Cập nhật: 12/10/2016 05:28 GMT+7
d093x174e8x11766x15bbfx1943ax116dax16d88xf92ex1553fxX7x19259xd280x174a9x1134cx151b7x12c23xX5x17418xXaxfdf9x13db2x13babx18718x181f2xX3xXex12f4cxX3xXcx132c1xe1b6xX1dxX3xf44bx12e4fxX19xX3x1a59bx168cfxX15xX16xX3xX1dx11dc5xd525xX15xX16xX3xX1cxX16x1aeb9xX19x188c3xX15xX3xXex18191xX15xX16xX3xX15xX1xX2bxX3xX4xX1xX2axX3xX16xXdxX6xX3x17047x12f01xX15xX1xX3xX4xX25xX31xX3xX4xX1xXdx1566axX15xX3xd6f6xXdxX15xX1xX0xda5cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX10xX6xX24xXaxX12x1b413x19647xXcx10e46xX3x1123exX3xX1dxX14x16fa0xX3x15680xX31xX6xX3xX2xX2xX5bxX2x148a1xX5bx10762xX83xX2x10d09x1b647xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXcxX1cxX1dxX1dxX3xX20xX21xX19xX3xX24xX25xX15xX16xX3xX1dxX2axX2bxX15xX16xX3xX1cxX16xX31xX19xX33xX15xX3xXbxX1x1831axXdxX3xX1xfab8xXbxX3x1a323x149eaxXdxX3xX1dxe490xXdxX3xX13xX25xX31xX3xX4xX1xXdxX53xX15xX3xX56xXdxX15xX1xX3xX1xX31xX19x117acxX15xX3x14230xXdxX2axX3x16a39xXdxX15xX1xX3xX70xX71xX31x18d1fxX15xX16xX3xXcx11f7ax16a6exX73xX3xXb7xX2bxX3x185d0xe8e0xX3xXd4xXdxX2axX3xXcxX1xX2bxX15xX1xX3xXex12d16xX3xX4xX1x1485dxX4xX3xX5xf1cdxX3xX56xX2bxX15xX3xX16xXdxX6xX2axX3xX15xX1xX2bxX3xXcxX48xX15xX1xX3xX47x18136xX15xX16xX3xX47xXbcxXdxX3xX4xX1xX2axX3xX16xXdxX6xX3xX47xX48xX15xX1xX3xX4xX25xX31xX3xX4xX1xXdxX53xX15xX3xX56xXdxX15xX1xX3xXcxXe5xe47axX15xX3xf4afxX48xX15xX1xX3xXcx1aa7cxX15xX16xX89xX3x19e90xX3xXexX1xX14xX15xX3xX1cxX1x18156xX3xXcxXe5xX31xX15xX16xX3xX70xXd4xXdxX2axX3xXcxX1xX2bxX15xX1xX89xX3xXd4xXdxX2axX3xXd8xXdxX15xX1xX73x1572dxX0xXexX6xX56xX5xX10xX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX79xX6xXe5xX16xXdxX15xf54cxX85xXbxXecxX3xX6xX31xXexX2axXaxX12xX0xXexXe5xX12xX0xXexX24xX12xX0xXdxX79xX16xX3xX7xXe5xX4xX9xXaxX5bxX5bxX4xX171xX56xX6xX2axX7bxX31xX6xX15xX16xXexXe5xXdxX171xXb7xX15xX5bxX24xX10xX7x1870fxXexX2axXbxX5bxX15xX10xe4fexX7xX5bxX2xX88xf0fdxX2xX5bxX1c5x11ca4xX24x12a1cxX83x110f6xX85xX1c9xX83xX1cbxXexX2xX2xX1c5xX83xX1cbxX83xX5xX2xX171x125b6xXbxX16xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXexX24xX12xX0xX5bxXexXe5xX12xX0xXexXe5xX12xX0xXexX24xX12xX0xXbxX12x142d7xX15xX16xX3xX1cxX16xX31xX19xX102xX15xX3xX140xXfexX4xX3xXcxXe5xX25xX4xX89xX3xXd4xXdx11280xX79xX3xX47xXb0xX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXcxX1cxX1dxX1dxX3xX20xX21xX19xX3xX24xX25xX15xX16xX3xX1dxX2axX2bxX15xX16xX3xX1cxX16xX31xX19xX33xX15xX3xXexXe5xX6xX2axX3xX7xXb0xX3xXexXdx14e40xX15xX3xX1x1aea0xX3xXexXe5xXb4xX3xXecxX21xX19xX3xX15xX1xX2bxX3xXcxX48xX15xX1xX3xX47xX117xX15xX16xX3xX47xXbcxXdxX3xX4xX1xX2axX3xX13xX13x18641xX3xXcxXe5xX13dxX15xX3xX140xX48xX15xX1xX3xXcxX146xX15xX16xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxXexX24xX12xX0xX5bxXexXe5xX12xX0xX5bxXexX6xX56xX5xX10xX12xX1cxX1xX2bxX3xXcxX48xX15xX1xX3xX47xX117xX15xX16xX3xX47xXbcxXdxX3xX47xdf59xXb4xX4xX3xX1b9xX1xX14bxXdxX3xX4xX14xX15xX16xX3xXecxX21xX19xX3xX24xX25xX15xX16xX3xXb7xX2bxX2axX3xXexX1xX20fxX15xX16xX3x12253xX5bxX85xX83xX2xX88xX89xX3xX47xX53xX15xX3xX15xX6xX19xX3xX47xXedxX3xX1xX2axX2bxX15xX3xXexX1xX2bxX15xX1xX3xXexXe5xX33xX15xX3xX24xXdxXd1xX15xX3xXex1a8f5xX4xX1xX3xX1x18081xX15xX3xX88xX83xX3xX79xX3xX85xX3xX89xX3xXb7xXb8xXdxX3xXexXfaxX15xX16xX3xX7xXb0xX3xXexXdxX243xX15xX3xXexXe5xX33xX15xX3xX2xX83xX83xX3xXexXe5xXdxXd1xX31xX3xX47xX117xX15xX16xX89xX3xXexXe5xX2axX15xX16xX3xX47x18047xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXcxX1cxX1dxX1dxX3xX20xX21xX19xX3xX24xX25xX15xX16xX3xX1dxX2axX2bxX15xX16xX3xX1cxX16xX31xX19xX33xX15xX3xX1xX247xX3xXexXe5xXb4xX3xX1c5xX83xX3xXexXe5xXdxXd1xX31xX3xX47xX117xX15xX16xX171xX3xX140xX21xX19xX3xX5xX2bxX3xXb7xXdxXd1xX4xX3xX5xX2bxX79xX3xXexX1xXdxX53xXexX3xXexX1xX25xX4xX3xX4xf82dxX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXcxX1cxX1dxX1dxX3xX20xX21xX19xX3xX24xX25xX15xX16xX3xX1dxX2axX2bxX15xX16xX3xX1cxX16xX31xX19xX33xX15xX3xX15xX1xf0a5xX79xX3xX16xXdx10f52xXbxX3xX4xX1xX2axX3xX16xXdxX6xX3xX47xX48xX15xX1xX3xX4xX25xX31xX3xX4xX1xXdxX53xX15xX3xX56xXdxX15xX1xX3xXcxXe5xX13dxX15xX3xX140xX48xX15xX1xX3xXcxX146xX15xX16xX3xX4xX32axX3xXexX1xX33xX79xX3xX47xXdxX243xX31xX3xX1b9xXdxXd1xX15xX3xX47x106c0xX3xXecxX21xX19xX3xX24xX25xX15xX16xX3xX15xX16xX14xXdxX3xX15xX1xX2bxX3xX1b9xXdxX33xX15xX3xX4xXb0xX89xX3xX4xX32axX3xX15xX2f1xXdxX3xead9xX15xX3xX4xX1xXb0xX15xX3xX14bxX3xXfaxX15xX3xX47xXe6xX15xX1xX89xX3xXex1875cxX15xX16xX3xX56xX2a2xXb8xX4xX3xXb7xX2a2xXb4xXexX3xX7bxX31xX6xX3xX1b9xX1xX32axX3xX1b9xX1xX413xX15xX89xX3xXecxX21xX19xX3xX24xX25xX15xX16xX3xX4xX31xXbcxX4xX3xX7xXb0xX15xX16xX3xXexXb0xXexX3xX47x1b418xXbxX3xX1xX2f1xX15xX171xX3xX140xX2a2xXb4xX4xX3xX56xXdxX53xXexX89xX3xX1xX2f1xX15xX3xX2xX83xX3xX15xX413xX79xX3xX7bxX31xX6xX89xX3xX56xX33xX15xX3xX4x18498xX15xX1xX3xXb7xXdxXd1xX4xX3xX47xXdxX243xX31xX3xX1xX2bxX15xX1xX3xX1xX2axX483xXexX3xX47xXbcxX15xX16xX3xX7xXe0xX15xX3xXecxX31x19601xXexX89xX3xX1b9xXdxX15xX1xX3xX24xX2axX6xX15xX1xX3xX15xX16xX2bxX19xX3xX4xX2bxX15xX16xX3xXbxX1xX20fxXexX3xXexXe5xXdxX3efxX15xX89xX3xX1xX2axX2bxX15xX3xXexX1xX2bxX15xX1xX3xXecxX31xX4a6xXexX3xX7x16927xX4xX3xX15xX16xX1xX154xX6xX3xXb7x15bf5xX3xX15xXbcxXbxX3xXexX1xX31xX53xX3xX47xXb0xXdxX3xXb7xXb8xXdxX3xX1cxX1xX2bxX3xX15xX2a2xXb8xX4xX89xX3xXexX483xX2axX3xX4xX14xX15xX16xX3xX413xX15xX3xXb7xXdxXd1xX4xX3xX5xX2bxX79xX3xXfaxX15xX3xX47xXe6xX15xX1xX3xX4xX1xX2axX3xX15xX16xX2a2x19e53xXdxX3xX5xX6xX2axX3xX47xXbcxX15xX16xX89xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXcxX1cxX1dxX1dxX3xX20xX21xX19xX3xX24xX25xX15xX16xX3xX1dxX2axX2bxX15xX16xX3xX1cxX16xX31xX19xX33xX15xX3xX47xXedxX3xXexXfaxX3xX4xX1xXfexX4xX3xX15xX1xXdxX243xX31xX3xX4xX1xX2a2xX2f1xX15xX16xX3xXexXe5xX48xX15xX1xX89xX3xX1xX2axX483xXexX3xX47xXbcxX15xX16xX3xXexX427xX3xXexX1xXdxXd1xX15xX89xX3xX6xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXecxXedxX3xX1xXbcxXdxX3xX15xX1xX2a2xX186xX3xXexXe5xX6xX2axX3xXexX37xX15xX16xX3xX15xX1xX2bxX3xXexX48xX15xX1xX3xXexX1xX2a2xX2f1xX15xX16xX89xX3xX15xX1xX2bxX3xXexX48xX15xX1xX3xX47xX117xX15xX16xX3xX47xXbcxXdx10679xX3xXexXe5xX6xX2axX3xX1x15044xX4xX3xX56xXfaxX15xX16xX3xX4xX1xX2axX3xX1xX5d2xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX89xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXb7xXdxX33xX15xX3xX15xX16xX1x16158xX2axX3xX1xXdxX53xX31xX3xX1xX5d2xX4xX5caxX3xXexXe5xX6xX2axX3xXexX37xX15xX16xX3xX7bxX31xX2bxX3xX4xX1xX2axX3xX4xX20fxX4xX3xX16xXdxX6xX3xX47xX48xX15xX1xX3xX4xX32axX3xX1xX2axX2bxX15xX3xX4xXe0xX15xX1xX3xX1b9xX1xX32axX3xX1b9xX1xX413xX15xX3xX47xX2a2xXb4xX4xX3xXbxX1xXe0xX15xX3xX20fxX15xX1xX3xXexXe5xX2axX15xX16xX3xX4xX1xX31xX19xX33xX15xX3xX79xX4e6xX4xX3xd17exX140xXe6xX6xX3xX4xX1x12b0cxX3xX4xX13dxX15xX3xX16xXdxX3aexXbxX3xX47xf4c7x10d11xX3xXexXe5xX33xX15xX3xX269xX20fxX2axX3xX71xX31xXe0xX15xX16xX3xXcxXe5xXe6x11588xX89xX3xXb7xXb8xXdxX3xXexXfaxX15xX16xX3xX7xXb0xX3xXexXdxX243xX15xX3xX1xX247xX3xXexXe5xXb4xX3xXexXe5xX33xX15xX3xX2xX89xX88xX3xXex160fcxX3xX47xX117xX15xX16xX171xX3xXcxXdxX15xX89xX3xXe0xX15xX1xX186xX3x10b11x17fefxX1cxX1dxX3xX140x106a6xX13xX0xX5bxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Khai mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VIII

Khai mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VIII
2023-03-28 11:23:00

QTO - Sáng nay 28/3, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang và các phó chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh khóa...

Trên 25% nữ giới làm chủ doanh nghiệp

Trên 25% nữ giới làm chủ doanh nghiệp
2016-10-12 05:26:50

(QT) - Quảng Trị hiện có 2.914 doanh nghiệp, trong đó có 737 doanh nghiệp do nữ giới làm chủ, chiếm 25,2% tổng doanh nghiệp trong tỉnh. Các nữ chủ doanh nghiệp đã có nhiều đóng...

Giải quyết việc làm cho 6.900 lao động

Giải quyết việc làm cho 6.900 lao động
2016-10-12 01:15:52

(QT) - Thời gian qua, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị đã tích cực tham mưu, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác phối hợp để huy động các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp...

Chìm tàu gần đảo Cồn Cỏ, một người tử vong

Chìm tàu gần đảo Cồn Cỏ, một người tử vong
2016-10-12 01:08:59

(QT) - Sáng qua 11/10/2016, Bộ đội Biên phòng Cồn Cỏ vừa cứu được hàng chục người trên tàu vận tải bị chìm cách đảo Cồn Cỏ khoảng 5 hải lý, tuy nhiên một người không may đã tử...

Hội thi Nhà nông đua tài lần thứ 4 - năm 2016

Hội thi Nhà nông đua tài lần thứ 4 - năm 2016
2016-10-11 08:26:54

(QT) - Nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10 (1930 - 2016), hôm qua 10/10/2016, Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thi Nhà nông đua tài lần thứ 4...

Thành lập 2 trung tâm đầu mối nông sản sạch

Thành lập 2 trung tâm đầu mối nông sản sạch
2016-10-11 08:17:15

(QT) - Hiện nay, người sản xuất nông sản sạch và người muốn tiêu dùng nông sản sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chưa tìm được tiếng nói chung trên thị trường do chưa có các...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết