Cập nhật: 13/11/2021 19:24 GMT+7
6beax7a3cxfd41xdd98xece5xbfebx9b0fx12d79x975dxX7xb808xe961xa90dx12a2dx1068cx10349xX5xad63xXaxef98xd83cxb9c0xXdxX3xf455xb0c5x140d4x10aa8xX3x1257ex13f4exX19xX3xXex1228dxX19xX1xX3xXbxX1x10afcxXexX3xa897xX14xX19xX1axX3x8d30xX17xX1ax7e36x124d7xX3xXexX1xc163xX3x12693xX3x7967x87acxX3xX19xX18xX19xX1axX3xXexX1xX18xX19xX3x84a4xb340xXdxeb14xX0x12c11xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX1cxXaxX12xX13xX18xX48xX3xX19xX6xX33xX3xX2xdef1xX4dxX2xX2xe2d3xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xXexX21xX19xX1xX3xX2axd2a7xX3xXbxX1xeb75xXdxX3xX1x11d5dxXbxX3xX3bxX49xXdxX3xb01fxa31dxX17x11f98xX3xd899xX84xX3x72a8xXdx13797xX3x98aaxecebxX6xX19xX1axX3xXbxX1xX27xXexX3xX2axX14xX19xX1axX3xX2fxX17xX1axX32xX33xX3xXexX1xX37xX3xX39xX3xX3bxX3cxX3xX19xX18xX19xX1axX3xXexX1xX18xX19xX3xX48xX49xXdxX4bxX3xX3bxX49xXdxX3xX4xX1x10c1dxX3xX2axe1bfxX3xX2fx10332xX27xX19xX3x11de2xX14xX6fxX3xX1xX14xXdxX3xX3bxXdx10f83xX19xX3xX19xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xXexb912xX4xX1xX3xX4x113d6xX4xX3xXexX1xX6xX48xX3xX1axXdxX6xX3xXddx13e08xX9dxX3xX3bxb7eaxX3xX48xX18xXdxX3xXexf991x11a81x7d6axX19xX1axX3xX19xX18xX19xX1axX3xXexX1xX18xX19xX4bxfa5cxX0xX4dxXbxX12xX0xXexX6xXddxX5xX10xX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX48xX6xX111xX1axXdxX19x13074x893bxXbxX98xX3xX6xXa0xXexX9dxXaxX12xX0xXexX111xX12xX0xXexX1cxX12xX0xXdxX48xX1axX3xX7xX111xX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xX121xXddxX6xX9dxaa44xXa0xX6xX19xX1axXexX111xXdxX121xX3bxX19xX4dxX1cxX10xX7x110c0xXexX9dxXbxX4dxX19xX10x11a44xX7xX4dxX13bxX2xcf00x7f33xX4dxX179x7b31xX1cx10a6cxX2xe984xX13bxX179xX2xX2xXexX2xX17fxX13bxX179xX181xX6bxX5xX2xX121x11078xXbxX1axXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX1cxX12xX0xX4dxXexX111xX12xX0xXexX111xX12xX0xXexX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX9dxX1cxX33xXaxX12xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xXexX21xX19xX1xX3xX1ax10092xX19xX3xXddxXdxdbf0xX19xX3xXexXa0xX33xXe7xX19xX3xXexX111xXa0xX33xXd6xX19xX3xXddxX106xX9dxX3xX3bxX10axX3xX48xX18xXdxX3xXexX111xX112xX113xX19xX1axX3xXexa851xXdxX3xX98xX84xX3xX9bxXdxX9dxX3xX9fxXa0xX6xX19xX1axX6fxX3xX1xXa0xX33xX10axX19xX3xX9bxXdxX9dxX3x13696xXdxX19xX1x10abaxX3x96b2xX19xX1xX13axX3xX13xX17x10303xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX1cxX12xX0xX4dxXexX111xX12xX0xX4dxXexX6xXddxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX9dxX1cxX33xXaxX12xe64exX112xX8cxX4xX3xXddxXdxc0bbxXexX3xXexX111xX9dxX19xX1axX3xX13bxX3xX19xe54bxX48xX3xX13bxc39dxX13bxX25cxX214xX13bxX25cxX13bxX2xX6fxX3xX2axX112xX8cxX4xX3xX7xXf9xX3xX1xa444xX3xXexX111xX8cxX3xX4xXd3xX6xX3xXcxX111xXa0xX19xX1axX3xX112xf88cxX19xX1axX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xc143xXdxX10axXexX3xX17xX6xX48xX6fxX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xXexX21xX19xX1xX3xX9fxXa0xX106xX19xX1axX3xXcxX111xe665xX3xX2axX84xX3xXexX111xXdxX1d2xX19xX3xX16dxX1xX6xXdxX3xX48xX18xX3xX1xX3cxX19xX1xX13axX3xX2fxX94xX106xX9dxX3xX3bxX10axX3xX48xX18xXdxX3xXexX111xX112xX113xX19xX1axX3xX1axX1cdxX19xX3xX3bxX49xXdxX3xX98xX1dxX33xX3xX1cxXf9xX19xX1axX3xX19xX18xX19xX1axX3xXexX1xX18xX19xX3xX48xX49xXdxX4bxX6fxX3xXddxX6xX9dxX3xX1axc83bxX48xX3xX98xX1dxX33xX3xX1cxXf9xX19xX1axX3xX6bxX17fxX3xX19xX1xX32xX3xX98xXf4xX3xX1xX8cxXbxX3xX3bxX10axX3xX7xXdxX19xX1xX3xX4xX1xX9dxX3xX19xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xX98xX84xX3xXcxX111xXdxX10axXa0xX3xX17xX1axXa0xX33xXe7xX19xX6fxX3xX1xXa0xX33xX10axX19xX3xX245xX6xX16dxX111xX18xX19xX1axX3xX3bxX32xX3xX98xX84xX3xX13xX112xX49xX19xX1axX3xX210xX14xX4xX6fxX3xX1xXa0xX33xX10axX19xX3xX13xX112xX49xX19xX1axX3xX13x11c99xX6x8270xX3xX1xX26fxX3xXexX111xX8cxX3xX13bxX3xX48xX18xX3xX1xX3cxX19xX1xX3xXddxX1d2xX3xXexX1xXa0xX3xX1axX9dxX48xX3xXddxX6xX9dxX6fxX3xXddxX3cxX6fxX3xX4xX1xX6xXdxX3xX5xf082xX3xXexX1xXa0xX88xX4xX3xXddxX106xX9dxX3xX3bxX10axX3xXexX1xXf9xX4xX3xX3bx84e5xXexX3xXexX111xXe7xX19xX3xX2axX307xX19xX1axX3xX111xXa0xX14xX19xX1axX3xX4xX1xX9dxX3xX98xX84xX3xXcxX111xXdxX10axXa0xX3xX210xX9dxX19xX1axX6fxX3xX1xXa0xX33xX10axX19xX3xXcxX111xXdxX10axXa0xX3x11973xX1xX9dxX19xX1axX3xX3bxX32xX3xX98xX84xX3xX9bxXdxX9dxX3xX9fxXa0xX6xX19xX1axX6fxX3xX1xXa0xX33xX10axX19xX3xX9bxXdxX9dxX3xX210xXdxX19xX1xX3xX3bxX49xXdxX3xXex87b7xX19xX1axX3xX7xX88xX3xXexXdxXd6xX19xX3xX5xX32xX3xX179xX17axX25cxX3xXexX111xXdxX10axXa0xX3xX2axX307xX19xX1axX121xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX9dxX1cxX33xXaxX12xXcxX1f5xXdxX3xXddxXa0xX414xXdxX3xXbxX1xX27xXexX3xX2axX14xX19xX1axX6fxX3xXd9xX1xXd3xX3xXexX2b5xX4xX1xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xXexX21xX19xX1xX3xXcxX111x81c7xX19xX3xX291xX258xX19xX3xX94xX24cxX19xX3xX19xXe7xXa0xX3xXddxX3b7xXexX3xX3bxX6xXdxX3xXexX111x1103dxX3xX4xXd3xX6xX3xX1xX14xXdxX3xX3bxXdxXe7xX19xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xX4xX27xX4xX3xX4xb5cexXbxX3xXexX111xX9dxX19xX1axX3xX3bxX4b2xX19xX3xX2axXd6xX3xXddxX106xX9dxX3xX3bxX10axX3xX48xX18xXdxX3xXexX111xX112xX113xX19xX1axX3xX1axX1cdxX19xX3xX3bxX49xXdxX3xX98xX1dxX33xX3xX1cxXf9xX19xX1axX3xX19xX18xX19xX1axX3xXexX1xX18xX19xX3xX48xX49xXdxX121xX3xX291xX49xXdxX3xX3bxX6xXdxX3xXexX111xX491xX3xX19xX307xX19xX1axX3xX4xX88xXexX3xX4xXd3xX6xX3xX48xX3cxX19xX1xX6fxX3xX48xX26fxXdxX3xX1xX14xXdxX3xX3bxXdxXe7xX19xX3xX19xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xXbxX1xX106xXdxX3xX2ax10a06xX33xX3xX48xX1f5xX19xX1xX3xXexXa0xX33xXe7xX19xX3xXexX111xXa0xX33xXd6xX19xX3xX2axX1d2xX3xX19xX1dxX19xX1axX3xX4xX6xX9dxX3xc3e9xX3xXexX1xX37xX4xX3xXddxX106xX9dxX3xX3bxX10axX3xX48xX18xXdxX3xXexX111xX112xX113xX19xX1axX3xX4xX1xX9dxX3xX19xX1axX112xX113xXdxX3xX1cxX1dxX19xX6fxX3xX2axX307xX19xX1axX3xXexX1xX113xXdxX3xXexXf4xX4xX1xX3xX4xXf9xX4xX3xXexX111xXdxX1d2xX19xX3xX16dxX1xX6xXdxX3xX4xX27xX4xX3xX1xX9dxX1f5xXexX3xX2axX14xX19xX1axX3xX4xb791xX3xXexX1xX1d2xX3xX19xX1xX112xX3xXbxX1xX27xXexX3xX15exXa0xX6xX19xX1axX3xX1cxX3a2xX19xX3xX1cx76c0xXbxX6fxX3xX3bxX10axX3xX7xXdxX19xX1xX3xX2axX112xX113xX19xX1axX3xX7xX27xX6fxX3xX111xXa0xX14xX19xX1axX3xX2axX307xX19xX1axX375xX3xXexX1xXa0xX3xX1axX9dxX48xX3xX4xX1xX4b2xXexX3xXexX1xX106xXdxX3xX111xX1cdxX19xfd59xX19xX1xf0f9xX48xX3xX1axX373xXbxX3xXbxX1xX478xX19xX3xX98xX1dxX33xX3xX1cxXf9xX19xX1axX3xX19xX18xX19xX1axX3xXexX1xX18xX19xX3xX48xX49xXdxX121xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX9dxX1cxX33xXaxX12xX17xX1axXa0xX33xXe7xX19xX3xX21dxX1xX6xX0xX4dxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết