Cập nhật: 12/01/2020 12:39 GMT+7
ab3axdecex10995x11706x12d30xbb94xe237xbc4dx10aa4xX7x12b4fxe8f6x11e4ax13295xfe49x106caxX5xfa6dxXaxc6faxc879xf1e3xX6xX3xc671x13c01x12586xX3xX1xX19x114bbxXexX3x1289dx107c5xd19exe20axX3xXcxd3e4xc257xX22xX23xX3xXexe7a0x10c82xX3x13a6cx116e1xX22xX3xX1xe932xX6xX3xX17xX18xX3xX13xX18xX19xX3xXexX1dxX19xX3xXcxX1xXdx13bdcxX22xX3x1097cxX1xX2cxX22xX3xX2fxX30xX22xX3xX17xd330xXdxX3xX1x12f09xX22xX3xX2xd9bfx107abxX5axX5axX5axX3xX20xcbe0xX27xX3xX7xe745xX4xX1xX3xXbxX1xe927xX4xX3xX17xX6bxX3x135faxX1dxX22xX3xX20x136afxX4xX0xebebxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb099xX10xX6xcfc6xXaxX12xd761xf564xXcxce74xX3x10277xX3x132caxX65xX22xX23xX3xX22xX6x10ce4xX3xX2xe5f5xX5bxX2xX5bxX9fxX5axX9fxX5ax10f82xX3xXexX1dxXdxX3xXexX1x13179xX3xXexX26x11c56xX22xX3xX88x131b4xX3xb76axX65xXa7xX3xX1xX27xX9cxX45xX22xX3xX2fx1231fxX22xX1xX3xe0dexXdxX22xX1xXa7xX3xXcxX26xX27xX22xX23xX3xXexX2cxX2dxX3xX2fxX30xX22xX3xX1xX34xX6xX3xX17xX18xX3xX13xX18xX19xX3xXexX1dxX19xX3xXcxX1xXdxX45xX22xX3xX48xX1xX2cxX22xX3xX2fxX30xX22xX3xX4xX1x10cf9xX22xX1xX3xXexX1xaf52xX4xX3xX20xX14x11033xX4xX3xe04axX1xX6xXdxX3xXexX26xX14xX56xX22xX23xX3xX17xX52xXdxX3xX1xX56xX22xX3xX2xX5axX5bxX5axX5axX5axX3xX20xX61xX27xX3xX7xX65xX4xX1xX3xXbxX1xX6bxX4xX3xX17xX6bxX3xX71xX1dxX22xX3xX20xX76xX4xX3xXexX26xcd67xX22xX3xX20xXafxX6xX3xX71xX18xX22xX3xX1xX27xX9cxX45xX22xX3xX17xX18xX3xX4xX65xX4xX3xX20xXafxX6xX3xXbxX1xX14xX56xX22xX23xX3xX5xX2cxX22xX3xX4xb871xX22xX5bxX3xXcxX26xX14xc4cfxX22xX23xX3xX13xX19xX18xX22xX3xX20xX1dxXdxX3xX71xXdxb257xX27xX3xX8fxX27xfbb5xX4xX3xX1xX21xXdxX3xXexfddbxX22xX1xX3xX88xX19xX18xX22xX23xX3xX13xX102xX4xX3xXcxX1xe99axX22xX23xdc39xX3xX20xX1dxXdxX3xX8bxXdxX45xX22xX3xX4xX65xX4xX3xX7xX16fxXa7xX3xX22xX23xX18xX22xX1xXa7xX3xX20xXafxX6xX3xXbxX1xX14xX56xX22xX23xX3xX8bx11a48xX3xX5x121c1xX3xX10axX1xX6xXdxX3xXexX26xX14xX56xX22xX23xX5bxX0xX79xXbxX12xX0xXexX6xX71xX5xX10xX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxX2dxX6xX26xX23xXdxX22x11495xX9fxXbxf984xX3xX6xX27xXexX19xXaxX12xX0xXexX26xX12xX0xXexX8bxX12xX0xXdxX2dxX23xX3xX7xX26xX4xX9xXaxX79xX79xX4xX5bxX71xX6xX19x1199fxX27xX6xX22xX23xXexX26xXdxX5bxX17xX22xX79xX8bxX10xX7xX10axXexX19xXbxX79xX22xX10xe6ddxX7xX79xX9fxX5axX5axX2xX79x11337xd4faxX8bxX5axX2xX9fxe65ex10297xX235xX235xXexX2xX22fxb1c4xX235xX23cxX230xX5xX2xX5bx116eaxXbxX23xXaxX3xX79xX12xX0xX79xXexX8bxX12xX0xX79xXexX26xX12xX0xXexX26xX12xX0xXexX8bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb93fxX19xX8bxX9cxXaxX12x1241dxX65xX4xX3xX20xX1dxXdxX3xX71xXdxX17exX27xX3xX4xX19bxXexX3xX71xX30xX22xX23xX3xX10axX1xX65xX22xX1xX3xXexX1xX18xX22xX1xX3xXcxX26xX27xX22xX23xX3xXexX2cxX2dxX3xX2fxX30xX22xX3xX1xX34xX6xX3xX17xX18xX3xX13xX18xX19xX3xXexX1dxX19xX3xXcxX1xXdxX45xX22xX3xX48xX1xX2cxX22xX3xX2fxX30xX22xX3xX93xX3x10af4xX22xX1xX1edxX3xXcxX5bxXcxX0xX79xXbxX12xX0xX79xXexX8bxX12xX0xX79xXexX26xX12xX0xX79xXexX6xX71xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX267xX19xX8bxX9cxXaxX12xXcxX26xX27xX22xX23xX3xXexX2cxX2dxX3xX2fxX30xX22xX3xX1xX34xX6xX3xX17xX18xX3xX13xX18xX19xX3xXexX1dxX19xX3xXcxX1xXdxX140xX22xX3xX48xX1xX2cxX22xX3xX2fxX30xX22xX3xX23xXb7xX2dxX3xX22fxX3xX1xX1dxX22xX23xX3xX2dxX6bxX4xX1edxX3xXcxX26xX27xX22xX23xX3xXexX2cxX2dxX3xX7xX65xX4xX1xXa7xX3xX4xX18xX3xXbxX1xX140xX3xX7xX65xX4xX1xXa7xX3xXexX1xX14xX3xX17xXdxX45xX22xX3xX20xX76xX4xX3xX2dxXdxX1c7xX22xX3xXbxX1xXfcxX3xX17xX18xX3xXcxX26xX27xX22xX23xX3xXexX2cxX2dxX3xXexXdxf833xX22xX23xX3xe486xX22xX1xX3xX8fxX27xd627xX22xX1xX3xX26dxX1xX2cxX27xX3xX20xX14xX107xX4xX3xX1f0xX2cxX9cxX3xX8bxX1c4xX22xX23xX3xX22xX1x13b12xX2dxX3xXexX1xX1c4xX4xX3xX1xXdxX45xX22xX3xX4xX65xX4xX3xX1xX19xX1dxXexX3xX20xX21xX22xX23xX3xX10axXdxX22xX1xX3xX8bxX19xX6xX22xX1xX3xX22xX1xX18xX3xX7xX65xX4xX1xXa7xX3xX1f0x1297fxX3xX1xX21xXdxX3xX1xX34xX6xX3xX1xX19xX1dxXexX3xX20xX21xX22xX23xX3xX20xX76xX4xX3xX7xX65xX4xX1xX3xX1xX76xX4xX3xX20xX14xf693xX22xX23xX3xX17xX18xX3xX4xX65xX4xX3xX22xX1xX18xX3xX17xX30xX22xX3xX1xX34xX6xX3xXexX1x11c34xX22xXa7xX3xX71xde82xX22xX5bxX3xX2fxX52xXdxX3xX1xX56xX22xX3xX2xX5axX5bxX5axX5axX5axX3xX20xX61xX27xX3xX7xX65xX4xX1xX3xX20xX14xX107xX4xX3xX71xX18xX9cxX3xX71xX65xX22xXa7xX3xXexX26xX19xX22xX23xX3xX20xX34xX3xX4xX34xX3xX1xX56xX22xX3xX2xX5bxX5axX5axX5axX3xX20xX61xX27xX3xX7xX65xX4xX1xX3xXbxX1xX6bxX4xX3xX17xX6bxX3xX22xX23xX14xX3e1xXdxX3xX20xX76xX4xX3xXexX1dxXdxX3xXexX1xX14xX3xX17xXdxX45xX22xX3xX20xX76xX4xX3xX2dxXdxX1c7xX22xX3xXbxX1xXfcxXa7xX3xXcxX26xX27xX22xX23xX3xXexX2cxX2dxX3xX17xX30xX22xX3xX1xX34xX6xX3xX17xX18xX3xX13xX18xX19xX3xXexX1dxX19xX3xXcxX1xXdxX45xX22xX3xX48xX1xX2cxX22xX3xX2fxX30xX22xX3xX5xX18xX3xX20xXafxX6xX3xX4xX1xX18bxX3xXexXdxX22xX3xX4xX168xX9cxX3xX8bxX18xX22xX1xX3xX4xX1xX19xX3xX22xX1x11e57xX22xX23xX3xX22xX23xX14xX3e1xXdxX3xX9cxX140xX27xX3xXexX1xXfcxX4xX1xX3xX20xX76xX4xX3xX7xX65xX4xX1xXa7xX3xX20xXb7xX22xX23xX3xXexX1xX3e1xXdxX3xX23xX34xXbxX3xXbxX1xX61xX22xX3xXexX1xf8aexX4xX3xX20xbc26xX9cxX3xXbxX1xX65xXexX3xXexX26xXdxX17exX22xX3xX17xX30xX22xX3xX1xX34xX6xX3xX20xX76xX4xX3xX4xbf38xX6xX3xX22xX23xX14xX3e1xXdxX3xX8bxX2cxX22xX3xXexX26xX140xX22xX3xX20xXafxX6xX3xX71xX18xX22xX5bxX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX267xX19xX8bxX9cxXaxX12xXcxX26xX14xX52xX4xX3xX20xX34xXa7xX3xX4xX65xX4xX3xX1xX19xX1dxXexX3xX20xX21xX22xX23xX3xX14xX56xX2dxX3xX2dxX61xX2dxX3xX17xX30xX22xX3xX1xX34xX6xX3xX20xX76xX4xX3xX4xf6e0xX22xX23xX3xX20xX3bexX3xX20xX14xX107xX4xX3xXcxX26xX27xX22xX23xX3xXexX2cxX2dxX3xX2fxX30xX22xX3xX1xX34xX6xX3xX17xX18xX3xX13xX18xX19xX3xXexX1dxX19xX3xXcxX1xXdxX45xX22xX3xX48xX1xX2cxX22xX3xX2fxX30xX22xX3xXbxX1xX183xXdxX3xX1xX107xXbxX3xX4xX65xX4xX3xX20xX56xX22xX3xX17xXafxX3xXex13ab9xX3xX4xX1xX102xX4xX3xX22xX1xX14xX3xX20xX18xX19xX3xXexX1dxX19xX3xX235xX5axX3xX20xX1dxXdxX3xX7xX102xX3xX20xX76xX4xX3xX20xX61xX27xX3xXexXdxX140xX22xX3xXexX1dxXdxX3xX8fxX27xX3ffxX22xX23xX3xXcxX26xXafxX3xX22xX1xX38dxX2dxX3xX5xX6xX22xX3xXexc48exX6xX3xX22xXdx1379cxX2dxX3xX20xX6xX2dxX3xX2dxX140xX3xX20xX76xX4xX3xX7xX65xX4xX1xX3xXexX26xX19xX22xX23xX3xX4xX21xX22xX23xX3xX20xXb7xX22xX23xX5bxX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX267xX19xX8bxX9cxXaxX12xXcxX5bxXcxX0xX79xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết