Cập nhật:  GMT+7
ac02xf077xe488xb1f3x1253dx12a5dxec4fxc37cxf1d0xX7xeca6xeefbx10b48x12a0dx1003bxea78xX5xe92axXax12577xc655xb711xXdxX3xXexX1xaca7xf694xX3x12c7fx11578xX3xe4c8x1075dxX3xe9f4xbf03xX20xX1xX3xX5x11756x11889xX20xff57xX3xXexX1x1299dxX4x10b0dxX3xX6xX20xX3xXexX1axf249xX20xX3xXexX1xX2fxX4xX3xXbxX1xffddx11446xX3xX1cxX38xX3xX6xX20xX3xX20xXdxX20xX1xX3xbb9axXdxX20xX1xX3xX50xX28xda69xX20xX2bxX0xf7c2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX50xXaxX12x107e3x108ccxXcx12560xX3xd09cxX3xX13x12e72xX43xX3xce28xf403xX6xX3xbd6axX2xX5bxe8d9xX5bxX7fxcd24xX2xf00bxX31xX3xXexfabdxXdxX3xXcxfd9axc0dcxX3xc245xX78xX20xX2bxX3xX13xX38xX31xX3x12de5xXdxea1fxX20xX3xX1xXdxf7f6xXbxX3xX4x10368xX4xX3xX13xX14xXdxX3xeecbxX1xX1axX6xX3xX1xe1e8xX4xX3xX1cxX38xX3xXadx11c82xX3xXexX1xX7cxef5axXexX3xXex10eefxX20xX1xX3xX71xX7cxX19xX20xX2bxX3xXcxda7exX23xX3xXbxX1xc532xXdxX3xX1x10840xXbxX3xX1cx12ec4xXdxX3xXcxXcexX28xce08xX20xX2bxX3xX92xX8bxXdxX3xX1xXb3xX4xX3xXadxX6xX7xX10xXexX7xX6xXcexXexX3xX70xXcxX1xXa6xXdxX3xX9bxX6xX20xX73xX3xXexX1fxX3xX4xX1x11973xX4xX3xX13xX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3x10c24xX1xX1axX6xX3xX1xXb3xX4xX3xX7bxX7cxXd3xX4xX3xXex1240dxX3xX1cxX1dxX3xX1xXd7xXbxX3xXexXa6xX4xX3xX20xX2bxX1xXdxX9dxX20xX3xX4xX107xX7cxX3xX1cxX38xX3xX43xX8bxX20xX2bxX3xX5xX28xXdbxXdxX3xX1xX1axX8bxXexX3xX22xX14xX20xX2bxX3xX1cxX1dxX3xX7xX2fxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX20xX1xX3xX5xX28xX29xX20xX2bxX3xXexX1xX2fxX4xX31xX3xX6xX20xX3xXexX1axX38xX20xX3xXexX1xX2fxX4xX3xXbxX1xX42xX43xX3xX1cxX38xX3xX6xX20xX3xX20xXdxX20xX1xX3xX50xXdxX20xX1xX3xX50xX28xX57xX20xX2bxX3xXexXcexX1axX20xX2bxX3xXcxXdxf738xX7cxX3xX1cx11f21xX20xX2bxX3xX7xX78xX20xX2bxX3xed10xX9dxX3xXadxX78xX20xX2bxX3xX70x10800xX1a8x114b9xX73xX3xX5x105b2xX20xX3xXexX1xX107xX3xb9e2xX1bexX1bexX90xX0xXexX6xadfbxX5xX10xX3xX7xXex103c7xX5xX10xX9xXaxX43xX6xXcexX2bxXdxX20xd303xX7fxXbxb474xX3xX6xX7cxXexX1axXaxX12xX0xXexXcexX12xX0xXexX50xX12xX0xXdxX43xX2bxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX5bxX5bxX4xX90xX1c5xX6xX1axX7bxX7cxX6xX20xX2bxXexXcexXdxX90xX1cxX20xX5bxX50xX10xX7xX113xXexX1axXbxX5bxX20xX10xec4dxX7xX5bxX2xX87xX7fxdcf5xX5bx116e8x11cc4xX50xeb96xX85xX82x12b3fxX216xX21exX218xXexX2xX2xX85xX21exX7fxX82xX5xX2xX90x117b2xXbxX2bxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXexX50xX12xX0xX5bxXexXcexX12xX0xXexXcexX12xX0xXexX50xX12xX0xXbxX12xX71xX7cxX6xX20xX2bxX3xX4xX19xX20xX1xX3xX1xX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxXexX50xX12xX0xX5bxXexXcexX12xX0xX5bxXexX6xX1c5xX5xX10xX12xX13xX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xX22xX28xXd7xX4xX3xXexX1fxX3xX4xX1xX107xX4xX3xX5xX1b7xX20xX3xX20xX38xX1cbxX3xX20xX1x12e77xX43xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xf18axX3xX4xX78xX20xX2bxX3xX20xX2bxX1xXa2xX3xX7xX19xX20xX3xX1d9xX7cxc8b9xXexX31xX3xX4xX1xX122xX3xX1c5xXdxX122xX20xX31xX3xXexXdxX9dxX7cxX3xXexX1x10c46xX3xX1cxX38xX3xX6xX20xX3xXexX1axX38xX20xX3xXexX1xX2fxX4xX3xXbxX1xX42xX43xX3xX5x10803xX6xX3xX20xX122xXbxX31xX3xX6xX20xX3xXexX1axX38xX20xX3xX5xX28xX29xX20xX2bxX3xXexX1xX2fxX4xX31xX3xXexX1xX2fxX4xX3xXbxX1xX42xX43xX31xX3xX6xX20xX3xXexX1axX38xX20xX3xX50xXdxX20xX1xX3xX50xX28xX57xX20xX2bxX3xX1cxX38xX3xX2bxXdxXa6xX3xXexXcexX23xX3xXexaee5xX20xX2bxX3xXexX1xX9dxX43xX3xXex128dbxX3xX7xXa6xX20xX2bxX3xX113xXdxX122xX20xX3xX113xXbaxX3xXexX1xX7cxXbfxXexX3xX4xX78xX20xX2bxX3xX20xX2bxX1xXa2xX3xX4xf7e0xX6xX3xX4xXa6xX4xX3xX7bxX7cxXd3xX4xX3xX2bxXdxX6xX3xXexXdxX19bxX7cxX3xX1cxX19fxX20xX2bxX3xX7xX78xX20xX2bxX3xX1a8xX9dxX3xXadxX78xX20xX2bxX3xX4xX1xX1axX3xX4xXa6xX4xX3xX2bxXdxX19xX20xX2bxX3xX1cxXdxX9dxX20xX31xX3xX20xX1xX38xX3xX20xX2bxX1xXdxX9dxX20xX3xX4xX107xX7cxX31xX3xX20xX1xX38xX3xX7bxX7cxX19xX20xX3xX5x128a1xX3xX22xX122xX20xX3xXexX329xX3xXcxX1xXa6xXdxX3xX9bxX6xX20xX31xX3xX9bxX38xX1axX3xX1cxX38xX3xbc52xXdxXa2xXexX3x102b3xX6xX43xX90xX3xXcxX8bxXdxX3xX1xX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX31xX3xX4xXa6xX4xX3xX22xX8bxXdxX3xX1c5xXdxX19bxX7cxX31xX3xX2bxXdxX19xX20xX2bxX3xX1cxXdxX9dxX20xX31xX3xX20xX1xX38xX3xX7bxX7cxX19xX20xX3xX5xX39exX3xX1cxX38xX3xX4xXa6xX4xX3xX4xX1xX7cxX1cbxX9dxX20xX3xX2bxXdxX6xX3xX20xX2bxX38xX20xX1xX3xX20xX78xX20xX2bxX3xX20xX2bxX1xXdxXa2xXbxX3xX22x10d2dxX3xX4xX19fxX20xX2bxX3xXexXcexX6xX1axX3xX22xX1fxXdxX31xX3xXexX1xX19xX1axX3xX5xX7cxXbfxX20xX3xX1cxX38xX3xX4xX7cxX20xX2bxX3xX4xX2acxXbxX3xX20xX1xXdxX1dxX7cxX3xXexX1xX78xX20xX2bxX3xXexXdxX20xX3xX113xX1xX1axX6xX3xX1xXb3xX4xX3xX20xX1xX28xX1d6xX3xXcxea79xX20xX1xX3xX1xX461xX20xX1xX3xX7xX19xX20xX3xX1d9xX7cxX2acxXexX3xX1cxX38xX3xX20xX2bxX1xXdxX9dxX20xX3xX4xX107xX7cxX3xX5xX2d9xX6xX3xX20xX122xXbxX3xedc0xX3xX4xXa6xX4xX3xXexXc3xX20xX1xX3xX4xX349xX6xX3xX3b8xXdxXa2xXexX3xX3bdxX6xX43xX31xX3xXcxX1xXa6xXdxX3xX9bxX6xX20xX31xX3xX9bxX38xX1axf573xX3xX1b3xX2fxX3xX5xbdebxX1cbxX3xX20xX1xXdx120caxX43xX3xX22xX14xX4xX3xXexXd3xX3xX20xX2acxX43xX3xX1cxX38xX3xX4xXa6xX4xX3xX4xX1xX349xX20xX2bxX3xX20xX2acxX43xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX22xX14xX4xX3xXexXd3xX3xXexXcexX1axX20xX2bxX3xX5xX2d9xX6xX3xX20xX122xXbxX3xX1cxX38xX3xX43xX14xXexX3xX7xXd3xX3xX5xX1axX8bxXdxX3xX5xX2d9xX6xX3xX489xX3xX4xXa6xX4xX3xX20xX28xXdbxX4xX3xXexXdxX19bxX7cxX3xX1cxX19fxX20xX2bxX3xX7xX78xX20xX2bxX3xX1a8xX9dxX3xXadxX78xX20xX2bxX4afxX3x11fa8xX78xX20xX2bxX3xXexXa6xX4xX3xX1c5xX19xX1axX3xX7bxX7cxX19xX20xX3xX1cxX38xX3xX4xX1xX122xX3xX1c5xXdxX122xX20xX3xX5xX2d9xX6xX3xX20xX122xXbxX3xX489xX3xX71xX7cxX19xX20xX2bxX3xXcxXcexX23xX4afxX3xX52axXa6xX4xX3xX1xX1axX8bxXexX3xX22xX14xX20xX2bxX3xX20xX2bxX1xXdxX9dxX20xX3xX4xX107xX7cxX31xX3xX107xX20xX2bxX3xX50xX2c1xX20xX2bxX31xX3xX4xX1xX7cxX1cbxX19bxX20xX3xX2bxXdxX6xX1axX3xX113xX1xX1axX6xX3xX1xXb3xX4xX3xX1cxX38xX3xX113xXbaxX3xXexX1xX7cxXbfxXexX3xXexXcexX1axX20xX2bxX3xX7xX19xX20xX3xX1d9xX7cxX2acxXexX3xX20xX78xX20xX2bxX3xX20xX2bxX1xXdxXa2xXbxX31xX3xX4xX1xX122xX3xX1c5xXdxX122xX20xX31xX3xXexXdxX9dxX7cxX3xXexX1xX2c1xX3xX20xX78xX20xX2bxX3xX7xX19xX20xX4afxX3xXcxX31fxX20xX2bxX3xX4xX28xXe1xX20xX2bxX3xX7xX2fxX3xX1xXd7xXbxX3xXexXa6xX4xX31xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX29axX3xX4xXa6xX4xX3xXexX1xX78xX20xX2bxX3xXexXdxX20xX3xX20xX2bxX1xXdxX9dxX20xX3xX4xX107xX7cxX3xX113xX1xX1axX6xX3xX1xXb3xX4xX3xX4x12fd2xX3xX5xXdxX9dxX20xX3xX7bxX7cxX6xX20xX3xX22xX122xX20xX3xX4xXa6xX4xX3xX2bxXdxX19xXdxX3xXbxX1xXa6xXbxX31xX3xX4xX1x11c4exX20xX1xX3xX7xXa6xX4xX1xX3xX1cxX1dxX3xX1xX1axX8bxXexX3xX22xX14xX20xX2bxX3xX4xX1xX7cxX1cbxX19bxX20xX3xX2bxXdxX6xX1axX31xX3xX107xX20xX2bxX3xX50xX2c1xX20xX2bxX3xX4xXa6xX4xX3xX113xX122xXexX3xX7bxX7cxX19xX3xX20xX2bxX1xXdxX9dxX20xX3xX4xX107xX7cxX3xX1cxX38xX1axX3xXexX1xX2fxX4xX3xXexXdxX4bbxX20xX4afxX3xX52axXa6xX4xX3xX2bxXdxX19xXdxX3xXbxX1xXa6xXbxX3xX20xX1xX291xX43xX3xXexX31fxX20xX2bxX3xX4xX28xXe1xX20xX2bxX3xX7xX2fxX3xX1xXd7xXbxX3xXexXa6xX4xX31xX3xX113xX122xXexX3xX20xXd3xXdxX3xX43xX8bxX20xX2bxX3xX5xX28xXdbxXdxX3xX20xX2bxX1xXdxX9dxX20xX3xX4xX107xX7cxX3xX1cxX1dxX3xX6xX20xX3xX20xXdxX20xX1xX3xX5xX28xX29xX20xX2bxX3xXexX1xX2fxX4xX31xX3xX6xX20xX3xXexX1axX38xX20xX3xXexX1xX2fxX4xX3xXbxX1xX42xX43xX3xX1cxX38xX3xX6xX20xX3xX20xXdxX20xX1xX3xX50xXdxX20xX1xX3xX50xX28xX57xX20xX2bxX3xX2bxXdxe4ebxX6xX3xX4xXa6xX4xX3xX20xX28xXdbxX4xX3xX1cxX38xX3xX20xX1xXdxX1dxX7cxX3xX1cxX2acxX20xX3xX22xX1dxX3xX5xXdxX9dxX20xX3xX7bxX7cxX6xX20xX3xX113xX1xXa6xX4xX90xX3xXcxXcexX1axX20xX2bxX3xX50xX23xXbxX3xX20xX38xX1cbxX31xX3xX4xXa6xX4xX3xX22xX8bxXdxX3xX1c5xXdxX19bxX7cxX31xX3xX2bxXdxX19xX20xX2bxX3xX1cxXdxX9dxX20xX31xX3xX20xX1xX38xX3xX20xX2bxX1xXdxX9dxX20xX3xX4xX107xX7cxX31xX3xX20xX1xX38xX3xX7bxX7cxX19xX20xX3xX5xX39exX3xX22xX122xX20xX3xXexX329xX3xXcxX1xXa6xXdxX3xX9bxX6xX20xX31xX3xX9bxX38xX1axX3xX1cxX38xX3xX3b8xXdxXa2xXexX3xX3bdxX6xX43xX3xX22xX41bxX3xX22xX122xX20xX3xXexX1xX6xX43xX3xX7bxX7cxX6xX20xX3xX4xXa6xX4xX3xX4xX29xX3xX7xX489xX3xX4xX1xX122xX3xX1c5xXdxX122xX20xX3xX2bxX8bxX1axX3xX20xX122xXbxX3xXexX8bxXdxX3xX43xX14xXexX3xX7xXd3xX3xX1xX14xX3xX2bxXdxX6xX3xX22xX461xX20xX1xX3xX489xX3xX13xX28xXdbxX20xX2bxX3xX8fxX1xX19fxX20xX2bxX3xX70xX13xX28xXdbxX20xX2bxX3xX13xX61dxX6xX73xX90xX3xXcxXdxX20xX31xX3xX19xX20xX1xX1d6xX3xX1a8xX1bexX3bdxX13xX3xX92x108e6xX52axX0xX5bxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Liên hoan vẽ tranh thiếu nhi “Rừng xanh mơ ước”

Liên hoan vẽ tranh thiếu nhi “Rừng xanh mơ ước”
2016-07-21 07:41:05

(QT) - Ngày 20/7/2016, Nhà Thiếu nhi tỉnh Quảng Trị phối hợp với Dự án FLEGT khu vực miền Trung tổ chức liên hoan vẽ tranh với chủ đề “Rừng xanh mơ ước”. Tham dự có đồng chí Đỗ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết