Cập nhật: 29/01/2019 16:19 GMT+7
bfa6x12345x13684x1334ax1797fx19de6x12f81xeb32x1b60exX7x12447x18a92xe63cxde18x1206fx18ee8xX5x177c2xXax1163axc7f6x1429dx11978x10d9cxde32xX3xeb14xX6x1b305xX3xd103x1ad4dxX3xXex104a1xX3xX4xX1x123d4xX4xX3xX1xX1exXdxX3xX17x17cc9xX1x17204xX3xXex192eax1a45cxX4xX3xXexX14xX15x10e95xX17xX3xXexX32xXdxd964xX17xX3xdd2exX1xX6xXdxX3xX17xX1xXdxX16xX1bxX3xcc28x123d0xX3xXbxX1x122e9xXexX3xXexX32xXdxX3fxX17xX3x1b3e4xXcx13548x11755xX13xX3xX17xe0c9xX1bxX3x13149x17288xX2x18cabxX0x10b20xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x18cd6xXaxX12x16270x12158xXcxdfefxX3xX5dxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX6xX1bxX3xX1dxX1exX3xX4dx1580axX6xX3xXexX21xX3xX4xX1xX25xX4xX3xX1xX1exXdxX3xX17xX2dxX1xX2fxX3xXexX32xX33xX4xX3xXexX14xX15xX39xX17xX3xXexX32xXdxX3fxX17xX3xX42xX1xX6xXdxX3xX17xX1xXdxX16xX1bxX3xX4dxX4exX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX32xXdxX3fxX17xX3xX5bxXcxX5dxX5exX13xX3xX17xX62xX1bxX3xX65xX66xX2xX68xee02xX3x109ffx131f9xX15xX3xX5x10ad0xX3xX5x15dccxX17xX3x1362cxXeaxX14xX3xXexXdx18f5exX17xX3xX1xX1exXdxX3xX17xX2dxX1xX2fxX3xXedx14de2x11cc7xX4xX3xXexX21xX3xX4xX1xX25xX4xX3xX7cxX100xea8dxXdxX3xX1x14e1fxX17xX1xX3xXexX1xX25xX4xX3xXexX32xX33xX4xX3xXexX14xX15xX39xX17xX3xX42xX39xXexX3xX17x14de6xXdxX3xXexX94xX3x14782x13f67x16094x13d67xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xXedxX39xX17xX3xX68xX3xXedxXdxX3fxX1bxX3xX4xXeaxX14xX3xX4x1812fxX6xX3xX68xX3x14dabx1b77fx1182axX3xXexX1xX2fxX3xXexX32x160cdxX17xXe0xX0xX6axXbxX12xX0xXexX6xef37xX5xX10xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bxX6xX32xX2dxXdxX17x11d3dxX65xXbxX151xX3xX6xX14xXexf64bxXaxX12xX0xXexX32xX12xX0xXexX7cxX12xX0xXdxX1bxX2dxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX6axX6axX4xXe0xX165xX6xX17exc61dxX14xX6xX17xX2dxXexX32xXdxXe0xX4dxX17xX6axX7cxX10xX7xX42xXexX17exXbxX6axX17xX10x176d3xX7xX6axX2xX68xX66x18ba5xX6axX1b6xceedxX7cxX65xX2x1a4c0xX2xX68xX2xX1b6xXexX2x196afxX1bdxX1bdxX65xX66xX5xX2xXe0xfb4bxXbxX2dxXaxX3xX6axX12xX0xX6axXexX7cxX12xX0xX6axXexX32xX12xX0xXexX32xX12xX0xXexX7cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX17exX7cxX15xXaxX12xX5bxdfc2xX3xX4xX6xX1bxX3xX42xX39xXexX3xXexX32xX52xX4xX1xX3xX17xX1xXdxX16xX1bxX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX17xX1xXdxX16xX1bxX3xX4dxX4exX3xX2dxXdxd88fxX6xX3xX132xX6xX17xX3xXcxX1xX100x16c10xX17xX2dxX3xX4dxX4exX3xX4dxX10exXdxX3xX132x13406xX3xXexX1xX100xX3xX4xX52xX4xX3xX151xX152xX153xX3xXexX1xX2fxX3xXexX32xX15bxX17xX0xX6axXbxX12xX0xX6axXexX7cxX12xX0xX6axXexX32xX12xX0xX6axXexX6xX165xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX17exX7cxX15xXaxX12xX133xX62xX1bxX3xX65xX66xX2xX1b9xX153xX3xXexX112xX17xX1xX3xX1xX112xX17xX1xX3xX42xXdxX17xX1xX3xXexX39xX5dxX3xX151xX152xX3xX1xX1exXdxX3xX4xX14cxX6xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xXexXdxX39xXbxX3xXexX4exX4xX3xXedx141aaxXexX3xXedxX100xX101xX4xX3xX17xX1xXdx10089xX14xX3xX42xX39xXexX3xX19axX14x1349fxX3xX19axX14xX6xX17xX3xXexX32x154e9xX17xX2dxXe0xX3xX2xfd18xX6axX2xX2d0xX3xX4xX1x1ab3bxX3xXexXdxXf3xX14xX3xXedxX2b8xX3xX32xX6xX3xXedxX2b8xX14xX3xXedxX2adxXexX3xX4dxXe7xX3xX4dxX100xX101xXexX3xX42xX39xX3xX1xX17exX2adxX4xX1xXe0xX3xXcxX12bxX4xX3xXedxX1exX3xXexX62xX17xX2dxX3xXexX32xX100x14bf2xX17xX2dxX3xX42xXdxX17xX1xX3xXexX39xX3xXedxX2adxXexX3xX2dxXeaxX17xX3xX2xX1c4xcfdbxX153xX3xXexX1xX14xX3xX17xX2dxXe3xX17xX3xX7xX52xX4xX1xX3xX100xX10exX4xX3xXedxX2adxXexX3xX1x135bbxX17xX3xX1c4xX65xX66xX3xXexX2d7xX3xXedxfc97xX17xX2dxXe0xX3xXcxX21xX17xX2dxX3xX7xX2c1xX17xX3xX5xX100xX101xX17xX2dxX3xX5xX100xX33dxX17xX2dxX3xXexX1xX33xX4xX3xX4x19c74xX3xX1xX2adxXexX3xX2dxXeaxX17xX3xX2xX1b9xXe0xX1c4xX66xX66xX3xXexX15bxX17xX153xX3xXexX1xX14xX3xX17xX1xe65bxXbxX3xX165xX112xX17xX1xX3xX19axX14xXe3xX17xX3xXedxXeaxX14xX3xX17xX2dxX100xX22cxXdxX3xX1c4xX1bdxX153xX2x16e8bxX3xXexX32xXdxX16xX14xX3xXedxX348xX17xX2dxX153xX3xXexX2adxX17exX3xX4dxXdxX16xX4xX3xX5xXe7xX1bxX3xX4xX1xX17exX3xX1xX33dxX17xX3xX2xXe0xX65xX66xX66xX3xX5xX6xX17exX3xXedxX1exX17xX2dx1b0d1xX3xX1b9xX6axX1b9xX3xX151xX152xX3xXedxX152xX3xX4dxX2b8xX3xXedxX238xX4xX1xX3xX17x1734cxX17xX2dxX3xXexX1xX3e5xX17xX3xX1bxX10exXdxXe0xX3xX1dxeefdxX17xX1xX3xX4dxX33xX4xX3xX4dxX62xX17xX3xX1xX368xX6xX153xX3xX151xX152xX3xX1xX1exXdxX3xX4xX368xX3xX17xX1xXdxX2b8xX14xX3xX4xX1xX14xX15xX3fxX17xX3xX165xXdxX39xX17xX3xXexX238xX4xX1xX3xX4xX33xX4xX153xX3xX19axX14xX12bxX4xX3xXbxX1x15930xX17xX2dxX3xd7b1xX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xXexXdxX39xXbxX3xXexX4exX4xX3xX21xX17xX3xXedxX2fxX17xX1xX3xX4dxXe7xX3xX2dxXdxX222xX3xX4dxX222xX17xX2dxXe0xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX17exX7cxX15xXaxX12xXcxX2adxXdxX3xX1xX1exXdxX153xX3xXedxX2adxXdxX3xX165xXdxX3fxX14xX3xX30dxX3xX4xX52xX4xX3xXedxXdxX3fxX1bxX3xX4xXeaxX14xX3xXedxX152xX3xXexX384xXbxX3xXexX32xX14xX17xX2dxX3xXexX1xX2c1xX17exX3xX5xX14xX384xX17xX153xX3xXedxX100xX6xX3xX32xX6xX3xX17xX1xXdxX2b8xX14xX3xX2dxXdxX2c1xXdxX3xXbxX1xX52xXbxX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX17xX1xXdxX16xX1bxX3xX4dxX4exX3xXexX32xX17exX17xX2dxX3xX17xX62xX1bxX3xX65xX66xX2xX68xXe0xX3x15b97xX10exXdxX3xX4xX1xX14cxX3xXedxX2b8xX3xX5xXe7xX3xX133xX62xX1bxX3xX17xX3e5xX17xX2dxX3xXexX1xX3e5xX17xX3xX1bxX10exXdxX153xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX6xX1bxX3xX1dxX1exX3xXexXdxX39xXbxX3xXexX4exX4xX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xXedxX348xX17xX2dxX3xX165xX1exX153xX3xX1xXdxX16xX14xX3xX19axX14xX2c1xX3xX4xX52xX4xX3xX2dxXdxX2c1xXdxX3xXbxX1xX52xXbxX3xX17xX1xef68xX1bxX3xX7cxX14xX15xX3xXexX32xX112xX3xXexX12bxX4xX3xXedxX1exX3xXexX62xX17xX2dxX3xXexX32xX100xX30dxX17xX2dxX3xX42xXdxX17xX1xX3xXexX39xX3xX1bxX1exXexX3xX4xX52xX4xX1xX3xX165xX2b8xX17xX3xX4dxX222xX17xX2dxX3d0xX3xXedx15bccxX15xX3xX1bxX2adxX17xX1xX3xX4xX1xX14xX15xX3fxX17xX3xX7cxX2fxX4xX1xX3xX4xX33dxX3xX4xX15bxX14xX3xX42xXdxX17xX1xX3xXexX39xX3xX2dx169e0xX17xX3xX4dxX10exXdxX3xX151xXe3xX15xX3xX7cxX33xX17xX2dxX3xX17xX3e5xX17xX2dxX3xXexX1xX3e5xX17xX3xX1bxX10exXdxXe0xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX17exX7cxX15xXaxX12xXcxX1xX33xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xXedxX348xX17xX2dxX3xX165xX1exX3xX4xX52xX4xX3xX2dxXdxX2c1xXdxX3xXbxX1xX52xXbxX3xXexX62xX17xX2dxX3xXexX1xX14xX3xX17xX2dxXe3xX17xX3xX7xX52xX4xX1xX3d0xX3xXedxX582xX15xX3xX1bxX2adxX17xX1xX3xX4xX2c1xXdxX3xX4xX52xX4xX1xX3xX1xXe7xX17xX1xX3xX4xX1xX238xX17xX1xX153xX3xX25xX17xX2dxX3xX7cxX4exX17xX2dxX3xXedxX348xX17xX2dxX3xX165xX1exX3xX42xX1xX17exX6xX3xX1xX2caxX4xX3xX5dxX3xX4xX3e5xX17xX2dxX3xX17xX2dxX1xX16xX3xXexX32xXf3xX17xX3xXexX15bxXexX3xX4xX2c1xX3xX4xX52xX4xX3xX5xX3f4xX17xX1xX3xX4dxX33xX4xXe0xX3xXe2xX2c1xX1bxX3xX165xX2c1xX17exX3xX6xX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX151xX152xX3xX1xX1exXdxX153xX3xX2dxXdxX2c1xX1bxX3xX17xX2dxX1x15d2axX17exX3xX165xX2b8xX17xX3xX4dxX222xX17xX2dxX153xX3xX17xXe3xX17xX2dxX3xX4xX6xX17exX3xXedxX22cxXdxX3xX7xX12bxX17xX2dxX3xX4dxX384xXexX3xX4xX1xX15bxXexX153xX3xXexXdxX17xX1xX3xXexX1xXeaxX17xX3xX4xX14cxX6xX3xX17xX1xXe3xX17xX3xX7cxXe3xX17xXe0xX3xXcxXdxX39xXbxX3xXexX4exX4xX3xX2dxXdxX222xX3xX4dxX222xX17xX2dxX3xX80x1063cxX5dx1456cxX133xX153xX3xXedxX2c1xX1bxX3xX165xX2c1xX17exX3xX21xX17xX3xXedxX2fxX17xX1xX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xX4xX1xX238xX17xX1xX3xXexX32xX2fxX3xX4dxXe7xX3xXexX32xX384xXexX3xXexX33xX3xX6xX17xX3xXexX17exXe7xX17xX3xX151xX152xX3xX1xX1exXdxXe0xXe0xXe0xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX17exX7cxX15xXaxX12xX13xX1exXdxX3xX17xX2dxX1xX2fxX3xX4xdf2dxX17xX2dxX3xXedxX152xX3xXexX21xX3xX4xX1xX25xX4xX3xX42xX1f7xX3xX4xX6xX1bxX3xX42xX39xXexX3xXexX32xX52xX4xX1xX3xX17xX1xXdxX16xX1bxX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX17xX1xXdxX16xX1bxX3xX4dxX4exX3xX2dxXdxX222xX6xX3xX132xX6xX17xX3xXcxX1xX100xX22cxX17xX2dxX3xX4dxX4exX153xX3xXcxX1xX100xX22cxX17xX2dxX3xXexX32xX33xX4xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX14cxX15xX153xX3xX19xX1xX14cxX3xXexX2fxX4xX1xX3xX131xX132x176a9xXcxX153xX3xX19xX1xX14cxX3xXexX2fxX4xX1xX3xX131xX132xX133xX134xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX4dxX10exXdxX3xX165xX238xX3xXexX1xX100xX3xX4xX52xX4xX3xX151xX152xX153xX3xXexX1xX2fxX3xXexX32xX15bxX17xX153xX3xX4xX52xX4xX3xX165xX6xX17xX3xXe2xX2c1xX17xX2dxX153xX3xXedxX17exXe7xX17xX3xXexX1xX3fxX3xX4dxXe7xX3xX4xX52xX4xX3xXbxX1xX432xX17xX2dxX153xX3xX165xX6xX17xX3xXexX32xXf3xX17xX3xXedxX2fxX6xX3xX165xXe7xX17xXe0xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX17exX7cxX15xXaxX12xX6e1xX17xX1xX3xX4e5xX742xX0xX6axXbxX12


Các tin đã đưa

Ngư dân trúng đậm cá thu vào những ngày giáp tết

Ngư dân trúng đậm cá thu vào những ngày giáp tết
2019-01-29 16:18:52

(QT) - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngư dân ở xã Gio Việt, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh đánh bắt được rất nhiều cá thu, mỗi chuyến đi biển 1 tuần đánh cá có...

Liên hoan văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân 2019

Liên hoan văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân 2019
2019-01-29 16:18:02

(QT) - Nhằm chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Huyện đoàn Gio Linh tổ chức chương...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết