18xX3xX35xXdxX6xX3xX2axX1xXdxae1dxX43xX3xX9bxX73xX3xXd0xX74xX19xXexX3xX2axX1xXdxX69cxX43xX3xX35xXdxX44xXdxX3xX2axX1xX628xXexX3xX4xX3adxX6xX3xX647xX3xX4xX628xXbxX3xX1xX12axX4xX3xX18xa316xX43xX3xX35xXdxX1f6xX74xXb3xX3xXexXdxX29xX43xX3xX1xX12axX4xXb3xX3xXexX27xX43xX2axX35xX3xX1xX12axX4xX3xX4xX33xX3xX7xX8fxX3xX7xX6xX43xX3xX50xX3xX2axX4dxX18xX3xXexX27xXdxX29xX2axX3xX7bxX1xX6xXdxX1b9xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX1xX22xX24xX3xXcxX27xXdxX29xX2axX3xX5xX2dxX18xX3xXcxX1xX32xX33xX2axX35xX3xX18xX19xXdxX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX2dxX3xX42xX43xX44xX2axX35xX3xXcxX27xX3dxX3xX67xXdxX176xX2axX3xX27xX6xX3xXd0xX1efxX2axX3xX2axX35xX73xX146xX3xX50xX2xX55xX53xX55xX50xX51xX51xX53xX1b9xX3xX319xed86xXdfxX1cxX3xX150x648dxX71xX0xX55xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Khai mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VIII

Khai mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VIII
2023-03-28 11:23:00

QTO - Sáng nay 28/3, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang và các phó chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh khóa...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết