Cập nhật: 07/01/2015 07:06 GMT+7
dfb8x150ccx1211cxe061xe28ax12ea4xeed4x10ae0x12de6xX7xe6c7xeaf8x14ed0x134f9x15cd4x13fd6xX5x15186xXax10f40x162a7x11589xXdxX3x15539xXdxe701x13034xX3x13a3dx14fb3xebf5xX3x13f73x12f7cx15d6dxX1ax14a06xX3xee1cxX3xXexX1x13926x14aaexX3xX4x10921xX4xX3xX4xf7a2xX3xX7x1574exX3xX7x1129bxX1axX3x162e7xf15fxfeeexXex12536xX3xfaf6xXdxX1axX1xX3x15705x1037cxX6xX1axX1xX3xX4x14411xX6xX3xX1cx110a3xX1axX24xX3xXex13c80xX3xX4x14a37xX3xXbxX1xf5f3xX1axX3xXcxX59xX1axX24xX3xX4xX51xX1axX24xX3xXexX56xX3xXcxX1xX21xX32xX1axX24xX3xX2bx14c4exXdxX3xec2fxX3cxX38xX1axX24xX3xXcx14923x13178xX0x152d2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX46xXaxX12xfc3fxX78xXcxeaa9xX3x1438bxX3xX13xX51xX2bxX3x12ddfxX3cxX6xX3xf316xX82xX2xX82x107ddxf98axX2x10fc8xX3fxX3xX1cxX51xX1axX24xX3xXexX56xX3xX4xX59xX3xXbxX1xX5dxX1axX3xXcxX59xX1axX24xX3xX4xX51xX1axX24xX3xXexX56xX3xXcxX1xX21xX32xX1axX24xX3xX2bxX75xXdxX3xX78xX3cxX38xX1axX24xX3xXcxX7fxX80xX3xXexX59xX3xX4xX1x12a9cxX4xX3xX4xX1xX47xX3xX1xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cx10effxX3cxX3xX5xX75xX4xX3x14287xX14xX3xX97xX1cxX1dxX1exX9axX3xX20xX21xX22xX1axX24xX3xX26xX3xXexX1xX2axX2bxX3xX4xX2exX4xX3xX4xX32xX3xX7xX35xX3xX7xX38xX1axX3xX3bxX3cxX3dxXexX3fxX3xX41xXdxX1axX1xX3xX46xX47xX6xX1axX1xX3xX4xX4dxX6xX3xX4xX51xX1axX24xX3xXexX56xX3xXexX7fxX19xX1axX3x1499cxX80xX6xX3xXffx10462xX1axe16dxX3xXcxX1xX6xX2bxX3xX46xfb05xX3xX1xX47xX75xXexX3xX145xX14xX1axX24xX3xX4x12411xX3xX145x13de4xX1axX24xX3xX4xX1x15f52xX3x100f2x10a8bxX3x160b0xX3cxX56xX3xX1cxX1xX3dxXexX3fxX3xX1cxX1xX4dxX3xX1axX1xXdx10396xX2bxX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX1axX24xX3xX26x13cfdxX3xX51xX1axX24xX3xX13xX164xX3x113f0xX3cxXf8xX1axX3xX13xXdxe83axX3cxX3fxX3xXcxX59xX1axX24xX3xf273xXdxX2exX2bxX3xX145xfcc9xX4xX3xX1cxX51xX1axX24xX3xXexX56xX3xX4xX59xX3xXbxX1xX5dxX1axX3xXcxX59xX1axX24xX3xX4xX51xX1axX24xX3xXexX56xX3xXcxX1xX21xX32xX1axX24xX3xX2bxX75xXdxX3xX78xX3cxX38xX1axX24xX3xXcxX7fxX80xX3xX4x13ca1xX1axX24xX3xX1xX32xX1axX3xX2xXaaxXabxX3xX1xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX1axX24xX3xX26xX14cxX0xX82xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX47xX46xX56xXaxX12xX0xXexX6xXffxX5xX10xX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxX2bxX6xX7fxX24xXdxX1ax15fc1xXaaxXbxX3bxX3xX6xX3cxXexX47xXaxX12xX0xXexX7fxX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX2bxX24xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xf3e7xXdxX46xXexX1xX9xXax12a28xXadxXabxXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXax1446exXabxXabxXaxX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX22dxX82xX82xXffxX6xX47xXa2xX3cxX6xX1axX24xXexX7fxXdxX14cxX17xX1axX82xXbxX47xX7fxXexX6xX5xX7xX82xXabxX82xXcxX7fxX3cxX47xX1axX24xXa2xX3cxX6xX1axX24xX1xXdxX10xXbxX82xX13xXdxX10xXbxX2bxX26xXabxX260xXadx1644bxXdxX41xX5xX7xX3xX97xX2xX2xX9axX14cxX2a3xXbxX24xXaxX82xX12xX0xX82xXbxX12xX0xX82xXexX46xX12xX0xX82xXexX7fxX12xX0xXexX7fxX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX12x12febxX1axX24xX3xX13xX164xX3xX197xX3cxXf8xX1axX3xX13xXdxX19exX3cxX3fxX3xXcxX59xX1axX24xX3xX1a7xXdxX2exX2bxX3xX145xX1adxX4xX3xX1cxX51xX1axX24xX3xXexX56xX3xX4xX59xX3xXbxX1xX5dxX1axX3xXcxX59xX1axX24xX3xX4xX51xX1axX24xX3xXexX56xX3xXcxX1xX21xX32xX1axX24xX3xX2bxX75xXdxX3xX78xX3cxX38xX1axX24xX3xXcxX7fxX80xX3xX24xXdx128f1xXdxX3xXexX1xXdxX180xX3cxX3xXa2xX3cxX56xX3xXexX7fx11c9fxX1axX1xX3xX7xX38xX1axX3xX3bxX3cxX3dxXexX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1axe445xX1axX3xX1axX2axX1axX24xX3xX5xX21x154e3xX1axX24xX3xX4xX1xX47xX3xX1xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX1axX24xX3xX26xX0xX82xXexX46xX12xX0xX82xXexX7fxX12xX0xX82xXexX6xXffxX5xX10xX12xX16fxX80xXbxX3xX1axX14axX56xX3fxX3xX4xX2exX4xX3xX1xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX1axX24xX3xX26xX3xX145x128c5xX3xX145xX19exX1axX3xXexX1xX2axX2bxX3fxX3xXexX330xX2bxX3xX1xXdx10ccexX3cxX3xX1xX47xX75xXexX3xX145xX14xX1axX24xX3xX7xX38xX1axX3xX3bxX3cxX3dxXexX3fxX3xX41xXdxX1axX1xX3xX46xX47xX6xX1axX1xX3xXexX75xXdxX3xX1axX1xX14axX3xX2bxX2exX56xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1axX343xX1axX3xX1axX2axX1axX24xX3xX5xX21xX34dxX1axX24xX3fxX3xX1axX1xX14axX3xX2bxX2exX56xX3xX4xX1xX19exX3xXffxXdxX19exX1axX3xX4xX6xX47xX3xX7xX3cxX3fxX3xX1axX1xX14axX3xX2bxX2exX56xX3xX4xX1xX19exX3xXffxXdxX19exX1axX3xXexXdxX1axX1xX3xXffxX14xXexX3xX7xecf5xX1axX3xX4xX1e3xX1axX24xX3xX2bxX14xXexX3xX7xX1adxX3xX4xX32xX3xX7xX35xX3xX41xX1xX2exX4xX3xX4xX4dxX6xX3xX1cxX51xX1axX24xX3xXexX56xX3xX4xX59xX3xXbxX1xX5dxX1axX3xXcxX59xX1axX24xX3xX4xX51xX1axX24xX3xXexX56xX3xXcxX1xX21xX32xX1axX24xX3xX2bxX75xXdxX3xX78xX3cxX38xX1axX24xX3xXcxX7fxX80xX14cxX3xX1a7xXdxX321xXdxX3xXexX1xXdxX180xX3cxX3xX17xe740xX3xXexX330xX1axX1xX3xX1xX330xX1axX1xX3xX7xX38xX1axX3xX3bxX3cxX3dxXexX3fxX3xX41xXdxX1axX1xX3xX46xX47xX6xX1axX1xX3fxX3xX5xX39exX1axX1xX3xX145xX75xX47xX3xX4xX51xX1axX24xX3xXexX56xX3xX145xX39exX3xXffxX14axX56xX3xXex13d88xX3xX7xX154xX3xX17xX3cxXdxX3xX2bx1204axX1axX24xX3xX145xX21xX34dxX4xX3xX145xX161xX1axX3xXexXdxX19exXbxX3xX1xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX1axX24xX3xX26xX3xX145xX19exX1axX3xXexX1xX2axX2bxX3xX17xX14axX3xX7xX154xX3xXffxXdxX19exXexX3xX32xX1axX3xX7xXf8xX3cxX3xX7xX427xX4xX3xX145xX1adxXdxX3xX17xX321xXdxX3xX7xX154xX3xXa2xX3cxX6xX1axX3xXexXf8xX2bxX3xX5xX39exX1axX1xX3xX145xX75xX47xX3fxX3xXexX75xX47xX3xX145xXdxX484xX3cxX3xX41xXdxX180xX1axX3xXexX1xX3cx15f21xX1axX3xX5xX34dxXdxX3xX4xfb84xX1axX24xX3xX1axX1xX21xX3xX24xXdxe0c8xXbxX3xX145x1638axX3xX41xX80xXbxX3xXexX1xX22xXdxX3fxX3xX1xXdxX180xX3cxX3xXa2xX3cxX38xX3xX4xX4dxX6xX3xX4xX2exX1axX3xXffxX14xX3xX5xX39exX1axX1xX3xX145xX75xX47xX3xXex15433xX1axX1xX3fxX3xX5xX39exX1axX1xX3xX145xX75xX47xX3xX4xX2exX4xX3xX7xX35xX3fxX3xXffxX6xX1axX3fxX3xX1axX24xX14axX1axX1xX3fxX3xX145xX47xX14axX1axX3xXexX1xX3b0xX3fxX3xX5xX154xX4xX3xX5xX21xX34dxX1axX24xX3xX17xX546xX3xXexX7fxX6xX1axX24xX3xXa2xX3cxX6xX3xX4xX2exX4xX3xXexX1xX22xXdxX3xX41xfa1exX3xX145xX1adxXdxX3xX17xX321xXdxX3xXa2xX3cxX2exX3xXexX7fxX330xX1axX1xX3xX1xX330xX1axX1xX3xXexX1xX14axX1axX1xX3fxX3xXbxX1xX2exXexX3xXexX7fxXdxX3b0xX1axX3xX4xX4dxX6xX3xX4xX51xX1axX24xX3xXexX56xX14cxX3x12b20xX1xXf8xX1axX3xX46xX80xXbxX3xX1axX2axX2bxX3xX2bxX321xXdxX3fxX3xX5xX39exX1axX1xX3xX145xX75xX47xX3xX4xX51xX1axX24xX3xXexX56xX3xX4xX1xX550xX4xX3xXexX47xX14axX1axX3xXexX1xX3b0xX3xX1xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX1axX24xX3xX26xX3xX7xXe7xX4xX3xX41xX1xX4bfxX10xX3fxX3xX1xX75xX1axX1xX3xXbxX1xX550xX4xX3xX17xX14axX3xXexXdxX19exXbxX3xXexfe09xX4xX3xX4xX161xX3xX1axX1x130cdxX1axX24xX3xX145xX161xX1axX24xX3xX24xX161xXbxX3xXexX16axX4xX1xX3xX4xX154xX4xX3xX1xX32xX1axX3xX1axX66exX6xX3xX145xX1adxXdxX3xX17xX321xXdxX3xX7xX154xX3xX1axX24xX1xXdxX180xXbxX3xXbxX1xX2exXexX3xXexX7fxXdxX3b0xX1axX3xXa2xX3cxX19xX3xX1xX21xX32xX1axX24xX3fxX3xX145xX3dxXexX3xX1axX21xX321xX4xX14cxX3xX20xX164xX1axX24xX3xX4xX1xX16axX3xX16cxX16dxX3xX16fxX3cxX56xX3xX1cxX1xX3dxXexX3fxX3xX1cxX1xX4dxX3xX1axX1xXdxX180xX2bxX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX1axX24xX3xX26xX3xX4xX1xX47xX3xXffxXdxX19exXexX3fxX3xX145xXf8xX56xX3xX5xX14axX3xX1xX47xX75xXexX3xX145xX14xX1axX24xX3xXffxX59xX3xX16axX4xX1xX3fxX3xX2bxX6xX1axX24xX3xX1axX1xXdxX484xX3cxX3xea44xX3xX1axX24xX1x12b09xX6xX3xX145xX3b0xX3xX1xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX1xXdxX3b0xX3cxX3xX7fxX16dxX3xX1xX32xX1axX3xX17xX484xX3xX1xX47xX75xXexX3xX145xX14xX1axX24xX3xX7xX38xX1axX3xX3bxX3cxX3dxXexX3xX4xX4dxX6xX3xX1cxX51xX1axX24xX3xXexX56xX3xX4xX59xX3xXbxX1xX5dxX1axX3xXcxX59xX1axX24xX3xX4xX51xX1axX24xX3xXexX56xX3xXcxX1xX21xX32xX1axX24xX3xX2bxX75xXdxX3xX78xX3cxX38xX1axX24xX3xXcxX7fxX80xX3fxX3xX145x121baxX4xX3xXffxXdxX180xXexX3xX5xX14axX3xX17xXdxX180xX4xX3xX145xX5dxX3cxX3xXexX21xX3xX4xX1xX47xX3xX5xX71dxX1axX1xX3xX17xX154xX4xX3xX1axX51xX1axX24xX3xX1axX24xX1xXdxX180xXbxX3fxX3xX1axX51xX1axX24xX3xXexX1xX51xX1axX3xX17xX14axX3xX1axX51xX1axX24xX3xX46xXf8xX1axX18exX3xX1axXf8xX1axX24xX3xX4xX6xX47xX3xX24xXdxX2exX3xXexX7fxX80xX3fxX3xXexX75xX47xX3xX145xX5dxX3cxX3xX7fxX6xX3xX4xX1xX47xX3xX7xX38xX1axX3xXbxX1x13172xX2bxX3xX1axX51xX1axX24xX3xX1axX24xX1xXdxX180xXbxX3xX4xX4dxX6xX3xX145xX80xX6xX3xXbxX1xX21xX32xX1axX24xX14cxX3xX78xX3cxX6xX3xX4xX1xX3cxX56xX19exX1axX3xX145xXdxX3xX1axX14axX56xX3fxX3xX1exX6xX1axX3xX1cxX1xX4dxX3xX1axX1xXdxX180xX2bxX3xX1cxX1dxX1exX3xXexXdxX1axX3xXexX21xX35xX1axX24xX3xX1xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX7x15f51xX3xX4xX161xX3xXexX1xX19xX2bxX3xX4xX32xX3xX7xX35xX3xXexX1xX154xX4xX3xXexXdx13763xX1axX3xX145xX3b0xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX24xXdxX6xX3xX1axX1xXdxX484xX3cxX3xX718xX3xX41xXdxX19exX1axX3xX3bxX2exX4xX3xX145xX2exX1axX24xX3fxX3xXexX1xXdxX19exXexX3xXexX1xX154xX4xX3xX17xX14axX47xX3xX17xXdxX180xX4xX3xXexX1xX154xX4xX3xX1xXdxX180xX1axX3xX1axX1xXdxX180xX2bxX3xX17xX666xX3xXbxX1xX2exXexX3xXexX7fxXdxX3b0xX1axX3xX41xXdxX1axX1xX3xXexX19exX3xX9cxX3xX3bxX39exX3xX1xX14xXdxX3xX4xX4dxX6xX3xX145xX80xX6xX3xXbxX1xX21xX32xX1axX24xX3fxX3xX1axX1xX3dxXexX3xX5xX14axX3xX17xXdxX180xX4xX3xX3bxXf8xX56xX3xX46xX154xX1axX24xX3xX46xX154xX3xXexX1xX38xX47xX3xXffxX2exX47xX3xX4xX2exX47xX3xX4xX1xX16axX1axX1xX3xXexX7fxX80xX3xX4xX4dxX6xX3xX145xX75xXdxX3xX1xX14xXdxX3xX145xX38xX1axX24xX3xX4xX2exX4xX3xX4xX3dxXbxX3fxX3xX1xX21xX321xX1axX24xX3xXexX321xXdxX3xX20xX75xXdxX3xX1xX14xXdxX3xX20xX38xX1axX24xX3xXffxX14xX3xXexX57exX1axX1xX3xX5xX5dxX1axX3xXexX1xXe7xX3xX197xX16cx11bfaxX3fxX3xX1axX1xXdxX180xX2bxX3xX41xX5cbxX3xXaaxXabxX2xXadxX3xX9cxX3xXaaxXabxXaaxXabxX14cxX3xXcxXdxX1axX3fxX3xX38xX1axX1xX22dxX3xX13xX14cxX603


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2015

Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2015
2015-01-07 07:02:31

(QT) - Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức hội nghị quân chính năm 2015. Tham gia hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh; cán...

Hỗ trợ 6,8 tỷ đồng tiền điện cho hộ nghèo

Hỗ trợ 6,8 tỷ đồng tiền điện cho hộ nghèo
2015-01-06 07:47:40

(QT) - Thực hiện Quyết định 268/QĐ- TTg của Chính phủ về phê duyệt biểu giá bán điện lẻ, theo đó bậc thang cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt gồm 7 bậc thang với bậc thang...

Đakrông: Chủ động phòng chống rét cho gia súc

Đakrông: Chủ động phòng chống rét cho gia súc
2015-01-06 07:47:10

(QT) - Đến thời điểm này, toàn huyện Đakrông (Quảng Trị) có gần 11.000 con trâu bò, trong đó đàn trâu trên 5.700 con; đàn bò trên 5.000 con. Để thực hiện tốt công tác phòng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết