Cập nhật:  GMT+7
bfd1xf714xd655xebcfxf424x11d67x13209x11101xd043xX7x1464cx13b8ax154efxe840xea14x10c46xX5xdaf6xXax12423xdebex148e0xXdxX3xX1x15f89xXdxX3x12d49xX1xXdxX3x126dfxX18xX3x14fdexX6xf9adxX3xdb59xX18xXdxX3xX4xX1x164f4xX24xX1xX3xXcx14ae6xX24xX1xX3x1143bxd4faxX3xcfd2xe63ax11ef3xX24x14b65xX3xXcx1123cx15e03xX3xX24xX1xXdx142b2x14b87xX3xe737xc03dxX3x15558x14075xX2x13ffdxe4adxX3xX4bxX4cxX4bxX4cxX0xf498xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1228exX10xX6x141a5xXaxX12x138bfxX38xXcx12dc4xX3xX4fxX3xX26xX3cxf871xX36xX3x15bc9xX56xf947xX56xX4bxX4cxX2xX4ex14ba2xX3xX1bxX1xXdxX3xX1fxX18xX3xX22xX6xX24xX3xX26xX18xXdxX3xX4xX1xX2cxX24xX1xX3xXcxX31xX24xX1xX3xX35xX36xX3xX38xX39xX3axX24xX3cxX3xXcxX3fxX40xX3xXexfbd9xX3xX4xX1x125d7xX4xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX5xf6c8xX24xX3xXexX1xXadxX3x15577xX7fxX3xX24xX1xXdxX45xX46xX3xX48xX49xX3xX4bxX4cxX2xX4exX3x12346xX3xX4bxX4cxX4bxX4cxf806xX3xe81fxf303xX3x151dcxX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX4xff42xX3xXdcx11de0xX24xX3cxX3xX4xX1xX2cxX3xf8a0xX1xX6xX24xX3xf094x13af0xX24xX3xXf0xX1x10e15xX24xX3cxX7fxX3xXcxc2b1xXf5xX7fxX3xXcxX3fx112f1x156c8xX24xX3cxX3xX22xX6xX24xX3xX26xX18xXdxX3xX4xX1xX2cxX24xX1xX3xXcxX31xX24xX1xX3xX35xX36x1150fxX3xXdcxX14xXdxX3xX68xXdxX45xX24xX3xX5xca38xX24xX1xX3xXdcxX14x108d4xX3xX13xX3axX24xX3cxX3xX35xX36xX3x15c24xX1x165b0xXdxX3xX4x13355xX4xX3xX4xed80xX3x11aeaxX39xX6xX24xX3xXexX31xX24xX1xXd7xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX12xX0xXexX6xX1fxX5xX10xX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxX46xX6xX3fxX3cxXdxX24x11bd3xX4bxXbx15d48xX3xX6xX39xXexX133xXaxX12xX0xXexX3fxX12xX0xXexX68xX12xX0xXdxX46xX3cxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3x15409xXdxX68xXexX1xX9xXax15d44xX4exX4cxXaxX3xX1xX10xXdxX3cxX1xXexX9xXaxX4bxf375xX4cxXaxX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX3xX1xXexXexXbxX16exX56xX56xX1fxX6xX133xX149xX39xX6xX24xX3cxXexX3fxXdxXd7xd980xX24xX56xXbxX133xX3fxXexX6xX5xX7xX56xX4cxX56xXcxX3fxX39xX133xX24xX3cxX149xX39xX6xX24xX3cxX1xXdxX10xXbxX56xX65xXdxX6xX4cxX4bxX194xX7xX1bfxX7xX4exX3xX6bxX2xX79xX6exXd7x11975xXbxX3cxXaxX56xX12xX0xX56xXexX68xX12xX0xX56xXexX3fxX12xX0xXexX3fxX12xX0xXexX68xX12xX22xX6xX24xX3xX4xX1xeeb4xXbxX3xX1xX74xX24xX1xX3xX1bxX1xXdxX3xX1fxX18xX3xX22xX6xX24xX3xX26xX18xXdxX3xX4xX1xX2cxX24xX1xX3xXcxX31xX24xX1xX3xX35xX36xX3xX48xX1xX133xX143xX3xXc0xX3xX3fxX6xX3xX46x131a1xXexX0xX56xXexX68xX12xX0xX56xXexX3fxX12xX0xX56xXexX6xX1fxX5xX10xX12xd0f2xX74xX3xXdcxX147xX24xX3xX1bfxX40xX3xXdcxX107x14319xX4xX3xXexX1xX74xX24xX1xX3xX5x11d9dxXbxX3xX3cxXb9xX24xX3xX4bxX3xX24xXf6xX46xX7fxX3xXexX1xe1dexXdxX3xX3cxXdxX6xX24xX3xX149xX39xX6xX7fxX3xX1bxX1xXdxX3xX1fxX18xX3xX22xX6xX24xX3xX26xX18xXdxX3xX4xX1xX2cxX24xX1xX3xXcxX31xX24xX1xX3xX35xX36xX3xX5xX39x10749xX24xX3xX24x12fe7xX24xX3cxX3xX4xX6xX133xX3xX24xXf6xX24xX3cxX3xX5xXdaxX4xX7fxX3xXdcxXa9xXdxX3xX46x15211xXdxX3xXbxX1xX107xX147xX24xX3cxX3xXexX1xXadxX4xX3xX5xX12dxX24xX1xX3xXdcxX14xX133xX7fxX3xXexXf6xX24xX3cxX3xX4xX107xX274xX24xX3cxX3xX48xXdxX45xX24xX3xXexX133xX74xX24xX7fxX3xX171xX2a4xX36xX3xX68xXdaxX24xX3cxX3xXexXa9xX3xX4xX1xXadxX4xX7fxX3xXexX1xXdaxX4xX3xX1xXdxX45xX24xX3xXexX13fxXexX3xX4xX2a0xX24xX3cxX3xXexX143xX4xX3xXexX1xX6xX46xX3xX46xX107xX39xX3xX4xX1xX133xX3xXcxX1xX107xX274xX24xX3cxX3xXexX3fxXdaxX4xX7fxX3xX22xX6xX24xX3xXcxX1xX107xX274xX24xX3cxX3xX1bfxXfbxX3xXcxX31xX24xX1xX3xX35xX36xX3xX24xX1xe5cfxX24xX3cxX3xX1bfxX20axX24xX3xXdcxc468xX3xX4xXfbxX3xXexX1xddf5xX3xX1xXe5xX6xX3xX4xX1xX35xX3xXexX3fxX107xX147xX24xX3cxX7fxX3xX4xX1xX2cxX24xX1xX3xX7xX143xX4xX1xX3xX4xX35xX6xX3xX13xX3axX24xX3cxX7fxX3xXbxX1xX143xXbxX3xX5xX39xX264xXexX3xX4xX35xX6xX3xX26xX1xX74xX3xX24xX107xX2bbxX4xX3xX1bfxX34exX3xX4xX2a0xX24xX3cxX3xXexX143xX4xX3xX24xX18xXdxX3xX4xX1xX2cxX24xX1xX3xX1bfxX74xX3xXbxX1x143e9xX24xX3cxX3xX4xX1xX13fxX24xX3cxX3xXexX1xX6xX46xX3xX24xX1xd397xX24xX3cxX3xXexX3fx138bbxX24xX3xXdcxX40xX6xX3xX1fxX74xX24xX3xXexX31xX24xX1xXd7xX3xXcxX3fxX133xX24xX3cxX3xX24xX1xXdxX45xX46xX3xX48xX49xX3xX149xX39xX6xX7fxX3xXdcxX12dxX3xXexXa9xX3xX4xX1xXadxX4xX3xXdcxX107xX25axX4xX3xX4bxX4cxX3xXdcxX25axXexX3xX48xXdxX355xX46xX3xXexX3fxX6xX7fxX3xX3cxXdxX143xX46xX3xX7xX143xXexX3xXdcxX13fxXdxX3xX1bfxX2bbxXdxX3xX4xX143xX4xX3xX4xX20axXbxX3xX35xX36xX3xXexX3fxXdaxX4xX3xXexX1xX39xX18xX4xX3xX1bfxX74xX3xX4xX147xX3xX7xX108xX7fxX3xX1fxX6xX24xX3xX24xX3cxX74xX24xX1xX3xX4xX20axXbxX3xXexX31xX24xX1xX3xX1bfxX34exX3xX4xX2a0xX24xX3cxX3xXexX143xX4xX3xX24xX18xXdxX3xX4xX1xX2cxX24xX1xX3xX1bfxX74xX3xXbxX1xX3aexX24xX3cxX3xX4xX1xX13fxX24xX3cxX3xXexX1xX6xX46xX3xX24xX1xX3bfxX24xX3cxXd7xX3xd4a6xX2a4xX36xX3xX68xXdaxX24xX3cxX3xXdcxX107xX25axX4xX3xX79xX3xX149xX39xX36xX3xX4xX1x15a52xX3xXbxX1xX13fxXdxX3xX1xX25axXbxX3xX3cxXdxX345xX6xX3xX22xX6xX24xX3xX26xX18xXdxX3xX4xX1xX2cxX24xX1xX3xXcxX31xX24xX1xX3xX35xX36xX3xX1bfxX2bbxXdxX3xX4xX143xX4xX3xXdcxX147xX24xX3xX1bfxX40xX3xX5xXdxX3c5xX24xX3xX149xX39xX6xX24xXd7xX3xX1bxX2a0xX24xX3cxX3xXexX143xX4xX3xX171xX2a4xX36xX3xX68xXdaxX24xX3cxX3xXdcxX3axX24xX3cxX7fxX3xXexX39xX36xX3c5xX24xX3xXexX3fxX39xX36xX34exX24xX7fxX3xXbxX1xXa9xX3xX1fxXdxX496xX24xX7fxX3xX149xX39xX143xX24xX3xXexX3fxXdxX45xXexX3xX4xX143xX4xX3xX4xX1xX31xX3xXexX1xX40xX7fxX3xX24xX3cxX1xX40xX3xX149xX39xX36xX496xXexX3xX4xX35xX6xX3xXcxX3fxX39xX24xX3cxX3xX107xX147xX24xX3cxX7fxX3xX4xX35xX6xX3xXexX31xX24xX1xX3xX1bfxX74xX3xX13xX3axX24xX3cxX3xX35xX36xX3xX48xX1xX13fxXdxX3xXdcxX12dxX3xXdcxX107xX25axX4xX3xX4xX1xXdxX3xX1fxX18xX3xXbxX1xXa9xX3xX1fxXdxX496xX24xX7fxX3xXexX3fxXdxX355xX24xX3xX48xX1xX6xXdxX3xX48xX40xXbxX3xXexX1xX274xXdxX3xXdcxX496xX24xX3xX2xX4cxX4cxc97fxX3xX4xX143xX24xX3xX1fxX18xX3xXdcxX3axX24xX3cxX3xX1bfxXdxX3c5xX24xXd7xX3xXcxX14xXdxX3xXdcxX14xXdxX3xX1xX18xXdxX7fxX3xX4xX143xX4xX3xXdcxX14xXdxX3xX1fxXdxX355xX39xX3xXdcxX12dxX3xXexX264xXbxX3xXexX3fxX39xX24xX3cxX3xXexX1xX3axX133xX3xX5xX39xX264xX24xX7fxX3xXdcxXe5xX24xX3cxX3xX3cxXe5xXbxX3x12a1bxX3xX48xXdxX496xX24xX3xX5xX74xX46xX3xX3fx12e40xX3xX24xX1xX345xX24xX3cxX3xX46x1060cxXexX3xX1xX14xX24xX3xX4xX1xX496xX3xXexX3fxX133xX24xX3cxX3xXexX1xX274xXdxX3xX3cxXdxX6xX24xX3xX149xX39xX6xXd7xX3xXcxX3fxX133xX24xX3cxX3xX24xX1xXdxX45xX46xX3xX48xX49xX3xXexX2bbxXdxX7fxX3xX1bxX1xXdxX3xX1fxX18xX3xX22xX6xX24xX3xX26xX18xXdxX3xX4xX1xX2cxX24xX1xX3xXcxX31xX24xX1xX3xX35xX36xX3xX171xX143xX4xX3xXdcxX40xX24xX1xX3xXexXdxX496xXbxX3xXexXfbxX4xX3xXexX1xXdaxX4xX3xX1xXdxX45xX24xX3xXexX1xX23axX24xX3cxX3xX5xX25axXdxX3xX4xX143xX4xX3xX24xX1xXdxX45xX46xX3xX1bfxXfbxX7fxX3xX46xXfbxX4xX3xXexXdxX3c5xX39xX3xXdcxX34exX3xX3fxX6xXd7xX3xXcxX3fxX133xX24xX3cxX3xXdcxXe5xX3xX4xX1x1458exX3xXexX3fx12191xX24xX3cxX3xX24xX1xXdxX45xX46xX3xX1bfxXfbxX3xX5xX12dxX24xX1xX3xXdcxX14xX133xX3xX4xX147xX3xX149xX39xX6xX24xX3xXexX1xX6xX46xX3xX46xX107xX39xX3xX22xX6xX24xX3xXcxX1xX107xX274xX24xX3cxX3xX1bfxXfbxX3xXcxX31xX24xX1xX3xX35xX36xX3xX5xX12dxX24xX1xX3xXdcxX14xX133xX7fxX3xX4xX1xX31xX3xXdcxX14xX133xX3xX1xXdxX45xX39xX3xX149xX39xX3axX3xX4xX2a0xX24xX3cxX3xXexX143xX4xX3xX24xX18xXdxX3xX4xX1xX2cxX24xX1xX3xX1bfxX74xX3xXbxX1xX3aexX24xX3cxX7fxX3xX4xX1xX13fxX24xX3cxX3xXexX1xX6xX46xX3xX24xX1xX3bfxX24xX3cxX7fxX3xX3cxXe5xXbxX3xXbxX1xXb9xX24xX3xX4xX35xX24xX3cxX3xX4xX13fxX7fxX3xX3cxXdxX345xX3xX1bfxX345xX24xX3cxX3xX6xX24xX3xX24xXdxX24xX1xX3xX4xX1xX2cxX24xX1xX3xXexX3fxX40xX7fxX3xX6xX24xX3xXexX133xX74xX24xX3xX171xX12dxX3xX1xX18xXdxX121xX3xXexX1xXdaxX4xX3xX1xXdxX45xX24xX3xXexX13fxXexX3xX4xX143xX4xX3xX4xX1xX31xX3xXexX1xX40xX7fxX3xX24xX3cxX1xX40xX3xX149xX39xX36xX496xXexX3xX4xX20axXbxX3xXexX3fxX3c5xX24xX121xX3xXbxX1xX20axX24xX3xXdcxX20axX39xX3xX2xX4cxX4cxX586xX3xXdcxX3axX24xX3cxX3xX1bfxXdxX3c5xX24xX3xX1xX133xX74xX24xX3xXexX1xX74xX24xX1xX3xXexX13fxXexX3xX24xX1xXdxX45xX46xX3xX1bfxXfbxX7fxX3xX4xX1xXdxX3xX1fxX18xX3xXdcxX14xXexX3xXexX3fxX133xX24xX3cxX3xX7xX14xX4xX1xX7fxX3xX1bfxX345xX24xX3cxX3xX46xX14xX24xX1xXd7xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xXdcxX12dxX3xX1fxXb9xX39xX3xX22xX6xX24xX3xX1bxX1xX20axXbxX3xX1xX74xX24xX1xX3xX1bxX1xXdxX3xX1fxX18xX3xX48xX1xXe5xX6xX3xXc0xX3xX3cxXe8xX46xX3xX77xX3xXdcxXe8xX24xX3cxX3xX4xX1xX2cxX121xX3xX1fxXb9xX39xX3xX4bxX3xXdcxX14xXdxX3xX1fxXdxX355xX39xX3xX68xXdaxX3xXdcxX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX4xX20axXbxX3xXexX3fxX3c5xX24xXd7xX3xXcxXdxX24xX7fxX3xX3axX24xX1xX16exX3xX24exf32cxX3xX24ex114b5xX26


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hạ thủy con tàu đầu tiên đóng tại Cửa Việt

Hạ thủy con tàu đầu tiên đóng tại Cửa Việt
2015-06-04 05:45:42

(QT) - Ngày 2/6/2015, tàu mang số hiệu QT93456TS của ông Lê Văn Quý (khu phố 2, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị), con tàu đầu tiên đóng tại Công ty TNHH đóng tàu...

Hội thảo về chăn nuôi lợn

Hội thảo về chăn nuôi lợn
2015-06-03 05:28:45

(QT) - Sở Nông nghiệp &PTNT phối hợp với Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Thái Dương vừa tổ chức hội thảo “Chăn nuôi lợn, cơ hội và thách thức”.

Chương trình “Đêm hội tuổi thơ”

Chương trình “Đêm hội tuổi thơ”
2015-06-03 05:27:24

(QT) - Tối 1/6/2015, Nhà Thiếu nhi tỉnh Quảng Trị phối hợp với Thành đoàn Đông Hà tổ chức chương trình “Đêm hội tuổi thơ” và khai giảng hoạt động hè năm 2015. Đến dự có đại...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết