Cập nhật:  GMT+7
f6c8x13441x12c65x17375xfdefx171a5x182bfx15385x14a8exX7x18694x1392cx13576x11f44xf731x1458axX5x10f45xXax14655x1152ex171f1xX4xX3xX7xXdx10c4bxX1xX3x17395x185cbx1348axX19x15b93xX3xXcx188cbx133b1xX3x107e9x187c7x1378bxXexX3xX20xXdxX1exXdxX3x1192cxX6xX3xX1x115a1xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexXdxX19xX3xX1xX14xX4xX3xXexX23x154c2xX3xXexX27x129daxX19xX3x14082xX1dxfe82xX4xX3xX19x10ce0x15492xX3x11215x17475xX2x1202axX0x16161xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x11045xXaxX12x12f28xX1cxXcx100fbxX3x15755xX3xXcxX23xX27xX19xX20xX3x11e22xX3xX19xX20xX49x14791xf6f4xX3xXex17e1bxX3xX19xX20xX49xX81xX3xX2x16d74xX3x10fd4xX3xX2x16a73x12827x14a52xX93xX55xX56xX2xX58xX82xX3xXexX28xXdxX3xXcx186a7xX93xX3x104e5x161e7xX19xX20xX3xX13x137c5xXdxX82xX3xXex11c98xX19xX1xX3xX1cxX1dxX1exX19xX20xX3xX30x13dfaxX19xX1xX82xX3xXcxX23xX1dxX19xX20xX3x179f9x137a8xX19xX20xX3xXa4xX27xX49xX19xX3xXcx10423x10115x16a8exX3xX13xXa5xX3xXd1xX1xfdbbxX3x16e8cxXdxX19xX1xX82xX3xX30xX34xX3x12945xX1xX27xX6xX3xX1xX14xX4xX3x12a71xX49xX3xXd1x116dbxX19xX20xX3xX19xX20xX1x142bcxX82xX3xX30xX34xX3xXcxX1xXf1xX19xX20xX3xXexXdxX19xX3xXedxX49xX3xXcxX23xX1dxX81x188fcxX19xX3xXexX1xXf1xX19xX20xX82xX3xX30xX34xX3x17f97xXdx18738xX27xX3xX6cx14ee6xX4xX3xXedxX49xX3xXa4xX49xX27xX3xXexX28xX27xX82xX3xXa4xX49xXdxX3xXcxX23xX1dxX81xX10fxX19xX3xX1xXbaxX19xX1xX3xf920xXdxXf8xXexX3xXd0xX6xX53xX3xXedxX49xX3xX13xX34xXdxX3xXcxXdxX19xX3xX1xX14xX4xX3xX141xXdxXf8xXexX3xXd0xX6xX53xX3xXbxX1xX4exXdxX3xX1x14ae0xXbxX3xXex130b8xX3xX4xX1x10eaaxX4xX3xX13xX34xXdxX3xXexX1xXdxX3xXcxXdxX19xX3xX1xX14xX4xX3xXexX23xX45xX3xXexX27xX49xX19xX3xX4cxX1dxX4exX4xX3xX5xfa54xX19xX3xXexX1xX170xX3xfd26xX199xX141xX3xX19xX52xX53xX3xX55xX56xX2xX58xX93xX0xX5axXbxX12xX0xXexX6x16598xX5xX10xX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX53xX6xX23xX20xXdxX19xfc07xX55xXbx170b9xX3xX6xX1dxXexX27xXaxX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX53xX20xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX5axX5axX4xX93xX1adxX6xX27xX4cxX1dxX6xX19xX20xXexX23xXdxX93xXedxX19xX5axX6cxX10xX7xf935xXexX27xXbxX5axX19xX10x1367exX7xX5axX2xX58xX55xX92xX5ax13035xX92xX6cxX200xX2xX94xX2xX94xX200x17379xXexX2xX200xX56xX92xX55xX200xX5xX2xX93x15893xXbxX20xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX27xX6cxX81xXaxX12xfd13xX53xX3xXcxX23xX192xX19xX3xX141xXdxX19xX1xX3xXe4xX1xX11exX19xX1xX3xX6fxXexX1xX170xX3xX58xX3xXexX85xX3xXbxX1xX1exXdxX3xX7xX6xX19xX20xX72xX3xX4x110daxX19xX20xX3xX4xX11exX4xX3xXexX1xXd9xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX26xX27xX28xXexX3xX20xXdxX1exXdxX3xX19xX1x11575xX19xX3xX20xXdx171c9xX81xX3xX1f1xX1xX10xX19xX3xXexX85xX3xX1adxX6xX19xX3xXexX16cxX3xX4xX1xX170xX4x12deaxX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX23xX12xX0xX5axXexX6xX1adxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX27xX6cxX81xXaxX12xXcxX1xX6xX53xX3xX20xXdxX6xX3xX1xX34xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4x139fdxX3xX55xX200xX92xX3xXexX1xXd9xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xX1dxX34xX4xX3xX209xX55xX3xXexXafxX19xX1xX82xX3xXexX1xX49xX19xX1xX3xX26xX27xX49xX19xX3xXedxX49xX3xXcxX23xXc5xfa8axX19xX20xX3xXcxX13xXa1xXcxX3xX4xX1xX1dxX81x105c0xX19xX3xXa4xX28xXdxX3xX1xX14xX4xX3xXd2xXc5xX3xXbxX1xX28xX53xX3xX13xX49xX3xXd0xX34xXdxX93xX3xX141xXc5xX168xXexX3xX4cxX1dxX6xX3xX19xX1xXdxX10fxX1dxX3xXexX1xXd9xX3xX7xXdxX19xX1xX82xX3xX10xX53xX3xXcxX23xX192xX19xX3xX141xXdxX19xX1xX3xXe4xX1xX11exX19xX1xX82xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX5xXaaxXbxX3xX92x16476xX82xX3xXcxX23xXc5xX308xX19xX20xX3xXcxX13xfbf3xXcxX13xXd1xXd2xX3xX13xX1exXdxX3xXa1xX1x10fdaxX82xX3xX1xX1dxX81xXf8xX19xX3xX13xX1exXdxX3x186a3xX52xX19xX20xX82xX3xXexXafxX19xX1xX3xX1cxX1dxX1exX19xX20xX3xXcxX23xX24xX3xX26x104b8xX3xX5xX14xXexX3xXedxX49xX27xX3xXedx119dcxX19xX20xX3xX4xX1xX1dxX19xX20xX3xX1f1x12294xXexX3xXedxX49xX3xX26xX27xX28xXexX3xX20xXdxX1exXdxX3xX30xX6xX3xX4xf791xX6xX3xX4xX1dxX34xX4xX3xXexX1xXdxX93xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX27xX6cxX81xXaxX12xXa4xXc5xX168xX4xX3xX1adxXdxX3bcxXexX82xX3xX13xX34xXdxX3xXexX1xXdxX3xXcxXdxX19xX3xX1xX14xX4xX3xXexX23xX45xX3xXexX27xX49xX19xX3xX4cxX1dxX4exX4xX3xX5xX192xX19xX3xXexX1xX170xX3xX199xX199xX141xX3xX20xXa5xX53xX3xX4xX2d9xX3xX4xX11exX4xX3xX1adxX1exX19xX20xX3xXexX1xXdxX1bexX3xX1adxX1exX19xX20xX3xX36bxX2xX3xX6fxXexX1xXdxX3xX1f1xf7f1xX3xX19xX52xX19xX20xX3xX5xX284xXbxX3xXexX23xXbaxX19xX1xX3xX4xX1xX27xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXcxXdx138aexX1dxX3xX1xX14xX4xX72x14f5bxX3xX1adxX1exX19xX20xX3xX36bxX55xX3xX6fxXexX1xXdxX3xX1f1xX449xX3xX19xX52xX19xX20xX3xX7x12acaxX3xX6cxX122xX19xX20xX3xX53xX11exX81xX3xXexXd9xX19xX1xX3xXedxX49xX3xXdxX19xXexX10xX23xX19xX10xXexX3xXexX1xX10xX27xX3xX4xX1xX1dx12d89xX19xX3xX4cxX1dxX4exX4xX3xXexX3bcxX3xX4xX1xX27xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXcxXdxX469xX1dxX3xX1xX14xX4xX72xX470xX3xX1adxX1exX19xX20xX3xX30xX2xX3xX6fxXexX1xXdxX3xX1f1xX449xX3xX19xX52xX19xX20xX3xX5xX284xXbxX3xXexX23xXbaxX19xX1xX3xX4xX1xX27xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXcxX13xXd1xXd2xX72xX470xX3xX1adxX1exX19xX20xX3xX30xX55xX3xX6fxXexX1xXdxX3xX1f1xX449xX3xX19xX52xX19xX20xX3xX7xX488xX3xX6cxX122xX19xX20xX3xX53xX11exX81xX3xXexXd9xX19xX1xX3xXedxX49xX3xXdxX19xXexX10xX23xX19xX10xXexX3xXexX1xX10xX27xX3xX4xX1xX1dxX4acxX19xX3xX4cxX1dxX4exX4xX3xXexX3bcxX3xX4xX1xX27xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXcxX13xXd1xXd2xX72xX470xX3xX1adxX1exX19xX20xX3xXd1xX3xX6fxXexX1xXdxX3xX1f1xX449xX3xX19xX52xX19xX20xX3xX5xX284xXbxX3xXexX23xXbaxX19xX1xX3xX6cxX49xX19xX1xX3xX4xX1xX27xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXcxX13xXa1xXcxX72xX470xX3xX1adxX1exX19xX20xX3xX23exX3xX6fxXexX1xXdxX3xX1f1xX449xX3xX19xX52xX19xX20xX3xX5xX284xXbxX3xXexX23xXbaxX19xX1xX3xXexX284xXbxX3xXexX1xX469xX3xX6cxX49xX19xX1xX3xX4xX1xX27xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXcxX13xXa1xXcxX3x15ef0xX3xX4xX289xXbxX3xX26xX34xX3xX4xX6xX27xX72xX470xX3xX1adxX1exX19xX20xX3x11025xX3xX6fxXexX1xXdxX3xXbxX1xX192xX19xX3xX7xX1exX19xX3xXbxX1xX4acxX53xX3xX7xX11exX19xX20xX3xXexX28xX27xX72xX93xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX27xX6cxX81xXaxX12xXa4x16f21xX81xX3xX5xX49xX3xX4xX1dxX34xX4xX3xX26xX1dxX6xX3xXexX49xXdxX3xXedxXaaxXdxX3xX4cxX1dxX81xX3xX53xXf1xX3xX5xXaaxX19xX82xX3xX19xX1x172d6xX53xX3xX1f1xX1xXc6xXdxX3xX6cxX284xX81xX3xX19xXdxX10fxX53xX3xX26xX6xX53xX3xX53xX315xX3xX7xX11exX19xX20xX3xXexX28xX27xX82xX3xXbxX1xX11exXexX3xXexX23xXdxX469xX19xX3xXexXc5xX3xX6cxX1dxX81xX3xX5xX27xX20xXdxX4xX82xX3xX170xX19xX20xX3xX6cxX122xX19xX20xX3xX4xXf1xX19xX20xX3xX19xX20xX1xXf8xX3xXexX1xXf1xX19xX20xX3xXexXdxX19xX3xXedxX49xX27xX3xXexX1x137dbxX4xX3xXexXdx10078xX19xX82xX3xX4cxX1dxX81xX3xXexX122xX3xX26xXf1xX19xX20xX3xX26xX1exX27xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXbxX1xX16cxX3xXexX1xXf1xX19xX20xX3xX4xX11exX4xX3xX4xX289xXbxX3xXexX1xX6xX53xX3xX6cxX69bxX3xXexX23xX27xX19xX20xX3xX6cxX24xXbxX3xX19xX20xX1xXafxX3xX1x16b23xX93xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX27xX6cxX81xXaxX12xX13xX93xXcxX0xX5axXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hội thi tìm hiểu Luật Người khuyết tật

Hội thi tìm hiểu Luật Người khuyết tật
2019-07-18 09:20:41

(QT) - Tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, Dự án Phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh vừa phối hợp với Hội người khuyết tật, nạn nhân da cam, bảo trợ người...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết