Cập nhật:  GMT+7
86e5xc963xa066x8918xd14fxe9aax9761xd291xca9bxX7xd570x10787xc290xbe70xc68dxd3a5xX5xc78axXaxe682x892axa5cax9f6axX3xX4x8bddxedb9x9055xX3xX19xX1axX1xXdxa3aaxXbxX3x105a7xXdxd31axX19xX3x9647xX6xX19xX1xfc94xX3x9f35x10195xf37dx8e25xd96cx870axX3x8749xXdxX20xX19xX3xXex87d2xX4xX1xX3xX5xeed3xXbxX3x87f6xccb3x9e75xX3xX35xe111xX3x10f4dxX19xX0xf17exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx107adxX10xX6xX35xXaxX12xc54bxf8a7xXcx870exX3xcf5axX3xXcxX1xX10xaf7cxX3xedadxX4axX6cxX3xX4xX4axX6cxX3xX4x10026xX6xX3xa053xb656xab57xX23xX3xX1xa174xX45xX20xX19xX3xX5cx9c7fxXdxX3xc26cx9bfcxX19xX1axX3xX62xX63xX80xX86xX19xX1axX3xXcxe4b4x97a2xX65xX30xX3xX13xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxX20xXbxX3xX23xXdxX25xX19xX3xX28xX6xX19xX1xX3xX4xfc4cxX3xXexdcf1xX19xX1axX3xX35xXdxX20xX19xX3xXexX3bxX4xX1xX3xe6b5xX80xX45xX3xX1xX6cxefd0xX4xX1xX3xe374xe876xX3xX1xX6xX30xX3xXexX96xX6cxX19xX1axX3xX43xXb6xX3xX35xXdxX20xX19xX3xXexX3bxX4xX1xX3xX43xX40xXexX3xX4xX1xX6cxX3xXexX1xX80xX25xX3xX5x10d4axX3xX2xX2exX30xf789xX3xX1xX6xX3xd1a5xXf9xX3xX43x10503xX19xX3xXexX1xe703xXdxX3xX43xXdxd4d7xX15xX3xX1xXdxX20xX19xX3xX19xX6xX45xX3xX43xa6e7xX3xX4xX1xX6cxX3xXexX1xX80xX25xX3xX2xX2fxX3xX1xX6xX30xX3xX43xXcdxXexX3xXexf026xX3xX5xX20xX3xX5xX40xXbxX3xX43xX44xX45xX3xX2exX2fxX30xX31xX32xX33xbe4axX0xXexX6xX6exX5xX10xX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX96xX1axXdxX19xX2cx8b1bxXbxcea4xX3xX6xX80xXexX6cxXaxX12xX0xXexX96xX12xX0xXexX35xX12xX0xXdxX15xX1axX3xX7xX96xX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xX148xX6exX6xX6cxXc7xX80xX6xX19xX1axXexX96xXdxX148xX103xX19xX4dxX35xX10xX7x8b54xXexX6cxXbxX4dxX19xX10x10ee3xX7xX4dxX2xXfexXd2xX2fxX4dxXfexX2exX35xX32xXd2xX2exX15exX32xXd1xX31xXex10da2xX1aaxX2exXfexX1aaxX5xX2xX148xfbc3xXbxX1axXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX35xX12xX0xX4dxXexX96xX12xX0xXexX96xX12xX0xXexX35xX12xX0xXbxX12xe186xXdxX6xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX4xX4axX4xX3xX15x968dxXexX3xX1xXf9xX19xX1axX3xX15xX6xX45xX3xX15xX1dcxX4xX3xXexXcdxXdxX3xX7cxX1xXf9xX3xX15xX4axX45xX3xX15xX6xX45xX3xX160xX80xX40xXexX3xX190xX1xe3ccxX80xX3xX1cexc56cxX89xX207xce79x9235x10ec4xX3xX67xX3x109b7xX210x102aaxX3xX63xX80xX86xX19xX1axX3xXcxX96xX97xX3xXexXcdxXdxX3xX13xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxX20xXbxX3xX23xXdxX25xX19xX3xX28xX6xX19xX1xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX35xX12xX0xX4dxXexX96xX12xX0xX4dxXexX6xX6exX5xX10xX12xX13xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxX20xXbxX3xX23xXdxX25xX19xX3xX28xX6xX19xX1xX3xX1xXdxX20xX19xX3xX4xXb6xX3xX2exX3xX35xX6cxX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX20xXbxX3xX43xX11exX3xX103xXf9xX3xX43xX6xX19xX1axX3xX43xXdxX3xX103xXf9xX6cxX3xX1xX6cxXcdxXexX3xX43xa3bcxX19xX1axX3xX103xc4dfxXdxX3xXexXb9xX19xX1axX3xX7x9eafxX3xX103xX2a8xX19xX3xX43xX8axX19xX1axX3xX190xd42exX3xX15exX32xXd2xX30xX2xX3xXexX135xX3xX43xa8bbxX19xX1axX30xX3xX1axXdxX86xXdxX3xXc7xX80xX45xX107xXexX3xX103xXdxX20xX4xX3xX5xXf9xX15xX3xX4xX1xX6cxX3xX2xX148xX2xX15exX2exX3xX5xX6xX6cxX3xX43xX29axX19xX1axX3xX103xX29fxXdxX3xX15xbee7xX4xX3xXexX1xX80xX3xX19xX1x8875xXbxX3xX6exea33xX19xX1xX3xXc7xX80xafefxX19xX3xX4xX77xX6xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX304xX19xX3xXex90bbxX3xXd1xX67xXd1xX30xX32xX3xXexX96xXdxX20xX80xX3xX43xX2c0xX19xX1axX4dxXexX1xX4axX19xX1axX148xX3xX13xX4axX4xX3xX35xX48xX3xX4axX19xX3xX43xX44xX80xX3xXexc5d2xX3xX1xX6cxXcdxXexX3xX43xX29axX19xX1axX3xX4xXb6xX3xX1xXdxX20xX80xX3xXc7xX80xX86xX3xX19xX1xX33fxX3xX7cxX1xXf9xX3xX15xX4axX45xX3xX15xX6xX45xX3xX160xX80xX40xXexX3xX190xX1xX203xX80xX3xX4xX77xX6xX3xX13xX18xX19xX1axX3xXexX45xX3xX4xXb9xX3xXbxX1xX44xX19xX3xX1cexX207xX89xX207xX20axX20bxX20cxX3xX67xX3xX210xX210xX212xX3xX63xX80xX86xX19xX1axX3xXcxX96xX97xX30xX3xX1xX6cxXcdxXexX3xX43xX29axX19xX1axX3xXexX316xX3xX19xX8axX15xX3xX15exXd2xX2xXd2xX30xX3xX190xXdxX19xX1xX3xXbxX1xX3bxX3xX43xX44xX80xX3xXexX33fxX3xX1xaaa8xX19xX3xX15exX2fxX3xXexX135xX3xX43xX2c0xX19xX1axX30xX3xX4xXb6xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX7xX80xX40xXexX3xXc7xX80xX45xX3xX15xX18xX3xX15exXd2xX3xX4xX1xX80xX45xf0f1xX19xX3xX15xX6xX45xX30xX3xX1axXdxX86xXdxX3xXc7xX80xX45xX107xXexX3xX103xXdxX20xX4xX3xX5xXf9xX15xX3xX4xX1xX6cxX3xX31xX2xXd2xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX304xX19xec85xX3xX7cxX1xXf9xX3xX15xX4axX45xX3xX7xX86xX19xX3xX160xX80xX40xXexX3xX6exX6xX6cxX3xX6exX2fexX3xX6ex106f7xX19xX1axX3xX19xX1xX48xX6xX3xX210xX210xX3xX103xXf9xX3xX210xX20bxX3xX4xX77xX6xX3xX13xX18xX19xX1axX3xXexX45xX3xXcxX7cxX5cxX5cxX3xX20axXcxb468xX3x902fxX19xX3xX210xX1xe73exX3xX20axXdxX19xX1xX30xX3xX1xX6cxXcdxXexX3xX43xX29axX19xX1axX3xXexX316xX3xX19xX8axX15xX3xX15exXd2xXd2xX31xX30xX3xX190xXdxX19xX1xX3xXbxX1xX3bxX3xX43xX44xX80xX3xXexX33fxX3xX15exX32xX3xXexX135xX3xX43xX2c0xX19xX1axX30xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX7xX80xX40xXexX3xX15exX148xXd1xXd2xXd2xX3xXexX40xX19xX3xX7xX86xX19xX3xXbxX1xX203xX15xX4dxX19xX8axX15xX30xX3xX1axXdxX86xXdxX3xXc7xX80xX45xX107xXexX3xX103xXdxX20xX4xX3xX5xXf9xX15xX3xX4xX1xX6cxX3xX1aaxXd2xX3xX5xX6xX6cxX3xX43xX29axX19xX1axX41dxX3xX7cxX1xXf9xX3xX15xX4axX45xX3xX7xX86xX19xX3xX160xX80xX40xXexX3xXc7xX80xX10xX3xX1xXf9xX19xX3xX4xX77xX6xX3xX13xX18xX19xX1axX3xXexX45xX3xX13xXb9xX3xXbxX1xX44xX19xX3xX190xX1xX6cxX4axX19xX1axX3xX7xX86xX19xX3xX5cxXdxX107xX80xX3xX1cexXdxX6xX19xX1axX30xX3xX1xX6cxXcdxXexX3xX43xX29axX19xX1axX3xXexX316xX3xX19xX8axX15xX3xX15exXd2xX2xXd2xX30xX3xX190xXdxX19xX1xX3xXbxX1xX3bxX3xX43xX44xX80xX3xXexX33fxX3xX15exX32xX3xXexX135xX3xX43xX2c0xX19xX1axX30xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX7xX80xX40xXexX3xX2xXd2xX148xXd2xXd2xXd2xX3xXexX40xX19xX4dxX19xX8axX15xX30xX3xX1axXdxX86xXdxX3xXc7xX80xX45xX107xXexX3xX103xXdxX20xX4xX3xX5xXf9xX15xX3xX4xX1xX6cxX3xXfexX2xX3xX5xX6xX6cxX3xX43xX29axX19xX1axX41dxX3xX7cxX1xXf9xX3xX15xX4axX45xX3xXexX4axXdxX3xX4xX1xX107xX3xX1axXdxX40xX45xX3xX4xX77xX6xX3xX23xX6cxX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX20xXbxX3xX5cxX45fxX28xX207xX7cxX45fxXcx9b48xX30xX3xX1xX6cxXcdxXexX3xX43xX29axX19xX1axX3xX19xX8axX15xX3xX15exXd2xXd2xX2fxX30xX3xX190xXdxX19xX1xX3xXbxX1xX3bxX3xX43xX44xX80xX3xXexX33fxX3xX15exX30xXd1xX3xXexX135xX3xX43xX2c0xX19xX1axX30xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX7xX80xX40xXexX3xXd1xXd2xXd2xX3xXexX40xX19xX4dxX19xX8axX15xX30xX3xX1axXdxX86xXdxX3xXc7xX80xX45xX107xXexX3xX103xXdxX20xX4xX3xX5xXf9xX15xX3xX4xX1xX6cxX3xX15exX32xX3xX5xX6xX6cxX3xX43xX29axX19xX1axa70bxX3xXcxXdxX19xX30xX3xX86xX19xX1xX2cxX3xX89xX148xX20axX0xX4dxXbxX12


Các tin đã đưa

Hội thi “Cấy nhanh, dúi đúng”

Hội thi “Cấy nhanh, dúi đúng”
2014-02-13 07:29:30

(QT) - Nhằm tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân về kỹ thuật cấy lúa và bón phân viên dúi, ngày 11/2/2014, tại thôn Ăng Công, UBND xã A Ngo phối hợp với Phòng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết