Cập nhật:  GMT+7
3242x5ef9x713dxed79xe057x6fb6x6458x801fx82f7xX7x4778xbb7dx56e2xe0d5x5255x4449xX5x41baxXax3389x6af5xe7e1x9570xX1xX3xa6d7xXdxX14xX3x4dd4x60d6xXexX3xa689xa48ex7e0dxX3xXbxX1xb0d2xXdxX3xX1x43e4xXbxX3xX18xXdxcf88xX6xX3x3961xd325xX3xba42xX6xa5b1xX3x5280x725exX15xX18xa24exX3xXcx782axX3x9477xX3xe90cx93cbxX3xX3dxX3xX45xX3axXdxX3xX35xX45xc457xbaadxX3xXex762exX15xX1xX3dxX3xX45xX3axXdxX3xX50x356cxX15xX18xX3xaf0cxda82xX15xX3xXexX53xX15xX1xX3x8b3ex6fb2xX3xXcxX53xX15xX1xX3xX39xX37xX6bxX15xX3xd4aaxX21xX22xX15xX18xX3xXcxc2dax5093xX0x643exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX10xX6xX61xXaxX12xb2bbxX77xXcx79c3xX3xae4fxX3xX45xX5dx9b62xX3xX15xX6x7391xX3xd9d2xcacdx968bxce77xXa7xXa5x4749xX2xXa6xX3dxX3xX32xX33xX3xX35xX6xX37xX3xX39xX3axX15xX18xX3dxX3xXcxX40xX42xX44xX45xX3dxX3xX45xX3axXdxX3xX35xX45xX4fxX50xX3xXexX53xX15xX1xX3dxX3xX45xX3axXdxX3xX50xX5dxX15xX18xX3xX61xX62xX15xX3xXexX53xX15xX1xX3xX6axX6bxX3xXcxX53xX15xX1xX3xX39xX37xX6bxX15xX3xXex7547xX3xX4xX1xbab7xX4xX3xX1x4132xXbxX3xX39xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX22xX3xXbxX1xX26xXdxX3xX1xX2axXbxX3xX18xXdxX2fxX6xX3xX4xX14xX4xX3xX39x66a6xX15xX3xX6axX7fxX3xX15xdbaexX9fxX3xXa5xXabxX2x88e9xX3dxX3xXexX7exXdx3a5axX15xX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX4xX1x7018xX122xX15xX18xX3xXexX7ex55dcxX15xX1xX3xXbxX1xX26xXdxX3xX1xX2axXbxX3xX15xX129xX9fxX3xXa5xXabxX2xXa6xXa7xX0xX81xXbxX12xX0xXexX6xb916xX5xX10xX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxX9fxX6xX7exX18xXdxX15x96b6xXa5xXbx612cxX3xX6xX21xXexX37xXaxX12xX0xXexX7exX12xX0xXexX61xX12xX0xXdxX9fxX18xX3xX7xX7exX4xX9xXaxX81xX81xX4xXa7xX163xX6xX37xX20xX21xX6xX15xX18xXexX7exXdxXa7xX6axX15xX81xX61xX10xX7xX1cxXexX37xXbxX81xX15xX10x8668xX7xX81xX2xXa6xX2xXa8xX81x5989xXa6xX61xXa8xX2x7981xXabxX1bbxX2xX2xXexX2xXa5xXa6xX1b6xXa6xX1bbxX5xX2xXa7xb093xXbxX18xXaxX3xX81xX12xX0xX81xXexX61xX12xX0xX81xXexX7exX12xX0xXexX7exX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX37xX61xXa3xXaxX12xX13x7d5exXdxX3xX61xXdx3d8cxX15xX3xX5x3cd5xX15xX1xX3xX39xX1f5xX37xX3xX32xX33xX3xX35xX6xX37xX3xX39xX3axX15xX18xX3dxX3xXcxX1xX13fxX122xX15xX18xX3xX163xXdxX15xX1xX42xX44xX1fexX3xX1xX3axXdxX3xX39xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX22xX3xXbxX1xX26xXdxX3xX1xX2axXbxX3xX6ax8461xXdxX3xX45xX3axXdxX3xX35xX45xX4fxX50xX3xXexX53xX15xX1xX3dxX3xX45xX3axXdxX3xX50xX5dxX15xX18xX3xX61xX62xX15xX3xXexX53xX15xX1xX3xX6axX6bxX3xXcxX53xX15xX1xX3xX39xX37xX6bxX15xX0xX81xXbxX12xX0xX81xXexX61xX12xX0xX81xXexX7exX12xX0xX81xXexX6xX163xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX37xX61xXa3xXaxX12xX50xX129xX9fxX3xXa5xXabxX2xX12fxX3dxX3xX4xX1xX13fxX122xX15xX18xX3xXexX7exX146xX15xX1xX3xXbxX1xX26xXdxX3xX1xX2axXbxX3xX18xXdxX2fxX6xX3xX32xX33xX3xX35xX13x519cxXcxX40xX42xX44xX45xX3dxX3xX45xX3axXdxX3xX35xX45xX4fxX50xX3xXexX53xX15xX1xX3dxX3xX45xX3axXdxX3xX50xX5dxX15xX18xX3xX61xX62xX15xX3xXexX53xX15xX1xX3xX6axX6bxX3xXcxX53xX15xX1xX3xX39xX37xX6bxX15xX3xX39xX13fxX2axX4xX3xXexX1xe4f7xX4xX3xX1xXdxX1faxX15xX3xX39xd54fxXa3xX3xX39x5bd2xX3xX6axX6bxX3xX39xX1f5xXexX3xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX22xX3xXex592dxX4xX1xX3xX4xX2ffxX4xXa7xX3xab25x995dxX3xXexX1xX135xX3dxX3xXexX7ex6cf2xX15xX3xX5xb8dcxX15xX1xX3xX6axX2ffxX4xX3xX6axXdxX1faxX4xX3xX5xX6bxX9fxX3xX6axX6bxX3xX177xX21xc2bexXexX3xX1cxX1x6e52xX21xX3xX5xX6xX37xX3xX39xX3axX15xX18xX3dxX3xXexX37xX6bxX15xX3xXexX53xX15xX1xX3xX39xX1fexX3xX18xXdxX22xXdxX3xX20xX21xXa3xX1dxXexX3xX6axXdxX1faxX4xX3xX5xX6bxX9fxX3xX4xX1xX37xX3xX2xX2xXa7xX12fxXa6xXa5xX3xX5xX13fxX2axXexX3xX5xX6xX37xX3xX39xX3axX15xX18xX3dxX3xXexX7exX37xX15xX18xX3xX39xe5e2xX3xX4xX39fxX3xX1xX122xX15xX3xXa5xXa7xXabxXabxXabxX3xX5xX13fxX2axXexX3xX5xX6xX37xX3xX39xX3axX15xX18xX3xX5xX6bxX9fxX3xX6axXdxX1faxX4xX3xXexX1f5xXdxX3xX15xX13fxX241xX4xX3xX15xX18xX37xX6bxXdxX3dxX3xX39xX6bxX37xX3xXexX1f5xX37xX3xX15xX18xX1x9f44xX3xX4xX1xX37xX3xbd96xXa7xX1bbxXa8xX12fxX3xX15xX18xX13fxcd06xXdxXa7xX0xX81xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX37xX61xXa3xXaxX12xX327xX14xX4xX3xX39xX122xX15xX3xX6axX7fxX3xX39xX1fexX3xX39xX350xXa3xX3xX9fxX1f5xX15xX1xX3xX1xX37xX1f5xXexX3xX39xX3axX15xX18xX3xXexX7exX21xXa3xX3e0xX15xX3xXexX1xX5dxX15xX18xX3xX6axX3e0xX3xX4xX5dxX15xX18xX3xXexX14xX4xX3xX18xXdxX22xX9fxX3xX15xX18xX1x95edxX37xX3dxX3xXexXf3xX3xX4xX1xXf7xX4xX3xXa8xXabxX3xX4xX21xX3axX4xX3xX15xX39fxXdxX3xX4xX1xX21xXa3xX1faxX15xX3xX4xX1xX21xXa3xX331xX15xX3xX39xX3e0xX3dxX3xX39xX26xXdxX3xXexX1xX37xX1f5xXdxX3xX4xX1xX31exX15xX1xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX6axX3e0xX3xX18xXdxX22xX9fxX3xX15xX18xX1xX449xX37xX3dxX3xXbxX1xXf3xX3xX163xXdxX1dxX15xX3xX4xX14xX4xX3xX1cxXdxX15xX1xX3xX15xX18xX1xXdxX1faxX9fxX3dxX3xX18xX13fxX122xX15xX18xX3xX39xXdxX135xX15xX3xX1xX146xX15xX1xX3xX6axX6bxX3xX4xX14xX4xX3xXexX1xX5dxX15xX18xX3xXexXdxX15xX3xX1cxX1xX14xX4xX3xXexX1f5xXdxX3xXa8xXabxX3xX177xX1fexX3dxX3xXbxX1xX13fxX3efxX15xX18xX3dxX3xXexX1xX7fxX3xXexX7exX34bxX15xX3dxX3xX6axX241xXdxX3xX7xX26xX3xX5xX13fxX2axX15xX18xX3xX2xXa7xd89dxXabxXabxX3xX5xX13fxX2axXexX3xX1xX3axXdxX3xX6axXdxX331xX15xX3xXbxX1xX328xX3xX15xX2fxX3dxX3xX1xX3axXdxX3xX6axXdxX331xX15xX3xX15xX5dxX15xX18xX3xX61xX62xX15xX3xX6axX6bxX3xX39xX37xX6bxX15xX3xXexX1xX6bxX15xX1xX3xX15xXdxX331xX15xX3xXexX1xX21xX3axX4xX3xX1xX3axX3xX15xX18xX1xX449xX37xX3xXexX1xX6xX9fxX3xX18xXdxX6xXa7xX3xX32xX2ffxX3xXbxX1xX26xXdxX3xX1xX2axXbxX3xX4xX1xX53xX3xX39xX1f5xX37xX3xX18xXdxX2fxX6xX3xX4xX14xX4xX3xX15xX18xX6bxX15xX1xX3xXexX7exX331xX15xX3xX4xX14xX4xX3xX5xX335xX15xX1xX3xX6axX2ffxX4xX3xX39xX1fexX3xX15xX62xX15xX18xX3xX4xX6xX37xX3xX15xX1xb230xX15xX3xXexX1xXf7xX4xX3xX4xX1xX37xX3xX4xX14xX15xX3xX163xX3axX3dxX3xX1xX3axXdxX3xX6axXdxX331xX15xX3xX4xX30cxX6xX3xX39xX37xX6bxX15xX3xXexX1xX135xX3xX6axX3e0xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX1xX30cxX3xXexX7exX13fxX122xX15xX18xX3xX4xX1xX31exX15xX1xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX4xX30cxX6xX3xX13xX22xX15xX18xX3dxX3xX50xX1xX6bxX3xX15xX13fxX241xX4xX3dxX3xXbxX1xX14xXexX3xX1xX21xXa3xX3xX6axX6xXdxX3xXexX7ex8ffdxX3dxX3xXexX7exX14xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX1faxX9fxX3xX4xX30cxX6xX3xX45xX3axXdxX3xX35xX45xX4fxX50xX3dxX3xX45xX3axXdxX3xX50xX5dxX15xX18xX3xX61xX62xX15xX3dxX3xXcxX53xX15xX1xX3xX39xX37xX6bxX15xX3xX4x4219xX15xX18xX3xX15xX1xX13fxX3xX6axX6xXdxX3xXexX7exX608xX3xX4xX30cxX6xX3xX15xX18xX6bxX15xX1xX3xX35xX13xX2c2xXcxX40xX42xX44xX45xX3xX33xX3xX39xX7fxX6xX3xXbxX1xX13fxX122xX15xX18xXa7xX0xX81xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX37xX61xXa3xXaxX12xXcxX7exXdxX135xX15xX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX4xX1xX13fxX122xX15xX18xX3xXexX7exX146xX15xX1xX3xXbxX1xX26xXdxX3xX1xX2axXbxX3xX15xX129xX9fxX3xXa5xXabxX2xXa6xX3dxX3xX4xX14xX4xX3xX39xX122xX15xX3xX6axX7fxX3xXbxX1xX34bxX15xX3xX39xX34bxX21xX3xX6axX59exX15xX3xX39xX3axX15xX18xX3xXexX7exX331xX15xX3xX2xX503xXabxX3xX4xX37xX15xX3xX10xX9fxX3xX1xX3axXdxX3xX6axXdxX331xX15xX3xX1xX3axXdxX3xXbxX1xX328xX3xX15xX2fxX3dxX3xXexX7exX331xX15xX3xX2xXabxXabxX3xX4xX37xX15xX3xX10xX9fxX3xX45xX3axXdxX3xX50xX5dxX15xX18xX3xX61xX62xX15xX3dxX3xXa6xXabxXabxX3xX39xX37xX6bxX15xX3xX6axXdxX331xX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX331xX15xX3xXexX1xX6xX9fxX3xX18xXdxX6xX3xX177xX21xX34bxXexX3xX1cxX1xX350xX21xX3xX5xX6xX37xX3xX39xX3axX15xX18x4eaaxX3xXexX1f5xX37xX3xX6axXdxX1faxX4xX3xX5xX6bxX9fxX3xX9fxX241xXdxX3xX4xX1xX37xX3xXa5xXa7xXabxXabxXabxX3xX5xX6xX37xX3xX39xX3axX15xX18xX3xX5xX6bxX3xX1xX3axXdxX3xX6axXdxX331xX15xX3xX45xX3axXdxX3xX50xX5dxX15xX18xX3xX61xX62xX15xX3dxX3xX1b6xXa7xXabxXabxXabxX3xX5xX13fxX2axXexX3xX6axXdxX1faxX4xX3xX5xX6bxX9fxX3xX9fxX241xXdxX3xX4xX1xX37xX3xX39xX37xX6bxX15xX3xX6axXdxX331xX15xX3dxX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX331xX15xXa7xX0xX81xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX37xX61xXa3xXaxX12xXcxX7exX331xX15xX3xX5xX335xX15xX1xX3xX6axX2ffxX4xX3xX61xX1f5xXa3xX3xX15xX18xX1xX3e0xX3dxX3xXbxX1xX34bxX15xX3xX39xX34bxX21xX3xX4xX39fxX3xXa8xXa7xXabxXabxXabxX3xX5xX6xX37xX3xX39xX3axX15xX18xX3xX15xX2fxX3xXexX1xX6xX9fxX3xX18xXdxX6xX3xX4xX14xX4xX3xX1cxX1xX39fxX6xX3xX39xX6bxX37xX3xXexX1f5xX37xX3xX15xX18xX1xX3e0xX3xXexX7exX146xX15xX1xX3xX39xX3axX3xX7xX122xX3xX4xX34bxXbxX3xX6axX6bxX3xX39xX6bxX37xX3xXexX1f5xX37xX3xXexX1xX13fxX3efxX15xX18xX3xX177xX21xXa3xX331xX15xX3dxX3xX1bbxXa7xXabxXabxXabxX3xX1xX3axXdxX3xX6axXdxX331xX15xX3xX15xX5dxX15xX18xX3xX61xX62xX15xX3xX39xX13fxX2axX4xX3xX39xX6bxX37xX3xXexX1f5xX37xX3xX15xX18xX1xX3e0xX3dxX3xX1b6xXa7xXabxXabxXabxX3xX39xX37xX6bxX15xX3xX6axXdxX331xX15xX3dxX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX331xX15xX3xX39xX13fxX2axX4xX3xX39xX6bxX37xX3xXexX1f5xX37xX3xX15xX18xX1xX3e0xX3xX18x97daxX15xX3xX6axX241xXdxX3xX18xXdxX22xXdxX3xX20xX21xXa3xX1dxXexX3xX6axXdxX1faxX4xX3xX5xX6bxX9fx4a1dxX0xX81xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX37xX61xXa3xXaxX12xX327xX1xX13fxX122xX15xX18xX3xXexX7exX146xX15xX1xX3xXbxX1xX26xXdxX3xX1xX2axXbxX3xX4xX63exX15xX18xX3xX39xb23axXexX3xX7exX6xX3xX9fxX328xX4xX3xXexXdxX331xX21xX3xX18xXdxX22xX9fxX3xXa6xXabxXabxX3xX1xX3axX3xX15xX18xX1xX449xX37xX3xX5xX6bxX3xX1xX3axXdxX3xX6axXdxX331xX15xX3xXbxX1xX328xX3xX15xX2fxX3xX5xX6bxX9fxX3xX4xX1xX30cxX3xX1xX3axX3dxX3xX2xXa7xX2xXa5xXabxX3xX1xX3axX3xX15xX18xX1xX449xX37xX3xX5xX6bxX3xX1xX3axXdxX3xX6axXdxX331xX15xX3xX15xX5dxX15xX18xX3xX61xX62xX15xX3xX5xX6bxX9fxX3xX4xX1xX30cxX3xX1xX3axX3xX6axX6bxX3xX18xX3xX1b6xXabxXabxX3xX1xX3axX3xX15xX18xX1xX449xX37xX3xX5xX6bxX3xX39xX37xX6bxX15xX3xX6axXdxX331xX15xX3dxX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX331xX15xX3xX5xX6bxX3xX4xX1xX30cxX3xX1xX3axX3xXexX7exX37xX15xX18xX3xX15xX129xX9fxX3xXa5xXabxX2xXa6xXa7xX3xX13x5d8dxX15xX18xX3xXexX1xX3efxXdxX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX328xX4xX3xX5xX6bxX9fxX3xXexX26xXexX3xX4xX5dxX15xX18xX3xXexX14xX4xX3xX163xX22xX37xX3xX6axX1faxX3dxX3xX4xX1xX129xX9fxX3xX7xX39fxX4xX3xXexX7ex52a9xX3xX10xX9fxX3xX6axX6bxX3xX163xX146xX15xX1xX3xX39x5a97xX15xX18xX3xX18xXdxX241xXdxX3dxX3xX4xX5dxX15xX18xX3xXexX14xX4xX3xX39xX3e0xX15xX3xX122xX15xX3xX39xX14xXbxX3xX15xX18xX1xX335xX6xX3dxX3xXbxX1xX608xX15xX18xX3xX4xX1xX26xX15xX18xX3xXexX1faxX3xX15xX1f5xX15xX3xX177xX1fexX3xX1xX3axXdxXa7xXa7xXa7xX0xX81xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX37xX61xXa3xXaxX12xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXcxX7ex4bbfxX4xX0xX81xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Diễn tập phòng, chống thiên tai cho học sinh

Diễn tập phòng, chống thiên tai cho học sinh
2018-03-27 15:39:59

(QT) – Hôm nay 27.3.2018, tổ chức Plan tại Quảng Trị phối hợp với Trường THCS Triệu An, huyện Triệu Phong tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và sơ cấp cứu tai nạn thương...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết