Cập nhật: 28/05/2020 12:04 GMT+7
d8b2x10c46x1370dx1447ex15aa8xe90cx10fafxe9c5x1381cxX7x158c7x1166ex14bc2x1600dx12bc1x13442xX5x127e5xXaxf472xde11x1353dxXdxX3xff16x10f82xX1x15ef1xX3xXex152fex16979xX17xX3x14717xefcfx1292dxX4xX3x167e4x14459xX17xX3xXbxX1x16773xX17xX18xX3xf5f1xXdx16514xX22xX3xXbxX1xX23xXdxX3xX17x149acxX17xX18xX3xXexX1xX3bxX17xX3x139fax100a8xXdx1420dxX3xXcxe5e9xXbxX3xX1xX22x149cexX17xX3x15195xX1x11f5bx15c81xX17xX18xX3xXex1015cxf27exX17xX1xX3x15913x13486x10934xXdxX3x126fcx156f7xX3xX44xX14xXexX3xX7x10bfaxX17xX3xXbxX1xe99exX44x16691xX0x11963xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xfd3exXaxX12x16042x114bdxX17xX18xX3xX17xX6x13a5cxX3x1136dx10272xX75xdf3cxX75xX93x10737xX93xX99x13cfaxX3xXex14233xXdxX3xXexX1xX1exX17xX1xX3xXbxX1xX23xX3xX30xX3bxX17xX18xX3xX13xX1exX9cxX3xX26xX27xX17xX3xXbxX1xX2cxX17xX18xX3xX30xXdxX32xX22xX3xXbxX1xX23xXdxX3xX17xX3bxX17xX18xX3xXexX1xX3bxX17xX3xX44xX45xXdxX3x104d9x136f4xXcxX60xfbecxX3xXcxX5axX22xX17xX18xX3xX54xX55xX17xX18xX3xXbxX1xX23xXdxX3xX1x13dabxXbxX3x127b0xe6b7xXd8x13bfaxX3xXex12b53xX17xX1xX3x122dcxX22xX6cxX17xX18xX3xXcxX5axX1axX3xXex16831xX3xX4xX1xdccaxX4xX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xXexX4axXbxX3xX1xX22xX4fxX17xX3xf3e9xX32xX3xX52xX1xX54xX55xX17xX18xX3xXexX5axX5bxX17xX1xX3xX5fxX60xX61xXdxX3xX64xX65xX3xX44xX14xXexX3xX7xX6cxX17xX3xXbxX1xX71xX44xX73xX3xXd7x13cb7xX52xX146x15149xXdbxX3xX4xX1xX1dxX3xX93x113d6xX2xX3x15615xX9fxXdxX3x16372xXdxdfcfxX22xX3xX154x125abxX17xX3xXex15f70xX3xX4xX8bxX4xX3xXexXf7xX17xX1xX9cxX3xXexX1xX1exX17xX1xX3xXexX5axX1dxX17xX18xX3xX4xX6cxX3xX17xX54xX45xX4x13523xX3xXcxX1xX6xX44xX3xX18xXdxX6xX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX4x116aaxX3xXcxX1xX10axX3xXexX5axX54xf247xX17xX18xX3xXf2xX14xX3xXd8xX3bxX17xX18xX3xX17xX18xX1xXdx16954xXbxX3x11e78xX3xX149xXcxXd8xXcxX3xXcxX5axf958xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXd8xX6xX44xX181xX0xX75xXbxX12xX0xXexX6xX158xX5xX10xX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxX44xX6xX5axX18xXdxX17xX47xX93xXbxX64xX3xX6xX22xXexX1dxXaxX12xX0xXexX5axX12xX0xXexX87xX12xX0xXdxX44xX18xX3xX7xX5axX4xX9xXaxX75xX75xX4xX181xX158xX6xX1dxX21xX22xX6xX17xX18xXexX5axXdxX181xX11fxX17xX75xX87xX10xX7x10dc2xXexX1dxXbxX75xX17xX10x11455xX7xX75xX93xX99xX93xX2xX75x140afxX94xX87xX222xX2xX93xX99xX222xX99xX99xXexX2xX222xX94x13a6ax16546xX151xX5xX2xX181x14462xXbxX18xXaxX3xX75xX12xX0xX75xXexX87xX12xX0xX75xXexX5axX12xX0xXexX5axX12xX0xXexX87xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX1dxX87xX91xXaxX12xX8axX6cxX17xX3xXbxX1xX71xX44xX3xX146xX52xX146xX149xX3xXexX5axX54xX17xX18xX3xX158xX1exX91xX9cxX3xX18xXdxX45xXdxX3xXexX1xXdxX1afxX22xX3xXexX9fxXdxX3xX4xX8bxX4xX3xX18xXdxX6xX17xX3xX1xX1exX17xX18xX3xX4xecb0xX6xX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX5axX4fxXexX3xXbxX1xX1dxX17xX18xX3xXbxX1x12626xX9cxX3xX154xX6xX3xX87xX9fxX17xX18xX3x1386cxX17xX1xX47xX3x10e56xX181xXcxX0xX75xXbxX12xX0xX75xXexX87xX12xX0xX75xXexX5axX12xX0xX75xXexX6xX158xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX1dxX87xX91xXaxX12xXcxX4axXbxX3xX1xX22xX4fxX17xX3xX52xX1xX54xX55xX17xX18xX3xXexX5axX5bxX17xX1xX3xX146xX52xX146xX149xX3xX5xX1exX3xX44xX14xXexX3xXexX5axX1dxX17xX18xX3xX17xX1x14bcfxX17xX18xX3xX17xX14xXdxX3xX87xX22xX17xX18xX3xX17x1688axX44xX3xXexX5axX1dxX17xX18xX3xX213xX1xX22xX3bxX17xX3xX213xX1xX106xX3xX4xX1xX54xX55xX17xX18xX3xXexX5axX5bxX17xX1xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xXexX1dxX1exX17xX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX1afxX3xXexX1xX23xX17xX18xX3xX26xX27xX17xX3xXbxX1xX2cxX17xX18xX3xX30xXdxX32xX22xX3xXbxX1xX23xXdxX3xXd8xX3bxX17xX18xX3xXexX1xX3bxX17xX3xX44xX45xXdxX3xXd7xXd8xXcxX60xXdbxX3xX4xX8bxX4xX3xX4xX4fxXbxX3xX154xX54xXeexX4xX3xXexX106xX3xX4xX1xX10axX4xX3xXexX9fxXdxX3xXfbxX22xX6cxX17xX18xX3xXcxX5axX1axX3xXexX162xX3xX17xX18xX1exX91xX3xX93xX231x12fefxX93x1300fxX75xX96xX75xX93xX99xX93xX99xX181xX3xXd8xX14xXdxX3xX87xX22xX17xX18xX3xXexX4axXbxX3xX1xX22xX4fxX17xX3xX4xX1xX297xX3xX91xX15exX22xX3xXexX4axXbxX3xXexX5axX22xX17xX18xX3xX11fxX1exX1dxX3xX4xX8bxX4xX3xX4xX1xX22xX91xfadfxX17xX3xX154xX32xX3xX11fxX32xX47xX3xXfbxX22xX6xX17xX3xX154xXdxX15axX44xX9cxX3xX44x1169fxX4xX3xX154x13a71xX4xX1xX9cxX3xf5ddxX3xX17xX18xX1x15097xX6xX9cxX3xX17xX14xXdxX3xX87xX22xX17xX18xX9cxX3xX17xX1xXdxX1afxX44xX3xX11fxX404xX3xX4xX1xX54xX55xX17xX18xX3xXexX5axX5bxX17xX1xX3xXbxX1xX8bxXexX3xXexX5axXdxX15axX17xX3xX4xX8bxX4xX3xX7xX6cxX17xX3xXbxX1xX71xX44xX3xX17xX18xX1exX17xX1xX3xX17xX18xX1xX32xX3xX17xX3bxX17xX18xX3xXexX1xX3bxX17x109b1xX3xXexX5axXdxX15axX17xX3xX213xX1xX6xXdxX3xX21xX22xX91xX15exXexX3xX154xX1axX17xX1xX3xXexX1xX1exX17xX1xX3xX5xX4axXbxX3xX13xX14xXdxX3xX154x15f2cxX17xX18xX3xX146xX52xX146xX149xX3xX4xX4fxXbxX3xX21xX22xX23xX4xX3xX18xXdxX6xX3xX11fxX1exX3xX21xX22xX91xX3xX4xX1xX15exX3xX4xX297xX6xX3xX13xX14xXdxX3xX154xX489xX17xX18xX3xX154xX8bxX17xX1xX3xX18xXdxX8bxX9cxX3xXbxX1x11518xX17xX3xX1xX9fxX17xX18xX3xX7xX6cxX17xX3xXbxX1xX71xX44xX3xX146xX52xX146xX149xX3xX4xX4fxXbxX3xX21xX22xX23xX4xX3xX18xXdxX6xX462xX3xX17xX1xX313xX17xX18xX3xX154xXdxX15axX44xX3xX44xX45xXdxX3xXexX5axX1dxX17xX18xX3xX154xX8bxX17xX1xX3xX18xXdxX8bxX9cxX3xXbxX1xX4c3xX17xX3xX1xX9fxX17xX18xX3xX7xX6cxX17xX3xXbxX1xX71xX44xX3xX146xX52xX146xX149xX462xX3xX18xXdxX45xXdxX3xXexX1xXdxX1afxX22xX3xX87x147c0xX3xXexX1xX6cxX1dxX3xX158xX14xX3xXexXdxX3eexX22xX3xX4xX1xX408xX3xX87xX1axX4xX1xX3xX11fxX404xX3xX87xX22xX3xX5xX1axX4xX1xX3xX4xX14xX17xX18xX3xX154xX489xX17xX18xX3xX11fxX1exX3xX154xXdxX15axX44xX3xX87xX22xX3xX5xX1axX4xX1xX462xX3xXfbxX22xX91xX3xX4xX1xX15exX3xX21xX22xX6cxX17xX3xX5xX40dxX3xX4xX1xX54xX55xX17xX18xX3xXexX5axX5bxX17xX1xX3xX146xX52xX146xX149xX3xX11fxX1exX3xX44xX14xXexX3xX7xX23xX3xXexX1exXdxX3xX5xXdxX1afxX22xX3xXexX4axXbxX3xX1xX22xX4fxX17xX3xX4xX1xX54xX55xX17xX18xX3xXexX5axX5bxX17xX1xX3xX146xX52xX146xX149xX3xX4xX55xX3xX158xX6cxX17xX3xX213xX1xX8bxX4xX181xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX1dxX87xX91xXaxX12xXcxX9fxXdxX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xXexX4axXbxX3xX1xX22xX4fxX17xX9cxX3xXf2xX14xX3xXd8xX3bxX17xX18xX3xX17xX18xX1xXdxX1afxXbxX3xX1b2xX3xX149xXcxXd8xXcxX3xX4xX1xX1dxX3xX158xXdxX15exXexX9cxX3xX154xX55xX17xX3xX11fxX1axX3xX154xX6xX17xX18xX3xXexXdxX15exXbxX3xXexX404xX4xX3xX5axX1exX3xX7xX1dxX8bxXexX9cxX3xX5x11712xX17xX18xX3xX17xX18xX1xX10xX3xX40dxX3xX213xXdxX15exX17xX3xXbxX1xX6cxX17xX3xX1xX489xXdxX3xXexX162xX3xX4xX8bxX4xX3xX154xX1axX6xX3xXbxX1xX54xX55xX17xX18xX9cxX3xX4xX8bxX4xX3xX4xX55xX3xX21xX22xX6xX17xX3xX17xX18xX1xXdxX3eexX17xX3xX4xX10axX22xX9cxX3xX4xX8bxX4xX3xX154xX55xX17xX3xX11fxX1axX3xX154xX1exX1dxX3xXexX9fxX1dxX9cxX3xXexX54xX3xX11fxX4fxX17xX3xX154xX32xX3xX213xX1axXbxX3xXexX1x1240bxXdxX3xX4xX196xX3xX17xX1xX313xX17xX18xX3xX4xX1xXf7xX3xX154xX9fxX1dxX9cxX3xX1xX54xX45xX17xX18xX3xX87x11f39xX17xX3xX18xXdxX2afxXbxX3xX4xX8bxX4xX3xX154xX1axX6xX3xXbxX1xX54xX55xX17xX18xX3xXexX5axXdxX15axX17xX3xX213xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX54xX55xX17xX18xX3xXexX5axX5bxX17xX1xX3xX146xX52xX146xX149xX3xX44xX14xXexX3xX4xX8bxX4xX1xX3xX1xXdxX1afxX22xX3xX21xX22xX6cxX3xX17xX1xX4fxXexX181xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX1dxX87xX91xXaxX12xX8axX6xX22xX3xX93xX3xX17xX27xX44xX3xXexX5axXdxX15axX17xX3xX213xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX54xX55xX17xX18xX3xXexX5axX5bxX17xX1xX3xX146xX52xX146xX149xX9cxX3xX4xX6cxX3xX17xX54xX45xX4xX3xX4xX196xX3xX230xX2xX75xX230xX151xX3xXexXf7xX17xX1xX9cxX3xXexX1xX1exX17xX1xX3xXbxX1xX23xX3xXbxX1xX3eexX3xX87xX22xX91xX1afxXexX3xX154xX32xX3xX8bxX17xX3xX213xX15exX3xX1xX1dxX9fxX4xX1xX3xX4xX4fxXbxX3xXexXf7xX17xX1xX3xX11fxX32xX3xXexX1xX52bxX4xX3xX1xXdxX1afxX17xX3xXf2xX14xX3xXexXdxX3eexX22xX3xX4xX1xX408xX3xX21xX22xX23xX4xX3xX18xXdxX6xX3xX11fxX32xX3xX4xX1xX54xX55xX17xX18xX3xXexX5axX5bxX17xX1xX3xX146xX52xX146xX149xX181xX3xX30xX15exX17xX3xX4xX22xX23xXdxX3xXexX1xX8bxX17xX18xX3xX222xX75xX93xX99xX93xX99xX9cxX3xX154xX65xX3xX4xX196xX3xX151xX151xX3xXexXf7xX17xX1xX9cxX3xXexX1xX1exX17xX1xX3xXbxX1xX23xX3xXexX106xX3xX4xX1xX10axX4xX3xX154xX8bxX17xX1xX3xX18xXdxX8bxX9cxX3xX64xX15exXbxX3xX1xX9fxX17xX18xX3xX4xX1xX1dxX3xX2xX181xX231xX2xX2xX3xX7xX6cxX17xX3xXbxX1xX71xX44xX9cxX3xX154xX9fxXexX3xX231xX2xX9cxX151x15d94xX3xX213xX15exX3xX1xX1dxX9fxX4xX1xX3xX4xX297xX6xX3xX3b4xX94xX230xX3xX4xX1xX297xX3xXexX1xX15axX3xXexX1xX6xX44xX3xX18xXdxX6xX3xX4xX1xX54xX55xX17xX18xX3xXexX5axX5bxX17xX1xX9cxX3xXexX5axX1dxX17xX18xX3xX154xX196xX3xX4xX196xX47xX3xX93xX93xX3xX7xX6cxX17xX3xXbxX1xX71xX44xX3xX96xX3xX7xX6xX1dxX9cxX3xX230xX99xX222xX3xX7xX6cxX17xX3xXbxX1xX71xX44xX3xX222xX3xX7xX6xX1dxX3xX11fxX1exX3xX2xX181xX99xX94xX96xX3xX7xX6cxX17xX3xXbxX1xX71xX44xX3xX151xX3xX7xX6xX1dxX181xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX1dxX87xX91xXaxX12xXcxX9fxXdxX3xXfbxX22xX6cxX17xX18xX3xXcxX5axX1axX9cxX3xX4xX196xX3xX93xX93xX3xX7xX6cxX17xX3xXbxX1xX71xX44xX3xXexX1xX6xX44xX3xX18xXdxX6xX3xX154xX8bxX17xX1xX3xX18xXdxX8bxX3xXbxX1xX4c3xX17xX3xX1xX9fxX17xX18xX3xX7xX6cxX17xX3xXbxX1xX71xX44xX3xX146xX52xX146xX149xX3xX4xX4fxXbxX3xXexXf7xX17xX1xX9cxX3xXexX5axX1dxX17xX18xX3xX154xX196xX3xX4xX196xX3xX2xX3b4xX3xX7xX6cxX17xX3xXbxX1xX71xX44xX3xX154xX54xXeexX4xX3xX4xX3bxX17xX18xX3xX17xX1xX4axX17xX3xX7xX6cxX17xX3xXbxX1xX71xX44xX3xX146xX52xX146xX149xX3xX4xX4fxXbxX3xXexXf7xX17xX1xX3xXd7xX93xX3xX7xX6cxX17xX3xXbxX1xX71xX44xX3xX154xX9fxXexX3xX44xX10axX4xX3xXbxX1xX4c3xX17xX3xX1xX9fxX17xX18xX3xX222xX3xX7xX6xX1dxX3xX11fxX1exX3xX2xX231xX3xX7xX6cxX17xX3xXbxX1xX71xX44xX3xX154xX9fxXexX3xX44xX10axX4xX3xXbxX1xX4c3xX17xX3xX1xX9fxX17xX18xX3xX151xX3xX7xX6xX1dxXdbxX181xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX1dxX87xX91xXaxX12xXcxX9fxXdxX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX9cxX3xX4xX196xX3xX4xX8bxX4xX3xX18xXdxX6xX17xX3xX1xX1exX17xX18xX3xXexX5axX54xX17xX18xX3xX158xX1exX91xX9cxX3xX18xXdxX45xXdxX3xXexX1xXdxX1afxX22xX3xX7xX6cxX17xX3xXbxX1xX71xX44xX3xX146xX52xX146xX149xX3xX154xX15exX17xX3xXexX162xX3xX4xX8bxX4xX3xXexXf7xX17xX1xX47xX3xXfbxX22xX6cxX17xX18xX3xXcxX5axX1axX9cxX3xXfbxX22xX6cxX17xX18xX3xXf2xX5bxX17xX1xX9cxX3xXcxX1xX162xX6xX3xXcxX1xXdxX3eexX17xX3x1617exX3xX13xX22xX15exX9cxX3xXd8xX18xX1xX1afxX3x111fexX17xX3xX11fxX1exX3xXfbxX22xX6cxX17xX18xX3xXd8xX6xX44xX181xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX1dxX87xX91xXaxX12xX2bfxX4c3xX44xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX0xX75xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ ở bình độ 400

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ ở bình độ 400
2023-03-24 21:48:00

QTO - Theo đề nghị của Ban liên lạc cựu chiến binh bình độ 400 (BLLB400) với sự hướng dẫn của thượng uý Nguyễn Văn Nhung, (quê ở Quảng Trạch, Quảng Bình)...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết