Cập nhật:  GMT+7
5e8ax9cc5xd85cx74c1x10a34x5eebx825cxaedbx1076dxX7xa8eax9493xe15dx6cd7x1055ex10ad1xX5xdddcxXaxfc5axe971xX1xX6xXdxX3xbc15x116a3xX4xX3xX4xX1x6021xX18xX3xXexX1xXdxX3xXex91bcxX3xX5xfd29x10582x6db7xX3x975cxa585xX3xXexX1xXdxX3xXex11259xXexX3xX2bxd991xX1xXdxa550xXbxX3xXcxe0a3xdd09xXcxX3xX2bx836cxX18xX3xeb5bxcce3xX48xX49xX0x9ce6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX10xX6xb92bxXaxX12x113f8xedeexX2bxX39xX3xX2bxX6xef65xX3xX2x8585xX4dxd11fxX4dxX48xX49xX48xX49xe442xX3xX40x860cxXdxX3x7325x93a8xX2bxX39xX3xXexX1xXdxX3xX62x9e65xX3x8f18xXdxX63x639bxX3xX5fxadadxX4xX3x8edfxaa54xX3x10d32xX90xX89xX3xXexX19xX89xX3xfc88xX29x11ae1xX2bxX39xX3xXcxfe7cxac98xX3xX2dxX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX4xX1xX1exX18xX3xXexX1xXdxX3xXexX26xX3xX5xX29xX2axX2bxX3xX2dxX2exX3xXexX1xXdxX3xXexX35xXexX3xX2bxX39xX1xXdxX3cxXbxX3xXcxX40xX41xXcxX3xX2bxX45xX18xX3xX48xX49xX48xX49x10105xX3xX92xX19xXdxX3xX5fxXdxX3cxX2bxX3x6792xX77xX3xX86xXdxX63xX89xX3xX5fxX8cxX4xX3xX8fxX90xX3xX92xX90xX89xX3xXexX19xX89xX3xXexX1xX6xX18xX3xX5fxX26xX3xX2dxX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX8fxX90xX3xXexX1xX10xX89xX3xX5fxf26exXdxX3xX4xX1xX1exX18xX3xXexX1xXdxX3xXexX19xXdxX3xX9axX29xX9cxX2bxX39xX3xXcxXa1xXa2xXddxX0xX4dxXbxX12xX0xXexX6x86e0xX5xX10xX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxX18xX6xXa1xX39xXdxX2bx8fddxX48xXbxb9cdxX3xX6xX29xXexX89xXaxX12xX0xXexXa1xX12xX0xXexX5fxX12xX0xXdxX18xX39xX3xX7xXa1xX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xXddxX13axX6xX89x1222bxX29xX6xX2bxX39xXexXa1xXdxXddxX8fxX2bxX4dxX5fxX10xX7xX2dxXexX89xXbxX4dxX2bxX10x79adxX7xX4dxX48xX49x10ccdxX48xX4dxX6cxX6exX5fxcb8cxX2xX48xX18axbad8xX18axX49xXexX2xX190xX49xa558xX194xX18axX5xX2xXddx9d2dxXbxX39xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexXa1xX12xX0xXexXa1xX12xX0xXexX5fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX89xX5fxX69xXaxX12xf256xX63xX2bxX3xX13axX77xX74xX3xX39xXdxX63xX89xX3xX8fxXdx70aaxX2bxX3xX5xX90xX18xX3xX4x10416xX2bxX39xX3xXexX63xX4xX3xX4xX1xX1exX18xX3xXexX1xXdxX3xX7ax7134x9b43xX4xX3xXbxX1x11e1bxX3xX13axXdx10998xX2bxX74xX3xX16fxX29xX63xX2bxX3xXexXa1xXdxX3cxXexX3xX2dx115f6xX3xX16fxX29xX69xX3xX4xX1xX1fexX3xX4xX1xX1exX18xX3xXexX1xXdxX3xa104xX3xebc1xX2bxX1xX14bxX3x8486xXddxc62exX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexXa1xX12xX0xX4dxXexX6xX13axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX89xX5fxX69xXaxX12xXcxXa1xX89xX2bxX39xX3xX7axXdx123a4xX29xX3xX2dxXdxX3cxX2bxX3xX39x8e1fxXbxX3xX2bxX1xXdxX25axX29xX3xX2dxX1x805dxX3xX2dxX1xX45xX2bxX3xX5fxX89xX3xXexd6a2xX2bxX1xX3xX1xX279xX2bxX1xX3xX1cbx790cxX22ax8d66x6f53xX221xX2xadf9xX3xX5fxXdxcf37xX2bxX3xX13axXdxX1fexX2bxX3xXbxX1xe4cbxX4xX3xXexX19xXbxX74xX3xXe8xX6xX2bxX3xX1cbxX1xbd32xX3xX7axX19xX89xX3xX2dxX2exX3xXexX1xXdxX3xXexX35xXexX3xX2bxX39xX1xXdxX3cxXbxX3xXcxX40xX41xXcxX3xX2bxX45xX18xX3xX48xX49xX48xX49xX3xXexX2a5xX2bxX1xX3xX9axX29xX9cxX2bxX39xX3xXcxXa1xXa2xX3xX7axX25axX3xX2bxX39xX1xXa2xX3xX4xX63xX2bxX3xX13axX77xX74xX3xX39xXdxX63xX89xX3xX8fxXdxX1daxX2bxX3xX5xX90xX18xX3xX4xX1e2xX2bxX39xX3xXexX63xX4xX3xX4xX1xX1exX18xX3xXexX1xXdxX3xXbxX1xX63xXexX3xX1xX29xX69xX3xXexXdxX2bxX1xX3xXexX1xad06xX2bxX3xXexXa1xX63xX4xX1xX3xX2bxX1xXdxX3cxX18xX74xX3xX8fxX1f4xX1f5xXexX3xX16fxX29xX6xX3xX2dxX1xX26exX3xX2dxX1xX45xX2bxX3xXexX1xX26xX4xX3xX1xXdxX3cxX2bxX3xXexX35xXexX3xX4xX63xX4xX3xX16fxX29xX69xX3xX4xX1xX1fexX74xX3xX16fxX29xX69xX3xX7axXa2xX2bxX1xX3xX4xX1xX1exX18xX3xXexX1xXdxXddxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX89xX5fxX69xXaxX12xXcxXa1xX89xX2bxX39xX3xX16fxX29xX63xX3xXexXa1xX279xX2bxX1xX3xX4xX1xX1exX18xX3xXexX1xXdxX74xX3xX39xXdxX63xX89xX3xX8fxXdxX1daxX2bxX3xX4xX1xX1exX18xX3xXexX1xXdxX3xX13axX63xX18xX3xX7xX63xXexX3xX4xX63xX4xX3xX16fxX29xX69xX3xX7axXa2xX2bxX1xX74xX3xX16fxX29xX69xX3xX4xX1xX1fexX74xX3xX1xX1f4xc7d9xX2bxX39xX3xX5fxf4d3xX2bxX3xX4xX1xX1exX18xX3xXexX1xXdxX3xX4x8845xX6xX3xXe8xX77xX3xX86xX286x80b2xX92xXcxX74xX3xX4xX1e2xX2bxX39xX3xXex11450xX18xX74xX3xX2dxX1xX63xX4xX1xX3xX16fxX29xX6xX2bxX74xX3xX2dxX1xe008xX4xX3xXbxX1xX8cxX4xX3xX1xX19xX2bxX3xX4xX1xX1fexX74xX3xX7xX6xXdxX3xX7xX26exXexX74xX3xX7axX7bxX2bxX39xX3xXexX1xed7axXdxX74xX3xX4xX26exX3xX4xX63xX4xX1xX3xXexXdxX1fexXbxX3xX4xX2axX2bxX3xX13axX90xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexXa1xX1daxX2bxX3xXexXdxX2bxX1xX3xXexX1xX31axX2bxX3xX4xX84xXdxX3xX18xX84xX74xX3xXexX1e2xX2bxX3xXexXa1xa38bxX2bxX39xX3xXex9ce3xX2bxX1xX3xX7xX63xX2bxX39xX3xXexX19xX89xX3xX4xX3dexX6xX3xXexX1xX463xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX8fxX279xX3xX7axX25axX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX10xX89xX3xX1xX1f4xX3ccxX2bxX39xX3xX18xX84xX74xX3xXexXa1xX63xX2bxX1xX3xX13axX9cxX89xX3xXexX1xX3dexX74xX3xX7axX9cxX18xX3xX13axX9cxX89xX3xXexX35xXexX3xX16fxX29xX69xX25axX2bxX3xX5xX1f5xXdxX3xX4xX1xX89xX3xXexX1xX463xX3xX7xXdxX2bxX1xX74xX3xXexX19xX89xX3xX7axX1f4xX1f5xX4xX3xX2bxXdxX25axX18xX3xXexXdxX2bxX3xX8fxX90xX3xX7xX26xX3xX7axX7bxX2bxX39xX3xXexX1xX29xX2axX2bxX3xX4xX3dexX6xX3xXexX1xX463xX3xX7xXdxX2bxX1xX74xX3xXbxX1xX8cxX3xX1xX29xX69xX2bxX1xX3xX8fxX90xX3xXexX89xX90xX2bxX3xX14exeff6xX3xX1xX77xXdxXddxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX89xX5fxX69xXaxX12xX13xX1fexXexX3xX16fxX29xX9cxX3xX4xX1xX1exX18xX3xXexX1xXdxX3xX2bxX90xX69xX3xX4xX26exX3xa51dxX3xX2bxX39xX1x122c0xX6xX3xX1xX1fexXexX3xX7xX297xX4xX3xX16fxX29xX6xX2bxX3xXexXa1xX45exX2bxX39xX3xX7axX35xXdxX3xX8fxX3ccxXdxX3xXexX1xX463xX3xX7xXdxX2bxX1xX74xX3xX5xX90xX18xX3xX4xa3bexX3xX7xX84xX3xX7axbb66xX3xX4xX63xX4xX3xXexXa1xX1f4xX424xX2bxX39xX3xX7axX19xXdxX3xX1xX45exX4xX3xX14ex64a6xXexX3xXexX29xX69xX578xX2bxX3xX7axX19xXdxX3xX1xX45exX4xX3xX2bxX45xX18xX3xX1xX45exX4xX3xX48xX49xX48xX49xX221xX3xX48xX49xX48xX2xXddxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX89xX5fxX69xXaxX12xXcxX19xXdxX3xX5xX28dxX3xX2dxX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX74xX3xX5xX50dxX2bxX1xX3xX7axX19xX89xX3xX62xX84xX3xX86xX286xX3e6xX92xXcxX3xXbxX1xX1faxX3xX13axXdxX1fexX2bxX3xX16fxX29xX69xX3xX4xX1xX1fexX3xXexX1xXdxX3xX8fxX90xX3xX4xX63xX4xX3xX16fxX29xX69xX3xX7axXa2xX2bxX1xX3xX2dxX1xX63xX4xX3xX5xXdxX1daxX2bxX3xX16fxX29xX6xX2bxX3xX7axX1fexX2bxX3xX4xX1e2xX2bxX39xX3xXexX63xX4xX3xX4xX1xX1exX18xX3xXexX1xXdxXddxX3xXcxX1xX424xXdxX3xX39xXdxX6xX2bxX3xX4xX1xX1exX18xX3xXexX1xXdxX3xX5fxX26xX3xX2dxXdxX1fexX2bxX3xXexXa1xX89xX2bxX39xX3xX190xX3xX2bxX39xX90xX69xX3xXex12208xX3xX2bxX39xX90xX69xX3xX2xX6cxX221xX2xX6exX4dxX6exX4dxX48xX49xX48xX49xXddxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX89xX5fxX69xXaxX12xXcxXa1xX89xX2bxX39xX3xX16fxX29xX63xX3xXexXa1xX279xX2bxX1xX3xX4xX1xX1exX18xX3xXexX1xXdxX74xX3xX62xX84xX3xX86xX286xX3e6xX92xXcxX3xXbxX1xX35xXdxX3xX1xX1f5xXbxX3xX8fxX3ccxXdxX3xX4xX572xX3xX16fxX29xX6xX2bxX3xX69xX3xXexX1fexX3xXexXa1xXdxX578xX2bxX3xX2dxX1xX6xXdxX3xX2bxX39xX1xXdxX1daxX18xX3xX2bxX39xX263xXexX3xX4xX63xX4xX3xX13axXdxX3cxX2bxX3xXbxX1xX63xXbxX3xXbxX1x11a62xX2bxX39xX74xX3xX4xX1xX35xX2bxX39xX3xX1cbxX283xX22axX285xX286xX221xX2xX289xX3xX7axX9cxX18xX3xX13axX9cxX89xX3xX6xX2bxX3xXexX89xX90xX2bxX3xX4xX1xX89xX3xX4xX63xX2bxX3xX13axX77xX74xX3xX39xXdxX63xX89xX3xX8fxXdxX1daxX2bxX3xX5xX90xX18xX3xX4xX1e2xX2bxX39xX3xXexX63xX4xX3xX4xX1xX1exX18xX3xXexX1xXdxXddxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX89xX5fxX69xXaxX12xX228xX22axX0xX4dxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân 904

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân 904
2020-08-13 19:08:40

QTO - Lúc 18 giờ, hôm nay 13/8/2020, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 công bố 1 trường hợp mắc COVID-19 mới ở Quảng Trị. Ngay sau đó, Ban Chỉ đạo...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết