Cập nhật:  GMT+7
19bx304ex60b4x80a4xb79x2af1xb5e7x2947x252fxX7x7bax8ea3x6ae0x59cdx6123x39b1xX5x98fdxXax75f5x130bx8069xXdxX3xX1x75c1xXdxX3x72a1xX14xXdxX3x1510xXdxae59x790fxX3x6e3cxX18xXdxX3x633dxX24xXcx66dxX3x4837xXdx2cb2xXexX3xX2bxX6xc37xX3xX1xX22x7f23xX2fx59d5xX3xX24x5ecdx63fxX3ax648exX3xX24x7b29xX6xX3xX3axX1xXdxX2fxX34xX3xb60x5980xX3x8a92x3de9xX2x7554xX3x6037xX3xX4fxX50xX4fxb498xX0x5e7bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX10xX6x749cxXaxX12x9b5ax5658xXcx1bd4xX3x89aexX3xX24x5918xX34xX3xX3axX6xX38xX3xX2x7c6fx60ffxX80xX81xX4fxX50xX2xX52x738bxX3xX24xX18xXdxX3xX28xX24xXcxX2bxX3xX2dxXdxX2fxXexX3xX2bxX6xX34xX3xX70xX28xX24xXcxX2bxX2dxX2bxX73xX3xX1xX22xX38xX2fxX3axX3xX24xX3dxX3exX3axX40xX3xX24x112fx7a9dxX3xXex63b8xX3xX4xX1xae9cxX4xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX5x72dexX3axX3xXexX1xXbaxX3xX2dxX88xX3xX3axX1xXdxX2fxX34xX3xX4cxX4dxX3xX4fxX50xX2xX52xX3xX75xX3xX4fxX50xX4fxX59xX81xX0xX5bxXbxX12xX0xXexX6xX1fxX5xX10xX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxX34xX6x81fdxX40xXdxX3axb41xX4fxXbx2801xX3xX6xX22xXexXb2xXaxX12xX0xXexX102xX12xX0xXexX6dxX12xX0xXdxX34xX40xX3xX7xX102xX4xX9xXaxX5bxX5bxX4xX81xX1fxX6xXb2x4bc8xX22xX6xX3axX40xXexX102xXdxX81x5177xX3axX5bxX6dxX10xX7xX4cxXexXb2xXbxX5bxX3axX10x5cfaxX7xX5bxX2xX52xX4fx3a11xX5bxX59xX146xX6dx3988xX2xab4cx9426xX146xX2xX14dxXexX2xX59xX50xX80xX52xX4fxX5xX2xX81x46dfxXbxX40xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXexX6dxX12xX0xX5bxXexX102xX12xX0xXexX102xX12xX0xXexX6dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4afdxXb2xX6dxX38xXaxX12xX13xXb2x4965xX3axX3xX133xXdxa80exX3axX88xX3xXexX1xX6xX3axX1xX3xX3axXdxX18dxX3axX3xX24xX3dxX3exX3axX40xX3xX1xX43xX6xX3xX1xX3dx41b0xX3axX40xX3xXbaxX3axX40xX3xXexX1xX6xX34xX3xX40xXdxX6xX3xX4xXb3xX4xX3xX1xXb2xX14xXexX3xX1bxX18xX3axX40xX3xX6dxXb2xX3xX24xX18xXdxX3xX28xX24xXcxX2bxX3xX1xX22xX38xX2fxX3axX3xXexXb6xX3xX4xX1xXbaxX4xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxXexX6dxX12xX0xX5bxXexX102xX12xX0xX5bxXexX6xX1fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xXb2xX6dxX38xXaxX12xX2bxX1xXdxX2fxX34xX3xX4cxX4dxX3xX12axX22xX6xX88xX3xX24xX18xXdxX3xX28xX24xXcxX2bxX2dxX2bxX3xX1xX22xX38xX2fxX3axX3xX24xX3dxX3exX3axX40xX3xX24xXb2xXb3xX3xX1bxaa9dxX3xXexXb6xX3xX4xX1xXbaxX4xX3xX59xX2xX80xX3xX1xXb2xX14xXexX3xX1bxX18xX3axX40xX3xXexX22xX38xX18dxX3axX3xXexX102xX22xX38x2efexX3axX88xX3xXbxX1xXb6xX3xX1fxXdx2dd2xX3axX3xX40xXdxXb3xXb2xX3xX6dxb344xX4xX3xXbxX1xXb3xXbxX3xX5xX22xb888xXexX3xX4xX1xXb2xX3xX1xX18xXdxX3xX133xXdxX18dxX3axX88xX3xXexX1xX6xX3axX1xX3xX3axXdxX18dxX3axX88xX3xX2xX2xX14exX3xX4xX1xXdxX25dxX3axX3xX6dx2c5dxX4xX1xX3xXexX4dxX3axX1xX3xX3axX40xX22xX38xX2fxX3axX3xX4x5256xXbxX3xX4xa744xX3xX7xX1a8xX88xX3xXexX102xX6xXb2xX3xXexb744xX3axX40xX3xX4fxX81xX14bxX80xX14exX3xX7xX22xX2a9xXexX3xX12axX22xX188xX3xX4xX1xXb2xX3xX4xXb3xX4xX3xX1bx4d70xXdxX3xXexX3dx1825xX3axX40xX3xX4xX43xX3xX1xXb2xX188xX3axX3xX4x99bexX3axX1xX3xX4cxX1xX43xX3xX4cxX1x6691xX3axX3xX133xX3exXdxX3xXexXb6xX3axX40xX3xXexX102xX298xX3xX40xXdxXb3xX3xXexX102xX18dxX3axX3xX146xX50xX50xX3xXexX102xXdxX2fxX22xX3xX1bx7fd4xX3axX40xX81xX3xXcxXb6xX3xX4xX1xXbaxX4xX3xX80xX3xX1bxX2daxXexX3xX4cxX1xXb3xX34xX3xX1fxX2fxX3axX1xX88xX3xX4xX2a9xXbxX3xXbxX1xXb3xXexX3xXexX1xX22xX2d5xX4xX3xX34xXdxb479xX3axX3xXbxX1x610xX3xX133xX3exXdxX3xXexXb6xX3axX40xX3xX40xXdxXb3xX3xXexX102xX298xX3xX2xX4fxX14exX3xXexX102xXdxX2fxX22xX3xX1bxX315xX3axX40xX3xX4xX1xXb2xX3xX14bxX81xX4fxX14exX14dxX3xX3axX40xX3dxb8f3xXdxX3xX6dx2b0fxX3ax9121xX3xXexX102xX6xXb2xX3xXexX2b9xX3axX40xX3xX2xX4fxX3xX4xX2f1xX3axX3xX3axX1xX188xX3xX3axX1xX37cxX3axX3xXb3xXdxX88xX3xX7x34a0xX6xX3xX4xX1x277bxX6xX3xX2xX14exX3xX4xX2f1xX3axX3xX3axX1xX188xX3xX4xX1xXb2xX3xX1bxX2d5xXdxX3xXexX3dxX2daxX3axX40xX3xX4xX1xX349xX3axX1xX3xX7xXb3xX4xX1xX3xX133xX3exXdxX3xXexXb6xX3axX40xX3xXexX102xX298xX3xX40xXdxXb3xX3xX146xX4fxX14exX3xXexX102xXdxX2fxX22xX3xX1bxX315xX3axX40xX81xX3xX2dxX270xX3axX3xX1bxX18xX3axX40xX3xX1xX2adxX3axX3xX59xX81xX2xX14exX50xX3xX5xX3dxX2daxXexX3xX1xX18xXdxX3xX133xXdxX18dxX3axX88xX3xXexX1xX6xX3axX1xX3xX3axXdxX18dxX3axX3xXexX1xX6xX34xX3xX40xXdxX6xX3xX4xXb3xX4xX3xX1bxX2daxXexX3xX1xXdxX25dxX3axX3xX34xXb3xX22xX3xXexX4dxX3axX1xX3xX3axX40xX22xX38xX2fxX3axX81xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xXb2xX6dxX38xXaxX12x2c71xXb3xX4xX3xX4xX2a9xXbxX3xX1xX18xXdxX3xXexX102xX18dxX3axX3xX1bxX298xX6xX3xX1fxX188xX3axX3xX1xX22xX38xX2fxX3axX3xX4x5102xX3axX40xX3xX1bxX231xX3xX3axX37cxX3axX40xX3xX4xX2a9xXbxX88xX3xX7xX39fxX6xX3xX4xX1xX3a4xX6xX3xX14bxX4fxX3xX4cxX34xX3xX1bxX3dxX378xX3axX40xX3xX40xXdxX6xXb2xX3xXexX1xX78xX3axX40xX3xX3axX78xX3axX40xX3xXexX1xX78xX3axX88xX3xXexX1x1aaxX4xX3xX1xXdxX2fxX3axX3xX2xX59xX88xX14exX3xX4cxX34xX3xX4xX78xX3axX40xX3xXexX102xX4dxX3axX1xX3xXexX1xX6xX3axX1xX3xX3axXdxX18dxX3axX3x5666xX3axX1xX3xX7xXb3xX3axX40xX3xX1bxX3dxX378xX3axX40xX3xX12axX22xX18dxX3xX133xX3exXdxX3xXexXb6xX3axX40xX3xX40xXdxXb3xX3xXexX102xX298xX3xXexX102xX18dxX3axX3xX59xX14bxX14exX3xXexX102xXdxX2fxX22xX3xX1bxX315xX3axX40xX81xX3xX454xX78xX3axX40xX3xXexXb3xX4xX3xX1x744bxX3xXexX102xX2daxX3xXexX1xX6xX3axX1xX3xX3axXdxX18dxX3axX3xX133xX6xX38xX3xX133xX2d5xX3axX3xXbxX1xXb3xXexX3xXexX102xXdxX21xX3axX3xX7xX2e7xX3axX3xX109xX22xX2a9xXexX3xX4cxXdxX3axX1xX3xX6dxXb2xX6xX3axX1xX3xX1bxX3dxX2daxX4xX3xX1bx9acfxX38xX3xX34xX14xX3axX1xX88xX3xX3axX37cxX3axX40xX3xXexXb6xX3axX40xX3xX6dxX3dxX3xX3axX2daxX3x8fe7xX38xX3xXexX1xXb3xX4xX3xX2bxX40xX37cxX3axX3xX1xX188xX3axX40xX3xX454xX1xX349xX3axX1xX3xX7xXb3xX4xX1xX3x964axX231xX3xX1xX18xXdxX3xX12axX22xX6xX3xX13xXb2xX188xX3axX3xXcxX1xX6xX3axX1xX3xX3axXdxX18dxX3axX3xXexX102xX18dxX3axX3xX59xX50xX3xXex17edxX3xX1bxX315xX3axX40xX81xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xXb2xX6dxX38xXaxX12xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX231xX3xX1xXdxX2fxXbxX3xXexX1xX3dxX2adxX3axX40xX3xX4xX39fxX3xb18axX38xX3xX1fxX6xX3axX3xX24xX18xXdxX3xX28xX24xXcxX2bxX2dxX2bxX3xX1xX22xX38xX2fxX3axX3xX24xX3dxX3exX3axX40xX3xX24xX43xX6xX3xX3axX1xXdxX2fxX34xX3xX4cxX4dxX3xX4fxX50xX2xX52xX3xX75xX3xX4fxX50xX4fxX59xX3xX40xX315xX34xX3xX4fxX4fxX3xX3axX40xX3dxX378xXdxX37exX3x8d7cxX1xX43xX3xX180xX349xX3xXexX1xX3dxX3xX24xX22xX38xX2fxX3axX3xX1bxXb2xX188xX3axX3xX24xX315xX3x1c1cxX22xX38xX3xXcxX22xX2a9xX3axX3xX1bxX3dxX2daxX4xX3xX4xX39fxX3xX1bxX2e7xX34xX3xX3axX1xXdxX2fxX34xX3xX4xX1xXbaxX4xX3xX6dxX6xX3axX1xX3xX454xX1xX572xX3xXexX298xX4xX1xX3xX24xX18xXdxX3xX28xX24xXcxX2bxX2dxX2bxX3xX1xX22xX38xX2fxX3axX3xX3axX1xXdxX2fxX34xX3xX4cxX4dxX3xX34xX3exXdxX81xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xXb2xX6dxX38xXaxX12x42c1xX81xX6a8xX81x3610xX0xX5bxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cam Lộ xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi

Cam Lộ xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi
2019-07-17 12:12:49

(QT) - Thời gian qua, mặc dù huyện Cam Lộ đã tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, nhưng do tính chất phức tạp và lây lan nhanh của loại...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết