Cập nhật: 28/05/2020 16:25 GMT+7
bf4bxc5a2xebe4xef29xc5adxe15bxf3e7xe2d7xc078xX7x11d2ex147ebx12d78xd7dcx100a0x14d6bxX5x11197xXaxc462xce0exfb44xXdxX3xX1x14d21xXdxX3xX13xed09xf91dx1015fxX3x11b04xX18xX3x149f0xX1x1274bxX1dxX1exX3xXcxX1xX6x103c1xX3xX2cxe08dxf171x14ac4xX3x10cc2xX18xX3x133aaxX1x11dc1xX3xX1xX30x12a5fxX3x13e6dxX30xcd40xX1dxX3xX7x10ff6xX3xXexX38xX1dxX1xX3xX3exX30xX1cxX1dxX1exX3xXcx1168ex11355xX3xX1dxX1xXdxc173xX2cxX3x13298x10b7bxX3x121eax1343dxX5exX5fx14ee4xX5exX5fxX5exe1ccxX0x14850xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx106afxX10xX6x107c9xXaxX12xXcxX52x14c46xX1dxX1exX3xX5exX3xX1dxX1ex10f43xX3cxX3xX5ex14e4dxX31xX3xX5exc89exX68xX66xX68xX5exX5fxX5exX5fxX31xX3xX13xX1cxX1dxX1exX3xX20xX18xX3xX23xX1xX25xX1dxX1exX3xXcxX1xX6xX2cxX3xX2cxX2fxX30xX31xX3xX33xX18xX3xX36xX1xX38xX3xX1xX30xX3cxX3xX3exX30xX40xX1dxX3xX7xX44xX3xXexX38xX1dxX1xX3xXex12a11xX3xX4xX1x151c9xX4xX3xd5b1xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1dxX1xXdxX58xX2cxX3xX5bxX5cxX3xX5exX5fxX5exX5fxX3xd3caxX3xX5exX5fxX5exX66xfa37xX0xX68xXbxX12xX0xXexX6xX20xX5xX10xX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxX2cxX6xX52xX1exXdxX1dx13d0exX5exXbxe61cxX3xX6xX30xXexX7fxXaxX12xX0xXexX52xX12xX0xXexX7axX12xX0xXdxX2cxX1exX3xX7xX52xX4xX9xXaxX68xX68xX4xXedxX20xX6xX7fxefb0xX30xX6xX1dxX1exXexX52xXdxXedxe2c3xX1dxX68xX7axX10xX7xX5bxXexX7fxXbxX68xX1dxX10x1329exX7xX68xX5exX5fxX5exX2xX68x111a1xX8fxX7axX148xX2xdaf3xX5exX66xX2xX14dxXexX2xX148xX8fxX14dxX8fxX148xX5xX2xXedx10103xXbxX1exXaxX3xX68xX12xX0xX68xXexX7axX12xX0xX68xXexX52xX12xX0xXexX52xX12xX0xXexX7axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX7fxX7axX3cxXaxX12xXcxX1x137b8xX3xXexX52xX2fxc097xX1dxX1exX3xX33xX18xX3xX36xX1xX38xX3xX1xX30xX3cxX3xX3exX30xX40xX1dxX3xX7xX44xX3xXexX38xX1dxX1xX3xXex14932xX1dxX1exX3xX1xX7fxX6xX3xX4xX1x14e77xX4xX3xX2cx131b8xX1dxX1exX3xXexX1xX87xX1dxX1xX3xX4xf3e0xX1dxX1exX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX13xX1cxX1dxX1exX3xX20xX18xX3xX23xX1xX25xX1dxX1exX3xXcxX1xX6xX2cxX3xX2cxX2fxX30xX3xX1dxX1xXdxX58xX2cxX3xX5bxX5cxX3xX5exX5fxX5exX5fxX3xXe7xX3xX5exX5fxX5exX66xX62x1000bxX1dxX1xX106xX3xe578xXedxec4exX0xX68xXbxX12xX0xX68xXexX7axX12xX0xX68xXexX52xX12xX0xX68xXexX6xX20xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX7fxX7axX3cxXaxX12xecf4xX1xXdxX58xX2cxX3xX5bxX5cxX3xX5exX5fxX2xX66xX3xX62xX3xX5exX5fxX5exX5fxX31xX3xX13xX1cxX1dxX1exX3xX20xX18xX3xX23xX1xX25xX1dxX1exX3xXcxX1xX6xX2cxX3xX2cxX2fxX30xX3xXd1xccc1xX3xXexfb54xX4xX1xX3xX4xX44xX4xX3xXexX1xX6xX2cxX3xX2cxX2fxX30xX3xX33xX6xX1dxX3xXcxX1xX2fxc604xX1dxX1exX3xX133xebc0xX3xX13xX1cxX1dxX1exX3xX188xX3cxX31xX3xX33xX18xX3xX36xX1xX38xX3xX1xX30xX3cxX3xX3exX30xX40xX1dxX3xX7xX44xX3xXexX38xX1dxX1xX3xX4xX1xX38xX3xXd1xX14xX7fxX3xXexX1xX44xX4xX3xX1xXdxX58xX1dxX3xXexc9a0xXexX3xX4x13d57xX4xX3xX2cxX1aaxXexX3xX4xX1c3xX1dxX1exX3xXexX2b2xX4xX3xX12axX30xX40xX1dxX3xX7xX44xX31xX3xX12axX30xX2aexX4xX3xXbxX1xX25xX1dxX1exX3xXd1xX53xX6xX3xXbxX1xX2fx1085axX1dxX1ex14695xX3xXex11f4exXbxX3xXexX52xX30xX1dxX1exX3xX5xX258xX1dxX1xX3xXd1xX14xX7fxX31xX3xX4xX1xX38xX3xXd1xX14xX7fxX3xX1xX7fxX87xX1dxX3xXexX1xX87xX1dxX1xX3xXexX2aexXexX3xX4xX2b2xX4xX3xX1dxX1xXdxX58xX2cxX3xX133xX278xX31xX3xX4xX1xX38xX3xXexXdx13687xX30xX3xXd1xd16axX3xX52xX6xXedxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX7fxX7axX3cxXaxX12xX22axXcaxXdxX3xX20xX2e3xXexX3xX5xX87xX3xXexX1xX6xX2cxX3xX2cxX2fxX30xX3xX13xX1cxX1dxX1exX3xX188xX3cxX3xX62xX3xX33xX18xX3xX36xX1xX38xX3xX1xX30xX3cxX3xX3exX30xX40xX1dxX3xX7xX44xX3xXexX38xX1dxX1xX3xX109xX40xX3cxX3xX7axX44xX1dxX1exX3xX5bx10abexX3xX1xX7fxX14xX4xX1xX3xXexX1xX44xX4xX3xX1xXdxX58xX1dxX3xX1dxX1xXdxX58xX2cxX3xX133xX278xX3xX12axX30xX40xX1dxX3xX7xX44xX3xX62xX3xX12axX30xX2aexX4xX3xXbxX1xX25xX1dxX1exX31xX3xXexXcaxX1dxX1exX3xX5bxX37fxXexX3xX12axX30xX2aexX4xX3xXbxX1xX25xX1dxX1exX3xXe7xX3xX6xX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3xX133xX87xX3xX4xX1xX38xX3xXd1xX14xX7fxX3xX4xX2b2xX4xX3xX4xX2ddxX3xX12axX30xX6xX1dxX31xX3xXd1xX2ddxX1dxX3xX133xX53xX31xX3xXd1xX53xX6xX3xXbxX1xX2fxX2ddxX1dxX1exX3xXexX1xX44xX4xX3xX1xXdxX58xX1dxX3xX4xf4a8xX3xX4xX1xf917xXexX3xX5xX2fxX2ddxX1dxX1exX2e0xX3xXexXcaxX3xX4xX1xXcexX4xX3xX7axXdx101b9xX1dxX3xXexX2e3xXbxX3xX5bxX1xX30xX3xX133xX44xX4xX3xXbxX1xX25xX1dxX1exX3xXexX1xX188xX3xX4xX2b2xX4xX3xX4xX408xXbxX31xX3xX7axXdxX41cxX1dxX3xXexX2e3xXbxX3xXbxX1xX25xX1dxX1exX3xX4xX1xX2aexX1dxX1exX3xXexX1xXdxX321xX1dxX3xXexX6xXdxX3xXe7xX3xXexdeecxX2cxX3xX5bxXdxX37fxX2cxX3xX4xXcexX30xX3xX1dxX14xX1dxX3xX20xX1cxX7fxX3xXd1xX1cxX2cxX3xX6xX1dxX3xXexX7fxX87xX1dxX31xX3xX5bxX37fxXexX3xX12axX30xX1cxX3xXd1xX14xXexX3xXexX2aexXexX31xX3xX4xX404xX3xX1dxX1xXdxX325xX30xX3xX1dxX18xXdxX3xX7axX30xX1dxX1exX3xX109xX30xX408xXexX3xX7x14f70xX4xXedxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX7fxX7axX3cxXaxX12xXcxX1xX2fxX273xX1dxX1exX3xX109xX30xX3cxX321xX1dxX3xX5xX87xX2cxX3xXexX2aexXexX3xX4xX1c3xX1dxX1exX3xXexX2b2xX4xX3xX1exXdxX2b2xX7fxX3xX7axX278xX4xX3xX4xX1xX25bxX1dxX1xX3xXexX52xX53xX31xX3xXexX2fxX3xXexX2fxX18dxX1dxX1exX3xX4xX1xX7fxX3xX2xX5fxX5fxeb00xX3xX4xX2b2xX1dxX3xX20xX18xX31xX3xXd1xX1cxX1dxX1exX3xX133xXdxX321xX1dxX31xX3xX4xX1xXdxX37fxX1dxX3xX7xf2d8xX2e0xX3xXexXcaxX3xX4xX1xXcexX4xX3xX12axX30xX2b2xX1dxX3xXexX52xXdxX58xXexX31xX3xXexX52xXdx121e1xX1dxX3xX5bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX44xX4xX3xX1xXdxX58xX1dxX3xX4xX404xX3xX1xXdxX58xX30xX3xX12axX30xX1cxX3xX4xX2b2xX4xX3xX1dxX1exX1xX53xX3xX12axX30xX3cxX37fxXexX31xX3xX4xX1xX38xX3xXexX1xX53xX31xX3xX2cxX58xX1dxX1xX3xX5xX58xX1dxX1xX3xX4xX188xX6xX3xX4xX408xXbxX3xXexX52xX321xX1dxXedxX3xX202xX30xX3cxX3xXexX52xX460xX3xX1dxX1exX1xXdxX321xX2cxX3xX4xX1xX37fxX3xXd1xX18xX3xXexX52xX44xX4xX3xX7x13743xX1dxX3xX7xX87xX1dxX1exX3xX4xX1xXdxX37fxX1dxX3xXd1xX408xX30xX31xX3xXex12b2cxX1dxX1exX3xX4xX2fxX273xX1dxX1exX3xX1dxX4aaxX2cxX3xX4xX1xX4aaxX4xX3xXexX460xX1dxX1xX3xX1xX460xX1dxX1xX31xX3xX12axX30xX1cxX1dxX3xX5x127dfxX3xX4xX1xX1aaxXexX3xX4xX1x14350xX3xXd1xX53xX6xX3xX20xX87xX1dxX31xX3xX109xf5d1xX3xX5xX5ddxX3xXexX2aexXexX3xX4xX2b2xX4xX3xXexX460xX1dxX1xX3xX1xX30xX2aexX1dxX1exX31xX3xX5bxX1xX1c3xX1dxX1exX3xXd1xX53axX3xX20xX53xX3xXd1xX18xX1dxX1exX3xX20xX408xXexX3xX1dxX1exX273xXedxX3xX36xX1xX38xX3xX1xX30xX3cxX3xX4xX2b2xX4xX3xX5xX44xX4xX3xX5xX2fxceeaxX1dxX1exX3xXexX1xX44xX4xX3xX1xXdxX58xX1dxX3xXexX2aexXexX3xX1dxX1xXdxX58xX2cxX3xX133xX278xX3xXbxX1xX25xX1dxX1exX31xX3xX4xX1xX2aexX1dxX1exX31xX3xX5bxX1xX4aaxX4xX3xXbxX1xX278xX4xX3xXexX1xXdxX321xX1dxX3xXexX6xXdxX31xX3xX20xX258xX7fxX3xX5xf697xX3xXexX52xX321xX1dxX3xXd1xX53xX6xX3xX20xX87xX1dxXedxX3xX23xX1xX2aexXdxX3xX1xX637xXbxX3xX4xX1xX1aaxXexX3xX4xX1xX5e6xX3xX133x11514xXdxX3xX4xX2b2xX4xX3xX5xX44xX4xX3xX5xX2fxX637xX1dxX1exX3xX4xX1c3xX1dxX1exX3xX6xX1dxX31xX3xX20xXdxX321xX1dxX3xXbxX1xX25xX1dxX1exX3xX1dxX4aaxX2cxX3xXexX460xX1dxX1xX3xX1xX460xX1dxX1xX31xX3xX7axX44xX3xX20xX2b2xX7fxX31xX3xX109xX5f2xX3xX5xX5ddxX3xX4xX2b2xX4xX3xXexX460xX1dxX1xX3xX1xX30xX2aexX1dxX1exX3xX6xX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3xX4xX1xX25bxX1dxX1xX3xXexX52xX53xX3xX62xX3xXexX52xX2e3xXexX3xXexX44xX3xX6xX1dxX3xXexX7fxX87xX1dxX3xX109xX258xX3xX1xX18xXdxX31xX3xX20xX1cxX7fxX3xX133xX58xX3xXexX30xX3cxX58xXexX3xXd1xX2aexXdxX3xX6xX1dxX3xXexX7fxX87xX1dxX3xX4xX2b2xX4xX3xX2cxX278xX4xX3xXexXdxX321xX30xX3xXd1xX2fxX637xX4xX3xXd1xX1cxX2cxX3xX1dxX1xXdxX58xX2cx13fe0xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX7fxX7axX3cxXaxX12xX22axX1xXdxX58xX2cxX3xX5bxX5cxX3xX5exX5fxX5exX5fxX3xX62xX3xX5exX5fxX5exX66xX31xX3xXexX1xX44xX4xX3xX1xXdxX58xX1dxX3xXbxX1xX2fxX2ddxX1dxX1exX3xX4xX1xX40xX2cxX3xef74xX13xX7fxX87xX1dxX3xX5bxX37fxXexX3xX62xX3xXcxX52xX25bxX3xXexX30xX58xX3xX62xX3xX13xXcaxXdxX3xX2cxX69dxXdxd952xX31xX3xX20xX2b2xX2cxX3xX7xX2b2xXexX3xX4xX1xX188xX3xXd1xX325xX3xXd1xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX106xX3xX790xX22axX40xX1dxX1exX3xX4xX6xX7fxX3xX1dxX5b9xX1dxX1exX3xX5xX44xX4xX3xX5xX258xX1dxX1xX3xXd1xX14xX7fxX31xX3xX7xXcexX4xX3xX4xX1xXdxX37fxX1dxX3xXd1xX408xX30xX3xX4xX188xX6xX3xXd1xX1cxX1dxX1exX3xX20xX18xX2e0xX3xXbxX1xX2b2xXexX3xX1xX30xX3cxX3xX7axX40xX1dxX3xX4xX1xX188xX3xXd1xX7fxX87xX1dxX3xX5bxX37fxXexX31xX3xX5bx10b33xX3xX4xX2fxX2ddxX1dxX1exX31xX3xX1dxX321xX30xX3xX1exX2fxX2ddxX1dxX1exX2e0xX3xX109xX40xX3cxX3xX7axX44xX1dxX1exX3xX23xX1xX25xX1dxX1exX3xXcxX1xX6xX2cxX3xX2cxX2fxX30xX3xX133x13197xX1dxX1exX3xX2cxX14xX1dxX1xX3xXexX7fxX87xX1dxX3xX7axXdxX58xX1dxX31xXd1xX2b2xXbxX3xXcexX1dxX1exX3xX3cxX321xX30xX3xX4x14337xX30xX3xX1dxX1xXdxX58xX2cxX3xX133xX278xX3xXexX52xX7fxX1dxX1exX3xXexX460xX1dxX1xX3xX1xX460xX1dxX1xX3xX2cxX69dxXdxX7adxX31xX13xX1cxX1dxX1exX3xX20xX18xX3xX23xX1xX25xX1dxX1exX3xXcxX1xX6xX2cxX3xX2cxX2fxX30xX3xX109xX2b2xX4xX3xXd1xX53xX1dxX1xX3xXexX2e3xXbxX3xXexX52xX30xX1dxX1exX3xXexX1xX44xX4xX3xX1xXdxX58xX1dxX3xXexX2aexXexX3xX5bxX1xX40xX30xX3xXd1xX18xXexX3xXbxX1xX2b2xX31xXd1xX404xX3xX5xX87xX106xX3xX200xX40xX3cxX3xX7axX44xX1dxX1exX3xXd1xX18xXdxX3xX1dxX1exX67axX3xX4xX2b2xX1dxX3xX20xX18xX3xXexX1xX2e3xXexX3xX7xX44xX3xXexXdxX325xX1dxX3xXbxX1xX7fxX1dxX1exX31xX3xX1exX2fxX2ddxX1dxX1exX3xX2cx117aaxX30xX2e0xX3xX1dxX40xX1dxX1exX3xX4xX6xX7fxX3xX4xX404xX3xX1xXdxX58xX30xX3xX12axX30xX1cxX3xXexX7fxX87xX1dxX3xX7axXdxX58xX1dxX3xX4xX2b2xX4xX3xX2cxX1aaxXexX3xX4xX1c3xX1dxX1exX3xXexX2b2xX4xX31xX3xX109xX40xX3cxX3xX7axX44xX1dxX1exX3xXd1xX2ddxX1dxX3xX133xX53xX3xX4xX1xX25bxX1dxX1xX3xX12axX30xX3cxX31xX3xXexXdxX321xX30xX3xX20xXdxX53axX30xX31xX3xX2cxX909xX30xX3xX2cxX44xX4xX31xX3xX7xXdxX37fxXexX3xX4xX1xX1aaxXexX3xX5bxX81cxX3xX5xX30xX2e3xXexX31xX3xX5bxX81cxX3xX4xX2fxX2ddxX1dxX1exX31xX3xX20xX1cxX7fxX3xXd1xX1cxX2cxX3xX6xX1dxX3xXexX7fxX87xX1dxX2e0xX3xX1dxX40xX1dxX1exX3xX4xX6xX7fxX3xX1dxX5b9xX1dxX1exX3xX5xX44xX4xX3xX5xX258xX1dxX1xX3xXd1xX14xX7fxX31xX3xX7xXcexX4xX3xX4xX1xXdxX37fxX1dxX3xXd1xX408xX30xX3xX4xX188xX6xX3xX4xX408xXbxX3xX188xX3cxX3xX4xX2ddxX3xX7xX18dxXedxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX7fxX7axX3cxXaxX12xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xXd1xX258xX3xX20xX869xX30xX3xX33xX6xX1dxX3xX36xX1xX408xXbxX3xX1xX87xX1dxX1xX3xX13xX1cxX1dxX1exX3xX20xX18xX3xX23xX1xX25xX1dxX1exX3xXcxX1xX6xX2cxX3xX2cxX2fxX30xX3xX1dxX1xXdxX58xX2cxX3xX5bxX5cxX3xX5exX5fxX5exX5fxX3xXe7xX3xX5exX5fxX5exX66xX3xX1exeba4xX2cxX3xX8bxX3xX188xX3cxX3xX133xXdxX321xX1dxXedxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX7fxX7axX3cxXaxX12xX200xX30xX40xX1dxX3xX202xXdxX58xX1dxX0xX68xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết