Cập nhật:  GMT+7
cd64xe38ex152f7x13930xdd9ex170d0x149fex11078x159e8xX7xf927x13b2bx15ed9x13755x144baxdc7axX5xd7f5xXaxde5bxe9a8x12b41xe883xe804xX3xe89bxXdx14fa7xX16xeffbxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1axX16xX3x120abxXcxX1x15743xXbxX3xX7xd76exX16x15690xX3x13149xfe7bxfe44xX16xX32xX3x134ecxdf9axX1ax111baxX0x13357xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15625xX10xX6x11f0axXaxX12xe8e0x15e26xXcx11eb3xX3xd3c9xX3xX4ex1191cx17158xX3xX16xX6x14a82xX3xX2xf483xX3fxX2xX2xX3fxX64x1728cxX2x15fdaxX1cxX3x15dcfxX1xXdxX3xX34xX14xX15xX16xX3x157afxf65fxX16xX3xXbxX1x15a2fxX16xX32xX3x163f5x10c6fx1337exf4ddxX3xXex153fcxX16xX1xX3xXbxX1x13080xXdxX3xX1x13358xXbxX3xX18xd6f5xXdxX3xX6fxX1xXdxX3xX34xX14xX15xX16xX3x13b76x16a5bxX3xX6fxX5cxX16xX32xX3xXexX1xX35x15133xX16xX32xX3xXex1521axX3xX4xX1x154dexX4xX3xX4xX1xX35xXadxX16xX32xX3xXexe272x10690xX16xX1xX3xX29xXcxX1xX2cxXbxX3xX7xX30xX16xX32xX3xX34xX35xX36xX16xX32xX3xX3axX3bxX1axX3dxX3xXa3xX3x16e0ax14f95xX3xXcxXc1xXdxd5bdxX3bxX3x15997xX1xX35xX96xX4xX1cxX3xX1xX3bxX61xXe4xX16xX3xXcxXc1xXdxXe4xX3bxX3xXe7xX1xX14xX16xX32x16990xX0xX3fxXbxX12xX0xXexX6x131e7xX5xX10xX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxX5dxX6xXc1xX32xXdxX16xd99axX64xXbxXdexX3xX6xX3bxXexX14xXaxX12xX0xXexXc1xX12xX0xXexX51xX12xX0xXdxX5dxX32xX3xX7xXc1xX4xX9xXaxX3fxX3fxX4xXffxX107xX6xX14xX3axX3bxX6xX16xX32xXexXc1xXdxXffxX18xX16xX3fxX51xX10xX7x13089xXexX14xXbxX3fxX16xX10x10711xX7xX3fxX2xX6cx153c6x10dc7xX3fxX157x10fa7xX51xX6axX2xX6axX157xeae8xX2xX64xXexX2xX64xX158xX6axX6cx155fdxX5xX2xXffx13041xXbxX32xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXc1xX12xX0xXexXc1xX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX14xX51xX61xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX18xXdxX1axX16xX1cxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1axX16xX3xX6fxX1xXdxX3xX34xX14xX15xX16xX3xX78xX79xX16xX3xXbxX1xX7exX16xX32xX3xX82xX83xX84xX85xX3xXexX88xX16xX1xX3xX18xX15xX3xXa2xXa3xX3xX6fxX5cxX16xX32xX3xXexX1xX35xXadxX16xX32xX3xXexX1xda66xX4xX3xX1xXdxXe4xX16xX3xX4xX1xX35xXadxX16xX32xX3xXexXc1xXc2xX16xX1xX3xX29xXcxX1xX2cxXbxX3xX7xX30xX16xX32xX3xX34xX35xX36xX16xX32xX3xX3axX3bxX1axX3dxX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXc1xX12xX0xX3fxXexX6xX107xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX14xX51xX61xXaxX12xXcxe875xXdxX3xX34x13e11xX6xX3xXbxX1xX35xXadxX16xX32xX1cxX3xX34xX14xX15xX16xX3xX18xXdxX1axX16xX1cxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1axX16xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxX3xX34xX14xX15xX16xX3xX34xXdfxX3xXexX1xX2cxXbxX3xX7xX30xX16xX32xX3xX32x155f8xX16xX3xX2xX3xX14bxX5dxX3xX34xX35xX36xX16xX32xX3xX3axX3bxX1axX3xX4xX1xX14xX3xX16xX32xX35xX36xXdxX3xX51x10bc0xX16xX3xX18xX96xXdxX3xXexXb2xX16xX32xX3xXexXc1xX235xX3xX32xXdxX30xX3xX1xXadxX16xX3xX2xX158xX3xXexXc1xXdxXe4xX3bxX3xX34x11bfbxX16xX32xXffxX3xX13xX28exX61xX3xX5xX15xX3xX18xXdxXe4xX4xX3xX5xX15xX5dxX3xXexX1xXdx14777xXexX3xXexX1xX1dfxX4xX3xX4x15805xX6xX3xX34xX14xX15xX16xX3xX18xXdxX1axX16xX1cxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1axX16xX3xX6fxX1xXdxX3xX34xX14xX15xX16xX3xX78xX79xX16xX3xXbxX1xX7exX16xX32xX3xX82xX83xX84xX85xX3xXexX88xX16xX1xX3xX18xX15xX3xXa2xXa3xX3xX6fxX5cxX16xX32xX3xXexX1xX35xXadxX16xX32xX3xX16xX1x1670axX5dxX3xX32xXdxf887xXbxX3xX34x12a76xX3xX16xX32xX35xX36xXdxX3xX51xX28exX16xX3xXdexXdfxX3xXcxXc1xXdxXe4xX3bxX3xXe7xX1xX35xX96xX4xX1cxX3xX4xX1xX3bxX16xX32xX3xXexX6xX61xX3xX4x15bcexX16xX32xX3xX4xX1x12a3cxX16xX1xX3xX3axX3bxX61xf6bfxX16xX1cxX3xX16xX1xX28exX16xX3xX51xX28exX16xX3xX34xX235xX6xX3xXbxX1xX35xXadxX16xX32xX3xXdexX28exX61xX3xX51xX1dfxX16xX32xX3xX16xX5cxX16xX32xX3xXexX1xX5cxX16xX3xX5dxX96xXdxXffxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX14xX51xX61xXaxX12xX13xX35xX92xX4xX3xX107xXdxX2c8xXexX1cxX3xXexX1xX36xXdxX3xX32xXdxX6xX16xX3xX3axX3bxX6xX1cxX3xX6fxX1xXdxX3xX34xX14xX15xX16xX3xX78xX79xX16xX3xXbxX1xX7exX16xX32xX3xX82xX83xX84xX85xX3xXexX88xX16xX1xX3xX18xX15xX3xX6fxX1xXdxX3xX34xX14xX15xX16xX3xXa2xXa3xX3xX6fxX5cxX16xX32xX3xXexX1xX35xXadxX16xX32xX3xX34xXdfxX3xX4xe715xX3xX16xX1xXdxX358xX3bxX3xX1xX14xX231xXexX3xX34xf20cxX16xX32xX3xXex107a8xX3xXexX1xXdxXe4xX16xX1cxX3xXdexXdfxX3xX1xX400xXdxX3x15c4bxX3xX16xX32xX1xea1axX6xX3xX1xX35xX96xX16xX32xX3xX18xX358xX3xX4xX400xX16xX32xX3xX34xX2b0xX16xX32xXffxX3x13dacxXdxX1axX16xX32xX3xX18xX96xXdxX3xX4xX1xX35xXadxX16xX32xX3xXexXc1xXc2xX16xX1xX3xX29xXcxX1xX2cxXbxX3xX7xX30xX16xX32xX3xX34xX35xX36xX16xX32xX3xX3axX3bxX1axX3dxX1cxX3xX16xX32xX14xX15xXdxX3xXdexXdfxX3xXcxXc1xXdxXe4xX3bxX3xXe7xX1xX35xX96xX4xX1cxX3xX34xX14xX15xX16xX3xX18xXdxX1axX16xX1cxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1axX16xX3xXa2xXa3xX3xX6fxX5cxX16xX32xX3xXexX1xX35xXadxX16xX32xX3xX4xX7exX16xX3xXexXc1xXdx1405bxX16xX3xX14bxX1xX6xXdxX3xXexX231xXdxX3xX5dxX400xXexX3xX7xX8exX3xX34xX235xX6xX3xXbxX1xX35xXadxX16xX32xX3xX14bxX1xX30xX4xX3xX16xX1xX35xX118xX3xX4ex160c2xXdxX3x11126xX1xX1axX3xX54xX4exX4caxXdxX3x14b96xX79xX16xX32xX57xX1cxX3xXcxXc1xXdxXe4xX3bxX3xX78xX28exX16xX3xX54xXcxXc1xXdxXe4xX3bxX3xXe7xX1xX14xX16xX32xX57x102a9xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX14xX51xX61xXaxX12xX55xXffxX4exX0xX3fxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết