Cập nhật:  GMT+7
4154x45d8x7295x55ddxe0b4xdfd9xcaadx8177xaf73xX7x529ex8ec0x4b7bxac40xc373xd5c2xX5xdef7xXax5928x9391xXdx9f73xXbxX3x6ac7x6632x66bdxX3x6779x8482xXexX3xX5xX15xX6xX3xXex4e8ax67cdxX1axX1xX3x4ba3xa039x47eexX0x705fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8478xX10xX6xX18xXaxX12xX3x7d45xX1xXdx65c8x48c1xX3xX1x9025xX3xX18xX19xX1axX3xX4xb052xX3xX1xX2cx6a2dxX1axX3xX4x41a0xX1axX1xX3x60d2xX1xX52xX3xX5exX1x4aefxX1axX3x7d3axX3xX5exX1xX52x4b59xX3x8225xX6xX3xXcxX15xXbx543bxX3xXexX1xaa29xX3xXexX25xcce9xX1axX3xb2c7xX6xX2cxX3x9300xX5axX2cxX74xX3xX1xX48x6b1bx5a58xX1axX3xX3dxb808x82c8xX1axX1cxX3xX3dxX52xX6xX3x84bex6410xX6xX3x7d06xX8fxb502xX4xX3xX9cxX2cxX56xX1axX3xX98xXdxde10xX1axX74xX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX1axXdxXa8xX1axX3xX4xc00exX1axX1cxX3xX5x496fxX4xX3xX5xX8fxX9exX1axX1cxX3xX18xX19xX1axX3xd7ecxX48xX19xX1axX3xXexX8fxX3xX98xX8bxX3xX98xX56xX3xX1axX1cxX8fxcd63xXdxX3xX18xX19xX1axX3xX9cxX78xX6xX3xXbxX1xX8fxc61exX1axX1cxX3xX1cxX52xXbxX3xX7x95d2xX4xX3xX1cxXdxX15xXbxX3xX1cxX1dxXexX3xX5xX15xX6xX3xXexX25xX26xX1axX1xX3xX2axX2bxX2cxd2b7xX3xX0xX2exXbxX12xX0xXexX6xX2axX5xX10xX3xX7xXexX8axX5xX10xX9xXaxX6cxX6xX25xX1cxXdxX1ax4c8fx50ebxXbxbfa9xX3xX6xX48xXexX2cxXaxX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX6xX2axX5xX10xX3xX7xXexX8axX5xX10xX9xXaxX6cxX6xX25xX1cxXdxX1axX125xX126xXbxX128xX3xX6xX48xXexX2cxXaxX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX18xX12xX0xX2exXexX18xX12xX0xX2exXexX25xX12xX0xX2exXexX6xX2axX5xX10xX12xX0xXdxX6cxX1cxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX2exX2exX4xX10bxX2axX6xX2cxXcaxX48xX6xX1axX1cxXexX25xXdxX10bxX98xX1axX2exX18xX10xX7xX5exXexX2cxXbxX2exX1axX10xca6cxX7xX2exX126xX126xbe29x8901xX2ex425exc061xX18xX2xX2x47ddxX19dxX19dx6c25xX19dxXexX2xb565xd1e5xX1acxX19dxX1a1xX5xX2xX10bxa81dxXbxX1cxXaxX3xX2exX12xX0xX2exXexX18xX12xX0xX2exXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX2cxX18xX8axXaxX12xX3xe0faxX2cxX56xX1axX3xX98xXdxXa8xX1axX74xX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX1axXdxXa8xX1axX3xXexX1xX78xX3xXexX25xX7cxX1axX3xX7fxX6xX2cxX3xX83xX5axX2cxX3xX1cxX1dxXexX3xX5xX15xX6xX3xX1cxXdxX15xXbxX3xX18xX19xX1axX3x453axX3xd9ecxX1axX1xX125xX3xXcxX10bxX7fxX3xX10bxX0xX2exXbxX12xX0xX2exXexX18xX12xX0xX2exXexX25xX12xX0xX2exXexX6xX2axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX2cxX18xX8axXaxX12xXcxX25xX8fxX90xX4xX3xX9cxX52xX74xX3xX1axX1x70dcxX1axX3xX9cxX8fxX9exX4xX3xXexX1x7d5cxX1axX1cxX3xXexXdxX1axX3xX2axX2bxX2cxX3xX7xd962xX3xX1a0xX3x60bcxX2axX2bxX2cxX3xX44xX2cxX25xX48x80fdxX3xX9cxX6xX1axX1cxX3xX18xXdxX3xX4xX1xX48xX8axcccexX1axX3xX98xX56xX2cxX3xX9cxX7cxXexX3xX5xXdxX47xX1axX74xX3xX4xX52xX3xXexX1xX288xX3xX1cxX19xX8axX3xX5axX1axX1xX3xX1xX8fxX67xX1axX1cxX3xX5xX90xX1axX3xX9cxbf53xX1axX3xX4xX26xX4xX3xXexa791xX1axX1xX3xX6cxXdxX47xX1axX3xXcxX25xX48xX1axX1cxX74xX3xX1dfxX2cxX56xX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX1axXdxXa8xX1axX3xXexX1xX78xX3xXexX25xX7cxX1axX3xX7fxX6xX2cxX3xX83xX5axX2cxX3xX9cxX2bxX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xX4xX1xX52xX1axX1cxX3xX5exX1xX5axX2cxX3xX7xX26xXexX3xX9cxX78xX6xX3xX2axX56xX1axX74xX3xXcaxX48xX6xX3xX9cxX52xX3xX2axXdxX2b3xXexX3xX9cxX8fxX9exX4xX3xX1axX1xXdxX47xX48xX3xX1xX4bxX3xX18xX19xX1axX3xX67xX3xX5exX1xX52xX6cxX3xX6exX6xX3xXcxX15xXbxX3xX9cxX6xX1axX1cxX3xX1cxX1dxXbxX3xX5exX1xX52xX3xX5exX1xX64xX1axX3xX98xab86xX3xX5exX1xX260xX1axX1cxX3xXexX1xX288xX3xX1xX48xX8axX3xX9cxX4bxX1axX1cxX3xX9cxdaaaxX3xX1axX1cxX8fxXdbxXdxX3xX9cxX288xX3xXexX1xX48xX3xX1xX2cx77d9xX4xX1xX3xX7xX90xX6cxX3xX6cxXb8xX6xX3xX98x7573xX10bxX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX2cxX18xX8axXaxX12xX44xX1x8b8fxX6cxX3xX1cxXdxX15xXbxX3xX9cx4b0fxX3xX1axX1cxX8fxXdbxXdxX3xX18xX19xX1axX74xX3xX1dfxX2cxX56xX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX1axXdxXa8xX1axX3xXexX1xX78xX3xXexX25xX7cxX1axX3xX7fxX6xX2cxX3xX83xX5axX2cxX3xX9cxX2bxX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xX4xX1xX52xX1axX1cxX3xXexX1xX56xX1axX1xX3xX5xX256xXbxX3xX9cxX4bxXdxX3xX1xX34cxX1axX1xX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX1axXdxXa8xX1axX3xXexX34cxX1axX1xX3xX1axX1cxX48xX8axX8bxX1axX3xX98xX90xXdxX3xX7xXbdxX3xXexX1xX6xX6cxX3xX1cxXdxX6xX3xX4xX362xX6xX3xX5exX1xX2cxX5axX1axX1cxX3xX19dxX1adxX3xX9cxX2cxX56xX1axX3xX98xXdxXa8xX1axX74xX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX1axXdxXa8xX1axX3xX9cxX288xX3xX1cxXdxX15xXbxX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX5xX15xX6xX74xX3xXexX1xX48xX3xX1xX2cxX373xX4xX1xX3xX6cxXb8xX6xX3xX98xX380xX3xXexX25xX8fxX90xX4xX3xX5exX1xXdxX3xX2axX2bxX2cxX3xX44xX2cxX25xX48xX3xX9cxa1c3xX3xX2axX4bxX3xX98xX56xX2cxX3xX9cxX7cxXexX3xX5xXdxX47xX1axX10bxX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX2cxX18xX8axXaxX12xX83x78eaxX3xXexX1xX8fxX3xX1dfxX2cxX56xX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX1axXdxXa8xX1axX3xXexX1xX78xX3xXexX25xX7cxX1axX3xX7fxX6xX2cxX3xX83xX5axX2cxX3x86efxX1xX6xX1axX3xXcxX1xX78xX3x5981x6b95xX3xX7fxXdxXa8xX1axX3xX4xX1xX2cxX3xX2axXdxX2b3xXexX74xX3xXexX25xX2cxX1axX1cxX3xX126xX3xX1axX1cxX56xX8axX3xX126xX1a0xX74xX3xX126xX1a8xX2exX19exX2exX126xX1adxX126xX126xX74xX3xX9cxX2cxX56xX1axX3xX98xXdxXa8xX1axX74xX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX1axXdxXa8xX1axX3xX9cxX2bxX3xX4xXb8xX1axX1cxX3xX5xXbdxX4xX3xX5xX8fxX9exX1axX1cxX3xX18xX19xX1axX3xXcaxX48xX19xX1axX3xXexXbdxX3xX98xX8bxX3xX98xX56xX3xX1axX1cxX8fxXdbxXdxX3xX18xX19xX1axX3xX9cxX78xX6xX3xXbxX1xX8fxXe9xX1axX1cxX3xX1cxX1dxXexX3xX9cxX8fxX9exX4xX3xX1xXe9xX1axX3xX19dxX3xX1xX6xX3xX5xX15xX6xX3xX4xX1xX2cxX3xX4xX26xX4xX3xX1xX4bxX3xX18xX19xX1axX10bxX3xX4c6xX1x4e5exX1axX3xX5xX90xX1axX3xX4xX26xX4xX3xX1xX4bxX3xX18xX19xX1axX3xX9cxX8fxX9exX4xX3xX1x961dxX3xXexX25xX9exX3xX5xX56xX3xX1axX1cxX8fxXdbxXdxX3x58e8xX19xX1axX3xX6exXdxX47xX48xX74xX3xX4xX52xX3xX1xX2cxX56xX1axX3xX4xX5axX1axX1xX3xX5exX1xX52xX3xX5exX1xX64xX1axX74xX3xX1cxXdxX6xX3xX9cxX34cxX1axX1xX3xX1axX10xX2cxX3xX1axX1cxX8fxXdbxXdxX74xX3xX9cxX6xX48xX3xX26dxX6cx9308xX3x8dbexX44xX1xX256xX1axX3xX9cxX8fxX9exX4xX3xX7xXbdxX3xX1xX58cxX3xXexX25xX9exX3xX4xX362xX6xX3xX4xX1xX15xX1axX1cxX3xXexX260xXdxX74xX3xX2axX56xX3xX4xX2cxX1axX3xX25xX7cxXexX3xX98xX48xXdxX3xX6cxX99xX1axX1cxX10bxX3xX13xXdxXdbxX3xX9cxX19xX8axX74xX3xX2axX56xX3xX4xX2cxX1axX3xX9cxX2bxX3xX8axXa8xX1axX3xXexX19xX6cxX3xX1xXe9xX1axX3xX9cxX288xX3xXbxX1x76dcxX1axX1cxX74xX3xX4xX1xX26dxX1axX1cxX3xX2axX2bxX2cxb2c4xX74xX3xX4xX1xX78xX3xX7fxXdxXa8xX1axX3xX1axX52xXdxX10bxX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX2cxX18xX8axXaxX12xX1dfxX8fxX9exX4xX3xX2axXdxX2b3xXexX74xX3xX7xX6xX48xX3xX5exX1xXdxX3xX1xX58cxX3xXexX25xX9exX3xX1axX1cxX8fxXdbxXdxX3xX18xX19xX1axX3xX5exX1xX52xX6cxX3xX6exX6xX3xXcxX15xXbxX74xX3xX9cxX2cxX56xX1axX3xX98xXdxXa8xX1axX74xX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX1axXdxXa8xX1axX3xXexX1xX78xX3xXexX25xX7cxX1axX3xX7fxX6xX2cxX3xX83xX5axX2cxX3xX5xX373xXdxX3xXexXdxX2b3xXbxX3xXexX380xX4xX3xXexX25xXdxX288xX1axX3xX5exX1xX6xXdxX3xX4xX26xX4xX3xX1xX2cxX373xXexX3xX9cxX4bxX1axX1cxX3xX1cxXdxX15xXbxX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX399xX1axX1cxX3xX4xX1xX26dxX1axX1cxX3xX1axX1xX56xX3xX4x7dcfxX6xa840xX3xX4x5c68xXexX3xXexX2bbxX6xX3xX4xX19xX8axX3xX4xX26dxXdxX702xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX4xX260xX1axX1cxX3xXexX25xXbdxX4xX3xX2axX6xX1axX74xX3xX4xX1xX48xab79xX1axX3xX2axX78xX3xX4xX26xX4xX3xXexX25xX6xX1axX1cxX3xXexX1xXdxX2b3xXexX3xX2axX78xX74xX3xX98xX256xXexX3xXexX8fxX3xX4xX574xX1axX3xXexX1xXdxX2b3xXexX3xX9cxX288xX3xX7xc0c8xX1axX3xX7xX56xX1axX1cxX3xXf2xX1axX1cxX3xX4xXf2xX48xX74xX3xX1xX58cxX3xXexX25xX9exX3xX1axX1cxX8fxXdbxXdxX3xX18xX19xX1axX3xX5exX1xXdxX3xX4xX574xX1axX3xXexX1xXdxX2b3xXexX10bxX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX2cxX18xX8axXaxX12xX3xXcxX19xX8axX3xX7fxX2cxX1axX1cxX3xX0xX2exXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tập trung ứng phó với bão Noru và mưa lũ

Tập trung ứng phó với bão Noru và mưa lũ
2022-09-25 18:10:41

QTO - Theo tin từ Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, bão Noru trên vùng biển phía Đông Phi-lip-pin đang tiếp tục mạnh lên, dự báo sẽ di chuyển nhanh và...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết