Cập nhật:  GMT+7
deex4182x6c49x79bax8fe4x1e48x44ebx1f01x6d58xX7x8e03x4baax80fex9549x60fdx697exX5x5d21xXax29aex7136x2a4axX3x98aex2742xX3xXbxX1x883ax3452x44bexX3xXexX17xX6xX3xXex776fx6f36xX3xXexX1x5947xXdxX3x9a82x4e9fxX2cxX3x42fexX1x250bxX3x2925x7cfcxX4xX3xXex94acxX1cxX1dxX3xX4x4be6xX3xX1cxX1dxX32x6f98xX3xX4x91bdxX3xX4xX6xX1bxX3xX5x4a54xX43xX3xX1cxX1xXdx8475xX25xX3x86d1x71f3x9d20x6ddfxX13x652bxX2x654bxX0xX2dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx134dxX10xX6x327axXaxX12xXcxX39xX3xX2xX5dxX3xX1dxXdxX29x7236xX3xX1cxX1dx9eb5xX43xX3x48a9xX5dxX2dx37aexX2dxX84x3c73xX84xX8axX7dxX3xX30xX1xX32xX3xX34xX35xX4xX3x5c38xX32xX1cxX1dxX3x7c53xX32xX6xX1cxX1xX3xX56x7ee8xX1cxX1dxX3xXexX43xX3xXcx6c30xX6exX6exX3xXcxX1x5497xX46xX1cxX1dxX3xX25xX24xXdxX3xX34xX81xX3xX13x942dxX4xX1xX3xX34x4bdbxX3x1bf3x4136xX1bxX3xX56xX1xX4dxX32xX3xX4xX3exX3x8b51xXbexX6xX3xX4xX1x608fxX3xX7x5e69xX3xX84xX84xX2xX7dxX3xXd1xXb1xX29xX1cxX1dxX3x4392x301bxX3xX13xX32x1edaxX1cxX7dxX3xXbxX1xXb1xX29xX1cxX1dxX3x2b2dxXa3xX1cxX1dxX3x9bfaxXdxX6xX1cxX1dxX7dxX3xXexX1xX81xX1cxX1xX3xXbxX1xXdaxX3xXf7xXa3xX1cxX1dxX3xX6exX81xX3xXd1xXb1x72e7xX4xX3xX71xX14xX3xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxX1cxX1dxX3xXexX17xX6xX3xXexX24xX25xX3xXexX1xX29xXdxX3xXexX1xX10xX1bxX3x5818xX32xX43x5ae7xXexX3xXd1xXbexX1cxX1xX3xX7xXdaxX3xX84x75ebx4912xX147xX3xX4x21ecxX6xX3x5cecxXc5xXabxX13xX3xXexXd7xX1cxX1x6a5fxX3xXf7xX4dxX43xX3xX5xX81xX3xX30xX1xX32xX3xX34xX35xX4xX3xX4xX3exX3xX1cxX1dxX32xX43xX3xX4xX46xX3xX4xX6xX1bxX3xX5xX4dxX43xX3xX1cxX1xXdxX53xX25xX3xX56xX57xX58xX59xX13xX5bxX2xX5dxX3xX16x2783xXdxX3xX5xXdxXe8xX1cxX3xX9cxX32xX6xX1cxX3xXd1xX13bxX1cxX3xX4x49f9xX4xX3xX16x9e90xX1cxX1xX3xX1cxX1xX4dxX1cxX3xX56xX57xX58xX59xX13xX5bxX2xX5dxX3xX1dx9468xX25x7749xX3xX2cx1478xX8axX7dxX3xX87xX148xX148xX7dxX3xX87x6fa6xX2xX3xX34xX81xX3xX5dxX8axX147xX158xX0xX2dxXbxX12xX0xXexX6xX16xX5xX10xX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX25xX6x3698xX1dxXdxX1cxX1b7xX84xXbxX97xX3xX6xX32xXexX1bxXaxX12xX0xXexX1e2xX12xX0xXexX71xX12xX0xXdxX25xX1dxX3xX7xX1e2xX4xX9xXaxX2dxX2dxX4xX158xX16xX6xX1bxX9cxX32xX6xX1cxX1dxXexX1e2xXdxX158xX34xX1cxX2dxX71xX10xX7xX30xXexX1bxXbxX2dxX1cxX10x4991xX7xX2dxX84xX8axX148xX147xX2dxX147xX87xX71xX1c4xX84xX8axX8axX2xX148xX1c4xXexX2xX1baxX2xX2xX2cxX147xX5xX2xX158x799exXbxX1dxXaxX3xX2dxX12xX0xX2dxXexX71xX12xX0xX2dxXexX1e2xX12xX0xXexX1e2xX12xX0xXexX71xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX71xX43xXaxX12x75f7xX1xX32xX3xX34xX35xX4xX3xX97xX32xX1cxX1dxX3xX9cxX32xX6xX1cxX1xX3xX56xXa3xX1cxX1dxX3xXexX43xX3xXcxXabxX6exX6exX3xXcxX1xXb1xX46xX1cxX1dxX3xX25xX24xXdxX3xX34xX81xX3xX13xXbexX4xX1xX3xX34xXc3xX3xXc5xXc6xX1bxX3xX56xX1xX4dxX32xX3xXd1x8c33xX3xXd1xXb1xX117xX4xX3xX71xX14xX3xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxX1cxX1dxX3xXexX17xX6xX3xXexX24xX25xX3xXexX1xX29xXdxX3xX5bxX3x6da8xX1cxX1xX1b7xX3xX138xX158xX6exX0xX2dxXbxX12xX0xX2dxXexX71xX12xX0xX2dxXexX1e2xX12xX0xX2dxXexX6xX16xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX71xX43xXaxX12xXabxX1xXb1xX3xX34x1b25xX43xX7dxX3xXex6fadxX1cxX1xX3xXd1xX13bxX1cxX3xX2xX5dxX3xX1dxXdxX29xX7dxX3xX1cxX1dxX81xX43xX3xX84xX5dxX2dxX87xX2dxX84xX8axX84xX8axX7dxX3xXex7f0axXexX3xX4xXc6xX3xX2cxX2dxX2cxX3xX30xX1xX32xX3xX34xX35xX4xX3xXexX39xX1cxX1dxX3xX4xX3exX3xX1cxX1dxX32xX43xX3xX4xX46xX3xX4xX6xX1bxX3xX5xX4dxX43xX3xX1cxX1xXdxX53xX25xX3xX56xX57xX58xX59xX13xX5bxX2xX5dxX3xXexX1e2xXe8xX1cxX3xXd1xXbexX6xX3xX16xX81xX1cxX3xXexXd7xX1cxX1xX3xXd1x9a50xX32xX3xXd1xXb1xX117xX4xX3xX71xX14xX3xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxX1cxX1dxX3xXexX17xX6xX3xXexX24xX25xX3xXexX1xX29xXdxX158xX3xXcxX1e2xXb1x35e4xX4xX3xX30xX1xX32xX3xX34xX35xX4xX3xX97xX32xX1cxX1dxX3xX9cxX32xX6xX1cxX1xX3xX56xXa3xX1cxX1dxX3xXexX43xX3xXcxXabxX6exX6exX3xXcxX1xXb1xX46xX1cxX1dxX3xX25xX24xXdxX3xX34xX81xX3xX13xXbexX4xX1xX3xX34xXc3xX3xXc5xXc6xX1bxX3xX56xX1xX4dxX32xX7dxX3xX1c4xX3xX30xX1xX32xX3xX34xX35xX4xX3xX30xX1xX19exX4xX3xXexX1e2xXe8xX1cxX3xXd1xXbexX6xX3xX16xX81xX1cxX3xX4x5994xX1cxX1dxX3xXd1xX2a6xX3xXd1xXb1xX117xX4xX3xX71xX14xX3xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxX1cxX1dxX3xXexX17xX6xX3xXexX24xX25xX3xXexX1xX29xXdxX3xX1dxX1b5xX25xX1b7xX3xXex2e94xX1cxX1dxX3xX1c4xX7dxX3xXex9cafxX6xX3xX1cxX1xX81xX3xXfcxX7dxX3xXc5xX1a2xX1cxX1xX3xX34xXdxX1a2xX1cxX3xXf7xX6xX3xX30xX1xX1bxX6xX3xXexXd7xX1cxX1x3eedxX3xXcx9d6dxX3xX1bax473axX7dxX3xX266xX1xX32xX3xXbxX1xXdaxX3xX2xX7dxX3xXbxX1xXb1xX29xX1cxX1dxX3xXf7xXa3xX1cxX1dxX3xXe7xX53xX3xX34xX81xX3xX266xX1xX32xX3xXbxX1xXdaxX3xX84xX7dxX3xXbxX1xXb1xX29xX1cxX1dxX3xXf7xXa3xX1cxX1dxX3xXfcxXdxX6xX1cxX1dxX7dxX3xXexX1xX81xX1cxX1xX3xXbxX1xXdaxX3xXf7xXa3xX1cxX1dxX3xX6exX81xX446xX3xXcxX1e2xX32xX1cxX1dxX3xXexX4dxX25xX3x21f1xX3xXexX13bxX3xX1xX32xX43xX1a2xX1cxX3xX58x85d3xX1cxX1xX3xXe7xXdxX1cxX1xX3xX4xX46xX3xX7xX18cxX3xX84xX3xX1cx9dc6xX25xX3xX18cxX3xXd1xXb1xX29xX1cxX1dxX3x8685xX1xX24xX25xX3xX58x7995xX1cxX3xXf7xX1b5xX1cxX1dxX7dxX3xXexX1xXbexX3xXexX1e2xX322xX1cxX3xX6exX1b5xX3x1a1exX19exX7dxX3xX1xX32xX43xX1a2xX1cxX3xX58xX4b3xX1cxX1xX3xXe7xXdxX1cxX1xX446xX3xXexX1xXa3xX1cxX3xXf7xX46xX1cxX3xX13xX32xX1a2xX7dxX3xX97xX2a6xX3xX58xX4b3xX1cxX1xX3xX6exX426xX6xX7dxX3xX1xX32xX43xX1a2xX1cxX3xX58xX4b3xX1cxX1xX3xXe7xXdxX1cxX1xX3xX34xX81xX3xX97xX3exX25xX3xXc5xX81xX32xX3x3a15xXf7x6a79xXdxX3xX148x3128xX7dxX3xXexX1xXa3xX1cxX3xX6exX81xX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX7dxX3xX97xX2a6xX3xXfcxXdxX1bxX3xX56xX1xX4dxX32xX7dxX3xX1xX32xX43xX1a2xX1cxX3xXfcxXdxX1bxX3xXe7xXdxX1cxX1xX158xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX71xX43xXaxX12xX56x1023xX1cxX1dxX3xX34xX393xXdxX3xX1e2xX6xX3xX9cxX32xX43xX13bxXexX3xXd1xXbexX1cxX1xX3xX71xX14xX3xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxX1cxX1dxX3xXexX17xX6xX3xXexX24xX25xX3xXexX1xX29xXdxX7dxX3xX14fxXc5xXabxX13xX3xXexXd7xX1cxX1xX3xX1dxXdxX6xX1bxX3xX16xX6xX1cxX3xX4xX1xXd7xX3xXd1xX24xX1bxX3xXbxX1xX426xX1cxX1dxX7dxX3xX4xX1xXdaxX1cxX1dxX3xX56xX57xX58xX59xX13xX5bxX2xX5dxX3xX4xX19exX4xX3xXd1xXbexX6xX3xXbxX1xXb1xX46xX1cxX1dxX3xX4xX1xX14cxX3xXexX1e2x27baxX7dxX3xXbxX1xXdaxXdxX3xX1xX117xXbxX3xX34xX393xXdxX3xX4xX19exX4xX3xX1cxX1dxX81xX1cxX1xX3xX5xXdxXe8xX1cxX3xX9cxX32xX6xX1cxX3xXexX1xX35xX4xX3xX1xXdxX1a2xX1cxX3xXexXdxXe8xX32xX3xXd1xX538xX4xX7dxX3xX30xX1x8733xX3xXexX1e2xX580xX1cxX1dxX3xXexX1xX10xX1bxX3xXd1x5b62xX1cxX1dxX3xX9cxX32xX43xX3xXd1xXbexX1cxX1xX3xX4xX14cxX6xX3xXc5xX538xX3xX4a7xX3xXexX13bxX158xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX71xX43xXaxX12xX138xX158xX6exX0xX2dxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

Triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021
2020-08-29 14:18:08

QTO - Hôm nay 29/8/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 -...

Xây dựng 127 khu dân cư tập trung mới

Xây dựng 127 khu dân cư tập trung mới
2020-08-28 09:57:15

QTO - Thực hiện chủ trương xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng giai đoạn 2017- 2020 của tỉnh, các địa phương trong tỉnh đã...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết