Cập nhật: 16/08/2020 08:41 GMT+7
2c5fxaa31xa631xde83xa583x63a1x36eex7934x404dxX7xb2daxdc5cx432ex3b8bx7eb4x6ca2xX5x4329xXax90b1x32e8xcea1xX3x393cxb458xd991xXexX3xX4xX1xf049xX3xXex8d99xca69x954ax54cfxc346xX3xd510xdc6bxX17xX3xXexX21xX3x6883xf2c8xX3x2ea5xX23xX3xX1x9296xX3xXexX27xX23xX24xX3x46b4xed60xX3xXexX1xX17x62f8xXexX3xX3bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX30xX4xX3xXbxX1xX30xXexX3xXexX20xXdxbbc1xX23xX3xX3bxX1xX17xX3xX2dxX17xX3xX5x509dxX4xX1xX3xX5xXdxcabexX23xX3x5cb4x8a31xX23xX24xX3x7bf6xbcacxX4xX3x733cxX21x5deexX23xX24xX3xX73xf1f6xX6xX0xe58exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX10xX6xX2dxXaxX12x8819xX6fx3bb5x37eexX3xX1xX17xc195xf411xX23xX3xX73xX21xX75xX23xX24xX3xX73xX7axX6xX3xX6ax4a5bxX6xX3xX4xX7axX3xX6axd06fxX23xX3x3b72x83aaxX23xX3xXexX20xf659xX23xX1xX3xX92xX6fxX94xX95xX3xXexf0f2xX23xX1x6c67xX3x803dx3eeexX3x7b2bx69abxX3xX1xed98xX34xX4xX1xX3xX6ax8c32xX3xX13xX27xX17xX3xXexX21xX3xX6axX14xX3xXb2xX30xXcexX3xX4xX30xXcexX3xX26xX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xX4xX1xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX17xX3xXexX21xX3xX2dxX2exX3xX30xX23xX3xX1xX34xX3xXexX27xX23xX24xX3xX3bxX3cxX3xXexX1xX17xX41xXexX3xX23xX1x5b31x8f24xX3xX3bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX30xX4xX3xXbxX1xX30xXexX3xXexX20xXdxX56xX23xX3xX3bxX1xX17xX3xX2dxX17xX3xX5xX61xX4xX1xX3xX5xXdxX67xX23xX3xX6axX6bxX23xX24xX3xX6fxX70xX4xX3xX73xX21xX75xX23xX24xX3xX73xX7axX6xX3x5ebexXcxX1xX30xX4xX3xXcxXd4xX3x4414xX17xc4cbxX23xX24xXc5xX3xXexX1xX30xX4xX3xe75exX1xX67xX23xX1xX3x35efxX67xX23xX1xXc5xX3xX26xbf06xX23xX24xX3xX16cxXcexX3x3925xX17xX11cxXc5xX3xX26xX179xX23xX24xX3xX6fxX20xX6xXdxXc5xX3xX26x7b8dxXcexX3xXc7xX6xX3x3363xX6bxXc5xX3xX4xX30xX23xX1xX3xX26xX162xX23xX24xX3xX26xXdxX9axX23xX3xX24xXdxX7axX3xX73xX21xX75xX23xX24xX3xX180xXdxX23xX1xX3xX6axXd4xX3xX1xX162xX3xXcxf1d3xX23xX3xX13xX179x58fdxdbebxX3xXcxb88bxX23xX24xX3xX11cx65f8xX4xX3xX26xX27xX17xX3xXexX21xX3xX2dxX2exX3xX30xX23xX3xX5xXd4xX3x745fxd57cx981bxX3xXexXc2xX3xX26xX162xX23xX24xXc5xX3xX23xX24xX17xX162xX23xX3xX6ax8754xX23xX3xXexXa8xX3xX23xX24xX1c0xX23xX3xX7xX30xX4xX1xX3xXcxX20xX17xX23xX24xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX1xd5f7xX3xXexX20x4027xX3xX6axXd4xX3xX23xX24xX17xX162xX23xX3xX3bxX1xX30xX4xX1c6xX3xXcxX1xe282xXdxX3xX24xXdxX6xX23xX3xXexX1xX2exX4xX3xX1xXdxX9axX23xX3xXexXa8xX3xX23xXafxX11cxX3xX1e1xX1e3xX1e1xX2xX3xc794xX3xX1e1xX1e3xX1e1xX1e2xX1c6xX0xX7dxXbxX12xX0xXexX6xXb2xX5xX10xX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxX11cxX6xX20xX24xXdxX23xa520xX1e1xXbxX16xX3xX6xX17xXexXcexXaxX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX2dxX12xX0xXdxX11cxX24xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX7dxX7dxX4xX1c6xXb2xX6xXcex3ad0xX17xX6xX23xX24xXexX20xXdxX1c6xX6axX23xX7dxX2dxX10xX7xX3bxXexXcexXbxX7dxX23xX10xe290xX7xX7dxX1e1xX1e3xae35xX1e1xX7dx5439x40e0xX2dxX1e3xX1e3xX2a8xX2a7xX2xX2a4xX2a4xXexX2xX1e2xX1e3xf33axd666xX2a8xX5xX2xX1c6x8287xXbxX24xXaxX3xX7dxX12xX0xX7dxXexX2dxX12xX0xX7dxXexX20xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxXcexX2dxX99xXaxX12xX16cxX30xX23xX1xX3xX26xX162xX23xX24xX3xX26xXdxX9axX23xX3xX24xXdxX7axX3xX73xX21xX75xX23xX24xX3xX180xXdxX23xX1xX3xX23xX11bxX11cxX3xXexX20xXcexX23xX24xX3xX26xX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xX2dxX2exX3xX30xX23xX3xX157xX3bxX1xX17xX3xX2dxX17xX3xX5xX61xX4xX1xX3xX5xXdxX67xX23xX3xX6axX6bxX23xX24xX3xX6fxX70xX4xX3xX73xX21xX75xX23xX24xX3xX73xX7axX6xX1c5xX1c6xX3xd1faxX23xX1xX265xX3xXcaxX1c6xXcaxX1c6xXc7xX0xX7dxXbxX12xX0xX7dxXexX2dxX12xX0xX7dxXexX20xX12xX0xX7dxXexX6xXb2xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxXcexX2dxX99xXaxX12xX197x4b99xX4xX3xXexXdxX67xX17xX3xX4xX1dxX6xX3xX2dxX2exX3xX30xX23xX3xX23xX1xX11bxX11cxX3xXexX34xXcexX3xX5xXdxX67xX23xX3xX3bxXcbxXexX3xX4xX1xX17xX211xXdxX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX1xX30xXdxX3xX2dxX17xX3xX5xX61xX4xX1xX3xX23xX24xX1xXc2xX3xX2dxX21x81c6xX23xX24xXc5xX3xX2dxX17xX3xX5xX61xX4xX1xX3xX11cxX34xXcexX3xX1xXdxX56xX11cxX3xXexX20xXcexX23xX24xX3xXexXc2xX23xX1xX3xX6axXd4xX3xX4xX30xX4xX3xXexXc2xX23xX1xX3xX5xX1c0xX23xX3xX4xX41xX23xX1c6xX3xXcxX34xXcexX3xX26xX179xX23xX24xX3xX5xX2exX4xX3xXexX1xX17xX3xX1xc1caxXexX3xX4xX30xX4xX3xX23xX1xXd4xX3xX26xX27xX17xX3xXexX21xX3xX4xX30xX4xX3xX3bxX1xX17xX3xX23xX24xX1xXc2xX3xX2dxX21xX3b7xX23xX24xXc5xX3xX3bxX1xX17xX3xX2dxX17xX3xX5xX61xX4xX1xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX1xX30xXdxX3xX4xX6xXcexX3xX4xX18xXbxX3xXexX20xX67xX23xX3xX26xX61xX6xX3xXb2xXd4xX23xX3xX1xX17xX99xX9axX23xX1c6xX3xX160xX1xX34xX11cxX3xX6axXdxX3xXexX1xX2exX4xX3xX1xXdxX9axX23xX3xX2dxX2exX3xX30xX23xX3xXexX34xXdxX3xX4xX30xX4xX3xX16xc83fxX3xX73xX21xX75xX23xX24xX3xX172xXdxX9axXexXc5xX3xX73xX21xX75xX23xX24xX3xX180xX41xXbxXc5xX3xX73xX21xX75xX23xX24xX3xX160xX1xX6bxX23xX24xXc5xX3xX73xX21xX75xX23xX24xX3xX180xXdxX23xX1xX3xX6axXd4xX3xXexX1xX61xX3xXexX20xX18xX23xX3xXcaxX1xX10xX3xXc7xX6xX23xX1xX1c6xX3x62b4xX17xX99xX3xX11cxc07fxX3xX26xX27xX17xX3xXexX21xX3xX24xX162xX11cxX3xX1xX9axX3xXexX1xX1f5xX23xX24xX3xX26xX21xX228xX23xX24xX3xX24xXdxX6xXcexX3xXexX1xX4c4xX23xX24xXc5xX3xX26xX21xX228xX23xX24xX3xX26xXdxX9axX23xX3xX5xXdxX67xX23xX3xX3bxXcbxXexX3xX5xXdxX67xX23xX3xX6axX6bxX23xX24xX3xX4xX30xX4xX3xX16xX478xX3xX23xX7axXdxX3xXexX20xX67xX23xX3xX6axX75xXdxX3xX3bxX1xXcexXb3xX23xX24xX3xX2xX1e3xX1e3xX3xX3bxX11cxXc5xX3xX4xX22xX3xX7xXc8xX3xX1xX34xX3xXexX27xX23xX24xX3xXbxX1xX374xX4xX3xX6axX374xX3xX2dxX17xX3xX5xX61xX4xX1xX1c6xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxXcexX2dxX99xXaxX12xX172xX14xX3xX1xXdxX9axX17xX3xX289xX17xXb3xX3xX3bxXdxX23xX1xX3xXexXcbxX3x9ec2xX3xX16xX478xX3xX1xX179xXdxXc5xX3xXbxX1xX30xXexX3xXexX20xXdxX56xX23xX3xX2dxX17xX3xX5xX61xX4xX1xX3xXexX20xXc8xX3xXexX1xXd4xX23xX1xX3xX23xX24xXd4xX23xX1xX3xX3bxXdxX23xX1xX3xXexXcbxX3xX11cx2f98xXdxX3xX23xX1xe001xX23xXc5xX3xXbxX1xX18xX23xX3xX26xX18xX17xX3xX26xX21xX6xX3xX23xX24xXd4xX23xX1xX3xX2dxX17xX3xX5xX61xX4xX1xX3xX246xX3xXexX1xX21xX22xX23xX24xX3xX11cxX34xXdxX3xX26xX7axX23xX24xX3xX24xX7axXbxX3xXexX20xX67xX23xX3xX2a7xX2a8x360dxX3xXexX20xXcexX23xX24xX3xX4xX22xX3xX4xX18xX17xX3xX3bxXdxX23xX1xX3xXexXcbxX3xX4xX1dxX6xX3xX1xX17xX99xX9axX23xX1c6xX3xX13xX21xX6xX3xX5xX21xX215xX23xX24xX3xX3bxX1xX30xX4xX1xX3xX2dxX17xX3xX5xX61xX4xX1xX3xX1xXd4xX23xX24xX3xX23xXafxX11cxX3xXexXafxX23xX24xX3xXb2xXb8xX23xX1xX3xX289xX17xX1c0xX23xX3xXexX20xX67xX23xX3xX2xX1e2xX5ebxX7dxX23xXafxX11cxXc5xX3xXexX1xX17xX3xX1xX3ffxXexX3xX1xX22xX23xX3xX1e2xX1e3xX1c6xX1e3xX1e3xX1e3xX3xX5xX21xX215xXexX3xX3bxX1xX30xX4xX1xX3xX2dxX17xX3xX5xX61xX4xX1xXc5xX3xX3bxX1xX30xX4xX1xX3xX23xX21xX75xX4xX3xX23xX24xXcexXd4xXdxX3xX4xX1xXdxXcbxX11cxX3xX1e1xX1e3xX5ebxX3xXexX1c9xX23xX24xX3xX5xX21xX215xX23xX24xX3xX3bxX1xX30xX4xX1xXc5xX3xXexX20xXcexX23xX24xX3xX26xX7axX3xX2xX1e2xX1c6xX1e3xX1e3xX1e3xX574xX3xX1e1xX1e3xX1c6xX1e3xX1e3xX1e3xX3xX5xX21xX215xXexX3xX3bxX1xX30xX4xX1xX3xX5xX21xX17xX3xXexX20xX3ffxX1c6xX3x2fa1xXdxXb3xXdxX3xX289xX17xX99xXcbxXexX3xX6axXdxX9axX4xX3xX5xXd4xX11cxX3xX4xX1xXcexX3xXexX20xX67xX23xX3xX1e1xX1c6xX1e3xX1e3xX1e3xX3xX5xX6xXcexX3xX26xX179xX23xX24xX3xXexX20xX2exX4xX3xXexXdxXcbxXbxX1c6xX3xXcxX34xXcexX3xX23xX24xX17xX162xX23xX3xXexX1xX17xX3xX23xX24xX1c0xX23xX3xX7xX30xX4xX1xX3xXexX20xX67xX23xX3xX26xX61xX6xX3xXb2xXd4xX23xX3xX4xX1xXcexX3xX1xX17xX99xX9axX23xX3xX1xXd4xX23xX24xX3xXexX20xXafxX11cxX3xXexXc2xX3xX26xX162xX23xX24xX3xX11cxX211xXdxX3xX23xXafxX11cxX1c6xX3xX6cbxX7axXbxX3xXbxX1xX27xX23xX3xX23xX1c0xX23xX24xX3xX4xX6xXcexX3xX2dxX1c0xX23xX3xXexX20xadcbxXc5xX3xX26xX228xXdxX3xX7xX1f5xX23xX24xX3xX6axX41xXexX3xX4xX1xX18xXexX3xX6axXd4xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX27xX23xX3xX4xX1xXcexX3xX23xX1xX1c0xX23xX3xX2dxX1c0xX23x3416xX3xX11cxXc8xX3xX20xX179xX23xX24xX3xX24xXdxX6xXcexX3xX5xX21xX17xX3xX24xXdx4b65xX6xX3xX4xX30xX4xX3xX6axX6bxX23xX24xXc5xX3xX11cxXdxX14xX23xX3xXexX20xXcexX23xX24xX3xX23xX21xX75xX4xX3xX6axXd4xX3xX23xX24xXcexXd4xXdxX3xX23xX21xX75xX4xXc5xX3xXexX34xXcexX3xX26xX179xX23xX24xX3xX5xX2exX4xX3xX4xX1xXcexX3xX7xX2exX3xXbxX1xX30xXexX3xXexX20xXdxX56xX23xX3xX4xX1xX17xX23xX24xX3xX4xX1dxX6xX3xX1xX17xX99xX9axX23xXc5xX3xX24xX7axXbxX3xXbxX1xX27xX23xX3xX26x77baxX99xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX6axXdxX9axX4xX3xX26xX27xX17xX3xXexX21xX3xX6axXd4xX3xX16xX1c0xX99xX3xX2dxX2exX23xX24xX3xX23xX4c4xX23xX24xX3xXexX1xX4c4xX23xX3xX11cxX75xXdxX3xX1xXdxX9axX17xX3xX289xX17xXb3xX3xX4xX1dxX6xX3xX26xX61xX6xX3xXbxX1xX21xX22xX23xX24xX3xX4xX5aaxX23xX24xX3xX23xX1xX21xX3xX4xX1dxX6xX3xXexXc2xX23xX1xX1c6xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxXcexX2dxX99xXaxX12xXcaxX1c6xXcaxX1c6xXc7xX0xX7dxXbxX12


Các tin đã đưa

Trao quà cho người dân vùng khó Hướng Tân

Trao quà cho người dân vùng khó Hướng Tân
2020-08-15 12:41:30

QTO - Nhằm chia sẻ nỗi mất mát với gia đình có bệnh nhân tử vong do COVID – 19 và hỗ trợ nhiều gia đình khác có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết