Cập nhật: 09/08/2022 17:12 GMT+7
ffa2x10812x16ea8x13b63x19d0cx148dax135a4x170cbx11197xX7x151a2x11430x17799x17266x11005x134f5xX5x10451xXax16fb4x16517x1aee0x16a2cx17862xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3x1ad10x18d6axXdxX3xX1x12f13xXdxX3xX1exX14xX15xX16xX3xX4x199ecxXbxX3xX1x1332ex1257dx147b6xX16xX3x11ccfxX15xX3xXex11e18x179a3xX16x16778xX3xX1exX39xX3axX16xX3cxX3xX1ex1482fxX16xX3cxX3xXexXdx1adacxX16xX3xX1exX23xX3xX1ex11c3exX3x13aedxX6xX0x1aa37xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x17f5dxXaxX12xX13x12422x15912xX3xX16xX6xX31xX3x126f4xX57x18c69x12239xX3xXexX1xX10xX14xX3xXexX1xX6dxX16xX3cxX3xXexXdxX16xX3xXex16dddxX3xXcx12ff2xX16xX1xX3xX1exX14xX15xX16xX77xX3xX1exX4bxX16xX3xX16xX6xX31xX77xX3xX2x17654xX57xX2xXa0xX3xX1exX14xX15xX16xX3xX4xX2cxXbxX3xX1xX30xX31xX32xX16xX3xX35xX15xX3xXexX39xX3axX16xX3cxX3xX1exX39xX3axX16xX3cxX3xXexX54x15532xX4xX3xXexX1xX30xX23xX4xX3xXcxX8cxX16xX1xX3xX1exX14xX15xX16xX3xX1ex19a56xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX1exX1fxXdxX3xX1xX23xXdxX3xX16xX1xXdxX32xX6exX3x13999x17513xX3x1a82dx16319xXf7xXf7xX3x14f90xX3xXf7xXf8xXf7x1554exX3xXexX1xX10xX14xX3xX1exX45xX16xX3cxX3xXexXdxX4bxX16xX3xX1exX23xX77xX3xXf4xX4bxX3xX1xX14xX1fxX4xX1xX3xX1exX52xX3xX54xX6x11f49xX0xX57xXbxX12xX0xXexX6x119a1xX5xX10xX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX6exX6xX54xX3cxXdxX16x16220xXf7xXbx18ea2xX3xX6xX30xXexX14xXaxX12xX0xXexX54xX12xX0xXexX69xX12xX0xXdxX6exX3cxX3xX7xX54xX4xX9xXaxX57xX57xX4xX124xX12cxX6xX14x1a6e5xX30xX6xX16xX3cxXexX54xXdxX124xX35xX16xX57xX69xX10xX7xXf4xXexX14xXbxX57xX16xX10x14de6xX7xX57xXf7xXf7x130f8xXf7xX57xXa0xX76xX69xXf7xX2xX101xX2xXf7xXa0xXf8xXexX2x1091cxX74x15b79xXf7xX18dxX5xX2xX124x16184xXbxX3cxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXexX69xX12xX0xX57xXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXexX69xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1a1b4xX14xX69xX31xXaxX12x18a80xX16xX1xX3xX6exXdxX16xX1xX3xX1x137c0xX6xX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX69xX12xX0xX57xXexX54xX12xX0xX57xXexX6xX12cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX14xX69xX31xXaxX12x15f07x191f5xX4xX3xX1exX1fxXdxX3xX1xX23xXdxX3xX1exX14xX15xX16xX3xX4xX2cxXbxX3xX1xX30xX31xX32xX16xX3xX35xX15xX3xXexX39xX3axX16xX3cxX3xX1exX39xX3axX16xX3cxX3xX4x10e8axX3xX1xX3axX16xX3xX2xX124xX18dxXf8xXf8xX3xX1exX1fxXdxX3xX12cxXdx167d0xX30xX3xXexX1xX6xX6exX3xX3cxXdxX6xX124xX3xX1f0xX1f1xX4xX3xX1exX1fxXdxX3xX1xX23xXdxX3xX1exXd9xX3xX12cx1167axX30xX3xX54xX6xX3xX2xXa0xX3xX12cxX6xX16xX3xX4xX1xX2cxXbxX3xX1xX15xX16xX1xX3xX1exX14xX15xX16xX3xX35x16367xXdxX3xXf7xXa0xXf7xX3x17b8exX31xX3xX35xXdx18ea4xX16xX77xX3xXexX54xX14xX16xX3cxX3xX1exX21bxX3xX4xX21bxX3xX101xX17cxX3xX26exX31xX3xX35xXdxX273xX16xX3xX12cxX6xX16xX3xXexX1xX39x10b40xX16xX3cxX3xX35x19caax13683xX3xX2xXa0xX3xX12cx17ecbxX3xXexX1xX39xX3xX35xX15xX3xX2xXf7xX3xXbxX1xX21bxX3xX12cxX2a1xX3xXexX1xX39xX29bxX3xX4xX21bxX3xX2xX18dxX18dxX3xX1exX1fxXdxX3xX12cxXdxX22dxX30xX3xX4xX1xX2a1xX16xX1xX3xXexX1x11b42xX4xX77xX3xXf7xXa0xX3xX1exX1fxXdxX3xX12cxXdxX22dxX30xX3xX69xXc5xX3xXf4xX1xX30xX31xX4bxXexX3xX1exX39x14731xX4xX3xX12cxX24axX30xX3xXexX1xX6xX6exX3xX69xXc5xX3x14223xX1fxXdxX3xX1xX23xXdxX3xX1exX1fxXdxX3xX12cxXdxX22dxX30xX3xX2fcxX14xX15xX16xX3xXcx130caxX1f0x1853cxX3xX13x102baxX3xX1f0xX1xX2a1xX3x19068xXdxX16xX1xX3xXexX8cxX16xX1xX3xX5xX24axX16xX3xXexX1xX2d1xX3x1555bx10755xX331xX331xX77xX3xX16xX1xXdxX32xX6exX3xXf4xXf5xX3xXf7xXf8xXf7xXf7xX3x10097xX3xXf7xXf8xXf7xX101xX124xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX14xX69xX31xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX3cxX1xXdxX3xX16xX1x112bbxX16xX77xX3xX35xXdxX32xX4xX3xX4xX1xX30x1a78cxX16xX3xX12cx183ebxX3xX1exX1fxXdxX3xX1xX23xXdxX3xX1exX39xX2edxX4xX3xX4xX1f1xX4xX3xX1exX14xX15xX16xX3xX4xX2cxXbxX3xX1xX30xX31xX32xX16xX3xX35xX15xX3xXexX39xX3axX16xX3cxX3xX1exX39xX3axX16xX3cxX3xXexX1xXc5xX4xX3xX1xXdxX32xX16xX3xX16xX3cxX1xXdxX273xX6exX3xXexX45xX4xX77xX3xX4xX1x1828bxXexX3xX4xX1x102ffxX124xX3xX2xXa0xX57xX2xXa0xX3xX1exX3axX16xX3xX35xX37bxX3xX5xX15xX6exX3xXex17173xXexX3xX4xX6dxX16xX3cxX3xXexX1f1xX4xX3xX16xX1x18b73xX16xX3xX7xXc5xX77xX3xX1ex1553bxX6exX3xX12cxX3f4xX14xX3xX1exX45xX16xX3cxX3xX161xX30xX31xX3xX1exX37bxX16xX1xX77xX3xXexXdxX273xX30xX3xX4xX1xX30xX377xX16xX124xX3x160bfx149f3xX16xX3xXf4xXdxX32xX16xX3xX4xX1f1xX4xX3xX1exX1fxXdxX3xX1xX23xXdxX3xX1exX39xX2edxX4xX3xX4xX1xX30xX377xX16xX3xX12cxX37bxX3xXf4x15cdfxX3xX5xX39x10f3fxX16xX3cxX77xX3xX4xX21bxX3xX16xX1xXdxX52xX30xX3xX1ex102ecxXdxX3xX6exX267xXdxX77xX3xXf4xX1xX14xX6xX3xX1xX1c7xX4xX124xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX14xX69xX31xXaxX12xX1f0xX6dxX16xX3cxX3xXexX1f1xX4xX3xXexX30xX31xX273xX16xX3xXexX54xX30xX31xX52xX16xX3xXexX54xX39xX267xX4xX77xX3xXexX54xX14xX16xX3cxX3xX35xX15xX3xX7xX6xX30xX3xX6ex19a08xXdxX3xX1exX1fxXdxX3xX1xX23xXdxX3xX1exX39xX2edxX4xX3xXexX1xXc5xX4xX3xX1xXdxX32xX16xX3xX69xX39xX267xXdxX3xX16xX1xXdxX52xX30xX3xX1x15733xX16xX1xX3xXexX1xX2d1xX4xX77xX3xXbxX1xX14xX16xX3cxX3xXbxX1xX45xX77xX3xX1exX6xX3xX69xX1fxX16xX3cxX124xX3xX1f0xX1f1xX4xX3xX1exX14xX15xX16xX3xX4xX2cxXbxX3xX1xX30xX31xX32xX16xX3xX35xX15xX3xXexX39xX3axX16xX3cxX3xX1exX39xX3axX16xX3cxX3xX1exXd9xX3xX16xX49exX3xX5xXc5xX4xX3xX5xX15xX6exX3xXexX3dexXexX3xX4xX6dxX16xX3cxX3xXexX1f1xX4xX3xXexX44dxX3xX4xX1xX2d1xX4xX3xX1exX1fxXdxX3xX1xX23xXdxX124xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX14xX69xX31xXaxX12xXcxX1xX15xX16xX1xX3xX4xX6dxX16xX3cxX3xX4xX26exX6xX3xX1exX1fxXdxX3xX1xX23xXdxX3xX1exX14xX15xX16xX3xX4xX2cxXbxX3xX1xX30xX31xX32xX16xX3xX35xX15xX3xXexX39xX3axX16xX3cxX3xX1exX39xX3axX16xX3cxX3xX5xX15xX3xXexXdxX52xX16xX3xX1exX52xX3xX161xX30xX6xX16xX3xXexX54xX1c7xX16xX3cxX3xX1exX22dxX3xXexX44dxX3xX4xX1xX2d1xX4xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX4xX6dxX16xX3cxX3xX2fcxX1fxXdxX3xX1xX23xXdxX3xX1exX1fxXdxX3xX12cxXdxX22dxX30xX3xX2fcxX14xX15xX16xX3xXcxX313xX1f0xX315xX3xX13xX318xX3xX1f0xX1xX2a1xX3xX31exXdxX16xX1xX3xXexX8cxX16xX1xX3xX5xX24axX16xX3xXexX1xX2d1xX3xX330xX331xX331xX331xX77xX3xX16xX1xXdxX32xX6exX3xXf4xXf5xX3xXf7xXf8xXf7xXf7xX3xXfcxX3xXf7xXf8xXf7xX101xX77xX3xX69xXc5xX3xXf4xXdxX4bxX16xX3xX35xX15xX14xX3xXexX1xX1f1xX16xX3cxX3xX74xX57xXf7xXf8xXf7xXf7xX124xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX14xX69xX31xXaxX12xXcxX3ecxX31xX3x12d6exX14xX16xX3cxX0xX57xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
2022-08-08 22:09:07

QTO - Tối nay 8/8, tại thị trấn Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh), Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết