Cập nhật:  GMT+7
321bx5000x79ddx8addxab12x71d9xb7b9xc079xa14exX7x561axe38cxa961x7f19xda75x9078xX5xbc6bxXaxafcbx7b8fxX6xd31ex65efx9e22xace0x7550x9dc8xX3xXcxX1xXdx91abx51cdxX3xX15xX1x32bfx5d03xX18xX19xX3x474ex4539xX3xXex7c7fxX3xa7ccx61e8xX18xX19xX3xX2fx817dxX3x961fx47c4xX6xX3xXbxX1xd648xX18xX19xX3xX1x5470xX4xX3xXexac3ex56dbxX3x672cx47b6xX3xe3fex44aexX3xX37xd4edx4bbexX3x47c0x4e2cxX18xX19xX3xX18xX1xX4dxX3xX4xX17xX18xX19xX3xX4cx46ecxX3xX4xX1xX24xX3xX19xXdx5bc2xX24xX3xX4cxXdxc226xX18xX0x93a6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9a11xX10xX6xX53xXaxX12xd70exdf89xXcx36dbxX3xd5cdxX3xXcxX16x912bx5b28xX4xX3xXexcf16xX18xX1xX3xXexX16xX46xX18xX19xX3xXexX1xXdxX1fxX20xX3xXbxX1xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX4xX3xX4cxX4dxX3xX18xX1xX4dxX3xX4xX17xX18xX19xX3xX4cxX62xX3xX4xX1xX24xX3xX19xXdxX6axX24xX3xX4cxXdxX6fxX18xX3x4eb6xX3xX47xXdx90f9xX18xX3xX18xdd26xXdx764cxX3xX18x7486xX47xX3xX29xafc3xXddxX2axXd6xX3xa5a4x6426xbe4cx4abexX3xXex468fxX18xX1xX3xX88xX20xX25xX18xX19xX3xXcxX16x4942xX3xX2fxa13bxX3xXbxX1xX6fxX3xX53xX20xX51xd2d4xXexX3xX13xXd0xX3xX6axX18xX3xX15xXdxX6fxX18xX3xX4x4c75xX3xX1xX38xX6xX3xXexX16xX90xa27fxX18xX19xX3xX5xX91xXbxX3xX1xX42xX4xX3xX4cxX4dxX3xX37xX50xX51xX3xX18xX1xX4dxX3xXccxX3xX4xX1xX24xX3xX19xXdxX6axX24xX3xX4cxXdxX6fxX18xX3xXccxX3xX1xX20xX51xX100xX18xX3xX13xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX3xX4cxX91xXdxX3xX29xX3xX47xX62xX4xX3xXexXdxX6fxX20xX3xX5xX91xX18xX3xX5xX4dxX3xXexX16xX24xX18xX19xX3xX4cxX3dxX18xX19xX3x6ce4xX3xX18xXd9xX47xX3xX37xX50xX51xX3xX53xX54xX18xX19xX3xX2fxX90xX4axX4xX3xX2xX29xX170xX3xXbxX1xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX4xX3xX2fxX35xX3xX37xX38xX6xX3xXexX95xX18xX1xX3xXexX16xX46xX18xX19xX3xXbxX1xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX4xX3xa984xX3xX4xX6xXd6xX3xXbxX1xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX4xX3xXexX46xX47xXd6xX3xXbxX1xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX4xX3xX47xX90xX4axX18xX3xX4cxX4dxX3xX37xX50xX51xX3xX53xX54xX18xX19xX3xX2x9023xX170xX3xX18xX1xX4dxX3xXccxX3xX4xX17xX18xX19xX3xX4cxX62xX3xX4xX1xX24xX3xX19xXdxX6axX24xX3xX4cxXdxX6fxX18xX3xXccxX3xX4cx5aa2xX18xX19xX3xX7xX50xX20xXd6xX3xX4cxX201xX18xX19xX3xX37xX6x846dxX0xXexX6xX49xX5xX10xX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXaxX47xX6xX16xX19xXdxX18xX1axX29xXbxX37xX3xX6xX20xXexX24xXaxX12xX0xXexX16xX12xX0xXexX53xX12xX0xXdxX47xX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX72xX72xX4xX211xX49xX6xX24x4acdxX20xX6xX18xX19xXexX16xXdxX211xX4cxX18xX72xX53xX10xX7xX15xXexX24xXbxX72xX18xX10x6555xX7xX72xX2xX1dfxX1aex383cxX72xX1dfxX2axX53xX29xXddxX2xX1aexX1aexX170xX1aexXexX2axX170xca3dxX275x5fa1xX5xX2xX211xa162xXbxX19xXaxX3xX72xX12xX0xX72xXexX53xX12xX0xX72xXexX16xX12xX0xXexX16xX12xX0xXexX53xX12xX0xXbxX12xdab1xX91xXbxX3xX1xX42xX4xX3xX15xXdxX6fxX18xX3xX4xX10fxX3xX19xXdxXd4xXbxX3xX1xX42xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4cxX201xX18xX19xX3xX4xX6xX24xX3xX1xX20xX51xX100xX18xX3xX13xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX3xX51xX6fxX18xX3xXexX50xX47xX3xX1xX42xX4xX3xXex52b9xXbxX0xX72xXbxX12xX0xX72xXexX53xX12xX0xX72xXexX16xX12xX0xX72xXexX6xX49xX5xX10xX12xX88xX20xX6xX3xX170xX3xX18xXd9xX47xX3xXexX1xX54xX4xX3xX1xXdxX100xX18xX3xX13xXd0xX3xX6axX18xXd6xX3xX2fxX1fxX18xX3xXexX1xX118xXdxX3xX2fxXdxX35xX47xX3xX18xX4dxX51xXd6xX3xX1xX20xX51xX100xX18xX3xX13xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX3xX2fxXf7xX3xX37xX38xX6xX3xX2fxX90xX4axX4xX3xX277xXddxXd6xX2ax96cfxX3xXbxX1xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX4xX3xXexX46xX47xXd6xX3xXbxX1xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX4xX3xX47xX90xX4axX18xX3xX4cxX4dxX3xXbxX1xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX4xX3xX1aexX3xX4xX6xX3xX4cxX4dxX3xX170xX2xXd6xX1aexX33dxX3xX19xXdxX6axX24xX3xX4cxXdxX6fxX18xX3xX2fxXf7xX3xX4xX38xX3xXbxX1xX3dxX18xX19xX3xXccxX211xX3xX81xX20xX51xX100xX18xX3xX13xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX3xX4cx7280xX18xX3xX4xX3dxX18xX3xXexX1xXdxX1fxX20xX3xX1dfxX275xX3xXbxX1xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX4xX3xX4cxX4dxX3xX277xX2axX3xXbxX1xX3dxX18xX19xX3xXccxX3xX4xX1xX24xX3xX19xXdxX6axX24xX3xX4cxXdxX6fxX18xX3xX4cxX201xX18xX19xX3xX7xX50xX20xXd6xX3xX4cxX201xX18xX19xX3xX37xX6xX211xX3xX13xXdxXd0xX20xX3xX2fxX38xX3xX4xX38xX3xX18xX19xX1xd4ddxX6xX3xX5xX4dxX3xX4cxX3a0xX18xX3xX4xX3dxX18xX3xX29xXddxX72xX2xXddxX29xX3xXexX1xX17xX18xXd6xX3xX49xX25xX18xX3xXexX16xX6fxX18xX3xX2fxXf4xX6xX3xX49xX4dxX18xX3xX1xX20xX51xX100xX18xX3xX4xX6axX4xX3xX4xX1xX6axX20xX3xXbxX1xX25xXdxX3xX1xX42xX4xX3xXexX16xX24xX18xX19xX3xX4xX6axX4xX3xXbxX1xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX4xX3xXexX46xX47xXd6xX3xXbxX1xX3dxX18xX19xX3xX47xX90xX4axX18xX3xX4cxX4dxX3xX19xXdxX6axX24xX3xX4cxXdxX6fxX18xX3xX4xX1xX90xX6xX3xX4xX38xX3xXbxX1xX3dxX18xX19xX3xXccxXd6xX3xX2fxX6xX18xX19xX3xXccxX3xXexX16xX24xX18xX19xX3xX4xX6axX4xX3xX18xX1xX4dxX3xXexX46xX47xX3xX49xX4axX3xX1xX24x9fe1xX4xX3xX47xX90xX4axX18xX3xXexX46xX47xX3xX18xX1xX4dxX3xX53xX50xX18xX211xX3xX13xX30xX18xX19xX3xX4xX1x85ebxX3xX81xX24xX4dxX18xX19xX3xXe4xX6xX47xXd6xX3x86f4xX1x8685xX3xXexXf4xX4xX1xX3xXe2xXe3xXe4xXe5xX3xX1xX20xX51xX100xX18xX3xX13xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX24xX3xX49xXdxX1fxXexX1axX3x61b4xX13xX35xX3xX19xXdxX25xXdxX3xX24axX20xX51xX1fxXexX3xXexX95xX18xX1xX3xXexX16xX46xX18xX19xX3xXexX16xX6fxX18xXd6xX3xXexX24xX4dxX18xX3xX18xX19xX4dxX18xX1xX3xX19xXdxX6axX24xX3xX53xX62xX4xX3xX4cxX4dxX3xX1xX20xX51xX100xX18xX3xX16x337bxXexX3xX4xX10fxX3xX19x363exX18xX19xXd6xX3xX49xX6fxX18xX3xX4xX46xX18xX1xX3xX4cxXdxX100xX4xX3xXexXdxX1fxXbxX3xXexX62xX4xX3xX2fx5d6fxX18xX19xX3xX4cxXdxX6fxX18xX3xXexX1x4246xX51xX3xX4xX17xXd6xX3xXbxX1xX62xX3xX1xX20xX51xX18xX1xX3xX2fxX90xX6xX3xXexX16x87ddxX3xX2fxX1fxX18xX3xXexX16xX90xX118xX18xX19xXd6xX3xX4xX1xXd4xX18xX19xX3xXexX17xXdxX3xXexXdxX1fxXbxX3xXexX62xX4xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXexX1xX4c6xX3xX7xX54xX3xX1x7ac8xX3xXexX16xX4axX3xX4xX4c6xX6xX3xXcxX16xX20xX18xX19xX3xX90xaf9fxX18xX19xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX24axX20xX6xX3xX4xX1xX90xX5aexX18xX19xX3xXexX16xX95xX18xX1xX3xX47xX62xX4xX3xXexXdxX6fxX20xX3xX24axX20xX10fxX4xX3xX19xXdxX6xXd6xX3xX7xX54xX3xX1xX59dxX3xXexX16xX4axX3xX4xX4c6xX6xX3xXexXe8xX18xX1xX3xX4cxX4dxX3xX15xX6fxX20xX3xX19xX42xXdxX3xX4xX6axX4xX3xX18xX19xX20xX30xX18xX3xX1xX59dxX3xXexX16xX4axX3xX4xX4c6xX6xX3xX37xXf7xX3xX1xX54cxXdxXd6xX3xX4xX6axX4xX3xX18xX1xX4dxX3xX1xX25xX24xX3xXexX50xX47xXd6xX3xX4xX6axX4xX3xXex7658xX3xX4xX1x7e04xX4xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX1xX4b7xX18xX1xX3xXbxX1xX4c6xX211xX211xX211xX3xX81xXdxX100xX18xX3xXexX46xXdxXd6xX3xX2fxXf4xX6xX3xXbxX1xX90xX5aexX18xX19xX3xXexX1xXdxX1fxX20xX3xX15xX1xX24xX25xX18xX19xX3xX29xX2axX3xXexX2dxX3xX2fxX30xX18xX19xX3xX2fxX35xX3xX19xXdxX25xXdxX3xX24axX20xX51xX1fxXexX3xX53xX631xXexX3xX2fxXdxX35xX47xX3xXexX95xX18xX1xX3xXexX16xX46xX18xX19xX3xXexX1xXdxX1fxX20xX3xXbxX1xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX4xX3xX4cxX4dxX3xX18xX1xX4dxX3xX4xX17xX18xX19xX3xX4cxX62xX3xX4xX1xX24xX3xX19xXdxX6axX24xX3xX4cxXdxX6fxX18xd45cxX211xX3xXcxXdxX18xXd6xX3xX25xX18xX1xX1axX3xXcxX81x92efxXe4xX81xX3xX297xa7ddxX0xX72xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hội nghị lấy ý kiến xây dựng pháp luật

Hội nghị lấy ý kiến xây dựng pháp luật
2014-09-16 01:32:51

(QT) - Hôm qua 15/9/2014, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị lấy ý kiến các ngành tham gia xây dựng dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội; dự thảo Luật Sửa đổi, bổ...

Trên 14 tỷ đồng cho hoạt động khuyến công

Trên 14 tỷ đồng cho hoạt động khuyến công
2014-09-15 07:26:34

(QT) - Ngày 12/9/2014, Trung tâm Khuyến công& Xúc tiến thương mại (KC&XTTM) thuộc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập. Các...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết