Cập nhật: 04/04/2022 17:07 GMT+7
8c75xe7f8xe9b0xecafxbe78xf814x10501xaca9xa5c4xX7xa540xa2ecxa0c5xdd2fxe663xfe6dxX5xa123xXaxd5ddxd3bex9f83xXdxX3xa355xa963xX1xd6f5xX3xX18xcdffxXbxX3xb318xX3xX17xX14xXdxX3xb01bxf8b5xX17xX18xX3xXexX1x10a39xX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xe5a7xa680xX3xXexd88fxX27xbd6fx10577xX17xX3xXexX1xX2dxX17xX18xX3xX4xaae8xX4xX3xX4xX1xa580xd1f5xX17xX18xX3xXexX39xb101xX17xX1xX3x1062axd2c1xX4xX3xXexXdxfdb1xX27xX3x927bxX27xd1c1xX4xX3xX18xXdxX6xX0x9282xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX26xXaxX12x969exX1xXdxX3cxX27xX3xX17xX6xX3bxX3x1067fxX68xX87xebb9xX3xf3b7xX14xX3xXcxX1xX2dxX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX27xX3bxX3cxX17xX3xXexX1xX2dxX17xX18xX3xXexd919xX3xX4xX1xaa9fxX4xX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xXexX39xff59xX4xX3xXexX27xX3bxaf56xX17xX3xX35xeab9xXdxX3xX4xX46xX4xX3xc8fexX14xX8axX3xX17xX18xX36xX17xX1xX8axX3xb1dcxX1axX6xX3xXbxX1xX4bxX4cxX17xX18xX3xXd8x95d2xX3xX5xbf50xX3bxX3xX20xX3xb7d6xXdxXc2xX17xX3xX18xX1dxXbxX3xX20xX3xX35xX3cxX3xX4xX2dxX17xX18xX3xXexX46xX4xX3xX1xX4bxXc6xX17xX18xX3xX26x93e7xX17xX8axX3xX4xX1xX27x1040dxX17xX3xXcdxX1axX3xXexX39xXdxXe4xX17xX3xXecxX1xX6xXdxX3xXexX1xXbcxX4xX3xX1xXdx10d70xX17xX3xX17xX14xXdxX3xX26xX27xX17xX18xX3xXexX1xX2dxX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xX35xX36xX3xXexX39xX27xX3bxX3cxX17xX3xXexX1xX2dxX17xX18xX3xXexX1xX27xX14xX4xX3xX4xX46xX4xX3xX4xX1xX4bxX4cxX17xX18xX3xXexX39xX52xX17xX1xX3xX56xX57xX4xX3xXexXdxX5cxX27xX3xX5fxX27xX61xX4xX3xX18xXdxX6xX3xX18xXdxX6xXdxX3xXd8xc250xf11fxX17xX3xcc9axf860xX182xX2xX3xce20xX3xX182xX183xX182xf052xb019xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX17exX26xX3bxXaxX12xXcxX17fxXdxX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX8axX3xX8cxX14xX3xXcxX1xX2dxX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX27xX3bxX3cxX17xX3xXexX1xX2dxX17xX18xX3xXd8xfc84xX3xX18xXdxXc6xXdxX3xXexX1xXdxX129xX27xX3xX26xXbcxX3xXexX1x93e3xX17exX3xXcxX1xX2dxX17xX18xX3xXexX4bxX3xX1xX4bxXc6xX17xX18xX3xX26xX10axX17xX3xXexX1xXbcxX4xX3xX1xXdxX129xX17xX3xX17xX14xXdxX3xX26xX27xX17xX18xX3xXexX1xX2dxX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xX35xX36xX3xXexX39xX27xX3bxX3cxX17xX3xXexX1xX2dxX17xX18xX3xXexX1xX27xX14xX4xX3xX7dxX1xX4bxX4cxX17xX18xX3xXexX39xX52xX17xX1xX3xX56xX57xX4xX3xXexXdxX5cxX27xX3xX5fxX27xX61xX4xX3xX18xXdxX6xX3xd922xa24exX3bxX3xX26xXbcxX17xX18xX3xX17xX2dxX17xX18xX3xXexX1xX2dxX17xX3xX56xXc6xXdxX3xX18xXdxX6xXdxX3xXd8xX17exX17fxX17xX3xX182xX183xX182xX2xX3xX187xX3xX182xX183xX182xX18cxX3xX35xX36xX3xX26xXbcxX3xXexX1xX1e1xX17exX3xXcxX1xX2dxX17xX18xX3xXexX4bxX3xX1xX4bxXc6xX17xX18xX3xX26xX10axX17xX3xXexX1xXbcxX4xX3xX1xXdxX129xX17xX3xXcxXdxXe4xX27xX3xX26xXbcxX3xX46xX17xX3xf4bcxXdxX1e1xX56xX3xX17xX18xX1x106d2xX17exX3xX35xX3cxX3xXexX1xX2dxX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xXexX1xX27xX14xX4xX3xX7dxX1xX4bxX4cxX17xX18xX3xXexX39xX52xX17xX1xX3xX56xX57xX4xX3xXexXdxX5cxX27xX3xX5fxX27xX61xX4xX3xX18xXdxX6xX3xX18xXdxX1e1xX56xX3xX17xX18xX1xX2b1xX17exX3xXcdxX3cxX17xX3xX35xacbbxX17xX18xX3xX18xXdxX6xXdxX3xXd8xX17exX17fxX17xX3xX182xX183xX182xX2xX3xX187xX3xX182xX183xX182xX18cxX3xXd8xXe4xX3xX4xX46xX4xX3xXcdxX14xX8axX3xX17xX18xX36xX17xX1xX8axX3xXd8xX1axX6xX3xXbxX1xX4bxX4cxX17xX18xX3xXexXdxXc2xXbxX3xX4xdd9fxX17xX8axX3xXexX1xX6xX56xX3xX18xXdxX6xX3xX18xX1dxXbxX3xX20xX3xX1xX17exX36xX17xX3xXexX1xXdxX129xX17xX3xX17xX1xe936xX56xX3xXexX39xXdxXe4xX17xX3xXecxX1xX6xXdxX3xX4xX1dxX3xX1xXdxX129xX27xX3xX5fxX27xX1e1xX3xXexX39xX17exX17xX18xX3xXexX1xa517xXdxX3xX18xXdxX6xX17xX3xXexXc6xXdxX18dxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX17exX26xX3bxXaxX12xXcxX1xX10xX17exX3xXd8xX1dxX8axX3xX26xXbcxX3xXexX1xX1e1xX17exX3xXcxX1xX2dxX17xX18xX3xXexX4bxX3xX1xX4bxXc6xX17xX18xX3xX26xX10axX17xX3xXexX1xXbcxX4xX3xX1xXdxX129xX17xX3xX17xX14xXdxX3xX26xX27xX17xX18xX3xXexX1xX2dxX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xX35xX36xX3xXexX39xX27xX3bxX3cxX17xX3xXexX1xX2dxX17xX18xX3xXexX1xX27xX14xX4xX3xX7dxX1xX4bxX4cxX17xX18xX3xXexX39xX52xX17xX1xX3xX56xX57xX4xX3xXexXdxX5cxX27xX3xX5fxX27xX61xX4xX3xX18xXdxX6xX3xX249xX24axX3bxX3xX26xXbcxX17xX18xX3xX17xX2dxX17xX18xX3xXexX1xX2dxX17xX3xX56xXc6xXdxX3xX18xXdxX6xXdxX3xXd8xX17exX17fxX17xX3xX182xX183xX182xX2xX3xX187xX3xX182xX183xX182xX18cxX3xX1xX4bxXc6xX17xX18xX3xX26xX10axX17xX3xXexX1xXbcxX4xX3xX1xXdxX129xX17xX3xX4xX46xX4xX3xX1xX17exX17fxXexX3xXd8xX14xX17xX18xX3xX17xX1xX4bxX3xXexbb45xX17xX18xX3xX4xX4bxX375xX17xX18xX3xX4xX4cxX3xX7xcc8axX3xX35xX333xXexX3xX4xX1xXe7xXexX3xX4xX1xX17exX3xX1xX129xX3xXexX1xX61xX17xX18xX3xXexX1xX2dxX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xX35xX36xX3xXexX39xX27xX3bxX3cxX17xX3xXexX1xX2dxX17xX18xX3xX4xX4cxX3xX7xX46exa659xX3xXbxX1xX46xXexX3xXexX39xXdxXe4xX17xX8axX3xX1xX17exX36xX17xX3xXexX1xXdxX129xX17xX3xX1xX129xX3xXexX1xX61xX17xX18xX3xX4xX4cxX3xX7xX46exX3xX1xX17fxX3xXexc109xX17xX18xX3xX7xX61xX8axX3xX4xX1xX27xX3bxXe4xX17xX3xXd8xXaaxXdxX3xX7xX61xX3xXexX39xX17exX17xX18xX3xX17xX2dxX17xX18xX3xX17xX18xX1xXdxX129xXbxX8axX3xX17xX2dxX17xX18xX3xXexX1xX2dxX17xX4a5xX3xXexX460xX17xX18xX3xX4xX4bxX375xX17xX18xX3xXaexX17xX18xX3xX26xX57xX17xX18xX3xX4xX2dxX17xX18xX3xX17xX18xX1xX129xX3xXexX1xX2dxX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xXexX39xX17exX17xX18xX3xXexX1xXbcxX4xX3xX1xXdxX129xX17xX3xX4xX46xX4xX3xX26xX1axX4xX1xX3xX35xX57xX3xX1xX36xX17xX1xX3xX4xX1x8ffbxX17xX1xX3xX4xX2dxX17xX18xX4a5xX3xX1xX17exX17fxXexX3xXd8xX14xX17xX18xX3xXcdxa21exXdxX3xX26xX4bxa842xX17xX18xX8axX3xXexX333xXbxX3xX1xX27xXe7xX17xX3xXecxXdxXc2xX17xX3xXexX1xXaexX4xX8axX3xXecxaad3xX3xX17xX460xX17xX18xX3xX35xX3cxX3xX4xX1xX27xX3bxXe4xX17xX3xXd8xXaaxXdxX3xX7xX61xX8axX3xX249xX24axX3bxX3xX26xXbcxX17xX18xX3xX4xX1xX550xX17xX1xX3xXbxX1xdf01xX3xXd8xXdxX129xX17xX3xXexd315xX8axX3xX4xX1xX550xX17xX1xX3xXbxX1xX5aexX3xX7xX61xX8axX3xX6xX17xX3xXexX17exX36xX17xX3xXexX1xX2dxX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xX56xX17fxX17xX18xX3xX4xX1xX17exX3xX4xX46xX17xX3xXcdxX14xX3xX4xXe7xXbxX3xX249xX1cfxX4a5xX3xX1xX17exX17fxXexX3xXd8xX14xX17xX18xX3xXbxX1xXaaxX3xXcdxXdxXc2xX17xX3xXecxXdxXc2xX17xX3xXexX1xXaexX4xX3xX7xX5b6xX3xX26xX57xX17xX18xX3xX56xX46xX3bxX3xXexX550xX17xX1xX8axX3xXecxX584xX3xX17xX460xX17xX18xX3xX7xX61xX3xX4xX1xX17exX3xX17xX18xX4bxX375xXdxX3xX26xX24axX17xX3xXecxX1xX27xX3xX35xXbcxX4xX3xX17xX2dxX17xX18xX3xXexX1xX2dxX17xX4a5xX3xX1xX17exX17fxXexX3xXd8xX14xX17xX18xX3xb852xX7dxX333xXbxX3xX17xX1xX333xXexX3xXexX1xX4bxX375xX17xX18xX3xX249xX27xX3bxX5cxX17xX3xXd8xX1axX6xX3xX4xX1xe154xX3xX7xX61xX3xX18xdf04xX17xX3xX35xXc6xXdxX3xXcdxX1e1xX17xX3xXd8xX565xX3xd99axade0x1093cxe037xfb65xX4a5xX3xXexX1xXbcxX4xX3xX1xXdxX129xX17xX3xX18xX679xX17xX3xXd8xX1axX6xX3xX4xX1xX673xX3xX7xX61xX3xX4xX1xX17exX3xXexe99exX17xX18xX3xX1xX14xX3xX18xXdxX6xX3xXd8xX52xX17xX1xfc4cxX18dxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX17exX26xX3bxXaxX12x10da8xXbcxX3xXexX1xX1e1xX17exX3xXcxX1xX2dxX17xX18xX3xXexX4bxX3xX1xX4bxXc6xX17xX18xX3xX26xX10axX17xX3xXexX1xXbcxX4xX3xX1xXdxX129xX17xX3xXcxXdxXe4xX27xX3xX26xXbcxX3xX46xX17xX3xX2a9xXdxX1e1xX56xX3xX17xX18xX1xX2b1xX17exX3xX35xX3cxX3xXexX1xX2dxX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xXexX1xX27xX14xX4xX3xX7dxX1xX4bxX4cxX17xX18xX3xXexX39xX52xX17xX1xX3xX56xX57xX4xX3xXexXdxX5cxX27xX3xX5fxX27xX61xX4xX3xX18xXdxX6xX3xX18xXdxX1e1xX56xX3xX17xX18xX1xX2b1xX17exX3xXcdxX3cxX17xX3xX35xX2f6xX17xX18xX3xX18xXdxX6xXdxX3xXd8xX17exX17fxX17xX3xX182xX183xX182xX2xX3xX187xX3xX182xX183xX182xX18cxX3xX1xX4bxXc6xX17xX18xX3xX26xX10axX17xX3xXexX1xXbcxX4xX3xX1xXdxX129xX17xX3xX56xX57xX4xX3xXexXdxX5cxX27xX8axX3xX17xX1xXdxX129xX56xX3xX35xX57xX3xX4xX5aexX6xX3xXexXdxXe4xX27xX3xX26xXbcxX3xX46xX17xX18dxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX17exX26xX3bxXaxX12xb105xX1xX2f6xX17xX18xX3xX17xX14xXdxX3xX26xX27xX17xX18xX3xXd8xX4bxa3eexX4xX3xX4xX46xX4xX3xXcdxX14xX8axX3xX17xX18xX36xX17xX1xX3xXd8xX1axX6xX3xXbxX1xX4bxX4cxX17xX18xX3xX5fxX27xX6xX17xX3xXexX24axX56xX3xX18xX1dxXbxX3xX20xX3xX18xX565xX56xX3xXcdxX565xXdxX3xX26xX4bxX56axX17xX18xX8axX3xXexX333xXbxX3xX1xX27xXe7xX17xX3xXecxXdxXc2xX17xX3xXexX1xXaexX4xX8axX3xXecxX584xX3xX17xX460xX17xX18xX3xX4xX1xX27xX3bxX5cxX17xX3xX56xX2dxX17xX8axX3xX17xX18xX1xXdxX129xXbxX3xX35xX57xX8axX3xXecxX584xX3xX17xX460xX17xX18xX3xX7xX61xX3xX4xX1xX17exX3xX4xX46xX17xX3xXcdxX14xX3xXexX1xX2dxX17xX18xX3xXexXdxX17xX8axX3xXexX27xX3bxX5cxX17xX3xXexX39xX27xX3bxX3cxX17xX8axX3xXexX39xX17exX17xX18xX3xXd8xX1dxX3xX4xX1dxX3xX5xX1cfxX17xX1xX3xXd8xX17fxX17exX8axX3xXbxX1xX1dxX17xX18xX3xX35xXdxX5cxX17xX8axX3xXcdxXdxX5cxX17xX3xXexX333xXbxX3xX35xXdxX5cxX17xX3xX4xX46xX4xX3xX4xX4cxX3xX5fxX27xX6xX17xX3xXcdxX46xX17exX3xX4xX1xX550xX4a5xX3xX26xX27xX3bxX3xXexX39xX52xX8axX3xXbxX1xX46xXexX3xXexX39xXdxXe4xX17xX3xX56xXc6xXdxX3xX4xX4cxX3xX7xX46exX3xX35xX333xXexX3xX4xX1xXe7xXexX8axX3xX1xX17fxX3xXexX4d1xX17xX18xX8axX3xX4xX1xX27xX3bxXe4xX17xX3xXd8xXaaxXdxX3xX7xX61xX3xXbxX1xX57xX4xX3xX35xX57xX3xXexX1xX2dxX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xXexX27xX3bxX5cxX17xX3xXexX39xX27xX3bxX3cxX17xX4a5xX3xXd8xX6xX3xX26xX17fxX17xX18xX3xX7xX1e1xX17xX3xXbxX1xX111xX56xX3xXexX1xX2dxX17xX18xX3xXexXdxX17xX8axX3xXexX27xX3bxX5cxX17xX3xXexX39xX27xX3bxX3cxX17xX4a5xX3xX1xX27xX3bxX3xXd8xX14xX17xX18xX3xX17xX18xX27xX565xX17xX3xX5xXbcxX4xX3xXexX1xXbcxX4xX3xX1xXdxX129xX17xX4a5xX3xXexX39xX46xX4xX1xX3xX17xX1xXdxX129xX56xX3xX5fxX27xX1e1xX17xX3xX5xX20xX8axX3xX18xXdxX46xX56xX3xX7xX46xXexX8axX3xXd8xX46xX17xX1xX3xX18xXdxX46xX3xX1xXdxX129xX27xX3xX5fxX27xX1e1xX3xXexX1xXbcxX4xX3xX1xXdxX129xX17xX3xX4xX46xX4xX3xX17xX14xXdxX3xX26xX27xX17xX18xX3xX56xX6xX17xX18xX3xXexX550xX17xX1xX3xXexX1xXbcxX4xX3xX4xX1xXe7xXexX3xX35xX36xX3xXbxX1xX46xXexX3xXexX39xXdxXe4xX17xX3xXcdxX3cxX17xX3xX35xX2f6xX17xX18xX18dxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX17exX26xX3bxXaxX12xfa3axX5cxX3xX689xXdxX17xX1xX0xX68xXbxX12


Các tin đã đưa

Phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ cùng di vật

Phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ cùng di vật
2022-04-04 07:39:54

QTO - Sáng nay 4/4, theo thông tin từ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc đơn vị đang mở rộng địa bàn tìm kiếm sau...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết