Cập nhật:  GMT+7
dcbex16af2x133fax1592fxe7c1x11b48xee95x14ee4x1265fxX7x10663x10435x1259cx10f69x15636x1499axX5xe154xXax16002x12214xfc45xX6xX3xX4xX6x11860xX3x1590cx15ce1xX3x15d2bxef34x13d7dxX3xXexXdxe31ex14b3bxX3xXexX1x15aa0xX3xXex1509cxXdxX3xX7xXdxX24xX25xX3xXexX1x11502xX3xfdecxX20x1199cxX20xXbxX19xX6x11331xXexX3xX13x13de6x13e85xf439xX3x11ff7xX1fxX0x100a9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX10xX6xf2a8xXaxX12xX47xX43xX19xX3xX44xX6xedfbxX3x143b0x168bcxX4axX68xX4axX67x14304xX67xX2x10b7bxX3xXexX1xX43xX44xX45xX3xXexXdxX44xX3xXexfd75xX3xX7xXdxX24xX25xX3xXexX1xX36xX3xX38xX20xX3axX20xXbxX19xX6xX3fxXexX3xX13xX43xX44xX45xX3xX47xX1fxX3xX4xX1xX20xX3xe2b7xXdx14debxXexX70xX3x14fbcx1007dxX44xX3xX1exX36xX3xXa4x160f4xX3xXa4xX14xX6xX3x1132dxX6dxX6dxX3x12495xX45xX3xX4xX6xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xXexXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX3xXexX2cxXdxX3xX7xXdxX24xX25xX3xXexX1xX36xX3xX1ex1250exXdxX3xX45xXdx15384xX3xX67x13dd0xX3axX68xX6dxX6dxX3xXa4x15ac5xX44xX45xX4axXb6xX45xX3axX3x101adxXdxXe0xX19xX3xXa4x10b1axX4xX3xX7xXdxX24xX25xX3xXexX1xX36xX3xX38xX20xX3axX20xXbxX19xX6xX3fxXexX3xX13xX43xX44xX45xX3xX47xX1fxX3xX13x12a95xX44xX45xX3xXcxf1efxX3x13c0bxXdxX44xX1xX3x13b88xX6xX44xX3xX4xX1xX20xX3xX1xX6xX65x14e37xX3x127e2x12ba7xX20xX3x10942xX44xX1xX3xX1xX14x128a4xX44xX45xX3xX4x1147exX6xX3xX38x11ab7x14e10x111b8xX131x128e7xX2xX68xX3xX44xX24xX44xX3xX7xX134xX44xX3xXbxX1x1049axX19xX3xX1ex1308dxX44xX45xX3xX4xX1xX25xX65xX24xX44xX3xX4xX6xX44xX1xX3xX4xX6xX19xX3xX1bxX1cxX70xX3x15b60xXacxX3xX47xX134xXdxX3x13085xX1x155f2xX70xX3xX1xX25xX65x12d35xX44xX3xX47xX134xXdxX3x12851x1468exX44xX45xX3xX45xX117xXbxX3xXb6xX1x14751xX3xXb6xX1xX188xX44xX3xXexX3fxX20xX44xX45xX3xX1exXdxX180xX4xX3xXexXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX3axX3xXcxX3fxX14xXdbxX4xX3xXex12835xX44xX1xX3xX1xX1b5xX44xX1xX3xXa4xX192xX70xX3xX7xXdxX24xX25xX3xXexX1xX36xX3xX38xX20xX3axX20xXbxX19xX6xX3fxXexX3xX13xX43xX44xX45xX3xX47xX1fxX3xXa4xXacxX3xXb6xXa0xXexX3xX44xXf8xXdxX3xXa4x12e3cxX3xXa4xX14xX6xX3xX7xX134xX44xX3xXbxX1xX155xX19xX3xX1exX1fxX20xX3xXexX3fxX14xX44xX45xX3xX9exX1fxX65xX3xX1exX1fxX3xXexXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX3xXexX2cxXdxX3xX7xXdxX24xX25xX3xXexX1xX36xX3xX1exXdbxXdxX3xX45xXdxXe0xX3xXbxX1xXdxX3xX5x128f4xXdxX3xX44xX1xX25x10954xX44xX3x10348xX7xXdxX24xX25xX3xXexX1xX36xX3xX4xX1x11f2axX3xXex13d66xX44xX1xX3xX4xX43xX44xX45xX3xX1exX232xX44xX3xX4xX1xX25xX65xX1e9xX44xX3xX1exX1fxX3xX1xX192xX6xX3xXa4xXa5xX44x117ecxX3axX3x15e9exX25xX6xX3xXa4xX192xX3xX45xX192xXbxX3xXbxX1x145ccxX44xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xf79bxX3xXb6xX1xX192xX3xXb6xX1xX188xX44xX3xX1exXdbxXdxX3xX44xX45xX14x10fd1xXdxX3xX5cxeee5xX44xX3xXexX2cxXdxX3xX1exX159xX44xX45xX3xX4xX1xX25xX65xX24xX44xX3xX4xX6xX44xX1xX3xX4xX6xX19xX3xX5xXdbxX44xX3xX44xX1x16671xXexX3xX4xX13fxX6xX3xXexX241xX44xX1x14975xX3axX0xX4axXbxX12xX0xXexX6xX9exX5xX10xX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX19xX6xX3fxX45xXdxX44xX12exX67xXbxX171xX3xX6xX25xXexX20xXaxX12xX0xXexX3fxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXdxX19xX45xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX4axX4axX4xX3axX9exX6xX20x13316xX25xX6xX44xX45xXexX3fxXdxX3axX1exX44xX4axX5cxX10xX7xXb6xXexX20xXbxX4axX44xX10xe25dxX7xX4axX67xX2xXe3xX68xX4axX1cx15e77xX5cxXe3xX2x1050bxX67xX31fxX2xebbfxXexX2xX31fxX2xX67xX67xXb2xX5xX2xX3ax15e96xXbxX45xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX3fxX12xX0xXexX3fxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12169xX20xX5cxX65xXaxX12xX38xX6xX19xX3xX1bxX1cxX3xXa4xX6xX44xX45xX3xXa4xX14xX22cxX4xX3xX9exX1fxX65xX3xX9exXe0xX44xX3xXexX2cxXdxX3xX7xXdxX24xX25xX3xXexX1xX36xX3xX38xX20xX3axX20xXbxX19xX6xX3fxXexX3xX13xX43xX44xX45xX3xX47xX1fxX147xX3x136cexX44xX1xX3xX5cxX20xX3xX7xXdxX24xX25xX3xXexX1xX36xX3xX38xX20xX3axX20xXbxX19xX6xX3fxXexX3xX13xX43xX44xX45xX3xX47xX1fxX3xX4xX25xX44xX45xX3xX4xX2b3xXbxX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX3fxX12xX0xX4axXexX6xX9exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX352xX20xX5cxX65xXaxX12xX123xX6xX25xX3xXb6xX1xXdxX3xX9exXdxXa0xXexX3xXexX1xX43xX44xX45xX3xXexXdxX44xX3xX4xX6xX19xX3xX1bxX1cxX3xXa4xX14xX6xX3xX1exX1fxX20xX3xXexXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX3xXexX2cxXdxX3xX7xXdxX24xX25xX3xXexX1xX36xX70xX3xXa4xXa0xX44xX3xXexX1xX28dxXdxX3xXa4xXdxX1e9xX19xX3xX44xX1fxX65xX70xX3xX38xX20xX3axX20xXbxX19xX6xX3fxXexX3xX13xX43xX44xX45xX3xX47xX1fxX3xXa4xXacxX3xX44xX1xX232xX44xX3xXa4xX14xX22cxX4xX3xXb6xX1xXe0xX3xX44xX1xXdx16756xX25xX3xXa4xXa5xX44xX3xX1xX1fxX44xX45xX3xX4xX13fxX6xX3xXb6xX1xXe0xX4xX1xX3xX19xX25xX6xX3xX7x129b1xX19xX3xX2fcxX25xX6xX3xX1xX1b5xX44xX1xX3xXexX1xX11cxX4xX3xX20xX44xX5xXdxX44xX10xX3xX1exX1fxX3xXa4xXa0xX44xX3xX5xec36xX6xX3xX4xX1x16682xX44xX3xXexX3fxX493xX4xX3xXexXdxXa0xXbxX3xXexX2cxXdxX3xX7xXdxX24xX25xX3xXexX1xX36xX3axX3x10befxXa0xX25xX3xX44xX1xX232xX44xX3xXa4xX14xX22cxX4xX3xX7xX493xX3xX13fxX44xX45xX3xX1x139b2xX3xX4xX13fxX6xX3xXb6xX1xXe0xX4xX1xX3xX1xX1fxX44xX45xX70xX3xXexX3fxX20xX44xX45xX3xXexX1xX28dxXdxX3xX45xXdxX6xX44xX3xXexXdbxXdxX70xX3xX7xXdxX24xX25xX3xXexX1xX36xX3xX38xX20xX3axX20xXbxX19xX6xX3fxXexX3xX13xX43xX44xX45xX3xX47xX1fxX3xX7xe34axX3xXexXdxXa0xXbxX3xXexX29xX4xX3xXa4xX14xX6xX3xX4xX6xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xXexXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX3xXexX1xX10xX20xX3xXexX7dxX44xX45xX3xXa4xX22cxXexX3xX1exXdbxXdxX3xX7xXf8xX3xX5xX14xX22cxX44xX45xX3xXexX1xX10xX20xX3xX44xX1xX25xX3xX4xX272xX25xX3xX4xX13fxX6xX3xXexX1xX36xX3xXexX3fxX14xX28dxX44xX45xX3axX3xX13xX1e9xX3xXa4xX134xX19xX3xX9exX134xX20xX3xX44xX45xX25xXeaxX44xX3xX1xX1fxX44xX45xX3xX4xX1xX2b3xXexX3xX5xX14xX22cxX44xX45xX3xXa4xXa0xX44xX3xXexX6xX65xX3xX44xX45xX14xX28dxXdxX3xXexXdxX24xX25xX3xX5cxX159xX44xX45xX70xX3xX2fcxX25xXe0xX3xXexX3fxX1b5xX44xX1xX3xX44xX1xX232xXbxX3xX1xX1fxX44xX45xX70xX3xX38xX20xX3axX20xXbxX19xX6xX3fxXexX3xX13xX43xX44xX45xX3xX47xX1fxX3xXa4xXacxX3xXexX25xX291xX44xX3xXexX1xX13fxX3xX44xX45xX1xXdxX24xX19xX3xX44xX45xX117xXexX3xXexX1xX10xX20xX3xX4xXe0xX4xX3xX2fcxX25xX65xX3xXa4xX36xX44xX1xX3xX4xX13fxX6xX3xX1xX180xX3xXexX1xXf8xX44xX45xX3axX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX352xX20xX5cxX65xXaxX12xX13xX14xX22cxX4xX3xX9exXdxXa0xXexX70xX3xX1xXdxX180xX44xX3xXexX2cxXdxX3xX1exX159xX44xX45xX3xX4xX1xX25xX65xX24xX44xX3xX4xX6xX44xX1xX3xXexX3fxXeaxX44xX45xX3xX4xX6xX19xX3xX1bxX1cxX3xXa4xX6xX44xX45xX3xX9exX14xXdbxX4xX3xX1exX1fxX20xX3xXexX1xX28dxXdxX3xXb6x13995xX3xXexX1xX25xX3xX1xX20xX2cxX4xX1xX3axX3xXcxX25xX65xX3xX44xX1xXdxX24xX44xX70xX3xX5cxX20xX3xXexX1b5xX44xX1xX3xX1xX1b5xX44xX1xX3xX5cxX36xX4xX1xX3xX9exX180xX44xX1xX70xX3xX1exXdxX180xX4xX3xX1exX232xX44xX3xX4xX1xX25xX65xX1e9xX44xX3xX1xX1fxX44xX45xX3xX1xX192xX6xX3xXa4xXdxX3xXexXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX3xX45xX117xXbxX3xX44xX1xXdxX458xX25xX3xXb6xX1xX192xX3xXb6xX1xX188xX44xX70xX3xXexX7dxX3xXa4xX192xX3xX5xX1fxX19xX3xX134xX44xX1xX3xX1xX14xX13axX44xX45xX3xX5xXdbxX44xX3xXa4xXa0xX44xX3xX1exXdxX180xX4xX3xXexX1b5xX19xX3xXa4xX272xX25xX3xX3fxX6xX3xX4xX1xX20xX3xX7xX134xX44xX3xXbxX1xX155xX19xX3xX4xX6xX19xX3axX3xX144xXdxX180xX4xX3xX7xXdxX24xX25xX3xXexX1xX36xX3xX38xX20xX3axX20xXbxX19xX6xX3fxXexX3xX13xX43xX44xX45xX3xX47xX1fxX3xX4xX1xX25xX44xX45xX3xXexX6xX65xX3xXexXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX3xX7xX134xX44xX3xXbxX1xX155xX19xX3xX7xX50cxX3xX45xX192xXbxX3xXbxX1xX272xX44xX3xX45xXdxX17axXbxX3xX4xXe0xX4xX3xX1xX4c9xX3xXexX3fxXeaxX44xX45xX3xX4xX6xX19xX3xXexX7dxX44xX45xX3xX9exX14xXdbxX4xX3xX1exX14xX22cxXexX3xX2fcxX25xX6xX3xXb6xX1xX192xX3xXb6xX1xX188xX44xX70xX3xX65xX24xX44xX3xXexX291xX19xX3xX7xX134xX44xX3xX171xX25xX2b3xXexX3axX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX352xX20xX5cxX65xXaxX12xXcxX1xX6xX44xX1xX3xX187xX24xX0xX4axXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết