Cập nhật:  GMT+7
eaf7x1566bx15db1x11593x16b2ex14790x144e0x12274x106ddxX7x1529ax13c7dx14500x11e82x14915x13228xX5x10533xXax1646cx15475xf7edxXdxX3x12978xXdx128cax11f2exX3x1038bxX13x1636ax13d5exX3xXex1436ax12e75xX1x12716xX3xXexX1x12505xX23xX1xX3xXbxX1x101d3xX3xX13xed5bxX23x10005xX3xX1cxX29xX3xXexXdx157f3xXbxX3x14e35xf98fxX4xX3xX4x11ae6xX3xXex16771xXdxX3xXbxX1xf76cx14f57xX23xX34xX3x16875xX0x116b4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6x16e62xXaxX12x117b3x14f52xXcx12d9fxX3x12107xX3xXcxX2fxXdxX3x11a0cxX52xf496xX52x150c4x1531bxX2xX74xX25xX3xX4x11462xX4xX3x13935xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX13xX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1xX25xX3xXcxf2a4x10f88xX3xX13xX32xX23xX34xX3xX1cxX29xX3xX67xXcxX95xX96xX3xX13xX32xX23xX34xX3xX1cxX29xX6axX3xX80xfbd0xX3xX4x152d7xX3xX17xX1ax15b9dxXdxX3xXexXdxX3bxXbxX3xX3exX3fxX4xX3xX4xX43xX3xXexX46xXdxX3xXexX46xed21xX23xX3xX80x1020bxX6xX3xX17xX29xX23xX3xXbxX1xX4bxX4cxX23xX34xX3xX50xX25xX3xXcxX96xX95xX3xX13xX32xX23xX34xX3xX1cxX29xX96xX3xXcxX1xX6x15878xX3xX64x13e15xX3xX4xXb2xX3xX80x16379xX23xX34xX3xX4xX1x10f99xX3xX95xX1xX14xXf0xX3xXcxX1xXcfxX3xXcxX1xX1axX3xX1cxX29xX25xX3xXcxX46xX4bx12111xX23xX34xX3xf6a8xX6xX23xX3xX64x140f9xX23xX3x110a8x152faxX23xX3xXcxX1xX29xX23xX1xX3x14025x15308xX3xX13xX32xX23xX34xX3xX1cxX29xX25xX3xX80xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX13xX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1xX96xX0xX52xXbxX12xX0xXexX6xX17xX5xX10xX3xX7xXexX12cxX5xX10xX9xXaxXf0xX6xX46xX34xXdxX23x14c2cxX76xXbxX3exX3xX6xX1axXex1129dxXaxX12xX0xXexX46xX12xX0xXexX64xX12xX0xXdxXf0xX34xX3xX7xX46xX4xX9xXaxX52xX52xX4xX96xX17xX6xX16ax15260xX1axX6xX23xX34xXexX46xXdxX96xX121xX23xX52xX64xX10xX7xeccfxXexX16axXbxX52xX23xX10x138a5xX7xX52xX2xX74xX76xX74xX52x151cax1459bxX64x168d2xX2xX77xX2xX76xX1a4xX77xXexX2xX76xX76xX76xX74xX1a4xX5xX2xX96xed4exXbxX34xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX46xX12xX0xXexX46xX12xX0xXexX64xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX16axX64xX12cxXaxX12xX68xX1axX6xX23xX34xX3xX4x136b1xX23xX1xX3xXexXdxX3bxXbxX3xX3exX3fxX4xX3xX4xX4bxX3xXexX46xXdxX3xXexX14xXdxX3xXbxX1xX4bxX4cxX23xX34xX3xX50xX3xX67xXcxX95xX96xX3xX13xX32xX23xX34xX3xX1cxX29xX6axX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX46xX12xX0xX52xXexX6xX17xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX16axX64xX12cxXaxX12xXcxX14xXdxX3xX80xXdxX19xXf0xX3xXexXdxX3bxXbxX3xX3exX3fxX4xX25xX3xX4xX43xX3xXexX46xXdxX3xXbxX1xX4bxX4cxX23xX34xX3xX50xX3xX80xXafxX3xX80xX4bx107c4xX4xX3xX23xX34xX1xX10xX3xX4xX7dxX4xX3xX80xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX17xX7dxX16axX3xX4xX7dxX16axX3xX195xX3bxXexX3xX186xX1axX1e9xX3xX195x15018xX3xX1x131bexXbxX3xXexX1x10de8xX3xX1a4xX25xX3xX1cxX13xX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1xX3xX195xX1xXb2xX6xX3x13e36x1263dxX2a9xX3xX121xX29xX3xX1cxX13xX1exX1fxX3xXexX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX3xX13xX32xX23xX34xX3xX1cxX29xX3xX195xX1xXb2xX6xX3x138ecxX2a9x11d20xX3xX17xX7dxX16axX3xX4xX7dxX16axX3xXexXb2xXf0xX3xXex13acdxXexX3xXex1042exX23xX1xX3xX1xX2e0xX23xX1xX3xXexX1xXf3xX4xX3xX1xXdx140d0xX23xX3xf54bxXcxX6cxX2cbxX1cxX25xX3xX68xX95xX6cx1323bxX1exX3xX72xX3xXexX1xX7dxX23xX34xX3xX80x11d13xX1axX3xX121xX29xX3xXexX46xXdxX19xX23xX3xX195xX1xX6xXdxX3xX23xX1xXdxX2f0xXf0xX3xX121x13771xX3xX72xX3xXexX1xX7dxX23xX34xX3xX4xX1axX2fxXdxX3xX23x15ec4xXf0xX3xX76xX77xX2xX74xX3xX4xX12bxX6xX3xXbxX1xX4bxX4cxX23xX34xX3xX50xX2cdxX3xXexX1xX32xX23xX34xX3xX17xX7dxX16axX3xX195xX3bxXexX3xX186xX1axX1e9xX3xX34xXdxX1e9xXdxX3xX186xX1axX12cxX3bxXexX3x12c38xX3xX195xXdxX3bxX23xX25xX3xX195xXdxX3bxX23xX3xX23xX34xX1xXcfxX3xX4xX12bxX6xX3xX4xX43xX3xXexX46xXdxX3xXexX46xX4bx13703xX4xX3xX195xX28cxX3xX1xX28fxXbxX3xXexX1xX294xX3xX1a4xX96xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX16axX64xX12cxXaxX12xX13xX6xX3xX7xX2fxX3xX4xX43xX3xXexX46xXdxX3xX80xX7dxX23xX1xX3xX34xXdxX7dxX3xX4xX6xX16axX3xX4xX1x1163bxXexX3xX5xX4bxX266xX23xX34xX3xX195xX28cxX3xX1xX28fxXbxX3xXexX1xX294xX3xX1a4xX25xX3xX1cxX13xX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1xX3xX195xX1xXb2xX6xX3xX2a8xX2a9xX2a9xX3xX121xX29xX3xX1cxX13xX1exX1fxX3xXexX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX3xX13xX32xX23xX34xX3xX1cxX29xX3xX195xX1xXb2xX6xX3xX2cbxX2a9xX2cdxX3xX80x16678xX3xX4xX6xX16axX3xX121xX6xXdxX3xXexX46x110f4xX25xX3xX1xXdxX2f0xX1axX3xX186xX1axX1e9xX3xX1xX16axX14xXexX3xX80x14fa8xX23xX34xX3xX4xX12bxX6xX3xX4xX7dxX4xX3xXexXb6xX3xX80xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX13xX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1xX25xX3xXexX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX3xX121xX29xX3xXbxX1xX4bxX4cxX23xX34xX3xX50xX2cdxX3xX80xXf9xX23xX34xX3xXexX1xX4cxXdxX3xXf0xX16axX23xX34xX3xXf0xX1axX2fxX23xX3xX80xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX13xX1exX1fxX3xX4xX7dxX4xX3xX4xX3c5xXbxX3xX4xX309xX23xX3xXexXdxX3bxXbxX3xXexX321xX4xX3xXbxX1xX7dxXexX3xX1xX1axX12cxX3xX121xX6xXdxX3xXexX46xX41fxX25xX3xXexX46xX7dxX4xX1xX3xX23xX1xXdxX2f0xXf0xX2cdxX3xX4xX1xX22xX3xX46xX6xX3xX23xX1x14f87xX23xX34xX3xX195xX1xXb2xX3xX195xX1xX331xX23xX25xX3xX17xX3fxX4xX3xX3exX3fxX4xX3xX4xX12bxX6xX3xX80xX4cxXdxX3xX7xX2fxX23xX34xX3xX80xX19xX3xX5xX29xXf0xX3xX46xee52xX3xX23xX1xX4caxX23xX34xX3xX1xX14xX23xX3xX4xX1xX3bxX25xX3xX12cxX3bxX1axX3xX195x151baxXf0xX25xX3xX3exX7dxX4xX3xX80xXcfxX23xX1xX3xXexX46xX7dxX4xX1xX3xX23xX1xXdxX2f0xXf0xX3xX121xX29xX3xX4xXb2xX3xX34xXdxX1e9xXdxX3xXbxX1xX7dxXbxX3xX195xX1xX2dcxX4xX3xXbxX1xX321xX4xX2cdxX3xX4xXb2xX3xX23xX1xX4caxX23xX34xX3xX186xX1axX12cxX3bxXexX3xX7xX7dxX4xX1xX3xX186xX1axX6xX23xX3xXexX46xX28fxX23xX34xX25xX3xXexX1xX3fxX4xX3xX80x14df4xX12cxX3xX7xXf3xX3xXbxX1xX7dxXexX3xXexX46xXdxX19xX23xX3xX4xX12bxX6xX3xXexX22xX23xX1xX25xX3xXexX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX3xX121xX29xX3xXbxX1xX4bxX4cxX23xX34xX3xX50xX96xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX16axX64xX12cxXaxX12xf1c6xX43xX3xXexX46xXdxX3xXbxX1xX4bxX4cxX23xX34xX3xX50xX3xX195xXdxX3bxX23xX3xX23xX34xX1xXcfxX162xX3xX4xX309xX23xX3xX5xX29xXf0xX3xXexX2fxXexX3xX4xX32xX23xX34xX3xXexX7dxX4xX3xX121xX2f0xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXf0xX32xXdxX3xXexX46xX4bxX4cxX23xX34xX3xX121xX29xX3xX6xX23xX3xXexX16axX29xX23xX3xX34xXdxX6xX16axX3xXexX1xX32xX23xX34xX3xXexX46xXcbxX23xX3xX80xXcfxX6xX3xX17xX29xX23xX3xXcxX95xX96xX3xX13xX32xX23xX34xX3xX1cxX29xX2cdxX3xX7xX2dcxXbxX3xX3exX3bxXbxX3xX1xX266xXbxX3xX5xX364xX3xX80xXcfxX6xX3xX4xX1xX22xX3xX7xX2fxX3xX23xX1xX29xX3xXexX46xXcbxX23xX3xXf0xX431xXexX3xX7xX2fxX3xXexX1axX12cxX3bxX23xX3xX80xX4bxX4cxX23xX34xX3xX115xX3xXcxX95xX96xX3xX13xX32xX23xX34xX3xX1cxX29xX2cdxX3xX5xX29xXf0xX3xX121xX22xX6xX3xX1x138e8xX3xX121xX29xX3xX1xX2f0xX3xXexX1xX2fxX23xX34xX3xXexX1xX16axX7dxXexX3xX23xX4bxX384xX4xX3xXexX46xXcbxX23xX3xX80xX4bxX4cxX23xX34xX3xX68xX1axX2fxX4xX3xX5xX431xX3x12c36xX3xX80xXdxX3xX186xX1axX6xX3xX80xXcfxX6xX3xX17xX29xX23xX3xXbxX1xX4bxX4cxX23xX34xX3xX50xX2cdxX3xX186xX1axX6xX23xX3xXexX11exXf0xX3xX17xX2fxX3xXexX46xXffxX3xX186xX1ax110f7xX3xX80xX3c5xXexX3xX46xX431xX23xX34xX3xXex11c26xX3xX1a5xX77xX77xX6cxX3xX2xX96xX77xX77xX77xX3xXf0xX76xX3xX80xX19xX3xX3exX11exX12cxX3xX64xXf3xX23xX34xX3xX23xX1xX29xX3xX121xX331xX23xX3xX1xXb2xX6xX3xX195xX1xX1axX3xXbxX1xX2fxX3xX1a4xX3xX121xX29xX3xX195xX1xX565xX23xX3xXexX46xX4bx14573xX23xX34xX3xXexXdxX3bxX23xX3xX1xX29xX23xX1xX3xX3exX11exX12cxX3xX64xXf3xX23xX34xX3xX1exX1xX29xX3xX121xX331xX23xX3xX195xX1xXb2xX6xX3xX195xX1xX1axX3xXbxX1xX2fxX3xX1a4xX3xX80xX19xX3xX23xX34xX4bxX4cxXdxX3xX64xX11exX23xX3xX4xXb2xX3xX23xX70exXdxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX16axX14xXexX3xX4x11c6cxX23xX34xX3xX23xX1xX4bxX3xX4xXb2xX3xX7xX11exX23xX3xX4xX1xX70exXdxX3xX4xX1xX16axX3xX4xX7dxX4xX3xX10xXf0xX3xX23xX1xfc25x1053cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX16axX64xX12cxXaxX12xXcxX6d1xX3xX23xX1xX4caxX23xX34xX3xX195xXdxX3bxX23xX3xX23xX34xX1xXcfxX25xX3xXbxX1xX1e9xX23xX3xX7dxX23xX1xX3xX4xX12bxX6xX3xX4xX43xX3xXexX46xXdxX25xX3xX4xX7dxX4xX3xX80xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX13xX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1xX25xX3xXexX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX25xX3xXbxX1xX4bxX4cxX23xX34xX3xX50xX3xX80xXafxX3xX34xXdxX1e9xXdxX3xXexX46xX2e0xX23xX1xX25xX3xXexX46xX6xX16axX3xX80xXb6xXdxX3xXexX46xX115xX3xX5xX14xXdxX2cdxX3xX80xXf9xX23xX34xX3xXexX1xX4cxXdxX3xXexXdxX3bxXbxX3xXexX1xX1axX3xX4xX7dxX4xX3xX364xX3xX195xXdxX3bxX23xX25xX3xX80xX413xX3xX3exX1axX3c5xXexX3xX4xX1xXffxX23xX1xX3xX80xX7dxX23xX34xX3xX80xX19xX3xX4xX1xX1axX12cxX19xX23xX3xX80xX3bxX23xX3xX4xX7dxX4xX3xX4xX70exX3xX186xX1axX6xX23xX3xX4xX1xX294xX4xX3xX23xX331xX23xX34xX3xX34xXdxX1e9xXdxX3xX186xX1axX12cxX3bxXexX3xXexX46xX16axX23xX34xX3xXexX1xX4cxXdxX3xX34xXdxX6xX23xX3xXexX384xXdxX96xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX16axX64xX12cxXaxX12xX1cxX16axX29xXdxX3xX1exX1xX1axX23xX34xX0xX52xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tặng 20.000 con gà giống cho phụ nữ nghèo

Tặng 20.000 con gà giống cho phụ nữ nghèo
2017-07-06 06:36:42

(QT) - Được sự hỗ trợ của Tập đoàn DABACO Việt Nam, ngày 5/7/2017, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tiến hành trao tặng 20.000 con gà giống cho các đối tượng là phụ nữ trên địa bàn tỉnh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết