Cập nhật:  GMT+7
efxa5ax8f55x63e8x1515x62aaxcafexcb51x1cb2xX7x6d68xad76xc465xd5bfx9e82x19d3xX5x2fc7xXaxbd7bx2024xcd06x3de0x5529xX3xX4xX1x8404xX3xe0f3x5bc9xX3xb694xa0d8xX3xX13xX14xX15xX16xd6f3xX3x5f0dxX1x2b4bxX3xb07xX1x53dxX3xXexa789xX4xX1xX3x75fxabd4x3be5x8a74xX3xXex425xX15xX1xX3xXexX1x8a00x6041xX3xe03exX1dxX3xX4xX1x6fb9xX4xX3xXcx8ca8xXexX3xX13x2983xXdxX3xX44xf2axX3xX7xXdxX15xX1xX3xX42x6d02xXdxX3xXexbda6xad90x7d4exX15xX16xd6a7xX3xX36x90b6xdc46xX3xX2cxX1xd89fxX3xX13xX5dxX15xX16xX3xX1cxX1dxX0x63f1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6x2b5dxXaxX12xb55fxX69xXcxa1a9xX3xX66xX3xX37xX16xX1dx8accxX3x6cb0xc952xX78xX2xX78xX99x58a2xX2xX9axX3xX8dxX15xX1xb9f5xX42xX3xX15xX16xX1dxX97xX3x9938xX9fxX3xXcxX4dxXexX90xX26xX3x6ab6xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX13xX14xX15xX16xX26xX3xXcxX35x68e9xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX2cxX1xX2exX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX37xX38xX3xXexX3bxX15xX1xX3xXb7xX4dxX15xX3xXexX1xX41xX42xX26xX3xXexbac0xX15xX16xX3xaa28xa52xX1dxX3xX44xX1dxX3xX4xX1xX49xX4xX3xXcxX4dxXexX3xX13xX51xXdxX3xX44xX55xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX42xX5dxXdxX3xXexX61xX62xX63xX15xX16xX66xX3xX36xX6xX15xX3xX69xXf8xb2b2xX15xX3xX5x4e25xX3xX8dxX36xX69xX6axX90xX3xX2cxX1xX6exX3xX13xX5dxX15xX16xX3xX1cxX1dx136xX0xX78xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xd379xX8axX97xXaxX12xX13xX51xXdxX3xX44xX55xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX42xX5dxXdxX3xXexX61xX62xX63xX15xX16xX3xX66xX3xX36xX69xX6axX3xX2cxX1xX6exX3xX13xX5dxX15xX16xX3xX1cxX1dxX3xX1xXdxX55xX15xX3xX4xX2axX3xX2x42afxX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX44xXdx1b44xX15xX13cxX3xXcxX61xX14dxX15xX16xX3xX15xX41xX42xX26xX3xX13xX51xXdxX3xX44xX55xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX42xX5dxXdxX3xXexX61xX62xX63xX15xX16xX3xXb7x3c88xX3xX15xd81fxX3xX5x9153xX4xX3xX1xX4dxXexX3xX42x80b3xX15xX1xX3xXb7x6531xX3xX1xX14dxX1dxX15xX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3x62d5xXf8x6451xXexX3xX15xX1xXdxX55xX42xX3xX44xfccxX3xXb7xX62xX6exX4xX3xX16xXdxX6xX14dxX26xX3xX5xX1dxX42xX3xX4xX1xX14dxX3xX4xX1xX6exX3xX13xX5dxX15xX16xX3xX1cxX1dxX3xX7xbcccxX4xX1xX26xX3xXb7xa6afxXbxX26xX3xXb7xX125xX42xX3x8caaxX125xX14dxX3xX44xX55xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX42xX5dxXdxX3xXexX61xX62xX63xX15xX16xX3xXexX1xX5dxX15xX16xX3xXexX1xX14dxfe0xX15xX16xX3xX4xX1xX14dxX3xX4xX231xX4xX3xX1xX51xX3xX7xX125xX15xX3xX1d5xXf8xX1d7xXexX3x74bfxXdxX15xX1xX3xX8axX14dxX6xX15xX1xX26xX3xXexX203xX14dxX3xX1d7xX15xX3xXexX62xX6exX15xX16xX3xXex865cxXexX3xXb7xX209xXbxX3xXexX61xX14dxX15xX16xX3xX5xb3f7xX15xX16xX3xX8axXf8xX3xX249xX1xX231xX4xX1xX3xXexX61xX14dxX15xX16xX26xX3xX15xX16xX14dxX1dxXdxX3xXexX3bxX15xX1xX3xX44xX1dxX3xX15xX62xf67xX4xX3xX15xX16xX14dxX1dxXdxX3xXb7xX4dxX15xX3xXexX1xX6xX42xX3xXf7xXf8xX6xX15xX26xX3xX42xXf8xX6xX3xX7x1526xX42xX13cxX3xX37xX1xcf3bxX15xX16xX3xX15xX16xX1dxX97xX3xX16x5c69xX15xX3xXcxX4dxXexX3xX13xXdxX15xX1xX3xX38x6f37xXf8xX3xX99xX9fxX2xX9axX26xX3xX4xX231xX4xX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX44xXdxX18exX15xX3xXexX61xX14dxX15xX16xX3xX13xX51xXdxX3xX44xX55xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX42xX5dxXdxX3xXexX61xX62xX63xX15xX16xX3xXb7xX1b5xX3xXexce33xX3xX4xX1xcdfxX4xX3xXexX1xX1bbxX4xX3xX1xXdxX55xX15xX3xXexX263xXexX3xX4xX231xX4xX3xX15xX51xXdxX3xX8axXf8xX15xX16xX3xX4xX5dxX15xX16xX3xX44xXdxX55xX4xX3xXb7x971fxX3xX61xX6xX13cxX0xX78xXbxX12xX0xXexX6xX211xX5xX10xX3xX7xXexX97xX5xX10xX9xXaxX42xX6xX61xX16xXdxX15x7cebxX99xXbxX1d5xX3xX6xXf8xXexX14dxXaxX12xX0xXexX61xX12xX0xXexX8axX12xX0xXdxX42xX16xX3xX7xX61xX4xX9xXaxX78xX78xX4xX13cxX211xX6xX14dxXf7xXf8xX6xX15xX16xXexX61xXdxX13cxX44xX15xX78xX8axX10xX7xX249xXexX14dxXbxX78xX15xX10x861bxX7xX78xX2xX9axX9fxX184xX78xX184x6197xX8ax424dxX99xX9fxX9fxX9axXaexX395xXexX2xX2xX395xdb40xX9fxX395xX5xX2xX13cx6c9fxXbxX16xXaxX3xX78xX12xX0xX78xXexX8axX12xX0xX78xXexX61xX12xX0xXexX61xX12xX0xXexX8axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX14dxX8axX97xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX13xX14xX15xX16xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX2cxX1xX2exX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX37xX38xX3xXexX3bxX15xX1xX3xXexXf3xX15xX16xX3xXf7xXf8xX1dxX3xX44xX1dxX3xX4xX1xX49xX4xX3xXcxX4dxXexX3xX13xX51xXdxX3xX44xX55xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX42xX5dxXdxX3xXexX61xX62xX63xX15xX16xX66xX3xX36xX69xX6axX3xX2cxX1xX6exX3xX13xX5dxX15xX16xX3xX1cxX1dxX0xX78xXbxX12xX0xX78xXexX8axX12xX0xX78xXexX61xX12xX0xX78xXexX6xX211xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX14dxX8axX97xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX13xX14xX15xX16xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX2cxX1xX2exX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX37xX38xX3xXexX3bxX15xX1xX3xX4xX1xX49xX4xX3xX42xafe0xX15xX16xX3xX15xX1xX2b8xX15xX16xX3xX249xX4dxXexX3xXf7xXf8xX125xX3xXb7xX203xXexX3xXb7xX62xX6exX4xX3xX4xX2exX6xX3xX13xX51xXdxX3xX44xX55xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX42xX5dxXdxX3xXexX61xX62xX63xX15xX16xX66xX3xX36xX69xX6axX3xX2cxX1xX6exX3xX13xX5dxX15xX16xX3xX1cxX1dxX3xXexX61xX14dxX15xX16xX3xXexX1xX63xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXf7xXf8xX6xX13cxX3xX37xX1x23d7xX15xX3xX8axX31xXbxX3xXb7xX2axX15xX3xXcxX4dxXexX3xX37xX16xXf8xX97xX18exX15xX3xXb7xX231xX15xX3xX13xXdxX15xX1xX3xX38xX2cfxXf8xX3xX99xX9fxX2xX9axX26xX3xXb7xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX28xX1xX2axX3xX2cxX1xX2exX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX37xX38xX3xXexX3bxX15xX1xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXb7xX1b5xX3xXexX61xX6xX14dxX3xXexXf3xX15xX16xX3xX1xX14dxX6xX26xX3xXf7xXf8xX1dxX3xXcxX4dxXexX3xX44xX1dxX3xX4xX1xX49xX4xX3xX4xX231xX4xX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX44xXdxX18exX15xX3xXexX61xX14dxX15xX16xX3xX13xX51xXdxX3xX44xX55xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX42xX5dxXdxX3xXexX61xX62xX63xX15xX16xX66xX3xX36xX69xX6axX3xX2cxX1xX6exX3xX13xX5dxX15xX16xX3xX1cxX1dxX3xXb7xX2axX15xX3xX42xX51xXexX3xX15xX41xX42xX3xX42xX295xXdxX3xXexX61x3426xX15xX3xX44xX209xX15xX3xX15xXdxX335xX42xX3xX44xXf8xXdxX3xX44xX1dxX3xX1xX203xX15xX1xX3xXbxX1xX49xX4xX13cxX0xX78xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX14dxX8axX97xXaxX12xaf1fx7a7xX37xX1cxX3xX13xb57dxX2cxX0xX78xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết