Cập nhật:  GMT+7
5edbx926fxbd36xcaa7xe0d1x6f35x95d8x6feexbe45xX7xdef0x9c97xd1ebxe636xb1eaxba6bxX5xae0exXax7a9bx643axbb66xXdxX3x6ce0x9223xd927xX3xXex8785xc3d4xX3xbd1dxc6e4xXcxa4a1xXcxbaafxd7bexX3xXexb17cx853fxX1xX3xa905x75f8xX18xX29x95abxX3xXcxX1cxe51axc836xX3xXcxX1xca82xc023xX3x7a12xefa2xX3xXex74efxX29xX30xX3xcd40xX2dxX3dxX3xX4xX1xX19xX3xX29xX30xa584xaa34xXdxX3x93ebxX1xX2dxc085xabd4xXexX3xXex6c12xXexc323xX3xXexX1cx861fxX3xX3axe555xX3xX4xcfd5xXdxX0x9f8cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x8367xXaxX12x8b02xX2cxXcx8215xX3xb618xX3xX1fxX1x9b41xX29xX3xX52x6214xX3xX29xXdxef7dxX3axX3xX1fxX30xX3dxX55xX3xX2cxX2dxaf56xX4xX3xXexX56xX3xX1fxX30xX4exX4fxXdxX3xX52xX1xX2dxX55xX56xXexX3xXexX5axXexX3x99ffxX69xX2x9996xX5cxX3xX29xX30xX3dxX55xX3xXb3x889bxX69xX2xX2xX69xXb3x8d60xX2xc6d8xX5cxX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX3xX1fxX30xX4exX4fxXdxX3xX52xX1xX2dxX55xX56xXexX3xXexX5axXexX3xX3cxX3dxX3xXexX1cxX60xX3xX3axX63xX3xX4xX66xXdxX3xX7exX1fxX20xXcxX22xXcxX24xX25xX81xX3xXexX28xX29xX1xX3xX2cxX2dxX18xX29xX30xX3xXcxX1cxX34xX3xdc3exdd20xX3xX10bxX56xX29xX3xXexX1xX39xX3axX5cxX3xXexX40xX29xX30xX3xX44xX2dxX3dxX3xX4xX1xX19xX3xX1fxX20xXcxX5cxX3xXcxX24xX25xX3x7870xX3xXexX1xX34xX3xad25xX10cxX3xX2cxX2dxX18xX29xX30xX3xXcxX1cxX34xX3xX3cxX3dxX3xX1xX2dxX55xX8fxX29xX3xXcxX1cxXdxX8fxX2dxX3xd772xX1xX19xX29xX30xbb4cxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX19xX7bxX55xXaxX12xX0xXexX6xe99bxX5xX10xX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX3axX6xX1cxX30xXdxX29xX35xXb3xXbxX134xX3xX6xX2dxXexX19xXaxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX7bxX12xX0xXdxX3axX30xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3x9a7exXdxX7bxXexX1xX9xXaxXc4x6565xXc2xXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxXb3xXbcxXbcxXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX35xX69xX69xX16exX6xX19xX44xX2dxX6xX29xX30xXexX1cxXdxX155xX3cxX29xX69xXbxX19xX1cxXexX6xX5xX7xX69xXc2xX69xXcxX1cxX2dxX19xX29xX30xX44xX2dxX6xX29xX30xX1xXdxX10xXbxX69xX1xX34xX29xX5xX1xX52xX55xX3xX7exXb0xX81xX155xca8bxXbxX30xXaxX69xX12xX0xX69xXbxX12xX0xX69xXexX7bxX12xX0xX69xXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX7bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX19xX7bxX55xXaxX12x947fxX10cxX29xX1xX3xX10bxc85cxX19xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX3xX1fxX20xXcxX22xXcxX24xX25xX3xXexX28xX29xX1xX3xXexX40xX29xX30xX3xX44xX2dxX3dxX3xX4xX1xX19xX3xX29xX30xX4exX4fxXdxX3xX52xX1xX2dxX55xX56xXexX3xXexX5axXexX3xX3cxX3dxX3xXexX1cxX60xX3xX3axX63xX3xX4xX66xXdxX0xX69xXbxX12xX0xX69xXexX7bxX12xX0xX69xXexX1cxX12xX0xX69xXexX6xX16exX5xX10xX12xXcxX22bxXdxX3xX29xX1xd1f8xX29xX30xX3xX29xe2aaxXdxX3xX10bxX56xX29xX3xXexX1xX39xX3axX5cxX3xX10bxX19xX3dxX29xX3xX10bxX10cxX3xX87xX29xX3xX4x7f81xX29xX3xX1x782fxXdxX3xXexX1xX39xX3axX3xX7x62f3xX4xX3xX52xX1xX2b0xX10xX5cxX3xX10bxXdxeb3dxX2dxX3xX52xXdxX8fxX29xX3xX52xXdxX29xX1xX3xXexX56xX5cxX3xX4xX1xac4fxX4xX3xX4x9ae6xX4xX3xX30xXdxX6xX3xX10bx78a7xX29xX1xX3xX29xX30xX4exX4fxXdxX3xX52xX1xX2dxX55xX56xXexX3xXexX5axXexX5cxX3xXexX1cxX60xX3xX3axX63xX3xX4xX66xXdxX3xXexe599xX29xX30xX3xX16exX4ex86d1xX4xX3xX3cxX4exX1dxXexX3xX5x8108xX29xX3xX52xX1x9cd3xX3xX52xX1xX39xX29xX5cxX3xX134xX87xX55xX3xX7bxcde9xX29xX30xX3xX4xX2dxX14xX4xX3xX7xX99xX29xX30xX3xX3cxX3dxX3xXexX1cxX326xX4xX3xXexXdxX56xXbxX3xXexX1cxX6xX19xX3xXexX40xX29xX30xX3xX1a6xX3xX7xX2dxcff7xXexX3xX44xX2dxX3dxX5cxX3xXexX1cxX34xX3xX30xXdxX2dbxX3xXbcxXc2xXc2xX155xXc2xXc2xXc2xX3xX10bxX63xX29xX30xX69xX7xX2dxX34fxXexX3xX4xX1xX19xX3xX1a6xX3xX10bxX99xXdxX3xXexX4exX1dxX29xX30xX3xX5xX3dxX3xX29xX30xX4exX4fxXdxX3xX52xX1xX2dxX55xX56xXexX3xXexX5axXexX5cxX3xXexX1cxX60xX3xX3axX63xX3xX4xX66xXdxX3xX12exX3xX4xX2dbxX4xX3xX10bxX34xX6xX3xXbxX1xX4exX293xX29xX30xX35xX3xXbxX1xX4exX4fxX29xX30xX3xX2xX3xX7exXexX1xX34xX3xX134xX10cxX3xX2cxX2dxX18xX29xX30xX3xXcxX1cxX34xX81x8fdaxX3xX4xX2dbxX4xX3xX134xX10cxX3xXcxX1cxXdxX8fxX2dxX3xX225xX39xX29xX30xX5cxX3xXcxX1cxXdxX8fxX2dxX3xee0dxX87xX29xX5cxX3xXcxX1cxXdxX8fxX2dxX3x9827xX29xX3xX7exX1xX2dxX55xX8fxX29xX3xXcxX1cxXdxX8fxX2dxX3xX150xX1xX19xX29xX30xX81xX155xX3x7c1axX87xX55xX3xX5xX3dxX3xX3cxXdxX8fxX4xX3xX5xX3dxX3axX3xX3axX6xX29xX30xX3x7c06xX3xX29xX30xX1xd6c0xX6xX3xXexX1xXdxX56xXexX3xXexX1xX326xX4xX3xX29xX1xeeb3xX3axX3xX30xXdxX2d7xXbxX3xX10bx7b37xX3xX4xX1xX19xX3xX4xX2dbxX4xX3xX30xXdxX6xX3xX10bxX2e3xX29xX1xX3xX29xX30xX4exX4fxXdxX3xX52xX1xX2dxX55xX56xXexX3xXexX5axXexX5cxX3xXexX1cxX60xX3xX3axX63xX3xX4xX66xXdxX3xX4xX319xX3xX29xXdxX2c4xX3axX3xX3cxX2dxXdxX5cxX3xX10bxX14xX29xX30xX3xX5xX326xX4xX3xX10bx65f8xX3xXexX305xX29xX30xX3xX16exX4exX30bxX4xX3xX3cxX4exX293xX29xX3xX5xX314xX29xX5cxX3xX1xX4exX30bxX29xX30xX3xXexX30bxXdxX3xX4xX2dxX14xX4xX3xX7xX99xX29xX30xX3xXexX99xXexX3xX10bxdc68xXbxX3xX1xX293xX29xX155xX3xXcxXdxX29xX5cxX3xX18xX29xX1xX35xX3xX24xbeccxX1fxX13xX3xX40cxa88axX25


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khánh thành Bia di tích lịch sử đình làng An Lợi

Khánh thành Bia di tích lịch sử đình làng An Lợi
2014-12-01 07:23:01

(QT) - Hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 (1944-2014), sáng 28/11/2014, Hội CCB huyện Triệu Phong (Quảng Trị) phối hợp với chính quyền xã...

Ngày hội truyền thông phòng chống HIV/AIDS

Ngày hội truyền thông phòng chống HIV/AIDS
2014-11-28 06:12:22

(QT) - Hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS năm 2014, Trường Trung học Y tế Quảng Trị đã tổ chức “Ngày hội truyền thông phòng chống HIV/AIDS” thu hút hơn 600 sinh viên,...

Khám sức khỏe cho trẻ em khuyết tật

Khám sức khỏe cho trẻ em khuyết tật
2014-11-28 06:11:58

(QT) - Nhằm thực hiện chương trình “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, chương trình “Quân - dân y kết hợp” và hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết