Cập nhật:  GMT+7
6590x7844xfba9xcb01xbf31x95a3xed6bx72dbx7247xX7xd668xcc65x9e2ax785cx8028xbc77xX5x911fxXaxfd5dxd92bxXdxf272xX3xXex89b9x9556xX3xX4xX6xee82xX1xX3xXexX15xX4xX3xXexX18x9fcexX1dxX3xX2xX3xX1xX6xX3xX4xe3c2xX6xX3xXcxf2aexab33xX3x912cx9c9exX1dxbb6cxX3xd976xda9fxX3x9164xeae4xXexX3xedd1x919exX3xXexX18xXdxb2b9x91f1xX3xX3ex96dbxX1dxX39xX0xb82fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX10xX6xa4fdxXaxX12xe3b7x9665xXcxc6d4xX3xb5b2xX3xXcxX1xX3cxX1dxX1xX3xXbxX1xc251xX3xX36xX37xX1dxX39xX3xX3bxX3cxX3xX1xXdxX48xX1dxX3xX4x67d3xX3xX62xXdxX48xX1dxX3xXex7936xX4xX1xX3xX5xb891xX6xX3xd318xX1x9b2dxa49dxX1dxX39xX3xaa83xX34xe7b2xX9dxX9dxX3xX1xX6x762axX3xX43xX42xX9dxX3xX1xX6xX3xX4x77a4x80b1xX3xXexX1x92caxX4xX3xXbxX1xc6b9x8695xb5b1xX3xX18xX6xX49xX3xXb8xX3cxX49xX3x97dexX3cxX3xX1xX96xX6xX3xX4xX15xX4xX3xX5xX96xX3fxXdxXa3xX3xX39x89e0xX1dxX3xX2xX43xX9dxX3xX1xX6xX3xX1dxX49xX37xXdxX3xXexX18xX4cxX1dxX39xX3xXexX1xX2fxXaexX3xX7xX97xX1dxX34xX0xX50xXbxX12xX0xXexX6xe241xX5xX10xX3xX7xXexXaexX5xX10xX9xXaxXb8xX6xX18xX39xXdxX1dx733bxX9bxXbxb3f1xX3xX6xX49xXexX96xXaxX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX62xX12xX0xXdxXb8xX39xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX50xX50xX4xX34xXfaxX6xX96xbf2bxX49xX6xX1dxX39xXexX18xXdxX34xXc3xX1dxX50xX62xX10xX7xX94xXexX96xXbxX50xX1dxX10xa27dxX7xX50xX2xX42x6cdexX9dxX50xc516xX42xX62xX43xX2xX14axX2xX14axX43xX2xXexX2xX43xX14axX14dxX14dx7b21xX5xX2xX34xe6bfxXbxX39xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexX18xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX62xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcc94xX96xX62xXaexXaxX12xXcxX1xX49xX3xX1xX96xX3fxX4xX1xX3xX5xX91xX6xX3xX4xX1xe14cxXexX3xX5x8d6axf34axX1dxX39xX3xX4xX6xX96xX3xe1abxX3xXbxX1xX19fx713bxX1dxX39xX3xX36xX37xX1dxX39xX3x102f5xX19fx6a36xX1dxX39xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexX18xX12xX0xX50xXexX6xXfaxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xX96xX62xXaexXaxX12xX36xefa7xX1dxX3xXexX1xX1adxXdxX3xX3exXdx7b7fxXb8xX3xX1dxX3cxXaexXb9xX3xX39xXdxX15xX3xXexX18xX19xX3xX4xX6xX1dxX1xX3xXexX15xX4xX3xXexX18xX49xX1dxX39xX3xXfax7588xX1dxX1xX3xXexX18xX26xX1dxX3xX2xX3xX1xX6xX3xX4xX2fxX6xX3xXexX1xX3cxX1dxX1xX3xXbxX1xX74xX3xX3exX3fxXexX3xX42xX43xX3xXexX18xXdxX48xX49xX3xX3exX4cxX1dxX39xXb9xX3xXexc514xX1dxX39xX3xX14axXb9xX43xX3xXexX18xXdxX48xX49xX3xX3exX4cxX1dxX39xX3xX7xX96xX3xXc3x7cb5xXdxX3xX1dxX23dxXb8xX3xX9bxX9dxX2xcf85xXb9xX3xX12fxX49xX6xX3xX3exX84xX3xXexX3fxX96xX3xX18xX6xX3xX1dxX1xXdxa5d7xX49xX3xX7xX97xX1dxX3xXbxX1xXb7xXb8xX3xX1dxX37xX1dxX39xX3xX7xX97xX1dxX3xX4xX84xX3xX4xX1xX19bxXexX3xX5xX19fxX1a0xX1dxX39xX3xXc3xX3cxX3xX39xXdxX15xX3xXexX18xX19xX3xX94xXdxX1dxX1xX3xXexX1e3xXb9xX3xXexX1xX49xX3xX1dxX1x9698xXbxX3xX4xX2fxX6xX3xX1dxX37xX1dxX39xX3xX62xXadxX1dxX3xX3exX19fxX1a0xX4xX3xX4xX97xXdxX3xXexX1xXdxX48xX1dxX3xX3exX15xX1dxX39xX3xX94xX1edxX34xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xX96xX62xXaexXaxX12xX36xX3fxXexX3xX3exX19fxX1a0xX4xX3xX94xX1e3xXexX3xX12fxX49xX97xX3xX1dxX3cxXaexXb9xX3xX3exX19xX6xX3xXbxX1xX19fxX1b8xX1dxX39xX3xXexX18xXdxX1edxX1dxX3xX94xX1xX6xXdxX3xX1dxX1xXdxX272xX49xX3xX39xXdxX97xXdxX3xXbxX1xX15xXbxX3xX3exX1edxX3xX1xfbd5xX3xXexX18xX1a0xX3xX1dxX37xX1dxX39xX3xX62xXadxX1dxX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX18xXdxX1edxX1dxX3xX1dxX37xX1dxX39xX3xX1dxX39xX1xXdxX48xXbxX3xX3exX37xX3xXexX1xX19xX3xX1dxX1xX19fxX3xX3exXd5xX49xX3xXexX19fxX3xX1xX3fxX3xXexXd5xX1dxX39xX3xX39xXdxX6xX96xX3xXexX1xX37xX1dxX39xXb9xX3xXexX1xX2fxXaexX3xX5xX1a0xXdxXb9xX3xX3exXdxX48xX1dxX3xXbxX1x947exX4xX3xXc3xX388xX3xX7xX97xX1dxX3xX10exX49xX19bxXexX34xX3xX3bxX32bxX3xXexX18xX1a0xX3xXexX1xXb2xX4xX3xX1xXdxX48xX1dxX3xXexX15xXdxX3xX4xX1b8xX3xX4xX19bxX49xX3xX1dxX37xX1dxX39xX3xX1dxX39xX1xXdxX48xXbxXa3xX3x7d3fxX1dxX39xX3xX62xX388xX1dxX39xX3xX94xX1xX96xX6xX3xX1xb923xX4xX3xX4xX37xX1dxX39xX3xX1dxX39xX1xX48xXb9xX3xX3exXb7xXaexX3xXb8xX3fxX1dxX1xX3xX4xX1b8xX3xX39xXdxX254xXdxX3xX1xX84xX6xX3xXc3xX3cxX3xX10exXadxXaexX3xX62xXb2xX1dxX39xX3xX4xX1xX49xX32bxXdxX3xX5xXdxX26xX1dxX3xX94xX1e3xXexX3xXfaxX6xX96xX3xXexXdxX26xX49xX3xX7xX97xX1dxX3xXbxX1xXb7xXb8xX3xX3exXd5xX49xX3xX18xX6xX3xX4xX1xX96xX3xX1dxX37xX1dxX39xX3xX62xXadxX1dxX34xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xX96xX62xXaexXaxX12x7230xXadxXaexX3xX62xXb2xX1dxX39xX3xXc3xX3cxX3xX1dxX1xXadxX1dxX3xX18x84f4xX1dxX39xX3xXb8xX37xX3xX1xX20dxX1dxX1xX3xX4xX15xX1dxX1xX3xX3exX4cxX1dxX39xX3xX5xX254xX1dxX3xX7xX97xX1dxX3xX10exX49xX19bxXexX3xX5xX91xX6xX3xX4xX1xX19bxXexX3xX5xX19fxX1a0xX1dxX39xX3xX4xX6xX96xX3xX1a8xX3xXbxX1xX19fxX1adxX1dxX39xX3xX36xX37xX1dxX39xX3xX1b6x733exXb9xX3xX36xX37xX1dxX39xX3xX1b6xX19fxX1b8xX1dxX39xXa3xX3xXb8xX37xX3xX1xX20dxX1dxX1xX3xXexX18xX4cxX1dxX39xX3xX1xX96xX6xX3xXexX18xX96xX1dxX39xX3xX4xX1xX2afxX49xXb9xX3xXexX18xX4cxX1dxX39xX3xX18xX6xX49xXb9xX3xX1xX96xX6xX3xXexX18xX96xX1dxX39xX3xX1dxX1xX3cxX3xX5xX19fxX254xXdxXb9xX3xX18xX6xX49xX3xe9e3xXdxX10xXexX13x102d3xX33xX3xX1a8xX3xXbxX1xX19fxX1adxX1dxX39xX3xX36xX37xX1dxX39xX3xXcxX1xX6xX1dxX1xXb9xX3xX36xX37xX1dxX39xX3xX13xXdxX6xX1dxX39xXa3xX3xX10exXadxXaexX3xX62xXb2xX1dxX39xX3xX1dxX1xb915xX1dxX3xX1xXdxX48xX49xX3xX18xX6xX49xX3xX6xX1dxX3xXexX96xX3cxX1dxX3xX36xX37xX1dxX39xX3xX3bxX3cxXb9xX3xX1xX96xX6xX3xX4f5xX1dxX3xX1b6xX3fxX4xX3xX6axX3xX36xX37xX1dxX39xX3xX13xXdxX6xX1dxX39xc94cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xX96xX62xXaexXaxX12xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xXcxX49xXaexX272xX1dxX0xX50xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hội thi tìm hiểu về canh tác tự nhiên

Hội thi tìm hiểu về canh tác tự nhiên
2018-12-10 16:04:02

(QT) - Dự án Phát triển chuỗi giá trị địa phương tại huyện Triệu Phong thuộc Tổ chức Tầm nhìn Thế giới vừa phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện Triệu Phong tổ chức hội thi tìm...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết