Cập nhật: 09/08/2022 17:02 GMT+7
d155xdd7dx1306ex149d5x15cf8x130d1x168b0x15bf7xe50axX7x160b1x1167ax11bcbx11052x14389x15b93xX5x1364dxXax11701x1559ax14dccx162edxX3xXex13aaaxX3xX2xfcf0xX3xXex110bbxX3xdabax13ce2x13ff7xe131xX3x13a04x10063x15dcdxX3x12943x112bexX22xX23xX3x1195fxX1x10debxX3xXexdfd1xX18xX22xX23xX3x13425xX30xX27xX3xXexX1xX30xX22xX1xX3xXcxX26xX22xX3x15e7bx1665fxX3x13e22xX30xX3xXbxX1x128ccxX22xX23xX3xXexX33xX30xX4exX3x13d85xX14xX22xX3x11435xX18x119a2xX22xX23xX0x10432xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe189xX10xX6xX29xXaxX12x11464xX1x131aexX3x1586bxXdxecfbx1643fxX3xX20x14ea5xX4xX3xf0b4xX6xX22xX3x12e79xX15xde5dxX22xX3xX5xf709xX3xX29xX2axX3xX7cxX22xX3xX13xX14xX15xX3xXexX18xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX22xX23xX3xX49xX30xX3xX76xX1xX7cxXexX3xXexX33xXdx14d87xX22xX3xf17fxX15xeb08xX3xX20xded8xXexX3xX1xX15xX27xdd9dxX22xX3xX57xX6xX7dxX3xd68axf620xX3xX2exX23xX15xX27xfeb2xX22xX3xX5bx1515exX22xX3xX76xX1xX18x15c92xX22xX23xX3xX4xX1xX4exX3xX38xXdx1367fxXex12ebbxX3xX20xX5dxX22xX3xX49x15d2fxX3xX20xX6xX22xX23xX3xXexX33x114b0xX22xX1xX3x139aaxX83xX2ex13a42xX3xX1xX15xX27xXbexX22xX3xX25xX10xX7dxX3xX25x149aexXexX3xXexX1x130a7xX7dxX3xX20xXe9xX22xX1xX3xX49xX30xX3xXbxX1x1633exX3xX29xX15xX27xXbexXexX3xX38xX7cxX4exX3xX4xX7cxX4exX3x10161xXdxX22xX1xX3xXexXe0xX3x12f02xX3xX128xXb5xX3xXexX1xX15x154e9xXexX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX22xX23xX3xX4x1108cxX22xX23xX3xXexX33xXf2xX22xX1xX3xX2exX1xX30xX3xXexX33xX18xX22xX23xX3xX38xX30xX27xX3xXexX1xX30xX22xX1xX3xXcxX26xX22xX3xX46xX47xX3xX49xX30xX3xXbxX1xX4exX22xX23xX3xXexX33xX30xX4exX3xX57xX14xX22xX3xX5bxX18xX5dxX22xX23xX3xXex14311xXdxX3xX25xdf5dxX3xX57xX6xX7dxX3xX57xX1x1207axX22xX1x14bccxX0xX61xXbxX12xX0xXexX6xX38xX5xX10xX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX7dxX6xX33xX23xXdxX22x14a14xX1bxXbxX25xX3xX6xX15xXexX4exXaxX12xX0xXexX33xX12xX0xXexX29xX12xX0xXdxX7dxX23xX3xX7xX33xX4xX9xXaxX61xX61xX4xX192xX38xX6xX4exXb3xX15xX6xX22xX23xXexX33xXdxX192xX49xX22xX61xX29xX10xX7xX128xXexX4exXbxX61xX22xX10x1164cxX7xX61xX1bxX1bxd9a5xX1bxX61x10738x10d87xX29xX1bxX2xe0ccx1044dxX1bxX1edxX1f3xXexX2x14a7ax112a4x129fexX1bxX1edxX5xX2xX192x149f2xXbxX23xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXexX29xX12xX0xX61xXexX33xX12xX0xXexX33xX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX4exX29xX27xXaxX12xX13x144bdxX22xX3xXexX1x15eaaxX3xX5bxX15xX6xX3xX70xX30xX7dxX3xX2exX23xX1xXdxX3xX49xX30xX3xX4xX7cxX4xX3xXexX18x10d0exX22xX23xX3xX7xe362xX3xX57xX14xX22xX3xX5bxX18xX5dxX22xX23xX3xX130x13b72xX22xX1xX1abxX3x12ba0xX22xX1xX3xX5bx12834xX0xX61xXbxX12xX0xX61xXexX29xX12xX0xX61xXexX33xX12xX0xX61xXexX6xX38xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX4exX29xX27xXaxX12xXcxX1xX10xX4exX3xX20xX78xXe2xX3xX4xX145xX22xX23xX3xXexX33xXf2xX22xX1xX3xX20xX18xXd6xX4xX3xX25xX26xX27xX3xX7dxX249xXdxX3xX49xX249xXdxX3xX29xXdxXbexX22xX3xXexX18fxX4xX1xX3xX1edxX1eexX1f3xX3xX7dxX3xX1bxX3xXe2xX3xXexX1xXdxXe0xXexX3xX128xXe0xX3xXexX1xX10xX4exX3xXbxX1xX4exX22xX23xX3xX4xX7cxX4xX1xX3xX128xXdxXe0xX22xX3xXexX33xfa9bxX4xX3xXexX33xXdxX22cxX15xX3xX2exX23xX15xX27xXccxX22x1153cxX3xX7xX26xX22xX3xX5xX7cxXexX3xX23xX183xX4xX1xX3xX29xXdxXbexX22xX3xXexX18fxX4xX1xX3xX2xX192xX1faxX1bxX1f9xX3xX7dxX3xX1bxX3xX2f5xX3xX4xf218xX22xX23xXe2xX3xXexX18xX231xX22xX23xX3xX33xX30xX4exX3xX4xX1xXdxX22cxX15xX3xX29xX30xXdxX3xX1bxX1eaxX1f9xX3xX7dxX192xX3xX7axXdxX7cxX3xXexX33xXe9xX3xX29xX2axX3xXexX4exX7cxX22xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX22xX23xX3xX4xX145xX22xX23xX3xXexX33xXf2xX22xX1xX3xX5xX30xX3xX2xX1bxX3xXexX1exX3xX20xX21xX22xX23xX192xX3xXcxX33xX4exX22xX23xX3xX20xX78xXe2xX3xX22xX23xX15xX21xX22xX3xX49xX80xX22xX3xX22xX23xX26xX22xX3xX7xX7cxX4xX1xX3xXexX33xX15xX22xX23xX3xX18xX5dxX22xX23xXe2xX3xXexX1exX22xX1xX3xX1xefffxX3xXexX33xXd6xX3xX49xX30xX3xX4xX7cxX4xX3xX22xX23xX15xX21xX22xX3xX49xX80xX22xX3xX1xXd6xXbxX3xXbxX1xX7cxXbxX3xX128xX1xX7cxX4xX3xX5xX30xX3xX1f2xX3xXexX1exX3xX20xX21xX22xX23xX2f5xX3xX22xX23xX26xX22xX3xX7xX7cxX4xX1xX3xX1xX15xX27xXbexX22xX3xe4a4xX22xX23xX15xX21xX22xX3xX20xXb8xX15xX3xX23xXdxX7cxX3xXb3xX15xX27xX22cxX22xX3xX7x11617xX3xX29x13492xX22xX23xX3xX20xXb8xXexf128xX3xX1fbxX3xXexX1exX3xX20xX21xX22xX23xX192xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX4exX29xX27xXaxX12xX5bxXdxXbexX4xX3xX20xX14xX15xX3xXexX18xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX22xX23xX3xX2exX1xX30xX3xXexX33xX18xX22xX23xX3xX38xX30xX27xX3xXexX1xX30xX22xX1xX3xXcxX26xX22xX3xX46xX47xX3xX49xX30xX3xXbxX1xX4exX22xX23xX3xXexX33xX30xX4exX3xX57xX14xX22xX3xX5bxX18xX5dxX22xX23xX3xX20xXb0xX3xXexX33xX18xX22xX23xX3xX38xX30xX27xX3xX4xX7cxX4xX3xX1xXdxXbexX22xX3xX49xX138xXexXe2xX3xXexX18xX3xX5xXdxXbexX15xX3xX5xXdxX118xX22xX3xXb3xX15xX6xX22xXe2xX3xXbxX1xX3faxX4xX3xX49xX3faxX3xX22xX1xX15xX3xX4xX14xX15xX3xX1x14038xX4xX3xXexX138xXbxX3xX22xX23xX1xXdxX118xX22xX3xX4x1022bxX15xX3xX5xXe9xX4xX1xX3xX7xX3f7xXe2xX3xX23xXdxX7cxX4exX3xX29xX3faxX4xX3xXexX33xX15xX27xX22cxX22xX3xXexX1xX80xX22xX23xX3xX4xX1xX4exX3xXexX1xXe0xX3xX1xXbexX3xXexX33xd6cdxX192xX3xX13xX21xX22xX23xX3xXexX1xX231xXdxXe2xX3xX7xd724xX3xXexX183xX4exX3xX22xX118xX22xX3xX7dxXc6xXexX3xX29xXdxXbexX22xX3xX7dxX183xX4exX3xX7dxX249xXdxX3xX4xX1xX4exX3xX29xXdxX3xXexX18fxX4xX1xX3xX13xX22cxX22xX3xXexX1xX231xX3xX5bxX15xX6xX3xX70xX30xX7dxX3xX2exX23xX1xXdxX3xX49xX30xX3xX4xX7cxX4xX3xXexX18xX249xX22xX23xX3xX7xXb5xX3xX57xX14xX22xX3xX5bxX18xX5dxX22xX23xX192xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX4exX29xX27xXaxX12xX260xX22xX1xX3xX5bxX265xX0xX61xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
2022-08-08 22:09:07

QTO - Tối nay 8/8, tại thị trấn Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh), Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết