Cập nhật: 13/11/2021 11:49 GMT+7
6b4exc424xd85exf193xf035x11c74xf4a7xc3f4x6d93xX7xcdf9xb5c9x7961xdc1cx9d07x7e50xX5xaebdxXax1019dx879exXdx7362xe88bxX3x9f8ax1036fxX4xX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xcee5x11179xXexX3x1226ax11a01xX3xX6x11514xX3xXexX16x7ba4xX2axX3x10b07xXdxX6xX16xX3xXexX1xfca3xX2axX31xX3xX26xX2exX3x9f63x6b66xX3xX2ax117abxX2axX31xX3xX5xX15xXdxX3x9165xX10xX3x7e26xX38xX3xXexX38xX3xX6xX2axX3xXexX16xX2exX2axX3xX4xX1xX16xX3xX1x9c8fxX4xX3xX7xXdxX2axX1x11438xX3xX7xXdxX2axX1xX3xX26xXdx9167xX2axX0x995exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7a7bxX10xX6xX18xXaxX12x92c8xX15xX2axX31xX3xX2axX6xb570xX3xX2x6d94xX74xX2xX2xX68xX3x8cefx92e7xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX26xX2exX3xaecaxX2exX16xX3xXexa3c9xX16xX3xXbxX1xe8e3xXdxX3xX1xf48exXbxX3xX26x7bbcxXdxX3x6f23xX90xX3x98e9xX6xX2axX3x10b8dxX2axX3xXexX16xX2exX2axX3xX31xXdxX6xX16xX3xXexX1xX38xX2axX31xX3x105d2xX22xXb2xX4xX3xX31xXdxX6xX68xX3x9e94xX38xX2axX31xX3xXexX90xX3xX83xX16xX2axX18xX6xX3xf599xXdx12328xXexX3xf0c8xX6xX4exX3xXex8df8xX3xX4xX1x7352xX4xX3xXe1xX1xe2fdx11655xX2axX31xX3xXexc8eax8dedxX2axX1xX3xXexX22xX90xX71xX2axX3xXexX108xX22xX90xX27xX2axX68xX3xX31xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xX22xX23xXexX3xX26xX27xX3xX6xX2axX3xXexX16xX2exX2axX3xX31xXdxX6xX16xX3xXexX1xX38xX2axX31xX3xcf58xXc4xXcxX13xXcx10ef9xX3xX26xX2exX3xX1xX102xXbaxX2axX31xX3xX18x78f7xX2axX3xX3fxX40xX3xX2axX43xX2axX31xX3xX5xX15xXdxX3xX4bxX10xX3xX4exX38xX3xXexX38xX68xX3xX4bxX10xX3xX31xac9fxX2axX3xX4exX15xX90xX3xX6xX2axX3xXexX16xX2exX2axX3xX4xX1xX16xX3xX1xX61xX4xX3xX7xXdxX2axX1xX68xX3xX7xXdxX2axX1xX3xX26xXdxX71xX2axX3xX144xX83xX89xX89xXefxX149xX3xX2axX43xX4exX3x11bb1x10d85xX1a4xX2xa087xX3xXe1xX1xX102xX103xX2axX31xX3xXexX108xX109xX2axX1xX3xe7b6xX102xXb6xX4xX3xXexXf9xX3xX4xX1xXfdxX4xX3xXexX1xX10xX16xX3xX1xX109xX2axX1xX3xXexX1xXfdxX4xX3xXexX108xe620xX4xX3xXexX22xX90xab88xX2axX3xX26xXbaxXdxX3xX1a4xe4f1xX3xX1b7xXdx10191xX4exX3xX4xa186xX22xX3xXexX108xX71xX2axX3xX4x8809xX3xX2axX102xXbaxX4xX1a8xX3xXa8xXdxX1e7xX4exX3xX4x7171xX22xX3xXexXadxXdxX3xXex8af3xX2axX1xX3xf729xX22xX1f4xX2axX31xX3xXcxX108x9759xX3xX1b7xX102xXb6xX4xX3xXexXf9xX3xX4xX1xXfdxX4xX3xa443xX3xXcxX108xX102xea9exX2axX31xX3xXcxX83xebbdxXcxX3xXe1xX6xX4exX3x7bb0xX9axX1a8xX0xX74xXbxX12xX0xXexX6xXc0xX5xX10xX3xX7xXexX90xX5xX10xX9xXaxX4exX6xX108xX31xXdxX2axf118xX3xX1a4xXbxX4bxX3xX6xX22xXexX16x117d7xXaxX12xX0xXexXc0xX16xX18xX90xX12xX0xXexX108xX12xX0xXexX18xX12xX0xXdxX4exX31xX3xX7xX108xX4xX9xXaxX74xX74xX4xX1a8xXc0xX6xX16xXd7xX22xX6xX2axX31xXexX108xXdxX1a8xX26xX2axX74xX18xX10xX7xX3fxXexX16xXbxX74xX2axX10x109f8xX7xX74xX1a4xX2xX1e3x8188xX74xX1e3x11d57xX18x75c3xX2xX2xX1e3x772cxX1a4xX29bxXexX2xX2a0xX1a4xX1e3xX2a4xX2xX5xX2xX1a8x8b7fxXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xX22xX23xXexX3xX26xX27xX3xX6xX2axX3xXexX16xX2exX2axX3xX31xXdxX6xX16xX3xXexX1xX38xX2axX31xX3xX26xX2exX3xX3fxX40xX3xX2axX43xX2axX31xX3xX5xX15xXdxX3xX4bxX10xX3xX4exX38xX3xXexX38xX3xX6xX2axX3xXexX16xX2exX2axX3xX4xX1xX16xX3xX1xX61xX4xX3xX7xXdxX2axX1xX68xX3xX7xXdxX2axX1xX3xX26xXdxX71xX2axXaxX3xX74xX12xX0xX74xXexX18xX12xX0xX74xXexX108xX12xX0xXexX108xX12xX0xXexX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX16xX18xX90xXaxX12xX83xX102xXbaxX2axX31xX3xX18xX155xX2axX3xX3fxX40xX3xX2axX43xX2axX31xX3xX5xX15xXdxX3xX4bxX10xX3xX4exX38xX3xXexX38xX3xX6xX2axX3xXexX16xX2exX2axX3xXexXadxXdxX3xXcxX108xX102xX22axX2axX31xX3xXcxX83xX230xXcxX3xXe1xX6xX4exX3xX237xX9axX3xff55xX3x6bedxX2axX1xX252xX3xXf4xX1a8xXcxX1a8xX83xX0xX74xXbxX12xX0xX74xXexX18xX12xX0xX74xXexX108xX12xX0xX74xXexXc0xX16xX18xX90xX12xX0xX74xXexX6xXc0xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX16xX18xX90xXaxX12xXcxX108xX16xX2axX31xX3xX3fxX1xX22xX38xX2axX3xX3fxX1xXf9xX3xX4xX1xX102xX103xX2axX31xX3xXexX108xX109xX2axX1xX68xX3xX4xX15xX4xX3xX10xX4exX3xX83xX89xX89xXefxX3xX1b7x81a5xX3xX1b7xX102xXb6xX4xX3xXexX1xX38xX2axX31xX3xXexXdxX2axX3xX26xX27xX3xXexX109xX2axX1xX3xX1xX109xX2axX1xX3xXexX6xXdxX3xX2axXadxX2axX3xX31xXdxX6xX16xX3xXexX1xX38xX2axX31xX3xX225xX3xX5xXfdxX6xX3xXexX22xXf9xXdxX3xX83xX89xX89xXefxX25cxX3xX1xc849xXdxX3xX1b7xX15xXbxX3xX26xX2exX3xXbxX1xXf9xX3xXc0xXdxX1dbxX2axX3xX3fxXdxX1dbxX2axX3xXexX1xXfdxX4xX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xX22xX23xXexX3xX26xX27xX3xX31xXdxX6xX16xX3xXexX1xX38xX2axX31xX3xX1b7xX102xX22axX2axX31xX3xXc0xX9axX3xX26xX2exX3xX26xX43xX2axX3xX1x9996xX6xX3xXfdxX2axX31xX3xX4bx76c3xX3xX3fxX1xXdxX3xXexX1xX6xX4exX3xX31xXdxX6xX3xX31xXdxX6xX16xX3xXexX1xX38xX2axX31xX68xX3xXexX108xXb6xX3xX31xXdx6f39xXbxX3xX2axX31xX102xX22axXdxX3xX31x98eaxXbxX3xXexX6xXdxX3xX2axXadxX2axX3xXexX108xX71xX2axX3xX1b7xX102xX22axX2axX31xX1a8xX1a8xX1a8xX3xXe1xX15xX4xX3xX1xX61xX4xX3xX7xXdxX2axX1xX3xX4xd363xX2axX31xX3xX1b7xX102xXb6xX4xX3xX1xX102xXbaxX2axX31xX3xX18xX155xX2axX3xXexX1xX1d5xX4xX3xX1xX2exX2axX1xX3xX3fxX40xX3xX2axX43xX2axX31xX3xX5xX15xXdxX3xX4bxX10xX3xX4exX38xX3xXexX38xX68xX3xX4bxX10xX3xX31xX172xX2axX3xX4exX15xX90xX3xX6xX2axX3xXexX16xX2exX2axX25cxX3xX1xX102xXbaxX2axX31xX3xX18xX155xX2axX3xX4xX15xX4xX1xX3xX5xX1d5xX6xX3xX4xX1xX61xX2axX3xX4exX4c9xX3xXc0xX1f4xX16xX3xX1xXdxX1e7xX4exX3xX26xX2exX3xX1b7xX9axXdxX3xX4exX4c9xX3xXc0xX1f4xX16xX3xX1xXdxX1e7xX4exX3xX1b7xX498xX2axX31xX3xX4xX15xX4xX1xX68xX3xX6xX2axX3xXexX16xX2exX2axX25cxX3xX3fxX40xX3xX2axX43xX2axX31xX3xXbxX1x108c4xX2axX31xX3xXexX108xX15xX2axX1xX3xX26xX6xX3xX4xX1xXadxX4exX3xX31xXdxX6xX16xX3xXexX1xX38xX2axX31xX3xXexX1xX102xX22axX2axX31xX3xX31xX4a2xXbxX25cxX3xX3fxX40xX3xX2axX43xX2axX31xX3xXexX1xX16xX15xXexX3xX1xXdxX1e7xX4exX3xX3fxX1xXdxX3xX4bxX1f4xX90xX3xX108xX6xX3xXexX6xXdxX3xX2axXadxX2axX3xX31xXdxX6xX16xX3xXexX1xX38xX2axX31xX3xX26xX2exX3xX7xX103xX3xX4xXfdxX22xX3xX3fxX1xXdxX3xX31xX4a2xXbxX3xXexX6xXdxX3xX2axXadxX2axX3xX31xXdxX6xX16xX3xXexX1xX38xX2axX31xX1a8xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX16xX18xX90xXaxX12xXe1xX1xX102xX103xX2axX31xX3xXexX108xX109xX2axX1xX3xX5xX2exX3xX1xX16xXadxXexX3xX1b7xX9axX2axX31xX3xXexX1xXdxX1dbxXexX3xXexX1xX1d5xX4xX3xX2axX1x8f4cxX4exX3xX2axdda1xX2axX31xX3xX4xX6xX16xX3xX2axX1xX23xX2axX3xXexX1xXfdxX4xX68xX3xX3fxXdxX1dbxX2axX3xXexX1xXfdxX4xX68xX3xa8d4xX3xXexX1xXfdxX4xX3xX4xX1x8c04xXbxX3xX1xX2exX2axX1xX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xX22xX23xXexX3xX26xX27xX3xXc4xXcxX13xXcxX3xX1b7xX102xX22axX2axX31xX3xXc0xX9axX3xX4xX1xX16xX3xX83xX89xX89xXefxX25cxX3xX1b7xfa9bxX2axX31xX3xXexX1xX22axXdxX3xX4bxX624xX90xX3xX18xX1d5xX2axX31xX3xX26xX43xX2axX3xX1xX46fxX6xX3xXfdxX2axX31xX3xX4bxX477xX68xX3xX26xX43xX2axX3xX1xX46fxX6xX3xXexX1xX6xX4exX3xX31xXdxX6xX3xX31xXdxX6xX16xX3xXexX1xX38xX2axX31xX3xX3fxX1xXdxX3xX1b7xXdxX27xX22xX3xX3fxX1xXdxX1e7xX2axX3xX4bxX10xX3xX4exX38xX3xXexX38xX68xX3xX4bxX10xX3xX31xX172xX2axX3xX4exX15xX90xX3xX1b7xXb2xXdxX3xX26xXbaxXdxX3xX83xX89xX89xXefxX3xX2axX46fxXdxX3xX108xXdxX71xX2axX31xX3xX26xX2exX3xX2axX31xX102xX22axXdxX3xXexX1xX6xX4exX3xX31xXdxX6xX3xX31xXdxX6xX16xX3xXexX1xX38xX2axX31xX3xX2axX46fxXdxX3xX4xX1xX22xX2axX31xX1a8xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX16xX18xX90xXaxX12xXcxX1xX6xX2axX1xX3xX83xX1f4xXdxX0xX74xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ ở bình độ 400

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ ở bình độ 400
2023-03-24 21:48:00

QTO - Theo đề nghị của Ban liên lạc cựu chiến binh bình độ 400 (BLLB400) với sự hướng dẫn của thượng uý Nguyễn Văn Nhung, (quê ở Quảng Trạch, Quảng Bình)...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết