Cập nhật:  GMT+7
2e80x99f4xa13ax591cxaeb7x8b19x8869x65fdx4a66xX7x9623x8006x8889x620bx8c9ex75b1xX5x48bcxXaxa7f5x4714x9331xXdxX3x71fex438exX1x4594xX3xX4x30e4xX17xX18xX3xXex57ebxX4xX3xXex62b7x9691x30aaxX17xX3xXexaafaxX26xX27xaa01xX17xX3xXex9f26xX17xX18xX3x3058x9b7cxXexX3xX1x5626x3b76xXexX3x7cbexX14xX17xX18xX3xX13x97fexa6f3x80e7xX3xXex86f3xX17xX1xX3x92dbxX26x7a3axX17xX18xX3xXcxX2cxX1axX3xX37xX1x9660xX6xX3x81bfx69c6xX0x5a3dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xb1ebxXaxX12x5b3cxX4fxXcx7128xX3x6490xX3xX47xX18x688exX27xX3x944dx5d95xX61xX82xX61xX82x96a4xX2xX83x6a9fxX3xXcxX1x3af5x92e0xX17xX18xX3xXexX2cx819exX4xX3xX13xX46xX47xX48xX3xXexX4bxX17xX1xX3xX4fxX26xX51xX17xX18xX3xXcxX2cxX1axX3xXexX33xX3xX4xX1x5171xX4xX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3x5431xX2fxX3xX4xX1dxX17xX18xX3xXexX22xX4xX3xXexX26xX27xX28xX17xX3xXexX2cxX26xX27xX2fxX17xX3xXexX33xX17xX18xX3xX37xX38xXexX3xX1xX3cxX3dxXexX3xX40xX14xX17xX18xX3xX13xX46xX47xX48xX3xXexX4bxX17xX1xX3xX37xX1xX5bxX6xX3xX5exX5fxX8bxX3xX17xX1xXdx8459x9c01xX3xX37x93a1xX3xX82xX88xX2xX2xX7bxX3xX82xX88xX2xX83x5311xX3xX46xa702xX17xX18xX3xX4xX1x5322xX3xX47xX18xX26xX27x8e54xX17xX3xX46xXb2xX4xX3xX48x5ff5xX17xX18xX8bxX3x82bbxX5exXcxX5exXcxX12cxX8bxX3x362dxX1xX5bxX3x354fxX1x83aexX3xXexX1axX4xX1xX3xX13xX46xX47xX48xX3xXexX4bxX17xX1xX3xXbexX7fxX3xX40xX113xX17xX18xX3xX4xX1xX119xX3xXcxX2cx609cxX17xX3xX46xX3cxX7fxX17xX8bxX3xXcxX12cxX5exX8bxX3x377cxX27xX3xXbexXdxX28xX17xX3xXcxX1xX8fxX90xX17xX18xX3xXexX2cxX96xX4xX3xX13xX46xX47xX48xX3xXexX4bxX17xX1xX3xX4xX1xX13axX3xXexX2cx47b7xX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX110xX0xXexX6x6d01xX5xX10xX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX101xX6xX2cxX18xXdxX17x8fb5xX82xXbx91bexX3xX6xX26xXexX3cxXaxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX73xX12xX0xXdxX101xX18xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX61xX61xX4xX110xX199xX6xX3cx95e9xX26xX6xX17xX18xXexX2cxXdxX110xXbexX17xX61xX73xX10xX7xX37xXexX3cxXbxX61xX17xX10x7c2exX7xX61xX2xX83xX88x6fbfxX61x9553x8924xX73xX2xX88xX88xX88xabfexX88xX1edxXexX2xX88xX1ecxX1edxX2x381fxX5xX2xX110x30d7xXbxX18xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXexX73xX12xX0xX61xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX73xX12xX0xXbxX12xX46xX113xX17xX18xX3xX4xX1xX119xX3xX47xX18xX26xX27xX11fxX17xX3xX46xXb2xX4xX3xX48xX127xX17xX18xX8bxX3xX134xX1xX5bxX3xX138xX1xX13axX3xXexX1axX4xX1xX3xX13xX46xX47xX48xX3xXexX4bxX17xX1xX3xXbxX1xX22xXexX3xX199xXdx6c53xX26xX3xXexX3dxXdxX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX0xX61xXbxX12xX0xX61xXexX73xX12xX0xX61xXexX2cxX12xX0xX61xXexX6xX199xX5xX10xX12xXcxX1xX10xX3cxX3xX37xX38xX3xX1xX3cxX3dxX4xX1xX8bxX3xX13xX46xX47xX48xX3xXexX4bxX17xX1xX3xX7x5e1cxX3xXexX33xX3xX4xX1xXb2xX4xX3xXexX33xX17xX18xX3xX37xX38xXexX3xX1xX3cxX3dxXexX3xX40xX14xX17xX18xX3xX17xX1xXdxX100xX101xX3xX37xX104xX3xX82xX88xX2xX2xX3xX7bxX3xX82xX88xX2xX83xX3xX73xXdxX11fxX17xX3xX2cxX6xX3xXbexX7fxX3cxX3xX4xX26x455cxXdxX3xXexX1xX22xX17xX18xX3xX1f3xX61xX82xX88xX2xX83xX3xXbex7a8cxXdxX3xX4xX22xX4xX3xX1xX3cxX3dxXexX3xX40xX14xX17xX18xX3xX17xX1xX8fxX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xXexX33xX17xX18xX3xX37xX38xXexX8bxX3xX4xX1dxX17xX18xX3xXexX22xX4xX3xXexX26xX27xX28xX17xX3xXexX2cxX26xX27xX2fxX17xX110xX3xXcxX2cxX3cxX17xX18xX3xX4xX1dxX17xX18xX3xXexX22xX4xX3xXexX26xX27xX28xX17xX3xXexX2cxX26xX27xX2fxX17xX3xX1xX8fxX2e4xX17xX18xX3xXbexX2fxX3xX37xX38xXexX3xX1cexX26xX51xX3xXexX1xX96xX4xX3xX1xXdxX100xX17xX3xX4xX1xXb2xX4xX3xX17xa24dxX17xX18xX8bxX3xX17xX1xXdxX100xX101xX3xXbex7afaxX3xX4xX13axX6xX3xX13xX46xX47xX48xX3xXexX4bxX17xX1x60a9xX3xX1xX3cxX3dxXexX3xX40xX14xX17xX18xX3xX4xX13axX6xX3xX40xX3dxXdxX3xX199xXdxX254xX26xX37bxX3xX4xX1dxX17xX18xX3xXexX22xX4xX3xX18xXdxX51xXdxX3xX1cexX26xX27xX38xXexX3xX37xXdxX38xX17xX3xX17xX18xX1xX1axX3xX4x5e6fxX3xXexX2cxXdxX3xXbexX7fxX3xXbxX1xX51xX17xX3xX199xXdxX100xX17xX3xX1adx3f59xX3xX1xX14xXdxX37bxX3xX4xX1dxX17xX18xX3xXexX22xX4xX3xXbxX1xX2d3xXdxX3xX1x4b4dxXbxX3xX18xXdx9310xX6xX3xX13xX46xX47xX48xX3xXbexX2e4xXdxX3xX12cx3a31xX47xX48xX8bxX3xX12cxX3f0x3cebxXcxXcxX4fxX5exX47xX3xXexX4bxX17xX1xX3xXbexX7fxX3xX4xX22xX4xX3xX17xX18xX7fxX17xX1xX8bxX3xX4xX22xX4xX3xX4x59c4xXbxX3xXexX2cxX3cxX17xX18xX3xXexX4bxX17xX1xX37bxX3xX37xX1xX10xX17xX3xXexX1xX8fx649axX17xX18xX3xX17xX1xX3e3xX17xX18xX3xXex9683xXbxX3xXexX1xX254xX8bxX3xX4xX22xX3xX17xX1x8482xX17xX3xX4xX5bxX3xXexX1xX7fxX17xX1xX3xXexX119xX4xX1xX3xX1adxX26xX416xXexX3xX7x7e56xX4xX3xXexX2cxX3cxX17xX18xX3xX1xX3cxX3dxXexX3xX40xX14xX17xX18xX3xX13xX46xX47xX48xX3xXexX4bxX17xX1xX3xX37xX1xX5bxX6xX3xX5exX5fxX110xX3xXcxX3dxXdxX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX8bxX3xX5xX3c8xX17xX1xX3xX40xX3dxX3cxX3xX4xX22xX4xX3xX7xX42dxX8bxX3xX199xX6xX17xX8bxX3xX17xX18xX7fxX17xX1xX8bxX3xX4xX22xX4xX3xX4x88fcxX3xX1cexX26xX6xX17xX3xXexX1xX1dxX17xX18xX3xXexX416xX17xX3xX199xX22xX3cxX3xX4xX1xX119xX3xX17xX1xX416xXexX3xXexX2cxX119xX3xX4xX6xX3cxX3xXbexX2e4xXdxX3xX73xX96xX3xXexX1xX51xX3cxX3xXexX26xX27xX28xX17xX3xXexX2cxX26xX27xX2fxX17xX3xX1xX3cxX3dxXexX3xX40xX14xX17xX18xX3xX13xX46xX47xX48xX3xXexX4bxX17xX1xX3xX37xX1xX5bxX6xX3xX5exX5fxX8bxX3xX17xX1xXdxX100xX101xX3xX37xX104xX3xX82xX88xX2xX2xX3xX7bxX3xX82xX88xX2xX83xX8bxX3xX40xX113xX17xX18xX3xXexX1xX90xXdxX3xXexX1xX6xX101xX3xX18xXdxX6xX3xX17xX1xXdxX2fxX26xX3x6fc1xX3xX37xXdxX38xX17xX3xX17xX1x8d74xX101xX3xX17xX445xX17xX18xX3xX4xX6xX3cxX3xX1xXdxX100xX26xX3xX1cexX26xX51xX3xXexX26xX27xX28xX17xX3xXexX2cxX26xX27xX2fxX17xX3xX1xX3cxX3dxXexX3xX40xX14xX17xX18xX3xX13xX46xX47xX48xX3xXexX4bxX17xX1xX3xX37xX1xX5bxX6xX3xX5exX5fxX8bxX3xX17xX1xXdxX100xX101xX3xX37xX104xX3xX82xX88xX2xX2xX3xX7bxX3xX82xX88xX2xX83xX110xX3x38d4xX38xXexX3xX5xX26xX438xX17xX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX8bxX3xX40xX113xX17xX18xX3xX4xX1xX119xX3xX47xX18xX26xX27xX11fxX17xX3xX46xXb2xX4xX3xX48xX127xX17xX18xX8bxX3xX134xX1xX5bxX3xX138xX1xX13axX3xXexX1axX4xX1xX3xX13xX46xX47xX48xX3xXexX4bxX17xX1xX3xX40xX3c8xX3xX18xX1xXdxX3xX17xX1xX438xX17xX3xX17xX1xX3e3xX17xX18xX3xX53dxX3xX37xXdxX38xX17xX3xX40xX5bxX17xX18xX3xX18xX5bxXbxX3xX4xX13axX6xX3xX4xX22xX4xX3xX7xX42dxX8bxX3xX17xX18xX7fxX17xX1xX8bxX3xX4xX22xX4xX3xX4xX4b2xX3xX1cexX26xX6xX17xX3xX199xX22xX3cxX3xX4xX1xX119xX8bxX3xX40xX113xX17xX18xX3xXexX1xX90xXdxX3xXexX1xX2d3xX17xX18xX3xX17xX1xX416xXexX3xX4xX1xX8fxX4b2xX17xX18xX3xXexX2cxX18bxX17xX1xX8bxX3xX17xX14xXdxX3xX73xX26xX17xX18xX3xX4xX13axX6xX3xX4xX1dxX17xX18xX3xXexX22xX4xX3xXexX26xX27xX28xX17xX3xXexX2cxX26xX27xX2fxX17xX110xX3xX46xX113xX17xX18xX3xX4xX1xX119xX3xX17xX1xX416xX17xX3xX101xX3dxX17xX1xX1aaxX3xX138xX1dxX17xX18xX3xXexX22xX4xX3xXexX26xX27xX28xX17xX3xXexX2cxX26xX27xX2fxX17xX3xXexX33xX17xX18xX3xX37xX38xXexX3xX1xX3cxX3dxXexX3xX40xX14xX17xX18xX3xX13xX46xX47xX48xX3xXexX4bxX17xX1xX3xX37xX1xX5bxX6xX3xX5exX5fxX8bxX3xX17xX1xXdxX100xX101xX3xX37xX104xX3xX82xX88xX2xX2xX3xX7bxX3xX82xX88xX2xX83xX3xX4xX5bxX3xX53dxX3xX17xX18xX1x3168xX6xX3xX1cexX26xX6xX17xX3xXexX2cx7547xX17xX18xX3xXbexX7fxX3cxX3xXexX1xX7fxX17xX1xX3xX4xX1dxX17xX18xX3xX1xX3cxX3dxXexX3xX40xX14xX17xX18xX3xXexX33xX17xX18xX3xX37xX38xXexX3xX17xX1xXdxX100xX101xX3xX37xX104xX110xX3xX138xX1xX119xX17xX1xX3xXbexX18bxX3xXbexX438xX27xX8bxX3xX4xX22xX4xX3xX4xX4b2xX3xX1cexX26xX6xX17xX8bxX3xX199xX6xX17xX8bxX3xX17xX18xX7fxX17xX1xX8bxX3xX4xX22xX4xX3xX4xX4b2xX3xX1cexX26xX6xX17xX3xX199xX22xX3cxX3xX4xX1xX119xX3xX4xX159xX17xX3xXbxX1xX2d3xXdxX3xX1xX3dexXbxX3xX4xX1x77ccxXexX3xX4xX1xX293xX3xXbexX2e4xXdxX3xX5exX360xX17xX3xXbxX1x547dxX17xX18xX3xX46xX3cxX7fxX17xX3xX40xX3dxXdxX3xX199xXdxX254xX26xX3xX4fxX26xX2d3xX4xX3xX1xX14xXdxX3xXbexX7fxX3xX13xX46xX47xX48xX3xXexX4bxX17xX1xX3xXexXdxX38xX17xX3xX1xX7fxX17xX1xX3xX1adxX445xX27xX3xX73xX96xX17xX18xX3xX4xX1xX8fxX4b2xX17xX18xX3xXexX2cxX18bxX17xX1xX8bxX3xX40xX2fxX3xX4xX8fxX4b2xX17xX18xX8bxX3xX37xX1axX4xX1xX3xX199xX51xX17xX8bxX3xX4xX22xX4xX3xX416xX17xX3xXbxX1x917dxX101xX3xXexX26xX27xX28xX17xX3xXexX2cxX26xX27xX2fxX17xX3xXexX2cxX8fxX2e4xX4xX8bxX3xXexX2cxX3cxX17xX18xX3xXbexX7fxX3xX7xX6xX26xX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xXexX2cxX28xX17xX3xXexXdxX17xX1xX3xXexX1xX159xX17xX3xX40x3d18xX17xX18xX3xXbexX2fxX3xX17xX14xXdxX3xX73xX26xX17xX18xX8bxX3xX40xX13axX3xXexX1xX90xXdxX3xX5xX8fxX3dexX17xX18xX8bxX3xXexX1xXdxX38xXexX3xXexX1xX96xX4xX8bxX3xX1xXdxX100xX26xX3xX1cexX26xX51xX3xX18xX5bxXbxX3xXbxX1xX159xX17xX3xXbexX7fxX3cxX3xXexX1xX7fxX17xX1xX3xX4xX1dxX17xX18xX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xXexX33xX17xX18xX3xX37xX38xXexX3xX1xX3cxX3dxXexX3xX40xX14xX17xX18xX3xX13xX46xX47xX48xX3xXexX4bxX17xX1xX3xX37xX1xX5bxX6xX3xX5exX5fxX8bxX3xX17xX1xXdxX100xX101xX3xX37xX104xX3xX82xX88xX2xX2xX3xX7bxX3xX82xX88xX2xX83xX110xX3xXcxXdxX17xX8bxX3xX51xX17xX1xX1aaxX3x6e9ex6fd3xX3xX3f7xX5fxX47xX13xX0xX61xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Triển khai công tác thú y năm 2016

Triển khai công tác thú y năm 2016
2016-02-27 14:00:04

(QT) - Ngày 26/2/2016, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết công tác thú y năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.Đồng chí Võ Văn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết