Cập nhật:  GMT+7
cde9xea2bx13570x10000x16669x1107ex18cc9x17a90x13b90xX7xeafdxe812xe597x14919x1061cxf08exX5x17d24xXax14e1bx180cax143e1x177aexd6fdx15dd8xX3xX13x11373xX6x166e5xX3x1470ax14e45xXexX3xX7x1562axX3x1326cx12acaxXexX3xX1x12a40xX16xX17xX3xXexXdx15147xf6efxX3x1092ex12760xX16xX17xX3xXexX1xXdx14c8axXexX3x13415xX3bxX31xX3xXex12fc5xX16xX17xX3xX17xXdx15497xX3xXex14bb7xX3xe4aexX3x15cecxX3x17c60x134ccxX0x11db1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX33xXaxX12x15e5cxf9caxXcx19327x148edxX3xXcxX1x12f8dxXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3x137d1xX31xX6xf4aexX3xfef4xd533x19dc2x199fbxX3xX1xX31xX3ex141fbxX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX1axX6xX3xecf8x1751cxX3xXex10629xX4xX1xX3xX4x10576xX4xX3xXex195edxXdx175afxX16xX3x1033fxX1xX6xXdxX3xX4xee2exX16xX17xX3xXexX49xX4xX3xX94xef32xX25xX3x164e0xXb5x169adxX3x13cf6xXdxX87xX4xX3xX4xX31xX16xX17xX3x19ab9xX16xX17xX3xX1xX2axX16xX17xX3xX1xX1axX6xX3xXexX1xXdxX3bxXexX3xX3exX3bxX31xX3xXbcxX2axX3xXb8x14a5cxX16xX1xX3x17c0exX16xX3xXexX1xfd7axX3xXexXa1xX14xX72xX16xX17xX3xXexXa1xXbaxX16xX17xX3xXexX1xX72xXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xe8b6xXb5xX3exX3xXa1xX6xX3x183aexX6dx1603cx147afxX82xX3xX50xX3xX2xed6fx12659xX0xX55xXbxX12xX0xXexX6xXb8xX5xX10xX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX25xX6xXa1xX17xXdxX16xX1cx12ad1xXbxX103xX3xX6xX31xXexXbaxXaxX12xX0xXexXa1xX12xX0xXexX33xX12xX0xXdxX25xX17xX3xX7xXa1xX4xX9xXaxX55xX55xX4xX114xXb8xX6xXbaxX7axX31xX6xX16xX17xXexXa1xXdxX114xXbcxX16xX55xX33xX10xX7xXa6xXexXbaxXbxX55xX16xX10x156cexX7xX55xX12ex11dc5xfb40xX12exX55x13c52x16435xX33x10bbaxX2xX2xX16bxX172xX12exX16cxXexX2xX4exX16bxX52xX113xX16fxX5xX2xX114x1357dxXbxX17xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXexX33xX12xX0xX55xXexXa1xX12xX0xXexXa1xX12xX0xXexX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xXbaxX33xX3exXaxX12xX10axX49xX4xX3xX25xX26xXexX3xX1xX2axX16xX17xX3xXexXdxX30xX31xX3xX33xX34xX16xX17xX3xXexX1xXdxX3bxXexX3xX3exX3bxX31xX3xd980xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX1axX6xX3xX5xX31xXacxX16xX3xX94xXb5xX25xX3xXb8xXb5xXbaxX3xXbxX1x1718bxX4xX3xXbcxX1e9xX3xX16xX1xX31xX3xX4x172a2xX31xX3xX4x15d8fxX6xX3xX16xX17xX14xX72xXdxX3xX33x103a2xX16xX114xX3x177dfxX16xX1xX1cxX3x10c28xX114xX20bxX114xf8d6xX0xX55xXbxX12xX0xX55xXexX33xX12xX0xX55xXexXa1xX12xX0xX55xXexX6xXb8xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xXbaxX33xX3exXaxX12xXcxX1xX10xXbaxX3xX94xX1axX7dxX3xX7fxX80xX81xX82xX3xX1xX31xX3exX87xX16xX3xX4xX1x19c11xX3xX94x12551xXbaxX3xX4xX49xX4xX3xX4x14840xX3xX7axX31xX6xX16xX7dxX3xX94xX258xX16xX3xXbcxXeaxX7dxX3xX94xXeaxX6xX3xXbxX1xX14xX258xX16xX17xX3xXexXdxX3bxXbxX3xXexX1e9xX4xX3xXexX1xX9dxX4xX3xX1xXdxX87xX16xX3xX4xX49xX4xX3xXb8xXdxX87xX16xX3xXbxX1xX49xXbxX3xXa6xXdxXa3xX25xX3xX7xXbaxX49xXexX3xX4xX1xX26xXexX3xX4xX1x12b3fxX3xXexX1xXeaxX3xXexXa1xX14xX72xX16xX17xX3xXbcxX2axX3xX17xXdxX49xX3xX4xXb5xX3xX4xX49xX4xX3xX25xX26xXexX3xX1xX2axX16xX17xX3xXexX1xXdxX3bxXexX3xX3exX3bxX31xX114xX3xee11xX202xX3exX3xX33xX9dxX16xX17xX3xXa6xX3bxX3xX1xXbaxX250xX4xX1xX3xX4xX31xX16xX17xX3xXc6xX16xX17xX3xX1xX2axX16xX17xX3xXexX1xXdxX3bxXexX3xX3exX3bxX31xX3xX94xXa3xX3xXc6xX16xX17xX3xXbxX1xX1axX3xXbcxX15xXdxX3xX33xXeaxX4xX1xX3xXb8xX87xX16xX1xX114xX3xXcxf850xXbxX3xXexXa1xX31xX16xX17xX3xXbxX1x132a5xX16xX17xX7dxX3xX4xX1xX23xX16xX17xX3xX33xXeaxX4xX1xX3xXbcxX2axX3xX4xX1xX24dxX3xX94xX250xXbaxX3x11745xX1xX324xX16xX17xX3xX20bxXdxX16xX1xX3xXexX3bxX3xXbcxX2axX3xX13xX250xX3xXexX1f4xX16xX17xX3xXexX1xX9dxX4xX3xX1xXdxX87xX16xX3xXa6xX3bxX3xX1xXbaxX250xX4xX1xX3xX33xX9dxX3xXexXa1x18d37xX3xX1xX2axX16xX17xX3xX1xX1axX6xX3xXexX1xXdxX3bxXexX3xX3exX3bxX31xX3xXexXa1xX30xX16xX3xX94xXeaxX6xX3xXb8xX2axX16xX3xX1xX31xX3exX87xX16xX7dxX3xX94xXb5xX25xX3xXb8xXb5xXbaxX3xX4xX31xX16xX17xX3xX4x16c4cxXbxX3xX1xX2axX16xX17xX3xXexXdxX30xX31xX3xX33xX34xX16xX17xX3xXexX1xXdxX3bxXexX3xX3exX3bxX31xX7dxX3xX5xX14xX258xX16xX17xX3xXexX1xX9dxX4xX7dxX3xXexX1xX9dxX4xX3xXbxX1x130c9xX25xX3xXbcxX2axX3xX4xX49xX4xX3xXbcxX319xXexX3xXexX14xX3xX3exX3xXexX3bxX3xX4xX1xXbaxX3xX16xX17xX14xX72xXdxX3xX33xX202xX16x11b50xX3xXbxX1xX23xXdxX3xX1xd57fxXbxX3xXa6xXdxXa3xX25xX3xXexXa1xX6xX7dxX3xXexX1xX10xXbaxX3xX33x125b2xXdxX3xXexXe1xX16xX1xX3xX1xXe1xX16xX1xX7dxX3xX33xXdx178f3xX16xX3xXb8xXdxX3bxX16xX3xX4xX31xX16xX17xX3xX4xX1f4xX31xX7dxX3xX17xXdxX49xX3xX4xXb5xX3xX1xX2axX16xX17xX3xXexXdxX30xX31xX3xX33xX34xX16xX17xX3xXexX1xXdxX3bxXexX3xX3exX3bxX31xX7dxX3xXa6xX1xXacxX16xX17xX3xX94xXa3xX3xX103xXb5xX3exX3xXa1xX6xX3xXexXe1xX16xX1xX3xXexXa1xX250xX16xX17xX3xXa6xX1xX6xX16xX3xX1xXdxX3bxX25xX3xX1xX2axX16xX17xX3xX1xX1axX6xX7dxX3xX103xee4dxX3xX5x13ad0xX3xX16xX17xX1xXdxX30xX25xX3xX4xX49xX4xX3xX1xX2axX16xX1xX3xXbcxXdxX3xX94xX1f4xX31xX3xXexX14xX7dxX3xX17xX43xX25xX3xX1xX2axX16xX17xX3xX94xXa3xX3xX94xX3d7xX3exX3xX17xXdxX49xX114xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xXbaxX33xX3exXaxX12xX13xXdxX87xX16xX3xX16xX6xX3exX7dxX3xXexXa1xX30xX16xX3xX94xXeaxX6xX3xXb8xX2axX16xX3xX1xX31xX3exX87xX16xX3xX4xX1axX3xX12exX3xX94xX250xXdxX3xX5xX48bxX3xXbxX1xX202xX16xX3xXbxX1xX23xXdxX3xX17xX250xXbaxX3xXbcxX15xXdxX3xXa6xX1xXb5xX3xX16xX43xX16xX17xX3xX4xX31xX16xX17xX3xXc6xX16xX17xX3xXa6xX1xX23xXdxX3xX5xX14xX402xX16xX17xX3xX17xX250xXbaxX3xX4xX49xX4xX3xX5xXbaxX250xXdxX3xX94xX250xXexX3xXexXa1xX30xX16xX3xX16cxX4exX3xXexX3a7xX16xX55xX16xX17xX2axX3exX3faxX3xX2xX3xX94xX250xXdxX3xX5xX48bxX3xXbxX1xX202xX16xX3xXbxX1xX23xXdxX3xX25xXe1xX3xXexXacxX25xX3xXbcxX15xXdxX3xXa6xX1xXb5xX3xX16xX43xX16xX17xX3xX4xX31xX16xX17xX3xXc6xX16xX17xX3xXexXa1xX30xX16xX3xX2xX114xX16bxX16bxX16bxX3xXa6xda1exXexX55xX16xX17xX2axX3exX114xX3xX81xX17xXbaxX2axXdxX3xXa1xX6xX7dxX3xX4xX1axX3xX12exX172xX2xX3xX4xX488xX6xX3xX1xX2axX16xX17xX3xXexX250xXbxX3xX1xX1axX6xX3xXa6xXdxX16xX1xX3xX33xXbaxX6xX16xX1xX3xX4xX49xX4xX3xX5xXbaxX250xXdxX3xX1xX2axX16xX17xX3xXexXdxX30xX31xX3xX33xX34xX16xX17xX7dxX3xXexXa1xXbaxX16xX17xX3xX94xX1axX7dxX3xX4xX1axX3xX4xX49xX4xX3xX5xXbaxX250xXdxX3xX1xX2axX16xX17xX3xX1xX1axX6xX3xXexXdxX30xX31xX3xX33xX34xX16xX17xX3xXexX1xXdxX3bxXexX3xX3exX3bxX31xX114xX3xX10axX49xX4xX3xX4xX1xX402xX7dxX3xXexXa1xX31xX16xX17xX3xXexX202xX25xX3xXexX1xX14xX258xX16xX17xX3xX25xX250xXdxX3xX4x196dfxX16xX17xX3xX94xX95xX3xX94xX49xXbxX3xXc6xX16xX17xX3xX16xX1xX31xX3xX4xX1f4xX31xX3xX25xX31xX6xX3xX7x17160xX25xX3xX1xX2axX16xX17xX3xX16xX17xX2axX3exX3xX4xX1f8xX6xX3xX81xX1xX202xX16xX3xX33xX202xX16xX7dxX3xXa6xX1xXacxX16xX17xX3xX103xXb5xX3exX3xXa1xX6xX3xXexXe1xX16xX1xX3xXexXa1xX250xX16xX17xX3xXa6xX1xX6xX16xX3xX1xXdxX3bxX25xX3xXbcxX2axX3xX94xX1f4xX31xX3xX4xX258xX3xXexX98xX4xX1xX3xXexXa1xX370xX3xX1xX2axX16xX17xX3xX1xX1axX6xX3xXexX1xXdxX3bxXexX3xX3exX3bxX31xX114xX3xXcxX31xX3exX3xX16xX1xXdxX30xX16xX7dxX3xX33xXbaxX3xX16xX17xX31x109ffxX16xX3xX4xX31xX16xX17xX3xX25xX1fxXexX3xX7xX23xX3xX25xX26xXexX3xX1xX2axX16xX17xX3xXexX43xX16xX17xX3xX17xXdxX49xX3xX16xX1xX14xX3xX17xX250xXbaxX7dxX3xX25xXe1xX3xXexXacxX25xX7dxX3xX94xX6bbxX3xX1xX1fxXbxX3xX16xX30xX16xX3xX17xXdxX49xX3xX1cexX3xX4xX49xX4xX3xX4xX1xX402xX7dxX3xXcxXa1xX31xX16xX17xX3xXexX202xX25xX3xXcxX1xX14xX258xX16xX17xX3xX25xX250xXdxX3xd1f9xX6xXbaxX3xX80xXb5xXbaxX7dxX3xX4xX488xX6xX3xX1xX2axX16xX17xX3xXexX250xXbxX3xX1xX1axX6xX3xXb8xX49xX16xX3xXa1xX6xX3xX4xX6xXbaxX3xX1xX258xX16xX3xXexX1xX14xX72xX16xX17xX3xX16xX17xX2axX3exX3xXexX4cxX3xX4exX3xX50xX3xX52xX53xX114xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xXbaxX33xX3exXaxX12xX20bxX114xX20bxX114xX20fxX0xX55xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân 904

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân 904
2020-08-13 19:08:40

QTO - Lúc 18 giờ, hôm nay 13/8/2020, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 công bố 1 trường hợp mắc COVID-19 mới ở Quảng Trị. Ngay sau đó, Ban Chỉ đạo...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết