Cập nhật: 08/01/2015 06:32 GMT+7
63edxb6cbxbc19x7989x6b7cx8e08x7764xe4ddxc138xX7x9c11xbb17x968fx723fxeab4x7275xX5xa51fxXax82dcxc0c7xX6xe120xa470xafdfx79f9x888bxa80fxX3xb1c6x72c5xX18xX19xX3xXexX16x7816x87eexX3xX18xX19xcd6fx6d5bxXdxX3xbb3axcecaxX18xX3xf3bbxX28x744fxX4xX3xXexX16xX32xX3xX19xXdxd9ffxXbxX3xXbxX1x8a98xXbxX3xX5xafa0xX3xX24xXdx926fxX18xX3xXbxX1xbab9xX0xdf95xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6xX2cxXaxX12xb491xb596xXcx8389xX3xd128xX3x7385xX1xd287xX24xX3xX18xX2dxX18xX19xX3xX4xX6xa3fcxX3xX18xX1xad94xX18xX3xXexX1xdc9axX4xX3xee45xb1a2xX3xXbxX1xX40xXbxX3xX5xe49dxX7bxXexX3xX4xX1xX77xX3xX18xX19xX28xX29xXdxX3xX2cxX2dxX18xce2bxX3xXexX1xX29xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3x8dc8xX8cxX6xX9dxX3x6cfcxX1x9771xX18xX19xX3xXcxX28xX3xXbxX1xX40xXbxX3xX1xX8cx9aa9xb7cdxX18xX3xX13xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX9dxX3xXex6defxX18xX1xX3xX65xX8cx77b4xX18xX19xX3xXcxX16xa062xX3xX30xb535xX3xXexX4dxX4xX1xX3xX4x89b1xX4xX3xXbxX1x8f70xXdxX3xX1xX32xXbxX3xX83xc5aexXdxX3xX4xX40xX4xX3xX4x93d9xX3xXa9xX8cxX6xX18xX9dxX3xX30xXf8xX18xX3xX83xXd8xX3xXex9405xX3xX4xX1xX80xX4xX3xX18xX1xXdxX84xX8cxX3xX30xX32xXexX3xXexX16xX32xX3xX19xXdxX3bxXbxX3xXbxX1xX40xXbxX3xX5xX44xX3xX24xXdxX48xX18xX3xXbxX1xX4dx6d21xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa662xX77xX2cxXbexXaxX12xX0xXexX6xc207xX5xX10xX3xX7xXexXbexX5xX10xX9xXaxX24xX6xX16xX19xXdxX18xX1axd06bxXbx67b2xX3xX6xX8cxXexX77xXaxX12xX0xXexX16xX12xX0xXexX2cxX12xX0xXdxX24xX19xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xdc8axXdxX2cxXexX1xX9xXax9fa3x6cb9x963axXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX15dxcc19xX184xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX4fxX4fxX14bxX6xX77xXa9xX8cxX6xX18xX19xXexX16xXdxX132xX83xX18xX4fxXbxX77xX16xXexX6xX5xX7xX4fxX184xX4fxXcxX16xX8cxX77xX18xX19xXa9xX8cxX6xX18xX19xX1xXdxX10xXbxX4fxX1xXdxX10xXbxX2xX15dxb9bdxbc20xX18x9843xX5xX83xX18xX3xX64xX1d0xX67xX132xX1d2xXbxX19xXaxX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX2cxX12xX0xX4fxXexX16xX12xX0xXexX16xX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX77xX2cxXbexXaxX12xXcxX8cxXbex76a0xX18xX3xXexX16xX8cxXbexX84xX18xX3xX4xX1x9a7fxX3xXexX16xX28xXf8xX18xX19xX9dxX3xX4xX1xX4dxX18xX1xX3xX7xX40xX4xX1xX3xX4xX217xX6xX3xX13xXd2xX18xX19xX9dxX3xX6bxX1xX1dxX3xX18xX28xXf0xX4xX3xXexX1xX10xX77xX3xX18xX1x96afxX24xX3xXexc3f3xXdxX3xX14bxXd2xX18xX3xX5xX1dxX18xX19xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX2cxX12xX0xX4fxXexX16xX12xX0xX4fxXexX6xX14bxX5xX10xX12xXcx7eeexX3xX30xa0dcxX8cxX3xX18xX23xX24xX3xX30xbcc6xX18xX3xX18xX6xXbexX9dxX3xXaexX1xXb0xX18xX19xX3xX30xXdbxX3xXbxX1xXe8xXdxX3xX1xX32xXbxX3xX83xXf0xXdxX3xXcxX16xX8cxX18xX19xX3xXexX2dxX24xX3xXexX16xX32xX3xX19xXdxX3bxXbxX3xXbxX1xX40xXbxX3xX5xX44xX3xXexX108xX3xX4xX1xX80xX4xX3xX15dxa1c8xX3xX30xXdxf4f7xX24xX3xXexX16xX32xX3xX19xXdxX3bxXbxX3xXbxX1xX40xXbxX3xX5xX44xX3xX5xX28xX8cxX3xX30xb0d4xX18xX19xX3xe008xX3xX2x8589xX3xX15fxXdbxX3xX83xbf30xX18xX19xX3xX7xX2dxX8cxX9dxX3xX83xX2e3xX18xX19xX3xX15fxX6xX132xX3xX1cxXf8xX18xX3xX2xX132xX184xX184xX184xX3xX18xX19xX28xX29xXdxX3xX2cxX2dxX18xX3xX30xXdbxX3xXexX1xX6xX24xX3xX19xXdxX6xX3xX4xX40xX4xX3xX30xX32xXexX3xXexX16xX32xX3xX19xXdxX3bxXbxX3xXbxX1xX40xXbxX3xX5xX44xX3xX18xX1dxXbexX3xX83xX1dxX3xX30xX28xX32xX4xX3xX4xX8cxX18xX19xX3xX4xf54cxXbxX3xX18xX1xXdxX84xX8cxX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX1x8da6xX8cxX3xX4dxX4xX1xX3xX83xX84xX3xX4xX1xX277xX3xX30xX2d6xX9dxX3xX4xX1xX4dxX18xX1xX3xX7xX40xX4xX1xX132xX3xX13x6584xX4xX3xX14bxXdxXbfxXexX9dxX3xX183xX183xX184xX3xX30xXe8xXdxX3xXexX28xX32xX18xX19xX3xX4xX246xX3xX18xX1xX8cxX3xX4xX26fxX8cxX3xX30xXdbxX3xX30xX28xX32xX4xX3xXexX16xX32xX3xX19xXdxX3bxXbxX3xXbxX1xX40xXbxX3xX5xX44xX3xX15xXd8xXbxX3xXexX1xX29xXdxX9dxX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX246xX18xX19xX3xX19xXdxXd2xXdxX3xXa9xX8cxXbexX277xXexX3xX4xX40xX4xX3xX83xX340xX18xX3xX30xX84xX3xX5xXdxX20bxX18xX3xXa9xX8cxX6xX18xX3xX30xX277xX18xX3xX4xX1xX277xX3xX30xX2d6xX3xX4xX1xX4dxX18xX1xX3xX7xX40xX4xX1xX9dxX3xX1xX2d6xX3xXexXd8xX4xX1xX9dxX3xX1xX2d6xX3xX15xX1x9852xX8cxX9dxX3xX1xX17xX18xX3xX18xX1xX2dxX18xX3xX83xX1dxX3xX19xXdxX6xX3xX30xca71xX18xX1xbf74xX3xX142xX20bxX18xX3xX4xX24axX18xX1xX3xX30xX246xX9dxX3xXaexX1xXb0xX18xX19xX3xXcxX28xX3xXbxX1xX40xXbxX3xX1xX8cxXbexXbfxX18xX3xX13xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX3xX4x6bc3xX18xX19xX3xX30xXdbxX3xXbxX1xXe8xXdxX3xX1xX32xXbxX3xX83xXf0xXdxX3xXcxX16xX8cxX18xX19xX3xXexX2dxX24xX3xXexX16xX32xX3xX19xXdxX3bxXbxX3xXbxX1xX40xXbxX3xX5xX44xX3xXexX108xX3xX4xX1xX80xX4xX3xXexX7bxXbxX3xX1xX8cxX340xX18xX3xX4xX1xX77xX3xX1cfxX183xX3xX4xX40xX18xX3xX14bxX2d6xX3xX5xX1dxX3xXexX1xX1dxX18xX1xX3xX83xXdxX20bxX18xX3xX14bxX6xX18xX3xX4xX1xX217xX3xX18xX1xXdxXbfxX24xX3xX4xX40xX4xX3xX4xX2dxX8cxX3xX5xX24axX4xX3xX14bxX2d6xX3xXexX16xX32xX3xX19xXdxX3bxXbxX3xXbxX1xX40xXbxX3xX5xX44xX3xXexX16xX20bxX18xX3xX30xXd8xX6xX3xX14bxX1dxX18xX132xX3xXcxX26cxX3xX30xX26fxX8cxX3xX18xX23xX24xX3xX30xX277xX18xX3xX18xX6xXbexX9dxX3xXaexX1xXb0xX18xX19xX3xX4xXb0xX18xX3xXbxX1xXe8xXdxX3xX1xX32xXbxX3xX83xXf0xXdxX3xX1cxX2d6xXdxX3xe07exX8cxX7bxXexX3xX19xXdxX6xX3xXexXccxX18xX1xX3xXexX16xX32xX3xX19xXdxX3bxXbxX3xXbxX1xX40xXbxX3xX5xX44xX3xX5xX28xX8cxX3xX30xX2d6xX18xX19xX3xX4xX1xX77xX3xX18xX19xX28xX29xXdxX3xX2cxX2dxX18xX3xXexX24axXdxX3xX183xX3xX15fxXdbxX3xX14bxXdxX20bxX18xX3xX19xXdxXf0xXdxX3xX19x95f7xX24xX1axX3x7131xX3xX142xX8cxX18xX19xX9dxX3xX562xX3xa39cxX6xX77xX9dxX3xX562xX3xX6bxX19xX77xX9dxX3xXcxX1dxX3xX514xX77xX18xX19xX9dxX3xX142xX6xX3xX6bxX6xX18xX19xX132xX3xXcxX24axXdxX3xXexX1xX17xX18xX3xX14bxXd2xX18xX9dxX3xX4xX40xX4xX3xX4xX2dxX8cxX3xX5xX24axX4xX3xX14bxX2d6xX3xXexX16xX32xX3xX19xXdxX3bxXbxX3xXbxX1xX40xXbxX3xX5xX44xX3xX1xX77xX24axXexX3xX30xX2d6xX18xX19xX3xX15xX1xX40xX3xX1xXdxXbfxX8cxX3xXa9xX8cxXd2xX9dxX3xXexX1xX8cxX3xX1xX3bxXexX3xX30xX17xX18xX19xX3xX30xXd2xX77xX3xX18xX19xX28xX29xXdxX3xX2cxX2dxX18xX3xXexX1xX6xX24xX3xX19xXdxX6xX132xX3xX13xX277xX18xX3xX18xX6xXbexX9dxX3xX14bxX6xX18xX3xX4xX1xX217xX3xX18xX1xXdxXbfxX24xX3xX4xX40xX4xX3xX4xX2dxX8cxX3xX5xX24axX4xX3xX14bxX2d6xX3xX30xXdbxX3xXexX108xX3xX4xX1xX80xX4xX3xX30xX28xX32xX4xX3xX183xX15dxX3xX30xXdxX2bdxX24xX3xXexX16xX32xX3xX19xXdxX3bxXbxX3xXbxX1xX40xXbxX3xX5xX44xX3xX83xXf0xXdxX3xX7xXe3xX3xXexX1xX6xX24xX3xX19xXdxX6xX3xX4xX217xX6xX3xX1xXf8xX18xX3xX2xX132xX190xX184xX184xX3xX5xX28xX32xXexX3xX18xX19xX28xX29xXdxX132xX3xXcxXdxX18xX9dxX3xXd2xX18xX1xX1axX3xX65xX132xX1c


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2015

Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2015
2015-01-07 07:02:31

(QT) - Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức hội nghị quân chính năm 2015. Tham gia hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh; cán...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết