Cập nhật: 01/07/2019 12:55 GMT+7
be39xc823x10111x117d4x11689x139dbx1165cxc4f1x15726xX7x14871xf608x14e59xd0f5x13282x14f03xX5xfa27xXaxe61axdb75x13690x13f37x1252fxX3xX5x12d10xX16xX1xX3x10c77x114c8xX14xX3xXexec1cxX16xX1xX3x1177axX1x13ac5xX3xXcxX1x12795xX3xd493x10445xX16x10080xX3xX1x12603x12ee0xX16xX31x1513exX3xX2exX2fxX16xX31xX3xX1xX14xX6xX38xX3xf3e0xXdx12257xX16xX31xX3xX4xc97exX4xX3xX6xX16xX1xX3xX1xfb5dxX16xX31xX3xX5xXdx12a3dxXexX3xX7xe65fxX3xXexX1exXdxX3x12164xX31xX1xX5dxX6xX3xXex14e35xX6xX16xX31xX3x112bcxd162xe1d9x14f6exX3xXcxX6axX34x110ddxX16xX31xX3xX70xX35xX16xX3xX44xX15xX3xX13xX34xX77xX16xX31xX3xf30exX0x15624xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14218xX10xX6xX2exXaxX12xdf6exX71xXcxf0ebxX3x15a45xX3xX70xX4bxX16xX31xX3xX16xX6xc3ddxX3xX2xed6exf7baxXb0xd98ax14e44xX2xX88xX38xX3xX1dxX14xX15xX16xX3xX5xX19xX16xX1xX3xX1dxX1exX14xX3xXexX22xX16xX1xX3xX26xX1xX28xX3xXcxX1xX2cxX3xX2exX14xX3x15c0dx10182xXcx159e1xX3xX13xf837xX16xX31xX38xX3x15990xd671xX3xXexX1xX34xX3xXcxX22xX16xX1xX3x15c1dxXadxX38xX3xf4eaxX1xXeexX3xXex13a63xX4xX1xX3xX99xX13xX63x136c1xX3xXexX22xX16xX1xX38xX3xXcxX6axX34x15cf5xX16xX31xX3xX1dxX14xX15xX16xX3xX13xX1exXdxX3xc6a3xXdxf5d7xc9a6xX3x15e62xX119xc51fxX4xX3xX1x15492xXdxX3xX9fxX13xXe2xX71xX99xXa2xX3xXe2xX53xXdxX3xdad4xXdxX16xX1xX3xXf2xX1xX2fxX119xX3xX5xX15x142c8xX3xXexX6axX34xX109xX16xX31xX3xX1dxX14xX15xX16xX3xX1dxX19xX3xX1dxX46xX16xX3xX2exX2fxX16xX31xX3xX1xX34xX35xX16xX31xX38xX3xX2exX2fxX16xX31xX3xX1xX14xX6xX38xX3xX44xXdxX46xX16xX31xX3xX4xX4bxX4xX3xX6xX16xX1xX3xX1xX53xX16xX31xX3xX5xXdxX59xXexX3xX7xX5dxX3xXexX1exXdxX3xX63xX31xX1xX5dxX6xX3xXexX6axX6xX16xX31xX3xX6fxXdxX59xXexX3xX7xX5dxX3xX11bxX119xX11dxX4xX3xX31xXdxX6xX3xX9fxX6fxX70xX71xX72xXa2xX3xXcxX6axX34xX77xX16xX31xX3xX70xX35xX16xX3xX44xX15xX3xX13xX34xX77xX16xX31xX3xX88xXb0xX3xX13xXdxX3xX4xX53xX16xX31xX3xX1dxX14xX15xX16xX3xX4x158a4xX3xX4xX4bxX4xX3x11703xXadxX3xX44xXdxdafdxX16xX3xXe2xX6xX16xX3xXcxX1xX34xX77xX16xX31xX3xX44x140caxX3xXcxX22xX16xX1xX3xXeexXadxX38xX3xXcxX1xX34xX77xX16xX31xX3xXexX6ax11157xX4xX3xX99xX13xX63xXfexX38xX3xXd7xXe2xX63xXfexX38xX3xXd7xXe2xX12fxXcxXcxX71xXd8xX63xX38xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX13xXe2xX71xX99xX3xXexX22xX16xX1xX3xX26xX1xX28xX3xXcxX1xX2cxX0xX8axXbxX12xX0xXexX6xX116xX5xX10xX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxX13bxX6xX6axX31xXdxX16xdcedxXb3xXbxd535xX3xX6xX119xXexX14xXaxX12xX0xXexX6axX12xX0xXexX2exX12xX0xXdxX13bxX31xX3xX7xX6axX4xX9xXaxX8axX8axX4xXb0xX116xX6xX14xX11bxX119xX6xX16xX31xXexX6axXdxXb0xX44xX16xX8axX2exX10xX7xeaa1xXexX14xXbxX8axX16xX10x10778xX7xX8axX2xX88xXb3xfe27xX8ax115f9xef30xX2exX2xX2xXb3x12d01xX28bxX2xXb1xXexX2xX285xXb4xdbf3xX88xXb4xX5xX2xXb0x12054xXbxX31xXaxX3xX8axX12xX0xX8axXexX2exX12xX0xX8axXexX6axX12xX0xXexX6axX12xX0xXexX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX14xX2exXadxXaxX12xX6fxX19xX16xX1xX3xX1dxX1exX14xX3xXexX22xX16xX1xX3xX26xX1xX28xX3xXcxX1xX2cxX3xX2exX2fxX16xX31xX3xX1xX14xX6xX3xX44xXdxX46xX16xX31xX3xX4xX4bxX4xX3xX6xX16xX1xX3xX1xX53xX16xX31xX3xX5xXdxX59xXexX3xX7xX5dxX3xXexX1exXdxX3xX63xX31xX1xX5dxX6xX3xXexX6axX6xX16xX31xX3xX6fxXdxX59xXexX3xX7xX5dxX3xX11bxX119xX11dxX4xX3xX31xXdxX6xX3xX13xX34xX77xX16xX31xX3xX88x12cd2xX0xX8axXbxX12xX0xX8axXexX2exX12xX0xX8axXexX6axX12xX0xX8axXexX6xX116xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX14xX2exXadxXaxX12xX63xX31xX1xX5dxX6xX3xXexX6axX6xX16xX31xX3xX6fxX70xX71xX72xX3xXcxX6axX34xX77xX16xX31xX3xX70xX35xX16xX3xX44xX15xX3xX63xX31xX1xX5dxX6xX3xXexX6axX6xX16xX31xX3xX6fxX70xX71xX72xX3xX13xX34xX77xX16xX31xX3xX88xX3xX5xX15xX3xX16xX35xXdxX3xXadxX1d9xX16xX3xX16xX31xX1xX22xX3xX44xX5dxX16xX1xX3xX1x13c36xX16xX31xX3xX4xXeexX6xX3xX1xX15xX16xX31xX3xX44xX1exX16xX3xX6xX16xX1xX3xX1xX53xX16xX31xX3xX5xXdxX59xXexX3xX7xX5dxX3xX1dxX19xX3xX6xX16xX1xX3xX2ex12ea3xX16xX31xX3xX1xXdxX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX6axX14xX16xX31xX3xXb3xX3xX4xX119xX121xX4xX3xX276xX1xX4bxX16xX31xX3xX4xX1xXdxX46xX16xX38xX3xX31xXdxX15xX16xX1xX3xX1dxX121xX4xX3xX5xe2d8xXbxX38xX3xXexX1fcxX3xX2exX14xX3xX4xX1xX14xX3xXcxce38xX3xX11bxX119xX11dxX4xXb0xX3xX70xX1fcxX3xX1xXdxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX4xXeexX6xX3xX4xX4bxX4xX3xX6xX16xX1xX3xX1xX53xX16xX31xX3xX5xXdxX59xXexX3xX7xX5dxX3xX1dxX19xX3xX5xX15xX13bxX3xX16xX1d9xX16xX3xX16xX1x11742xX16xX31xX3xX4xX1xXdxX46xX16xX3xX4x1285cxX16xX31xX3xX1xX15xX14xX3xX1xX53xX16xX31xX38xX3xX116x14beaxXexX3xX276xX1xX119xX458xXexef7fxX3xX5xX15xX3xX16xXdxfe51xX13bxX3xXexX1fcxX3xX1xX15xX14xX3xX4xXeexX6xX3xX2exX2fxX16xX3xXexX121xX4xX3xXd8xXdxX59xXexX3xX63xX6xX13bxXb0xX0xX8axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX14xX2exXadxXaxX12xXcxX1exXdxX3xX63xX31xX1xX5dxX6xX3xXexX6axX6xX16xX31xX3xX6fxX70xX71xX72xX3xXcxX6axX34xX77xX16xX31xX3xX70xX35xX16xX3xX44xX15xX3xX63xX31xX1xX5dxX6xX3xXexX6axX6xX16xX31xX3xX6fxX70xX71xX72xX3xX13xX34xX77xX16xX31xX3xX88xX38xX3xX1dxX14xX15xX16xX3xX1dxX19xX3xX1dx14bccxXexX3xX44xe6dfxX16xX31xX3xX1xX14xX6xX38xX3xX2exX2fxX16xX31xX3xX1xX34xX35xX16xX31xX3xX1dxX118xX3xXexX34xX109xX16xX31xX3xX16xX1xcfbfxX3xX4xX449xX16xX31xX3xX5xX6xX14xX3xXexX14xX3xX5xX504xX16xX3xX4xXeexX6xX3xX4xX4bxX4xX3xX6xX16xX1xX3xX1xX53xX16xX31xX3xX5xXdxX59xXexX3xX7xX5dxXb0xX0xX8axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX14xX2exXadxXaxX12xX70xX6xX119xX3xX5xd63axX3xX2exX2fxX16xX31xX3xX1xX14xX6xX38xX3xX2exX2fxX16xX31xX3xX1xX34xX35xX16xX31xX3xX109xX3xX1dxX15xXdxX3xXexX34xX109xX16xX31xX3xX16xXdxX59xX13bxX3xXexX1exXdxX3xX4xX4bxX4xX3xX16xX31xX1xX5dxX6xX3xXexX6axX6xX16xX31xX38xX3xX1dxX14xX15xX16xX3xX5xX19xX16xX1xX3xX1dxX1exX14xX3xXexX22xX16xX1xX3xX26xX1xX28xX3xXcxX1xX2cxX3xX1dxX19xX3xXexX1xed40xXbxX3xX1xX34xX35xX16xX31xX3xX5xX1d9xX16xX3xX4xX4bxX4xX3xXbxX1xe93dxX16xX3xX13bxX121xX3xX5xXdxX59xXexX3xX7xX5dxX38xX3xXexX1xX118xX3xX1xXdxX59xX16xX3xX5xX4e5xX16xX31xX3xXexX6axXdxX3xX2fxX16xX3xX7xX2fxX119xX3xX7xX5a6xX4xX3xX1dxX46xX16xX3xX16xX1xX43exX16xX31xX3xX16xX31xX34xX77xXdxX3xX4xX14xX16xX3xX34xX119xX3xXexX28xX3xX4xXeexX6xX3xXcxX405xX3xX11bxX119xX11dxX4xXb0xX0xX8axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX14xX2exXadxXaxX12xXcxX6axX5b9xX16xX3xXcxX119xXadxX467xX16xX0xX8axXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Khởi công Khu Du lịch-Nghỉ dưỡng Biển Vàng

Khởi công Khu Du lịch-Nghỉ dưỡng Biển Vàng
2019-06-29 19:59:01

(QT) – Hôm nay 29.6.2019, tại Khu dịch vụ - du lịch Cửa Việt, Công ty cổ phần Phát triển quan hệ Việt-Nhật tổ chức lễ khởi công Khu Du lịch-Nghỉ dưỡng Biển Vàng. Dự lễ khởi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết