Cập nhật:  GMT+7
822bxbf87xccf3x8538xdf6fx11405x980dx8258x109f4xX7x113f9xa18exa987xbf82xdfd3xff68xX5xa7c4xXax8b06x9148xbb19xXdxX3xXexX1x1095fx11618xX3xf020xX1xX1axX6xX3xX1xc64dxX4xX3xXax8c30xd8b4xXdxX3xXex9aeexaa25xcd73xeae7xX3xX26xX1axef0fxX2dxX3xc3e6xX1x9fdexa933xc821xX3x115f7xX37xX14xX4xX3x11357xb920xXdxX3x96a0xX32xX3xX7xc5eaxX3xX2dxX2exX1xXdxd6e1xXbxX3xX4x94fexX4xX1xX3xa0fexX27xX2dxX2exXaxX0xe978xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xdbedxXaxX12xb1edxf738xXcxd6dbxX3xX39xX3xX13xX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xX40xf6d8xX3xX40xX2bx10d4axX4xX3xe868xX14xX3xX72xX37xc838xX4xX3xXbxX1x9960xX2dxX2exX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX56xX27xX4xX3xX44xX32xX1axX3xX7xX52xX2dxX2exX3xX1xca82xX56xX3xX2dxX6xdc25x10edbxX3x8eefxc09bxX5cxX2xXb3xX5cxXb2xXb3xXb3xcefdxXb0xX3xXexX27xXdxX3xX72xX37xc950xX2dxX3xX1cxX1xX37xX3xc1e1xX3xX2dxX1xXc4xX2dxX3xX1cx8d5axX3xX2dxXdxX4exX56xX3x95cdxc991xX3xX2dx9225xX56xX3xX2dxX2exX32xXafxX3xX7xXdxX2dxX1xX3xX26xX27xXdxX3xXexX2bxX2cxX2dxX2exX3xX26xX1axX32xX2dxX3xX35xX1xX37xX38xX3xXb2xXbbxX5cxX2xXb3xX3xX71xX2xXbbxXb2x9481xX39xXb2xXb3xXb3xXbbxX74xX3xX6exX2bxX2cxXdxX3xX7xX48xX3xX4xX1xec5cxX3xXexbd11x102f9xX3xX4xX11bxX6xX3xXcxX1xX2bxX86xX2dxX2exX3xXexX2bxX2cxX2dxX2exX3xf92axX2exX37xXafxb6bdxX2dxX3xXcxX11exX37xX2dxX2exX3xX35xXdxX38xX2dxXb0xX3xf030x9c48xXcxfc5axX3xX26xX19xX2dxX2exXb0xX3xXcxX1xb071xX3xXexX11exX2bxd372xX2dxX2exX3xX89xX14xX3xX72xX37xX8exX4xX3xXbxX1xX93xX2dxX2ex11795xX3xX26xX27xXdxX3xX6exXdxX4exX2dxX3xX26xX19xX2dxX2exX3xX11bxXafxX39xX3xX89xX14xX3xXcxX2bxX3xX5xX4exX2dxX1xX3xX72xX37xXc4xX2dxX3xX1cxX1xX37xX3xXcbxXb0xX3xX146xXdxX4exX2dxX3xfaf5x10d33xX4xX1xX3xX7x86afxX3xX72xX37xXc4xX2dxX3xX7xX48xX3xX146xXdxX4exXexX3xX132xX6xX56xXb0xX3xX4xX52xX4xX3xX4xb435xX3xd56dxX37xX6xX2dxX3xX1b9xX37xXc4xX2dxX3xb6b3xXdxX2dxX1xX3xX4xX1xX11bxX2dxX2exXb0xX3xX1xX22xX4xX3xX44xXdxX4exX2dxXb0xX3xX2dxX1xX32xX3xXexX11exX2bxX41xX2dxX2exXb0xX3xX1b9xX37xX38xX3xX1xX2bxX1b7xX2dxX2exXb0xX3xX2exXdxX6xX3xX40xX11fxX2dxX1xX3xX4xX8exX3xX26xX27xXdxX3xXexX2bxX2cxX2dxX2exX3xX26xX1axX32xX2dxX3xX35xX1xX37xX38xX3xX40xX82xX3xX40xd45fxX2dxX3xX6exX48xX168xX3xX13xX1b7xX2dxX3xXdbxXb3xX3xX89xX6xX2dxX3xXexX1xX6xX56xX3xX5xX37x9f81xX2dxX3xX40xX82xX3xX5xX32xX56xX3xX7xX52xX2dxX2exX3xXexe8dbxX3xX4xX37xX14xX4xX3xX40xX41xXdxX3xX44xX32xX3xX7xX48xX3xX2dxX2exX1xXdxX4exXbxX3xX4xX52xX4xX1xX3xX56xX27xX2dxX2exX3xX4xX11bxX6xX3xX26xX27xXdxX3xXexX2bxX2cxX2dxX2exX3xX26xX1axX32xX2dxX3xX35xX1xX37xX38xXb0xX3xX2dxX1xc785xX2dxX2exX3xX4xX8exX2dxX2exX3xX1xXdxX214xX2dxX3xXexX1axX3xX5xX2cxX2dxX3xX4xX11bxX6xX3xX40xd784xX2dxX2exX3xX4xX1x96b4xX3xXexX11exX1axX2dxX2exX3x8810xXc4xXafxX3xX6exX48xX2dxX2exXb0xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX11exXdxde28xX2dxX3xX5xX48xX4xX3xX5xX2bxX86xX2dxX2exX3xX44xc956xX3xXexX11exX6xX2dxX2exXb0xX3xX2a2xXc4xXafxX3xX6exX48xX2dxX2exX3xX44xX32xX3xX1c3xX19xX1axX3xX44xX4exX3xX4xX52xX4xX1xX3xX56xX27xX2dxX2exX3xXexX11exX1axX2dxX2exX3xX1xX6xXdxX3xX4xX37xX14xX4xX3xX1cxX1xX52xX2dxX2exX3xX4xX1xXdxX214xX2dxXb0xX3xX40xf315xX4xX3xX1c3xXdxX4exXexX3xX5xX32xX3xX7xX48xX3xX1b9xX37xXafxX214xXexX3xX40xX1axX52xX2dxXb0xX3xX7xX52xX2dxX2exX3xXexX27xX1axX3xXexX11exX1axX2dxX2exX3xX4xX1x89b7xX3xX40xX27xX1axX3xX2a2xXc4xXafxX3xX6exX48xX2dxX2exX3xX72xX37xXc4xX2dxX3xX40xX14xXdxX3xX2dxX1xXc4xX2dxX3xX6exXc4xX2dxX3xX146xXdxX4exXexX3xX132xX6xX56xXb0xX3xXexXdexX2dxX2exX3xX4xX2bxX41xX2dxX2exX3xX7xX152xX4xX3xX56xX27xX2dxX1xX3xX1b9xX37xX8exX4xX3xXbxX1xX93xX2dxX2exX39xX3xX6xX2dxX3xX2dxXdxX2dxX1xX3xXexX11exX1axX2dxX2exX3xXexX1xX41xXdxX3xX1cxd1dcxX3xX40x92a5xXdxX3xX56xX2cxXdxXb0xX3xX2dxX1xX27axX2dxX2exX3xX1c3xX32xXdxX3xX1xX22xX4xX3xX1cxXdxX2dxX1xX3xX2dxX2exX1xXdxX4exX56xX3xX11exf59dxXexX3xX11exX6xX3xXexc3dexX3xX4xX37xX14xX4xX3xX40xX41xXdxX3xX1xX1axX27xXexX3xX40xX14xX2dxX2exX3xX4xX52xX4xX1xX3xX56xX27xX2dxX2exX3xX4xX11bxX6xX3xX26xX27xXdxX3xXexX2bxX2cxX2dxX2exX3xX44xX22dxX2dxX3xX6exea91xX2dxX2exX3xXexX11exX1axX2dxX2exX3xX7xX48xX3xX2dxX2exX1xXdxX4exXbxX3xX2a2xXc4xXafxX3xX6exX48xX2dxX2exX3xX44xX32xX3xX1c3xX19xX1axX3xX44xX4exX3xXcxX392xX3xX1b9xX37xX8exX4xX3xX1xXdxX4exX2dxX3xX2dxX6xXafxX168xX3xX13xX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xX1cxX1x1076axX2dxX2exX3xX40xX199xX2dxX1x1142fxX3xX26xX27xXdxX3xXexX2bxX2cxX2dxX2exX3xX26xX1axX32xX2dxX3xX35xX1xX37xX38xX3xX5xX32xX3xX2dxX1xX32xX3xX5xX82xX2dxX1xX3xX40xX27xX1axX3xX4xX1xX29axX2dxX1xX3xXexX11exX199xX39xX3xX1b9xX37xXc4xX2dxX3xX7xX48xX3xX2a2xX37x881dxXexX3xX7xfbd2xX4xXb0xX3xX4xe632xX3xXbxX1x87d6xX56xX3xX4xX1xX475xXexX3xX40xX27xX1axX3xX40xX152xX4xX3xX4xX52xX4xX1xX3xX56xX27xX2dxX2exX3xX2exX2bxX1b7xX2dxX2exX3xX56xd8ddxX37xXb0xX3xXexX11exX1axX2dxX2exX3xX7xX52xX2dxX2exXb0xX3xX7xX8exX2dxX2exX3xX4xX47exX3xX2dxX2exX1xd444xX6xX3xX4xX47exX3xXexX11fxX2dxX1xX3xX44xX2cxXdxX3xX40xX294xX2dxX2exX3xX1c3xX32xX1axXb0xX3xX40xX294xX2dxX2exX3xX4xX1xX29axXb0xX3xX40xX294xX2dxX2exX3xX40xX14xXdxXb0xX3xX5xX32xX3xXexX475xX56xX3xX2exX2bxX1b7xX2dxX2exX3xX4xX1xX1axX3xX4xX52xX4xX3xXexX1xX214xX3xX1xX4exX3xX4xX52xX2dxX3xX1c3xX14xXb0xX3xX4xX1xXdxX214xX2dxX3xX7xX4bexX3xX198xX198xX146xXcxX3xX2dxX1axXdxX3xXexX1xX10xX1axX168xX3xX132xX1xX27axX2dxX2exX3xX4xX8exX2dxX2exX3xX1xXdxX214xX2dxX3xX4xX11bxX6xX3xX26xX27xXdxX3xXexX2bxX2cxX2dxX2exX3xX5xX32xX3xX1c3xX32xXdxX3xX1xX22xX4xX3xX1b9xX37xf60axX3xX1c3xX52xX37xXb0xX3xX4xX47exX3xXexX52xX4xX3xX40xX14xX2dxX2exX3xX11exX475xXexX3xX5xX2cxX2dxX3xXexX11exX1axX2dxX2exX3xX2a2xXc4xXafxX3xX6exX48xX2dxX2exX3xX2dxa61exX2dxX3xX1b9xX37xX8exX4xX3xXbxX1xX93xX2dxX2exX3xXexX1axX32xX2dxX3xX6exXc4xX2dxXb0xX3xXexX1xX214xX3xXexX11exX22dxX2dxX3xX4xX1xXdxX214xX2dxX3xXexX11exX6xX2dxX1xX3xX2dxX1xXc4xX2dxX3xX6exXc4xX2dxX3xXexX11exX1axX2dxX2exX3xX2exXdxX6xXdxX3xX40xX1axX27xX2dxX3xX1xXdxX4exX2dxX3xX2dxX6xXafxX168xX3xX13xX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xX4xX2c2xX2dxX2exX3xX40xX82xX3xX1cxXdxX214xX2dxX3xX2dxX2exX1xX199xX3xX44xX57dxX3xX44xXdxX4exX4xX3xX40xX305xXexX3xXexX38xX2dxX3xX56xX14xXexX3xX4xX1axX2dxX3xX40xX2bxX41xX2dxX2exX3xX56xX6xX2dxX2exX3xXexX38xX2dxX3xX26xX27xXdxX3xXexX2bxX2cxX2dxX2exX3xX26xX1axX32xX2dxX3xX35xX1xX37xX38xX3xXexX27xXdxX3xX13xX32xX3xX132xX14xXdxX168xX3xXcxX27xXdxX3xX1xX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xX2dxX32xXafxX3xX4xX52xX4xX3xX40xX27xXdxX3xX1c3xXdxX2b4xX37xX3xX4xX2c2xX2dxX2exX3xX40xX82xX3xX1b9xX37xXafxX38xX2dxX3xX2exX47exXbxX3xX40xX2bxX86xX4xX3xXb2x8b88xX3xXexX11exXdxX4exX37xX3xX40xX294xX2dxX2exX3xX11bxX2dxX2exX3xX1xX14xX3xX40xX294xX2dxX2exX3xX1c3xX32xX1axX3xX1c3xX199xX3xX5xX2c2xX3xX5xX3eexXexX3xX157xX3xX56xXdxX57dxX2dxX3xXcxX11exX37xX2dxX2exX39xX3xXcxXc4xXafxX3xX132xX2exX37xXafxX38xX2dxX3xX1c3xX199xX3xXexX1xXdxX4exXexX3xX1xX27xXdxX3xX2dxX305xX2dxX2exX3xX6exX1axX3xX4xX1b7xX2dxX3xX1c3xX82xX1axX3xX7xX8exX3xXbbxX3xX44xX3bcxX6xX3xX1b9xX37xX6xX168xX3xX198xX38xX3xd70fxX2dxX1xX3x10432xX2c2xX2dxX2exX0xX5cxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết