Cập nhật:  GMT+7
ddbfx17390xff48xfb0dx10102x190d4xfe4bx12d6fx198ecxX7x1819fx1090cx11061x1063bxe02ax176cbxX5x179bfxXax11c3bx13b5fx153a9x15efaxX4xX3xXexX1xXdxX3x1315dxX1x15dadxX6xX3xX1x153e3xX4xX3x1418dx1555exX3xXexX1xX14x15ecexXexX3xX4xf961xXbxX3xXexfc88xf241xX1xX3xX1xX22xX4xX3xX7xXdxX34xX1xX3xXex183d6xX14xX34x12d75xX3xX1xX22xX4xX3xX34x11d00x12775xX3xX1xX22xX4xX3x17e91x17c8dxX2xf20cx13947xX3xX52xX53xX52xX53x15570xX3x19ccbxX1xXdx141c5xX14xX3x107f9xX61xX3xXex14202xXdxX3xX4x1683bxX3xXex14a17xX34xX1xX3xf19dxX34xX44xX3x15499x16f16xX34xX44xX3xX4xX6xX1exX3xXexX41xX1exX34xX44xX3xX4xX14xX15xX4xX3xXexX1xXdxX3xX25xX1xX1exX6xX3xX1xX22xX4xX3xX25xX26xX3xXexX1xX14xX2bxXexX0x12b3bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11f48xX10xX6xX77xXaxX12x14952x10b3dxXcx19ca6xX3xX56xX3xXcxffadxX3xX34xX44xX68x17ad4xX3x1a0b9xX56xX3xX2xX2x16776xX2xXcaxX52xX53xX52xX53x1121fxX3xfe32x17718xX3x17fa7xXdx137f9xX1exX3xX77xX78xX4xX3xef46xX68xX3x13222xX68xX1exX3xXex165c9xX1exX3xXexed85xX3xX4xX1xX73xX4xX3xX13xX14xX15xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX1xX1exX6xX3xX1xX22xX4xX3xX25xX26xX3xXexX1xX14xX2bxXexX3xX4xX2fxXbxX3xXexX33xX34xX1xX3xX1xX22xX4xX3xX7xXdxX34xX1xX3xXexX41xX14xX34xX44xX3xX1xX22xX4xX3xX34xX4bxX4cxX3xX1xX22xX4xX3xX52xX53xX2xX55xX56xX3xX52xX53xX52xX53xXcaxX0xXa1xXbxX12xX0xXexX6xf134xX5xX10xX3xX7xXexXc3xX5xX10xX9xXaxX4cxX6xX41xX44xXdxX34xX5cxX52xXbx15fb8xX3xX6xX14xXexX1exXaxX12xX0xXexX41xX12xX0xXexX77xX12xX0xXdxX4cxX44xX3xX7xX41xX4xX9xXaxXa1xXa1xX4xXcaxX143xX6xX1ex17bcdxX14xX6xX34xX44xXexX41xXdxXcaxXdfxX34xXa1xX77xX10xX7xX25xXexX1exXbxXa1xX34xX10xe53dxX7xXa1xX52xX53xX53xX2xXa1x15267xXc5xX77x13e55xX2x16981x16f85xX196x14f63xX53xXexX2xX196xX19cxX19exX19cxX53xX5xX2xXcax187d2xXbxX44xXaxX3xXa1xX12xX0xXa1xXexX77xX12xX0xXa1xXexX41xX12xX0xXexX41xX12xX0xXexX77xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15174xX1exX77xXc3xXaxX12x10734x1884bxX34xX1xX3xX64xXe7xX1exX3xXd3xXd4xX3xXd6x1092exe0e8xXe2xXcxX3xXexX41xX6xX1exX3xX44xXdx151b7xXdxX3xX34xX1xX2fxXexX3xX4xX1xX1exX3xX4xXd8xX4xX3xX10xX4cxX3xX1xX22xX4xX3xX7xXdxX34xX1xX56xf95exX34xX1xX5cxX3xX5exXcax1245bxX0xXa1xXbxX12xX0xXa1xXexX77xX12xX0xXa1xXexX41xX12xX0xXa1xXexX6xX143xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cexX1exX77xXc3xXaxX12xX13xX14xX15xX4xX3xXexX1xXdxX3xX5x10771xX34xX3xX34xX68xXc3xXd1xX3xXexX1exX68xX34xX3xXexX33xX34xX1xX3xX4xX6cxX3xX19exXc5xX3xX64x159daxX34xX3xXdfx17502xX3xX77xf5a9xX3xXexX1xXdxX3xX44x137cdxX4cxX3xX55xX3xXbxX1x13a0cxX34xX44xX3xXd6xX1e1xX1e2xXe2xXcxX3xXdfxX68xX3xX52xX55xX3xXexX41xe272x148e8xX34xX44xX3xXcxXb0x12e5fxXcxX3xXdfxX68xX3xXexX41xX282xX283xX34xX44xX3xXbxX1xXebxX3xXexX1x12c00xX34xX44xX3xX4xX6cxX3xX34xX1xXdxX61xX14xX3xX4xX2fxXbxX3xX1xX22xX4xX3xXdfx15bf9xXdxX3xX2xX53xX53xX3xX77xX262xX3xXd8xX34xXd1xX3xX2xX19bxX55xX3xX1xX22xX4xX3xX7xXdxX34xX1xX3xXexX1xX6xX4cxX3xX44xXdxX6xXcaxX3xX13xXd8xX4xX3xX64xX25bxX34xX3xXdfxX25fxX3xX4xX6cxX3xX34xX1xXdxX61xX14xX3xX77xX262xX3xXd8xX34xX3xXexX1xX6xX4cxX3xX44xXdxX6xX3xX34xX1xX2fxXexX3xX34xX1xX282xX3xX289xX1xX270xX34xX44xX3xXd6xX1e1xX1e2xXe2xXcxX3xXb0xX1edxXdxX3xX1d4xX4bxX34xX44x17995xX3xXcxX41xX282xX283xX34xX44xX3xXcxXb0xX289xXcxX3xX13xX1xX14xXc3x14f19xX34xX3xX1d4xX329xX3xXb7xX14x1a17exX3xXe2xX29cxX34xXd1xX3xXcxX41xX282xX283xX34xX44xX3xXcxXb0xX289xXcxX3xXexX1xX25fxX3xX157xX1d5xX3xXb7xX14xX1edxX34xX44xX3xXcxX41xX25fxXcaxX0xXa1xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cexX1exX77xXc3xXaxX12xXcxX1xX10xX1exX3xX64xXd8xX34xX1xX3xX44xXdxXd8xX3xX4x14af4xX6xX3xX143xX6xX34xX3xX44xXdxXd8xX4cxX3xX25xX1xX1edxX1exXd1xX3xX34xX4bxX4cxX3xX34xX6xXc3xX3xX4xXd8xX4xX3xXexX41xX282xX283xX34xX44xX3xX64xX1d5xX3xX64xX10xX4cxX3xX64x16aecxX34xX3xX4xX14xX15xX4xX3xXexX1xXdxX3xX34xX1xXdxX61xX14xX3xX64xX61xX3xXexX68xXdxXd1xX3xXexX1x16af0xX3xX5xX1exXe7xXdxX3xXdfxX2b2xXdxX3xX34xX1xXdxX61xX14xX3xX5xX26xX34xX1xX3xXdfxX262xX4xX3xX25xX1xXd8xX4xX3xX34xX1xX6xX14xX3xXexXbexX3xX25xX1xX1exX6xX3xX1xX22xX4xX3xXexX262xX3xX34xX1xXdxX329xX34xX3xX64xX3a6xX34xX3xX25xX1xX1exX6xX3xX1xX22xX4xX3xX157xX1d5xX3xX1xX15xXdxX3xX44x138aaxX34xX3xX5xXdxX61xX34xX3xXdfxX2b2xXdxX3xX34xX1xX14xX3xX4xX242xX14xX3xXexX1xX262xX4xX3xXexXdx149d1xX34xX3xX4xX14xX15xX4xX3xX7x153e7xX34xX44xXd1xX3xX34xX1xX14xX3xX4xX242xX14xX3xX1xX22xX4xX3xXexX2bxXbxX3xX4xX379xX6xX3xX1xX22xX4xX3xX7xXdxX34xX1xXcaxX3x12250xX15xXexX3xX7xX434xX3xX64xX61xX3xXexX68xXdxX3xX4xX6cxX3xX34xX1xXdxX61xX14xX3xX331xX3xXexX282xXd4xX34xX44xX3xX4cxX2b2xXdxX3xXdfxX68xX3xX7xXd8xX34xX44xX3xXexXe7xX1exXd1xX3xX34xX44xX1xXdxX329xX34xX3xX4xX73xX14xX3xX4xX29cxX34xX44xX3xXbxX1xX14xXd1xX3xX1x16005xXbxX3xX5xX6fxXd1xX3xX4xX1x15fd9xXexX3xX4xX1x18706xX3xXdfxX68xX3xX64xX1d5xX3xX44xXdxX1edxXdxX3xX178xX14xXc3xX3a6xXexX3xX25xX1xXd8xX3xXexX1xX2fxX14xX3xX64xXd8xX1exX3xX4cxX78xX4xX3xXexXdxX329xX14xX3xX64xX61xX3xX41xX6xXcaxX0xXa1xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cexX1exX77xXc3xXaxX12xX5exX1xXdxX61xX14xX3xX10xX4cxX3xX1xX22xX4xX3xX7xXdxX34xX1xX3xXexX262xX3xXexXdxX34xXd1xX3xXexX41x13b07xX34xX1xX3xX143xX68xXc3xX3xX41x17d52xX3xX41xX68xX34xX44xXd1xX3xX4cxXe7xX4xX1xX3xX5xXe7xX4xXd1xX3xX5xX2bxXbxX3xX5xX14xX2bxX34xX3xX4xX1xX4a6xXexX3xX4xX1xX4abxXd1xX3xXbxX1xX434xXdxX3xX1xX49dxXbxX3xX5xX68xX4cxX3xXdfxXdxfc86xX4xX3xX34xX1xX6cxX4cxX3xX34xX1xX25fxXbxX3xX34xX1xX68xX34xX44xXd1xX3xX64xX6cxX3xX5xX68xX3xX34xX1x1590axX34xX44xX3xX25xX26xX3xX34xX4bxX34xX44xX3xX4xX242xX34xX3xXexX1xXdxX3a6xXexX3xX64xX3c2xX3xX44xXdx1704axXbxX3xX4xXd8xX4xX3xX10xX4cxX3xXexXe7xX1exX3xX34xX329xX34xX3xX7xX262xX3xXexX1xX68xX34xX1xX3xX4xX29cxX34xX44xX3xXexX41xX1exX34xX44xX3xX4xX14xX15xX4xX3xX7xX434xX34xX44xX3xX1xXdxX548xX34xX3xXexXe7xXdxX3xXdfxX68xX3xXexX282xX25bxX34xX44xX3xX5xX6xXdxXcaxX0xXa1xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cexX1exX77xXc3xXaxX12xX13xX14xX15xX4xX3xXexX1xXdxX3xX64xX1d5xX3xX4xX1xX22xX34xX3xX64xX282xX49dxX4xX3xX199xX2xX3xX77xX262xX3xXd8xX34xX3xX64xXe7xXexX3xX44xXdxX1edxXdxX3xXd4xX3xX4xXd8xX4xX3xX5xX26xX34xX1xX3xXdfxX262xX4xXd1xX3xXexX41xX1exX34xX44xX3xX64xX6cxX3xX4xX6cxX3xX19exX3xX44xXdxX1edxXdxX3xX5exX1xX2fxXexXd1xX3xX19cxX3xX44xXdxX1edxXdxX3xX5exX1xX50bxXd1xX3xX52xX19exX3xX44xXdxX1edxXdxX3xX1cexX6xX3xXdfxX68xX3xX19exX53xX3xX44xXdxX1edxXdxX3xXcxX282xXcaxX3xX1cexX6xX34xX3xX44xXdxXd8xX4cxX3xX25xX1xX1edxX1exX3xX4xX1xX22xX34xX3xX41xX6xX3xX52xX3xX77xX262xX3xXd8xX34xX3xXexX1xX6xX4cxX3xX77xX262xX3xX13xX14xX15xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1cxXb0xX1cxXcxX3xX178xX14xX434xX4xX3xX44xXdxX6xX3xXexXe7xXdxX3xXe2xX68xX3xX5ex162daxX34xX44xX3xX7xX410xXbxX3xXexX2b2xXdxXcaxX0xXa1xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cexX1exX77xXc3xXaxX12xX19exX3xX44xXdxX1edxXdxX3xX5exX1xX2fxXexX3xXexX1xX14xX15xX4xX3xXdfxX61xX5cxX3xX1e1xX262xX3xXd8xX34xX3x16340xXcxX1xXdxX3a6xXexX3xX25xX3a6xX3xXdfxX68xX3xXexX434xXdxX3xX282xX14xX3xX1xX6cxX6xX3xX4xXd8xX34xX1xX3xXexX6xXc3xX3xX41xX1exX143xX1exXexX3xX1x109a3xX3xXexX41xX49dxX3xX34xX44xX282xX283xXdxX3xX25xX1xX14xXc3xX3a6xXexX3xXexX2bxXex13210xX3xX4xX379xX6xX3xX10xX4cxX3xX1e1xX282xX25bxX34xX44xX3xX289xX1xX57fxX4xX3xXb0xXdxX3a6xX14xX3xXdfxX68xX3xX10xX4cxX3xXcxX1xXd8xXdxX3xX210xXdxX548xXexX3xX5exX1xX2bxXexXd1xX3xXcxX41xX282xX283xX34xX44xX3xXcxXb0xX289xXcxX3xX13xX1xX14xXc3xX329xX34xX3xX1d4xX329xX3xXb7xX14xX331xX3xXe2xX29cxX34xX317xX3xX1e1xX262xX3xXd8xX34xX3xX6d3xX457xXd8xXc3xX3xX4xX410xXexX3xX143xX4bxX4cxX3xXexX1xX73xX4xX3xX4bxX34xX3xX4xX1xX1exX3xX44xXdxX6xX3xX7xX57fxX4xX711xX3xX4xX379xX6xX3xX10xX4cxX3xX5exX44xX14xXc3xX42bxX34xX3xXcxX1xX68xX34xX1xX3xX5exX1x15113xX34xXd1xX3xXcxX41xX282xX283xX34xX44xX3xXcxXb0xX289xXcxX3xXexX1xX25fxX3xX157xX1d5xX3xXb7xX14xX1edxX34xX44xX3xXcxX41xX25fxX317xX3xX1e1xX262xX3xXd8xX34xX3xX6d3xeba0xX3xX34xX1xXdxX42bxX4cxX3xXexX41xX410xX34xX44xXd1xX3xXexX1xX262xX4xX3xXexX41xXe7xX34xX44xX3xXdfxX68xX3xX44xXdxX1edxXdxX3xXbxX1xXd8xXbxX711xX3xX4xX379xX6xX3xX10xX4cxX3xX1d4xX329xX3xX5exX44xX22xX4xX3xX457xXdxX34xX1xX3xXdfxX68xX3xX10xX4cxX3xXcxX41xX242xX34xX3xXcxX14xX2fxX34xX3xX1cxX1xX6xX34xX1xXd1xX3xXcxX41xX282xX283xX34xX44xX3xX5xXdxX329xX34xX3xX4xX2fxXbxX3xX1xX15xXdxX3xX34xX1xX2bxXbxX3xX178xX14xX434xX4xX3xXexX3a6xX3xe610xXd3xX4xX1xX1exX1exX5xX3xXb7xX14xX1edxX34xX44xX3xXcxX41xX25fxXcaxX0xXa1xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cexX1exX77xXc3xXaxX12xX5exX44xX14xXc3xX42bxX34xX3xX210xXdxX34xX1xX0xXa1xXbxX12


Các tin đã đưa

Tọa đàm “Nhìn lại để bước tiếp”

Tọa đàm “Nhìn lại để bước tiếp”
2020-01-10 17:39:41

(QT) - Hôm nay 10.1.2020, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức buổi tọa đàm “Nhìn lại để bước tiếp”. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt...

Phát hiện và quy tập 6 hài cốt liệt sĩ

Phát hiện và quy tập 6 hài cốt liệt sĩ
2020-01-10 17:39:21

(QT) – Đến 16h30 hôm nay 10.1.2020 cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập 584 đã phát hiện và quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ tại thôn An Nha, xã Gio An, huyện Gio Linh.

Thăm, tặng quà cho cán bộ lão thành cách mạng

Thăm, tặng quà cho cán bộ lão thành cách mạng
2020-01-10 15:42:43

(QT) - Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Canh Tý, hôm nay 10.1.2020, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị Ly Kiều Vân đến thăm, tặng quà, chúc Tết ông...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết