Cập nhật:  GMT+7
2532x4317x6cf4x7df4x9e29x64f0xaad0xb390x9465xX7x4931xd6a3x9c78x7230xcd8cx838fxX5xaf82xXaxa2e2x5ddcx355dx9ff7xX3x9c9bx7784x2b53xa2daxX1axX3xXex6f96xX3x9ae3x54ffxX15x6867xX3xX20x679dxX15xX23xX3xc635xc8efxX3xX20xX14x44e4xX3xXex8442xX3xd715x37c5x25d6xX3x45abxX1xX2fxX3xX38xXdxX15xX1xX3xXex84c2xX3xXcxX1xX32xa2b6xX15xX23xX3x49f2x9f55xXdxX3xX20x92f8xX4xX3x5a43xXdxc5ebxXexX3xcdc8xX6xX36xX3x573dx501axX36xX0x86bdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8d28xX10xX6x3ad7xXaxX12xca25xd2a0xXcx29f2xX3xc8e4xX3xa279xX6xX2fxX3xX2x5ffbxX3xX15xX26xX4bxX3xXexX1xX35xX15xX1xX3xX5x45d0xXbxX3xX34xX35xX3xXbxX1x4ed9xXexX3xXex5906xXdx7494xX15x6963xX3xX20xX42xX15xX3xX15xX6x3ed5xX3xX20x9452xX3xX4x3adbxX3xX1xX47xX15xX3x833axX1axX1axX3xX72xX36xX6xX15xX1xX3xX15xX23xX1xXdxX55xXbxX3xX75xXexX9axX36xX15xX23xX3xX20xXacxX3xX4xXacxX3xXb2xX3xX72xX36xX6xX15xX1xX3xX15xX23xX1xXdxX55xXbxX3x6517x3dd5x3e3fxX78xX3xX20xX26xX15xX23xX3xX2axX2bxX3xX1xX36xX4cxXexX3xX20x5086xX15xX23xX3xXexX4cxXdxX3xX38xX1xX2fxX3xX38xXdxX15xX1xX3xXexX42xX3xXcxX1xX32xX47xX15xX23xX3xX4bxX4cxXdxX3xX20xX50xX4xX3xX53xXdxX55xXexX3xX58xX6xX36xX3xX5cxX5dxX36xX3xX75xX1xX2fxXa6xX55xX15xX3xX6fxX32x4e3fxX15xX23xX3xX6fxXacxX6xX9exX3xX76xX2fxX5dxX15xX23xX3xXcxX9ax3c59xX78xX18xX3x7a0bxXacxX3xX81xX19xX3xX72x4143xX3xX96xX15xX3xX20xX26xX15xX23xX3xX2axX2bxX3xX20xX14xX2fxX3xXexX32xX3xX34xX12bxXdxX3xXex696fxX15xX23xX3xX7x3f8cxX3xX34xX165xX15xX3xX23xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX1axX3xXexX1exX3xX20xX21xX15xX23xX9exX3xXexX9axX36xX15xX23xX3xX20xXacxX3xX17xXb2xX3xX72xX147xX3xX96xX15xX3xX20xXa9xX3xX20xXdxX3xX34xX35xX36xX3xX1xX36xX4cxXexX3xX20xXf2xX15xX23x6290xX3xX17x3a65x52b8xX3xXbxX1xX32xX47xX15xX23xX3xX96xX15xX3xX2axXdxX15xX1xX3xX72xX36xX6xX15xX1xX1a3xX3xX1a6xX18xX1a7xX1axX1axX3xX1xXf2xX3xXexX1xX6xX4bxX3xX23xXdxX6xX3xX2axXdxX15xX1xX3xX72xX36xX6xX15xX1xX3xXexX9axb53dxX15xX3xX20xX13cxX6xX3xX53xX35xX15xX3xX15xX35xXa6xX18xX3xX140xX96xX4xX3xX72xX36xX6xX15xX1xX3xX15xX23xX1xXdxX55xXbxX9exX3xX72xX147xX3xX96xX15xX3xX20xX14xX2fxX3xXexX32xX3xX20xXa9xX3xX23xXdxX5dxXdxX3x3de4xX2fxXa6xX42xXexX3xX34xXdxX55xX4xX3xX5xX35xX4bxX3xX4xX1xX36xX3xX2axX1xX36xX5dxX15xX23xX3xXb2xX18xX1axX1axX1axX3xX5xX6xX36xX3xX20xXf2xX15xX23xX3xXexX9axX147xX4xX3xXexXdxX42xXbxX3xX34xX35xX3xX23xXdxX96xX15xX3xXexXdxX42xXbxX18xX0xXexX6xX53xX5xX10xX3xX7xXexXa6xX5xX10xX9xXaxX4bxX6xX9axX23xXdxX15x90dfxX1a6xXbx8936xX3xX6xX2fxXexX36xXaxX12xX0xXexX9axX12xX0xXexX72xX12xX0xXdxX4bxX23xX3xX7xX9axX4xX9xXaxX60xX60xX4xX18xX53xX6xX36xX215xX2fxX6xX15xX23xXexX9axXdxX18xX34xX15xX60xX72xX10xX7xX2axXexX36xXbxX60xX15xX10x586cxX7xX60xX2xX17xXb2xX81xX60xXb2x3850xX72xX81xX1axX2acxX1axX1a7xX17xX2xXexX19xXb2xX2acxX81xbd54xX5xX2xX18x9479xXbxX23xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXexX72xX12xX0xX60xXexX9axX12xX0xXexX9axX12xX0xXexX72xX12xX0xXbxX12xX5cxX165xX4xX3xX26cxX42xXbxX3xX1xX35xX15xX23xX3xX1xXacxX6xX3xX4xX1xX2fx6c3exX15xX3xX53xX13cxX3xX34xX8exX15xX3xX4xX1xX2fxXa6xX9cxX15xX3xX7xX6xX15xX23xX3xX58xX35xX36xX3xXexX4cxXdxX3xX38xX1xX2fxX3xX38xXdxX15xX1xX3xXexX42xX3xXcxX1xX32xX47xX15xX23xX3xX4bxX4cxXdxX3xX20xX50xX4xX3xX53xXdxX55xXexX3xX58xX6xX36xX3xX5cxX5dxX36xX0xX60xXbxX12xX0xX60xXexX72xX12xX0xX60xXexX9axX12xX0xX60xXexX6xX53xX5xX10xX12xc0c8xX50xX4xX3xX72x4db9xX3xX20xX6xX3xX7xX165xX3xX4xX96xX4xX3xX72xX36xX6xX15xX1xX3xX15xX23xX1xXdxX55xXbxX3xX34xX35xX3xX4xX96xX4xX3xX72xX147xX3xX96xX15xX3xX20xX14xX2fxX3xXexX32xX3xX20xX6xX15xX23xX3xXexX9axX36xX15xX23xX3xXexX1x9596xXdxX3xX23xXdxX6xX15xX3xXexX1xX147xX4xX3xX1xXdxX55xX15xX3xX4bxXdx6ad5xX15xX3xX23xXdxX5dxX4bxX3xX4xX96xX4xX3xX5xX36xX4cxXdxX3xXexX1xX2fxX42xX3xX15xX1xX32xX15xX23xX3xX34xX12bxXdxX3xXb2xX1axX1axX3xX72xX36xX6xX15xX1xX3xX15xX23xX1xXdxX55xXbxX3xX34xX35xX3xX17xXb2xX3xX72xX147xX3xX96xX15xX3xX20xX14xX2fxX3xXexX32xX3xX20xX6xX15xX23xX3xX1xX36xX4cxXexX3xX20xXf2xX15xX23xX9exX3xX15xX23xX2fxX21xX15xX3xXexX1xX2fxX3xXexbb4exX3xX15xXf2xXdxX3xX2axX1xX2fxX3xX34x8410xX3xX15xXf2xXdxX3xX20xX13cxX6xX3xX4xac9dxX15xX23xX3xX72xX14xX15xX3xX160xX15xX3xX20xX13cxX15xX1xX9exX3xXexX3fbxX3xX15xX26xX4bxX3xX1a6xX1axX1axX19xX3xX20xX42xX15xX3xX15xX6xXa6xX3xX20xXa9xX3xX20xXacxX15xX23xX3xX23xXacxXbxX3xX4xX1xX36xX3xX15xX23xc804xX15xX3xX7xX96xX4xX1xX3xX15xX1xX35xX3xX15xX32xX12bxX4xX3xX4bx6ddfxXdxX3xX15xX26xX4bxX3xX53xc22dxX15xX1xX3xX215xX2fxX448xX15xX3xXb2xX1axX3xXexX1exX3xX20xX21xX15xX23xX9exX3xXexX9axX36xX15xX23xX3xX20xXacxX3xXexX1xX2fxX3xXexX3fbxX3xX72xX36xX6xX15xX1xX3xX15xX23xX1xXdxX55xXbxX3xXexX9axX36xX15xX23xX3xX15xX32xX12bxX4xX3xX4xX1xXdxX42xX4bxX3xX19xX1ax89e6xX9exX3xX72xX36xX6xX15xX1xX3xX15xX23xX1xXdxX55xXbxX3xX15xX32xX12bxX4xX3xX15xX23xX36xX35xXdxX3xX17xX1axX4a7xX18xX3xXcxXdxX15xX9exX3xX5dxX15xX1xX269xX3xXcxX18xXcxX0xX60xXbxX12


Các tin đã đưa

Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động BVMT

Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động BVMT
2013-11-14 08:00:38

(QT) - Chương trình hành động liên ngành được ký kết giữa Sở TN&MT Quảng Trị với 6 tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh, công tác tổ chức các đội tình nguyện giữ gìn vệ sinh, bảo vệ...

Dũng cảm cứu người giữa biển đêm

Dũng cảm cứu người giữa biển đêm
2013-11-13 07:29:12

(QT) - Vào lúc 19 giờ ngày 4/11/2013, nhận được tin báo của nhân dân trên bờ biển Cửa Việt có một phụ nữ có ý định tự tử, Thượng sĩ Nguyễn Viết Xuân, Công an thị trấn Cửa Việt,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết